Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Enfoque UTE
Animal Research International
NPunto
NATURAL SCIENCE EDUCATION IN A COMPREHENSIVE SCHOOLRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
222
YesterdayYesterday
852
This weekThis week
222
Last WeekLast week
10598
This monthThis month
1074
Last monthLast month
43724
All daysAll days
5529188

Vìsnik Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì G.S. Skovorodi. Fìlosofìâ

Number 48(2), 2017

 • 3-13
  ОНТОЛОГІЧНА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТЕОРЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКОЇ ПОБУДОВИ ІНТЕГРАЛЬНОГО РАЦІОНАЛІЗМУ В ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПРОСТІР ТРАНСВЕРСАЛЬНОГО РОЗУМУ
  Authors: В.М. Петрушов
  Number of views: 367
 • 14-22
  ПРОБЛЕМА СВОБОДИ: МІЖ ЗАХОДОМ І СХОДОМ
  Authors: О.М. Роговський
  Number of views: 392
 • 23-33
  КРАСА ЯК ФЕНОМЕН СПРИЙНЯТТЯ І ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТУ
  Authors: О.І. Матвієнко
  Number of views: 740
 • 34-42
  СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ РОЗДОРІЖЖЯ СУЧАСНОГО СПОРТУ
  Authors: М.В. Єгупов
  Number of views: 363
 • 43-53
  ФЕНОМЕН МОВИ У ДЗЕРКАЛІ СВІТОГЛЯДНИХ ПРІОРИТЕТІВ
  Authors: Л.П. Погасій
  Number of views: 505
 • 54-65
  ЛЮДИНА ЯК НОСІЙ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ
  Authors: В.Г. Шапоренко
  Number of views: 444
 • 66-74
  ПЕДАГОГІЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  Authors: Л.В. Пасічник
  Number of views: 408
 • 75-81
  БАЗИСНІ ПРИНЦИПИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ
  Authors: О.В. Єськова
  Number of views: 476
 • 82-92
  СУЧАСНІСТЬ У СМИСЛОВОМУ ПОЛІ ДИСКУРСУ СПРАВЕДЛИВОСТІ
  Authors: В.В. Левкулич
  Number of views: 370
 • 93-105
  НАЦІОТВОРЧІСТЬ В СУСПІЛЬНО-ДЕРЖАВНОМУ РОЗВИТКУ ТА СПЕЦИФІКА ЧИННИКІВ ЕТНІЧНОСТІ І ПСИХОІДЕНТИЧНОСТІ: КОНТЕКСТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ І УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІОТИЗМУ
  Authors: А.В. Білецька
  Number of views: 371
 • 106-115
  МЕНТАЛЬНЕ ОСНАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЯК СВІТОГЛЯДНИЙ ФЕНОМЕН
  Authors: А.О. Баюжева
  Number of views: 420
 • 116-128
  ФІЛОСОФСЬКІ ПІДВАЛИНИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ УКРАЇНЦІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
  Authors: О.В. Шапаренко
  Number of views: 365
 • 129-137
  ВИКЛИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ: ОСВІТНІЙ АСПЕКТ
  Authors: М.В. Триняк, С.О. Руденко
  Number of views: 425
 • 138-149
  ПРИВАТНІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ: ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ
  Authors: М.В. Михайліченко
  Number of views: 408
 • 150-162
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСІЇ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ТА СПОСОБИ ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ Й ПОДОЛАННЯ
  Authors: О. Качмар
  Number of views: 1192
 • 163-171
  ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК ОСОБИСТІСНИХ ЦІННОСТЕЙ
  Authors: О.М. Яшина
  Number of views: 615
 • 172-179
  О.А. КОЛЕСОВ: ПОРТРЕТ НА ФОНІ СУЧАСНОСТІ
  Authors: Н.М. Кузьмінська
  Number of views: 365
 • 180-190
  СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ГЛОБАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ДИСКУРСІ ПЛАНЕТАРНОГО РОЗВИТКУ
  Authors: Гао Вейчжень
  Number of views: 483
 • 191-197
  ОСВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ З ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ У МЕТОДОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
  Authors: А.А. Малишева
  Number of views: 400
 • 198-211
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПЕДАГОГІЧНИХ ТА СУСПІЛЬНИХ ЗАВДАНЬ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
  Authors: Чжань Сінь
  Number of views: 377

