Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Journal of Health Research in Community
Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas
Theoría. Revista del Colegio de Filosofía
International Journal of Ground Sediment & WaterRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1337
YesterdayYesterday
1852
This weekThis week
5053
Last WeekLast week
11178
This monthThis month
60672
Last monthLast month
49943
All daysAll days
5359990

Arkhaia Anatolika Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi

Number 5, 2022

 • 1-23
  Herakleia Pontika’dan Bir Portre / A Portrait from Heracleia Pontica
  Authors: Ramazan ÖZGAN
  Number of views: 104
 • 24-36
  The Stadia in Caria / Karia’da Stadionlar
  Authors: Paavo ROOS
  Number of views: 104
 • 37-50
  Mezar ve Via: Olba Çiftlik Yerleşimlerinin Tarihlendirilmesi Üzerine Yeni Görüşler / Tomb and Via: New Opinions on the Dating of the Olba Farm Settlements
  Authors: Deniz KAPLAN - Hidayet KÜRÜM
  Number of views: 95
 • 51-73
  Pednelissos’tan Geç Hellenistik Dönem Bir Mezar Steli / A Late Hellenistic Period Grave Stele from Pednelissos
  Authors: Ahmet ÇELİK
  Number of views: 121
 • 74-83
  Antik Kilikya Kenti Prakana’nın Konumu Hakkında Düşünceler / Thoughts on the Location of the Ancient Cilician City of Prakana
  Authors: Ayhan YALÇIN
  Number of views: 96
 • 84-93
  Parion Hristiyanlık Tarihine Yeni Bir Katkı: Parion Başpiskoposu Ioannes’in Kurşun Mührü / A New Contribution to the Christian History of the Parion: The Lead Seal of Ioannes, Archbishop of Parion
  Authors: Kasım OYARÇİN
  Number of views: 97
 • 94-153
  Soli Pompeiopolis Afrika Kırmızı Astarlı Seramikleri / African Red Slip Ware from Soli Pompeiopolis
  Authors: Volkan YILDIZ
  Number of views: 100
 • 154-186
  Küçük Asia’da Vespasianus Dönemi’nde Sürdürülen Yapı Programı / Vespasian’s Building Program in Asia Minor
  Authors: Deniz Berk TOKBUDAK
  Number of views: 76
 • 187-223
  Stratonikeia Kuzey Cadde Kanalizasyonunda Bulunan Bir Grup Seramiğin Ön Değerlendirmesi / A Preliminary Evaluation of a Group of Pottery Found in the Sewerage of the North Street at Stratonikeia
  Authors: Bilal SÖĞÜT – Mustafa BİLGİN – Eylem ÖZDEMİR CANDUR
  Number of views: 87
 • 224-251
  Konya Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Bizans Dönemi Bronz Buhurdanlar / Byzantine Bronze Censers in the Konya Archeological Museum
  Authors: Yurdagül ÖZDEMİR
  Number of views: 78
 • 252-270
  Sivas Arkeoloji Müzesi’nde Korunan Assur Ticaret Kolonileri Çağı’na Ait Pişmiş Toprak Bir Kartal Ritonu / A Terracotta Eagle Rhyton from the Age of the Assyrian Trade Colonies Preserved in the Sivas Archaeological Museum
  Authors: Kadir BÖYÜKULUSOY
  Number of views: 60
 • 271-287
  Aiolis’te Pers Kimliği Hakkında Yeni Bir Katkı: Akinakes Betimli Tisna Sikkeleri / Contribution about the Persian Identity on Aeolis: Coins of Tisna Depicted with Akinakes
  Authors: Emre ERDAN
  Number of views: 51
 • 288-304
  Kydnos Nehri ve Tarsus / The Cydnus River and Tarsus
  Authors: Sabri ARICI - İlkay GÖÇMEN
  Number of views: 55
 • 305-331
  Andriake Limanı’nda Bulunan Geç Roma C Kırmızı Astarlı Seramikleri / Late Roman C Red Slip Wares found in the Andriake Port
  Authors: Cüneyt ÖZ
  Number of views: 40
 • 332-363
  Tripolis İthal Amphoraları: Bölgesel İlişkiler, Elit Eğilimler / Imported Amphorae from Tripolis: Regional Relations, Elite Tendencies
  Authors: Serkan KATIRANCI - Bahadır DUMAN
  Number of views: 30

