Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Revista Electrónica Educare
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
The Greek e-journal of Perioperative Medicine
Revista Conjuntura AustralRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
711
YesterdayYesterday
1829
This weekThis week
4362
Last WeekLast week
12262
This monthThis month
49451
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4406298

Vìsnik Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì G.S. Skovorodi. Fìlosofìâ

Number 43, 2014

 • 3-14
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ ОСВІТИ У СУЧАСНОМУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ
  Authors: С.В. Куцепал
  Number of views: 415
 • 14-39
  УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАНСФОРМАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПУТЬ К АВТОНОМНОМУ МЫШЛЕНИЮ
  Authors: Л.С. Горбунова
  Number of views: 424
 • 39-52
  ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ТА ЇХ РОЛЬ В КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
  Authors: В.Ф. Баранівський
  Number of views: 799
 • 52-63
  ВАЖЛИВІСТЬ САМООСВІТИ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
  Authors: О.В. Бурлука
  Number of views: 466
 • 63-71
  UNITY OF KNOWLEDGE AND SCIENCE IN THE CONTEXT OF MODERN EDUCATION
  Authors: O. Kyvlyuk
  Number of views: 365
 • 71-89
  ЗНАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ВІРИ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ
  Authors: Г.М. Груць
  Number of views: 373
 • 89-106
  АЛГОРИТМ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
  Authors: Л.А. Карпець
  Number of views: 408
 • 106-118
  ФІЛОСОФСЬКІ ЕКСПЛІКАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ В ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
  Authors: О.А. Шаповалова
  Number of views: 398
 • 118-123
  СІМ’Я ЯК ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: А.М. Горшеньова
  Number of views: 380
 • 123-138
  МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ОРІЄНТИРИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
  Authors: М.Й. Дмитренко
  Number of views: 389
 • 138-148
  БІОЕТИЧНИЙ ВИМІР ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ
  Authors: О.Б. Фельдман
  Number of views: 321
 • 148-155
  НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ КОНСТРУЮВАННЯ «УКРАЇНСЬКОЇ ЛЮДИНИ»
  Authors: А.О. Сошніков
  Number of views: 434
 • 155-169
  РЕФЛЕКСИВНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ ЯК САМОРЕФЕРЕНТНІСТЬ ФІЛОСОФСЬКИХ СМИСЛІВ
  Authors: О.М. Грицай
  Number of views: 588
 • 169-175
  ЗНАЧУЩІСТЬ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТІСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В ХХІ СТ.
  Authors: О.М. Єрахторіна
  Number of views: 425
 • 175-182
  НАУКОВІ ТОВАРИСТВА ХАРКОВА ЯК ОСЕРЕДКИ НАУКИ І КУЛЬТУРИ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: В.Б. Калиновський
  Number of views: 392
 • 182-189
  ПРОБЛЕМА ІСТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ НОРМ Й АВТЕНТИЧНОСТІ
  Authors: Г.В. Корж
  Number of views: 440
 • 189-202
  ЕКОЛОГІЧНА ЕСТЕТИКА. ОСЯГНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КРИЗ В АНТРОПОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ
  Authors: Н.М. Філяніна
  Number of views: 443
 • 202-208
  SERIAL NATURE OF CRIME FICTION IN THE CULTURE OF MODERNITY
  Authors: G.O. Krapivnyk
  Number of views: 372
 • 208-216
  ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ «ПАМЯТОВАНИЯ» ОБ АЛЛАХЕ – ﺮﮐذ (ZHIKR) ЗИКР
  Authors: С.С. Еськов
  Number of views: 401
 • 216-231
  БЮРОКРАТІЯ У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
  Authors: Р.І. Пашов
  Number of views: 335
 • 231-243
  ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ САМООСВІТИ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Л.М. Сідак, О.В. Бурлука
  Number of views: 368
 • 243-255
  АМЕРИКАНІЗАЦІЯ ТА ІДЕЯ ЄВРОПИ У ДОСВІДІ КОНСТРУЮВАННЯ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
  Authors: В.О. Харченко
  Number of views: 367
 • 255-266
  СПЕЦИФІКА НАУКОВОГО ЗНАННЯ
  Authors: Л.П. Чернова
  Number of views: 623