Number 48(1), 2017

 • 3-7
  ФІЛОСОФСЬКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ МУЗЕЮ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІНСТИТУЦІЇ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ
  Authors: А.О. Сошніков
  Number of views: 383
 • 8-17
  АНТИТОТАЛІТАРНИЙ ДИСКУРС РАДЯНСЬКОГО ТА ПОЛЬСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО АНЕКДОТУ 70 – 80-х рр. ХХ ст. (КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ)
  Authors: М.Б. Столяр
  Number of views: 417
 • 18-23
  ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ПРОВІДНОЇ ПРОФЕСІЙНО-МОРАЛЬНОЇ ЯКОСТІ ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА
  Authors: Л.О. Петрова
  Number of views: 463
 • 24-35
  ПРОПОВІДЬ МЕТАНОЙЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ АСКЕТИЗМУ
  Authors: А.В. Царенок
  Number of views: 380
 • 36-44
  ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ЛЮДИНИ
  Authors: В.С. Ігнатко
  Number of views: 351
 • 45-52
  ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ
  Authors: Р. Драпушко
  Number of views: 711
 • 53-60
  ФИЛОСОФСКАЯ ЭССЕИСТИКА КАК ОПЫТ САМОПОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
  Authors: Ю.Ю. Кобзева
  Number of views: 436
 • 61-67
  УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА УКРАЇНСЬКЕ КІНО
  Authors: Е.М. Алієв
  Number of views: 464
 • 68-79
  ДУХОВНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ (ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЄ ОСМИСЛЕННЯ)
  Authors: О.Д. Джура
  Number of views: 399
 • 80-89
  ДО МЕТОДОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ КОГНІТИВНО- ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ І ТАКСОНОМІЇ Б. БЛУМА
  Authors: О.О. Дольська
  Number of views: 403
 • 90-99
  НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ДІАЛЕКТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І СВОБОДИ
  Authors: А. Линовицька
  Number of views: 442
 • 100-113
  ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ОПТИЦІ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ
  Authors: М.О. Колотило
  Number of views: 438
 • 114-122
  САМООСВІТА ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ОТРИМАННЯ ЗНАННЯ В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЄВРОПІ
  Authors: О.В. Бурлука
  Number of views: 385
 • 123-131
  ДУХОВНІ ТА ІДЕЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ: ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ДОСВІД
  Authors: І.Г. Мухіна
  Number of views: 359
 • 132-141
  ПРЕДМЕТНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ МЕДІА-ФІЛОСОФІЇ
  Authors: М.О. Дроботенко
  Number of views: 326
 • 142-152
  МЕДІАКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ПРЕДМЕТНОМУ ПОЛІ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
  Authors: К.О. Стецюра
  Number of views: 343
 • 153-161
  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК НАСЛІДОК ЕВОЛЮЦІЇ ТРАДИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
  Authors: Ю.І. Опанасюк
  Number of views: 399
 • 162-169
  ПРИНЦИП ПРИРОДОВІДПОВІДНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ВИХОВАННЯ ФРІДРІХА ФРЕБЕЛЯ
  Authors: Т.С. Литвиненко
  Number of views: 556
 • 170-181
  БІЗНЕС-ОСВІТА В СТРУКТУРІ МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТИ ТА ФІЛОСОФІЇ ГОСПОДАРСТВА (ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЄ ОСМИСЛЕННЯ)
  Authors: О.Ю. Жигилевич
  Number of views: 481
 • 182-188
  ОСВІТНІ ВИКЛИКИ В ПРОЦЕСАХ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
  Authors: І. Силадій
  Number of views: 406
 • 189-200
  ФІЛОСОФІЯ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ
  Authors: С.П. Шостя
  Number of views: 535
 • 201-211
  МЕРЕЖЕВА ВЗАЄМОДІЯ ТА ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ДІЇ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
  Authors: О. Поліщук
  Number of views: 464
 • 212-219
  ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ ТА ІНСТИТУТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
  Authors: К. Захаренко
  Number of views: 909

