Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Revista Electrónica Educare
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
The Greek e-journal of Perioperative Medicine
Revista Conjuntura AustralRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
626
YesterdayYesterday
1829
This weekThis week
4277
Last WeekLast week
12262
This monthThis month
49366
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4406213

Vìsnik Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì G.S. Skovorodi. Fìlosofìâ

Number 45 (2), 2015

 • 3-13
  Антропологічне у викликах глобального, або про ризики письменної людини стати дикуном
  Authors: О.Є. Гомілко
  Number of views: 319
 • 14-25
  К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ СОВЕТСКОЙ СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ
  Authors: М. Б. Столяр
  Number of views: 246
 • 26-32
  Етика розвитку та впровадження інноваційної культури особистості
  Authors: О. В. Старовойт
  Number of views: 360
 • 33-42
  ДІОНІСІЙСЬКЕ ТА АПОЛЛОНІЙСЬКЕ В ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
  Authors: О. П. Гужва
  Number of views: 281
 • 43-48
  Нариси до проблеми самовдосконалення особистості в індійській і китайській культурно-філософських традиціях
  Authors: О. М. Єрахторіна
  Number of views: 364
 • 49-53
  СТЕПОВА ЕЛЛАДА: АНТИЧНІ ФІЛОСОФСЬКІ ВЧЕННЯ У ПІВНІЧНІЙ ПОНТИДІ
  Authors: А.О. Сошніков
  Number of views: 336
 • 54-61
  ДО ПИТАННЯ ПРО БУТТЄВУ ВКОРІНЕНІСТЬ ТВОРЧОСТІ
  Authors: Т. О. Чернишова
  Number of views: 312
 • 62-69
  ОСОБИСТІСТЬ ТА КОНЦЕПЦІЯ РОДОВИХ ФОРМ ЛЮДСТВА К.-Г. ЮНГА
  Authors: Т. В. Коробкіна
  Number of views: 332
 • 70-80
  КАТЕГОРІЇ СТРАХУ ТА ЖАХУ В КОНТЕКСТІ АНТИФОБІАЛЬНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ПРАКТИК (АНТИЧНІСТЬ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ)
  Authors: К. М. Богун
  Number of views: 307
 • 81-90
  МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ЛЮДИНИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  Authors: В. С. Ігнатко
  Number of views: 367
 • 91-97
  АНАЛІЗ РЕЛІГІЙНОГО АСПЕКТУ В ГЕНДЕРНОМУ ПІДХОДІ
  Authors: Антіфєєва Христина
  Number of views: 318
 • 98-105
  Духовне здоров’я як чинник регуляції людської агресії
  Authors: Т. В. Бикова
  Number of views: 265
 • 106-110
  ПОНЯТТЯ СИМВОЛУ: СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ
  Authors: Ю. О. Куліш
  Number of views: 584
 • 111-118
  Система гуманітарного знання у вищій освіті: виклики та шляхи трансформацій в умовах інтернаціоналізації
  Authors: Л. М. Панченко
  Number of views: 258
 • 119-125
  ОСВІТА ЯК ПРОВІДНА СОЦІАЛЬНА СИЛА
  Authors: С. В. Куцепал
  Number of views: 281
 • 126-129
  ТЕАТР ЯК ОСЕРЕДОК МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ НА СЛОБОЖАНЩИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Н. В. Радіонова
  Number of views: 332
 • 130-138
  ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЯК ТЕОРЕТИЧНОГО КОНСТРУКТУ ТА ДИДАКТИЧНОЇ ПРАКТИКИ
  Authors: М. В. Триняк, С. О. Руденко
  Number of views: 285
 • 139-150
  ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ЛАНДШАФТІВ В ЕПОХУ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
  Authors: С. О. Терепищий
  Number of views: 283
 • 151-157
  ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО САМООСВІТИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  Authors: О. В. Бурлука
  Number of views: 355
 • 158-166
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНИНА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
  Authors: І. М. Тимків
  Number of views: 281
 • 167-175
  ВІДЧУЖЕННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
  Authors: О. О. Разуменко
  Number of views: 285
 • 176-185
  ФІЛОСОФІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
  Authors: М. А. Вознюк
  Number of views: 344
 • 186-194
  Співвідношення свободи і рівності в демократичному суспільстві
  Authors: К. А. Боднар
  Number of views: 342
 • 195-201
  РОЛЬ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Р. І. Олексенко
  Number of views: 282
 • 202-206
  Німецька ментальність і філософія
  Authors: Н. В. Григорова
  Number of views: 349
 • 206-214
  Проекты социального единства: идеология тотальности vs философии целостности
  Authors: Ю. Ю. Бродецкая
  Number of views: 293
 • 215-222
  ЗМІНА ПАРАДИГМИ ІСТОРИЧНОГО ПІЗНАННЯ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СУСПІЛЬСТВА
  Authors: Т. І. Чаркіна
  Number of views: 385