Number 4, 2021

 • 1-14
  Tisna Antik Kentinde Bulunan Lydia Seramikleri Üzerine İlk Düşünceler Preliminary Thoughts on Lydian Pottery Found at Tisna
  Authors: Aydın ERÖN - Merve Sultan ÇAKAN
  Number of views: 111
 • 15-40
  Menderes Magnesiası Artemis Kutsal Alanı Güney Stoa’da Bulunan Doğu Sigillata B Grubu Seramikleri / Eastern Sigillata B from the South Stoa of the Sanctuary of Artemis at Magnesia on the Meander
  Authors: Mevlüt ELİÜŞÜK
  Number of views: 111
 • 41-82
  Aziz Nikolaos Kilisesi, Kuzey Ek Yapısı Tuğla Süslemeleri: Rozet Motifi ya da Yenilmez Güneş “Sol Invictus” / St. Nicholas Church, Brick Decorations of Northern Annex: Rosette Motif or Invincible Sun
  Authors: Ebru Fatma FINDIK
  Number of views: 108
 • 83-108
  Vitruvius III.2.6: Hermogenes, Menesthes ve Pseudodipteros Planlı Apollon Tapınağı (?) / Vitruvius III.2.6: Hermogenes, Menesthes, and the Pseudodipteros Temple of Apollo (?)
  Authors: Görkem KÖKDEMİR
  Number of views: 108
 • 109-122
  Sillyon’da Ares Kültü / The Cult of Ares at Sillyon
  Authors: Bilsen Ş. ÖZDEMİR - Murat TAŞKIRAN
  Number of views: 119
 • 123-140
  Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesinden Ünik Özellikte İki Siren/Harpi Figürlü Seramik / Two Unique Siren/Harpy Figured Ceramics in the Karatay Madrasah Tile Works Museum
  Authors: Yurdagül ÖZDEMİR
  Number of views: 107
 • 141-162
  Dionysos İkonografisi Işığında Dört Yontu Başının Değerlendirilmesi / Evaluation of Four Sculpture Heads in the Light of Dionysus Iconography
  Authors: Ramazan ÖZGAN
  Number of views: 110
 • 163-173
  Aizanitis Bölgesi Sınırlarına İlişkin Bir Öneri / A Suggestion on Aizanitis Region Borders
  Authors: Zerrin ERDİNÇ
  Number of views: 110
 • 174-214
  Sillyon Territoryumu’nda Bulunan Kepez Yerleşiminin Kırmızı Astarlı Seramikleri Üzerine Ön Değerlendirmeler / Preliminary Evaluations on Red Slipped Wares of Kepez Settlement Located in Sillyon Territorium
  Authors: Mustafa BİLGİN
  Number of views: 112
 • 215-236
  The Colourful Look of the Maussolleion at Halikarnassos / Halikarnassos Maussolleionu’nun Renkli Görünümü
  Authors: Gürol AYTEPE - Abdulkadir BARAN
  Number of views: 109
 • 237-255
  Hellespontus Kıyılarından Bir Grup Ticari Amphora / A Group of Commercial Amphorae from the Shores of Hellespont
  Authors: Oğuz KOÇYİĞİT - Kemal ÇİBUK - Rıdvan GÖLCÜK
  Number of views: 108
 • 256-268
  Aydın Arkeoloji Müzesi’ndeki Menderes Antiokheiası Buluntusu Heykeltıraşlık Eserleri / Sculpture Artifacts from Antioch on the Maeander in the Aydın Archaeological Museum
  Authors: U. KAPUCİ
  Number of views: 109
 • 269-313
  Modern Dünya Sistemi, Emperyalizm ve Mesafe-Değişim Oranı Teorilerinin Uyarlama Örnekleri Işığında Yeni Bir Öneri: Tabal-Yeni Asur İlişkisi / A New Proposal in the Light of Adaptation Examples of the Modern World System, Imperialism, and Distance-Parity Theories: The TabalNeo-Assyrian Relation
  Authors: Zafer KORKMAZ
  Number of views: 113
 • 314-340
  Adana Müzesi’nden Cenaze Takıları ve Aplikler / Funeral Jewelry and Appliques from the Adana Museum
  Authors: Çilem UYGUN
  Number of views: 106
 • 341-352
  Muğla Müzesi’nden Yeni Bir Onurlandırma Yazıtı / A New Honorary Inscription from Muğla Museum
  Authors: Güray ÜNVER - Ufuk ÇÖRTÜK
  Number of views: 105
 • 353-368
  Arkaik Dönem’de Phokaia’nın Lydia ile İlişkileri Üzerine Tespitler / Detections on Phocaea’s Relationship with Lydia in the Archaic Period
  Authors: Sabri ARICI
  Number of views: 106