Number 47(2), 2016

 • 3-8
  МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЙНОГО ОБРАЗУ
  Authors: А.О. Сошніков
  Number of views: 574
 • 9-22
  МЕТАМОРФОЗИ МОВИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ІСТОРІЇ ТА ТИПОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ: М.ФУКО
  Authors: В.М. Петрушов, В.І. Павлов, Є.Д. Коротенко
  Number of views: 445
 • 23-30
  КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ЖУРНАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОБОЖАНЩИНИ ХХ СТ.)
  Authors: О.В. Іващенко
  Number of views: 483
 • 31-39
  ДИСЦИПЛІНА ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАДИ
  Authors: І.І. Севрук
  Number of views: 466
 • 40-46
  ФЕНОМЕН МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ В ПОСТМОДЕРНІ
  Authors: С.В. Бережна
  Number of views: 409
 • 47-60
  МЕТАФІЗИКА АГРЕСІЇ: СМИСЛИ ТА ДУАЛІСТИЧНА ПРИРОДА
  Authors: О.В. Качмар
  Number of views: 414
 • 61-66
  ВПЛИВ КЛАСИЧНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА СВІТОГЛЯД ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Л.В. Пасічник
  Number of views: 736
 • 67-74
  МИР І ВІЙНА У РЕАЛІЯХ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ: ОСВІТНІЙ ВИМІР
  Authors: М.Д. Култаєва
  Number of views: 404
 • 75-92
  ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  Authors: О.М. Слюсаренко
  Number of views: 407
 • 93-105
  БАГАТОМОВНІСТЬ ЯК ТРЕНД СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
  Authors: О.В. Яковлева
  Number of views: 502
 • 106-120
  ДИСКУРСИВНІСТЬ, ДІАЛОГІЧНІСТЬ І КОМУНІКАТИВНІСТЬ МОВНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК ІМПЕРАТИВ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ
  Authors: О.В. Подолякіна
  Number of views: 422
 • 121-126
  ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ В УКРАЇНІ В XIX СТОЛІТТІ
  Authors: Н.В. Радіонова
  Number of views: 390
 • 127-137
  PHILOSOPHY OF EDUCATION AS A PROBLEM OF “PERSONALITY AND POWER”
  Authors: С.О. Черепанова
  Number of views: 378
 • 138-146
  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
  Authors: Т.І. Чаркіна
  Number of views: 621
 • 147-153
  PEDAGOGICAL MYTHMAKING AND CONSTRUCTION OF NEW EDUCATIONAL REALITY
  Authors: О. Razumenko
  Number of views: 402
 • 154-160
  ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ В ДУСІ МИРУ Й МИРОТВОРЧОСТІ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ
  Authors: А.В. Шадріна
  Number of views: 377
 • 161-169
  МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ОСВІТНІХ ПЕРСПЕКТИВ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
  Authors: О.А. Шаповалова
  Number of views: 436
 • 170-178
  ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ ПОПУЛЯРНОЇ ФІЛОСОФІЇ
  Authors: Дроботенко М.О.
  Number of views: 339
 • 179-189
  КОНСТИТУТИВНА РОЛЬ ОСВІТИ У СТРУКТУРУВАННІ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ ЯК ПЕДАГОГІЗОВАНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
  Authors: І.Л. Брацун
  Number of views: 323
 • 190-198
  ПРАВОВА КУЛЬТУРА У ПЛОЩИНІ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ
  Authors: Є.В. Мороз
  Number of views: 647
 • 199-210
  ЦІННІСНІ СТРУКТУРИ ЯК ПІДСТАВА СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  Authors: О.Я. Романенко
  Number of views: 505
 • 211-222
  МОВА І МОВОТВОРЧІСТЬ У РОСІЙСЬКІЙ ФОРМАЛЬНІЙ ШКОЛІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА (ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ)
  Authors: Б.Г. Бондарчук
  Number of views: 428
 • 223-232
  НОВІТНІ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕВОЛЮЦІЇ І ПРОБЛЕМА ПРЕОБРАЖЕННЯ ПРИРОДИ ЛЮДИНИ
  Authors: Л.М. Блозва
  Number of views: 582