Number 45 (1), 2015

 • 3-15
  ІДЕЙНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОСТІ: УВИРАЗНЕННЯ ЗМІСТОВНИХ АКЦЕНТІВ ЯК ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНА ПОТРЕБА
  Authors: М.В. Герасименко
  Number of views: 307
 • 16-27
  ТРАДИЦІЇ В РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
  Authors: А.А. Гоцалюк
  Number of views: 332
 • 28-37
  МАСОВА КУЛЬТУРА ПОСТМОДЕРНІЗМУ ТА ЇЇ ЕСТРАДНІ ОБРАЗИ
  Authors: В.О. Калужська
  Number of views: 362
 • 37-62
  ФІЛОСОФІЯ ЕКОЛОГІЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЛЮДИНИ
  Authors: В.О. Чернієнко
  Number of views: 301
 • 62-84
  РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ В СІМ’Ї ТА СУСПІЛЬСТВІ
  Authors: І. Фатхутдінова
  Number of views: 666
 • 85-95
  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИСКУРСА
  Authors: О.В. Василюк
  Number of views: 368
 • 96-104
  ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ У США ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: Н.М. Биць
  Number of views: 329
 • 104-120
  СПЕЦИФІКА ЕТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ
  Authors: Н.М. Бойченко
  Number of views: 262
 • 120-133
  ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД)
  Authors: О.Б. Фельдман
  Number of views: 339
 • 134-143
  ПРИНЦИП ТРАНСВЕРСАЛЬНОСТІ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ЗАСАДА ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ДОСВІД АТО
  Authors: Л.О. Петрова
  Number of views: 241
 • 143-154
  ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ЦІННІСНА ОСНОВА СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ
  Authors: М.В. Єгупов
  Number of views: 287
 • 154-168
  СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЦІЛІСНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ» У СИСТЕМІ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ
  Authors: В.І. Коновальчук
  Number of views: 283
 • 168-178
  ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: ФОРМИ КУЛЬТУРОТВОРЧОСТІ В ІСТОРИЧНОМУ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОМУ БУТТІ ЛЮДИНИ
  Authors: С.О. Черепанова
  Number of views: 346
 • 178-193
  МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ СТУДЕНТСТВА ТА МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ У КОНТЕКСТІ НАБЛИЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
  Authors: О.В. Яковлева
  Number of views: 268
 • 193-204
  ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
  Authors: А.В. Дмитруха
  Number of views: 302
 • 205-214
  МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНТЕКСТАХ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
  Authors: І.Д. Денисенко
  Number of views: 256
 • 214-229
  СИСТЕМНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ
  Authors: М.Д. Попович
  Number of views: 252
 • 229-241
  УКРАЇНА У СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ : ВИКЛИКИ І ВІДПОВІДІ
  Authors: Г.П. Ковальова
  Number of views: 332
 • 241-253
  САМООБМЕЖЕННЯ ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ ЗАСОБІВ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Л.М. Сідак
  Number of views: 228
 • 253-264
  «POLIZEISTAAT» М. РАЄВА ТА «АГОНАЛЬНИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ» І.БЕРЛІНА ЯК КОНТЕКСТИ ТВОРУ Ч.ТЕЙЛОРА «СЕКУЛЯРНА ДОБА»
  Authors: А.Ю. Долгочуб
  Number of views: 284