Number 42, 2014

 • 3-20
  Потенціал соціальної філософії як соціальної технології
  Authors: М.І. Бойченко
  Number of views: 576
 • 20-25
  ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРИ СВОБОДИ У НІМЕЦЬКОМУ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ
  Authors: Н.В. Григорова
  Number of views: 367
 • 25-40
  Епістемологічний потенціал основних засобів наукового соціального прогнозування
  Authors: О.Я. Романенко
  Number of views: 349
 • 40-49
  АЛЬТРУЇЗМ У СУСПІЛЬСТВАХ ДОБРОБУТУ, АБО ЧИ МОЖЛИВА У НИХ БЛАГОДІЙНІСТЬ
  Authors: О.Б. Фельдман
  Number of views: 329
 • 49-58
  СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК СКЛАДОВА ІДЕЇ СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ
  Authors: В.О. Харченко
  Number of views: 404
 • 58-63
  Концепція самовдосконалення особистості Л.М. Толстого
  Authors: О. М. Єрахторіна
  Number of views: 413
 • 63-80
  МЕТААНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ПОРІВНЯННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СХОДУ І ЗАХОДУ
  Authors: Л. Ф. Сулєйманова
  Number of views: 308
 • 80-96
  СУЧАСНИЙ РИНОК ЯК АТРАКТОР СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ МОРФОЛОГІЇ ПЛАНЕТАРНОГО СВІТУ
  Authors: О.Г.Рябека
  Number of views: 530
 • 96-106
  ЖИТТЄВИЙ ПРОЕКТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОТЕНЦІЙНИХ РИЗИКІВ
  Authors: К.С. Проскуріна
  Number of views: 396
 • 106-118
  ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИММАНЕНТНОСТИ БОЖЕСТВЕННЫХ ЭНЕРГИЙ, В СОЗЕРЦАНИИ НЕТВАРНОГО БОЖЕСТВЕННОГО СВЕТА, В ПИСЬМЕННОМ НАСЛЕДИИ ЕГИПЕТСКИХ МОНАХОВ IV-ГО ВЕКА Н.Э.
  Authors: С.С. Еськов
  Number of views: 342
 • 118-125
  ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ТА ІСТОРИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ДО ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ
  Authors: Г.В.Корж
  Number of views: 572
 • 125-136
  МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ПРОФЕСІЯ: РОЛЬ І СТАТУС У КУЛЬТУРОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ
  Authors: В.М. Леонтьєва
  Number of views: 349
 • 136-147
  ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ: ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ
  Authors: О. В. Прудникова
  Number of views: 411
 • 147-152
  КУЛЬТУРА ЗОБРАЖЕННЯ У СУЧАСНИХ СТРАТЕГІЯХ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ
  Authors: О.В. Іващенко
  Number of views: 332
 • 152-159
  Феномен забороненого антропологічного знання і культурні форми його легітимізації
  Authors: Г.О. Крапівник
  Number of views: 336
 • 159-172
  ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ФЕНОМЕНУ
  Authors: І.М. Тимків
  Number of views: 634
 • 172-186
  Моральність як ціннісний модус університетської освіти
  Authors: Л.М. Панченко
  Number of views: 512
 • 186-194
  СУСПІЛЬНЕ ПОКЛИКАННЯ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ У СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНТЕКСТАХ
  Authors: М.Д. Култаєва
  Number of views: 579
 • 194-207
  Освітній вимір проблеми «світогляд і політика»
  Authors: Б.Б. Буяк
  Number of views: 385
 • 207-217
  МІСЦЕ ДЕМОКРАТІЇ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ
  Authors: Т.А. Жижко
  Number of views: 520
 • 217-226
  Практики розвитку української системи освіти у формуванні всебічно розвиненої, творчої, вільної особистості
  Authors: Р. І. Пашов
  Number of views: 361
 • 226-240
  Значущість критичного мислення для сучасних суспільства та освіти
  Authors: І.В. Горохова
  Number of views: 590
 • 240-247
  Економічні моделі людини у проблемному полі сучасної філософії економічної освіти
  Authors: Г.С. Лантінова
  Number of views: 381
 • 247-256
  Мораль і право як чинники оновлення змісту сучасного політичного і національно-патріотичного виховання
  Authors: О. В. Брусакова
  Number of views: 413


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us