Number 47(1), 2016

 • 3-13
  ІНСТИТУЦІЙНІ ВИТОКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  Authors: М.І. Бойченко
  Number of views: 396
 • 14-23
  ЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА У ПРОЦЕСІ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДА
  Authors: В.О. Береза
  Number of views: 474
 • 24-36
  ТАЄМНИЦЯ СВІТОВОГО УРЯДУ: ПОГЛЯД НА ГЕНЕЗИС І СТАНОВЛЕННЯ
  Authors: О.Г. Рябека
  Number of views: 438
 • 37-48
  ПРОСТРАНСТВО COMMUNITAS: ТОПОС РОЖДЕНИЯ СОБЫТИЙНОСТИ
  Authors: Ю.Ю. Бродецкая
  Number of views: 391
 • 49-60
  ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ П’ЄРА БУРДЬЄ НА РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО- ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕМИ ПРАКТИК
  Authors: Г.О. Бесєдіна
  Number of views: 604
 • 61-70
  ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ПОНЯТТЯ «КОМУНІКАЦІЯ» В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ
  Authors: О.М. Джалілова
  Number of views: 559
 • 71-81
  СОЦІОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ ТА ПІДХОДИ У ЇЇ ДОСЛІДЖЕННІ
  Authors: Д.С. Мірошниченко
  Number of views: 452
 • 82-89
  ФУТУРОЛОГІЧНЕ БАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ПОЛІТИЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПЦІЇ «ФУТУРОШОКУ» ЕЛВІНА ТОФФЛЕРА)
  Authors: Т.В. Андрущенко
  Number of views: 1015
 • 90-108
  ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДИДАКТИКИ КАЗИМИРА ТВАРДОВСЬКОГО
  Authors: О.А. Гончаренко
  Number of views: 461
 • 109-120
  ФІЛОСОФСЬКИЙ ЕПОС С. ПРОЛЕЄВА «ЄЛЕНА ПРЕКРАСНА» ЯК ПРОСТІР ЗУСТРІЧІ АНТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
  Authors: М.Б. Столяр
  Number of views: 491
 • 121-132
  АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ «САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ»
  Authors: Л.М. Сідак
  Number of views: 536
 • 133-142
  КРИТИКА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У РАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ У ПОГЛЯДАХ М. БЕРДЯЄВА, С.Л. ФРАНКА, І.О. ІЛЬЇНА: ОНТОЛОГІЧНІ ТА АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
  Authors: І.Г. Мухіна
  Number of views: 392
 • 143-153
  ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НООГУМАНИСТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ: КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ
  Authors: Р.Б. Шиндаулова
  Number of views: 422
 • 154-166
  КОЛІЗІЇ ПРО «ЗНАЧЕННЯ» В ФІЛОСОФІЇ МОВИ АНАЛІТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ
  Authors: А.В. Лактіонова
  Number of views: 477
 • 167-174
  ОСВІТА ЯК ЗНАРЯДДЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ
  Authors: С.В. Куцепал
  Number of views: 362
 • 175-188
  АКСІОЛОГІЧНІ ТА КОГНІТИВНІ ВИМІРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  Authors: Н.М. Бойченко
  Number of views: 473
 • 189-198
  ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
  Authors: Л.М. Панченко
  Number of views: 441
 • 199-208
  ОСВІТНІ ІНСТИТУЦІЇ У ДОСВІДІ МАРКСИСТСЬКОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ
  Authors: В.В. Сагуйченко
  Number of views: 460
 • 209-220
  САМООСВІТА ОСОБИСТОСТІ: ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ
  Authors: О.В. Бурлука
  Number of views: 584
 • 221-234
  ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МУДРОСТІ МОЛОДІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
  Authors: Н.В. Поліщук
  Number of views: 956
 • 235-244
  ОCВІТА ЯК ЦІННІСНИЙ ЧИННИК У ФОРМУВАННІ ЖИТТЄВИХ СТРАТЕГІЙ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА
  Authors: Ю.В. Заблоцька
  Number of views: 458