Number 44, 2015

 • 3-18
  КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА: ТИПОЛОГІЯ У СОЦІАЛЬНОМУ ВИМІРІ
  Authors: М.Й. Дмитренко
  Number of views: 401
 • 18-31
  СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ
  Authors: А.О. Бойко
  Number of views: 380
 • 31-41
  ФУНКЦІОНАЛЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ МОВИ
  Authors: Л.Г. Кузьоменська
  Number of views: 334
 • 41-50
  ОСОБИСТІСНЕ ТА КОЛЕКТИВНЕ У САМОСТВЕРДЖЕННІ ЛЮДИНИ
  Authors: О.Б. Фельдман
  Number of views: 328
 • 50-61
  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ: ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕНЕРАЦИИ СМЫСЛОВ (философский анализ)
  Authors: И.С. Алексейчук
  Number of views: 347
 • 61-67
  ПРАКТИКА МОРАЛЬНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ БІОГРАФІЧНОГО ПРОЕКТУ ІРЕНИ САНДЛЕР
  Authors: О.М. Єрахторіна
  Number of views: 325
 • 67-76
  МАССОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРОБЛЕМА ГУМАНИЗМА
  Authors: В.А. Лебедев
  Number of views: 376
 • 76-85
  ОСОБИСТІСТЬ ЯК ЦІННІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ
  Authors: Г.Я. Нарядько
  Number of views: 339
 • 85-94
  ВИТОКИ КУЛЬТУРИ: ДОІСТОРІЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ
  Authors: А.О. Сошніков
  Number of views: 302
 • 94-108
  МИСТЕЦЬКЕ ОСЯГНЕННЯ ПРИРОДИ ТА ЕКОЛОГІЧНА ЕСТЕТИКА
  Authors: Н.М. Філяніна
  Number of views: 377
 • 108-118
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕНТАЛЬНОСТІ
  Authors: Т.І. Чаркіна
  Number of views: 404
 • 118-129
  КОНЦЕПТ ПРОСТОРУ В КУЛЬТУРНО- АНТРОПОЛОГІЧНИХ ВИМІРАХ ФІЛОСОФІЇ ГЕОГРАФІЇ
  Authors: Л.В. Завгородько
  Number of views: 364
 • 129-137
  PHILOSOPHICAL-ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS OF SUFISM
  Authors: S.S. Eskov
  Number of views: 437
 • 137-148
  ТЕОРІЯ ТРЬОХ ОДЯГІВ Р. БАРТА: ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР
  Authors: О.В. Скалацька
  Number of views: 358
 • 148-157
  СМІХОВА КУЛЬТУРА В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ПРОЗІ М. ХВИЛЬОВОГО
  Authors: Н.В. Козирєва
  Number of views: 368
 • 157-164
  DETECTIVIZATION AS A PART OF MODERN EVERYDAY HUMAN LIFE
  Authors: G.O. Krapivnyk
  Number of views: 410
 • 164-176
  ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ И КУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА: КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СИНЕРГИЙНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
  Authors: В.М. Потапов
  Number of views: 299
 • 176-185
  THE MISSION OF CONTEMPORARY UNIVERSITY THROUGH THE LENSES OF TIME AND SPACE
  Authors: S.V. Kurbatov
  Number of views: 390
 • 185-197
  ВИЩА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ
  Authors: Л.М. Панченко
  Number of views: 414
 • 197-209
  СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАТИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ У ДРУГОМУ ДЕСЯТИРІЧЧІ ХХІ СТ
  Authors: О.С. Скубашевська
  Number of views: 431
 • 209-223
  РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ АНАЛІЗ
  Authors: Л.О. Петрова
  Number of views: 350
 • 223-235
  ОСВІТНІЙ ВИМІР І КУЛЬТУРНІ СМИСЛИ ФІЛОСОФІЇ ГРОШЕЙ
  Authors: Г.С. Лантінова
  Number of views: 394
 • 235-242
  MORAL AS A CONNECTING LINK BETWEEN UNIVERSITY IDEA AND ITS INSTITUTIONAL FORM
  Authors: O.V. Brusakova
  Number of views: 342
 • 242-252
  ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФЕНОМЕНА СОЦІАЛЬНОЇ АГРЕСИВНОСТІ
  Authors: О.В. Качмар
  Number of views: 314


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us