Number 3, 2020

 • 1-20
  Knidos Teritoryumunda Bulunmuş Bir Aslan Heykeli: “Knidos Yaka Aslanı” / A Lion Statue Found in the Knidian Territorium: “Knidos Yaka Lion”
  Authors: Ertekin M. DOKSANALTI
  Number of views: 114
 • 21-59
  Stratonikeia Teritoryumundan Elit Mezarları / Elite Tombs from Territory of Stratonikeia
  Authors: Aytekin BÜYÜKÖZER
  Number of views: 111
 • 60-81
  Tire Müzesinden Bir Grup Fibula / A Group of Fibulae from Tire Museum
  Authors: Emre ERDAN
  Number of views: 102
 • 82-97
  Thyateira/Hastane Höyüğü’nde Bulunan Anadolu Parsı Heykel Parçası Üzerine Düşünceler / Thoughts about the Anatolian Leopard Statue Piece from Thyateira/Hastane Mound
  Authors: Aydın ERÖN
  Number of views: 116
 • 98-125
  Antik Çağ’dan Günümüze Çift Başlı Kartal: Anlamı, Yorumu ve Propagandası / Double-Headed Eagle from Antiquity to Present: Its Meaning, Interpretation and Propaganda
  Authors: Ramazan ÖZGAN
  Number of views: 158
 • 126-160
  Anadolu Dor Mimarisinde Kullanılan Anta, Pilaster ve Paye Başlıkları / Anta, Plaster and Pier Capitals of Anatolian Doric Architecture
  Authors: Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER
  Number of views: 112
 • 161-177
  Kilikia Bölgesi’nde Bulunan Kızılgeçit Kaya Kilisesi Resim Programı / The Frescoes Repertoire of Rock-cut Church of Kızılgeçit
  Authors: Şener YILDIRIM - Özlem DOĞAN
  Number of views: 115
 • 178-243
  Parion Yamaç Hamamı Ticari Amphora Buluntuları (MÖ 1. yüzyıl - MS 7. yüzyıl) / Commercial Amphora Finds from Parion Slope Bath (From 1st century BC to 7th century AD)
  Authors: İsmail AKKAŞ
  Number of views: 107
 • 244-253
  Akkise/Yahyalı Höyük: Suğla Gölü Kenarında Yeni Bir Prehistorik Yerleşim / Akkise/Yahyalı Hoyuk: A New Prehistoric Settlement by Lake Suğla
  Authors: Ramazan GÜNDÜZ
  Number of views: 108
 • 244-263
  Damıtılmış Temsiller: Anadolu’da Kült Kontekstinde Bulunan Minyatür Kaplar Üzerine / Distilled Representations: On Miniature Vessels Found in Cult Context in Anatolia
  Authors: Esen KAYA
  Number of views: 116

Number 2, 2019

 • 1-20
  Marmaris Müzesi’nden Genç Bir Kadın (Plautilla?) Portresi: Geç Fark Edilen Bir Prenses / The Portrait of a Young Lady (Plautilla?) from the Marmaris Museum: A Late Recognized Princess
  Authors: İbrahim KARAOĞLAN
  Number of views: 108
 • 21-51
  Why are there no Neolithic mega-sites in the Anatolian Euphrates basin? A socio-archaeological approach to the marital structure of early farming societies
  Authors: Cédric BODET
  Number of views: 105
 • 52-83
  Letoon Teras Duvarı Kazılarında Ele Geçen Doğu Sigillataları ile Lykia Bölgesi Kırmızı Astarlı Seramikler / Eastern Sigillatas and Lycia Region Red Slip Wares recovered from the Letoon Terrace Wall Excavations
  Authors: Banu ÖZDİLEK
  Number of views: 107
 • 84-101
  Knidos Kazılarında Bulunan Amphora Mühürleri Üzerine İlk Değerlendirmeler / First Evaluations on Amphora Stamps Found in Knidos Excavations
  Authors: Erkan ALKAÇ
  Number of views: 110
 • 102-165
  Anadolu Dor Mimarisi: MÖ 4. Yüzyıl / Anatolian Doric Architecture: 4th Century BC
  Authors: Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER
  Number of views: 107
 • 166-194
  Alabanda Payandalı Sarnıç’ta Bulunan Geç Antik Dönem Seramikleri / Late Antique Pottery from the Pillard Cistern in Alabanda
  Authors: Ayşegül SOSLU
  Number of views: 112
 • 195-217
  Lagina ve Ionia Rönesansı: Tapınak ve Propylon’daki Uygulamalar Işığında Ionia Rönesansı’nın Kronolojik Tanımlamasına Yeni Bir Katkı / Lagina and the Ionian Renaissance: A New Contribution to the Chronological Definition of the Ionian Renaissance in Light of the Construction Techniques in the Temple of Hecate and Propylon
  Authors: Aytekin BÜYÜKÖZER
  Number of views: 110

Number 1, 2018

 • 1-14
  Alaca Höyük Erken Tunç Çağı Krali Mezarları ve İkiz İdoller
  Authors: Aykut ÇINAROĞLU
  Number of views: 113
 • 15-30
  The Sanctuary of Hekate at Lagina in the 4th Century BC
  Authors: Aytekin BÜYÜKÖZER
  Number of views: 148
 • 31-51
  Tripolis’te Bulunan Sagalassos Kırmızı Astarlı Seramikleri / Sagalassos Red Slip Ware from Tripolis
  Authors: Mehmet OK
  Number of views: 110
 • 52-60
  Kekova Adası Erken Bizans Dönemi Korinth Başlıkları / Early Byzantine Period Corinthian Capitals from Kekova Island
  Authors: Erdoğan ASLAN
  Number of views: 132
 • 61-92
  Dorik Geisonlarda Mutulus Plakaları ile Guttaenın Düzenlenişi / Arrangment of Mutulus and Guttae in Doric Geison
  Authors: Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER
  Number of views: 114
 • 93-107
  Sinop Müzesi’nde Bulunan Üç Plastik Kandil / Three Plastic Lamps from Sinop Museum
  Authors: Deniz PASTUTMAZ SEVMEN
  Number of views: 107


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us