Number 46(2), 2016

 • 3-14
  РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТИРИ
  Authors: О.В. Марченко
  Number of views: 348
 • 15-34
  ІНСТИТУЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ І СПЕЦИФІКА ПРОБЛЕМНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСВІТИ У США
  Authors: В.В. Зінченко
  Number of views: 373
 • 35-52
  ЖИТТЄЗНАВСТВО: ФІЛОСОФСЬКІ І КУРИКУЛЯРНІ ОПЦІЇ
  Authors: С.Ф. Клепко
  Number of views: 329
 • 53-64
  СТАН, СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
  Authors: В.О. Береза
  Number of views: 351
 • 65-70
  РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ НА СЛОБОЖАНЩИНЕ В ХІХ – ФИЛОСОФИЯ И УКРАИНСКИЙ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ
  Authors: Н.В. Радионова
  Number of views: 359
 • 71-81
  ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНІ ЦІННОСТІ В СВІТСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ (РЕЛІГІЯ І ОСВІТА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)
  Authors: Ю.А. Назаренко
  Number of views: 353
 • 82-90
  ІГРОВІ ПРАКТИКИ «ОДЕСЬКОЇ» МОВИ
  Authors: М.Б. Столяр
  Number of views: 338
 • 91-99
  ЛИДЕР ХХІ ВЕКА И ФИЛОСОФИЯ
  Authors: В.А. Стрижко
  Number of views: 408
 • 100-104
  ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ВИЯВЛЕННЯ МОРАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
  Authors: Н.М. Кузьмінська
  Number of views: 374
 • 105-113
  БІОГРАФІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА
  Authors: В.А. Кротюк
  Number of views: 349
 • 114-122
  ЗАПИТУВАННЯ-ВИКЛИКИ У ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ
  Authors: О.П. Гужва
  Number of views: 375
 • 123-135
  АНТРОПОЛОГІЧНИЙ СЕНС ВЛАШТУВАННЯ СПІЛЬНОГО ЖИТТЯ У ДЕРЖАВІ ПЛАТОНА
  Authors: Є.С. Буцикін
  Number of views: 331
 • 136-146
  МИСТЕЦТВО В ПОЗАНАВЧАЛЬНОМУ ЖИТТІ СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА
  Authors: О.О. Чубарева
  Number of views: 354
 • 147-154
  НАСТРІЙ ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКО- АНТРОПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ: ЗМІСТ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ КОНТУРИ ФЕНОМЕНА
  Authors: К.А. Дяченко
  Number of views: 348
 • 155-161
  ЖАНРОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
  Authors: Ю.Ю. Кобзева
  Number of views: 345
 • 162-167
  ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОГО КІНО
  Authors: Е.М. Алієв
  Number of views: 336
 • 168-179
  ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОЦЕС ІНКУЛЬТУРАЦІЇ
  Authors: О.В. Попович
  Number of views: 404
 • 180-193
  ЕТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (Г. ЙОНАС) ТА МЕЖІ КЕРОВАНОСТІ ПОСТСУЧАСНОЇ АРМІЇ
  Authors: І.І. Севрук
  Number of views: 350
 • 194-201
  УСПІХ ОСОБИСТОСТІ В СИТУАЦІЇ БАГАТОВЕКТОРНОСТІ ФРЕЙМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
  Authors: О.О. Маркозова
  Number of views: 340
 • 202-213
  КУЛЬТУРОҐЕНЕЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
  Authors: О.В. Стовпець
  Number of views: 345
 • 214-220
  СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ГЕЛЬМУТА ШМІДТА: ПРОБЛЕМНІ ЛІНІЇ ТА ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
  Authors: Н.В. Григорова
  Number of views: 344
 • 221-228
  СОЦІАЛЬНА ЕТИКА У РОЗУМІННІ КАЗИМИРА ТВАРДОВСЬКОГО
  Authors: О.А. Гончаренко
  Number of views: 337
 • 229-237
  СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ СЕМАНТИКИ МОДНОГО ОДЯГУ
  Authors: О.В. Скалацька
  Number of views: 382


1 2 3  Следующая страница  В конец
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us