Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

NPunto
Scientific Horizons
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Annals of Spiru Haret University. Economic SeriesRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1255
YesterdayYesterday
1519
This weekThis week
1255
Last WeekLast week
12086
This monthThis month
40923
Last monthLast month
52208
All daysAll days
4449978

Environment&Health (Dovkillia ta zdorovia)

Number 4 (67), 2013

 • 8-13
  ПОРУШЕННЯ ПРО-АНТИОКСИДАНТНОГО БАЛАНСУ ЯК МЕХАНіЗМ ВИНИКНЕННЯ ГЕНОТОКСИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ В ОРГАНіЗМі ЗА ПОєДНАНОї Дії ЕКЗОГЕННИХ ОКСИДіВ АЗОТУ ТА МАЛИХ ДОЗ іОНіЗУЮЧОї РАДіАЦії ПРИ ПУХЛИННОМУ РОСТі
  Authors: Музальов, Ганжа О.Б., Маковецька Л., Михайленко В.М.
  Number of views: 330
 • 14-19
  ДИНАМіКА ЗМіН іМУНОЛОГіЧНИХ ПОКАЗНИКіВ ЗА Дії НіТРИТУ НАТРіЮ З РіЗНИМИ КСЕНОБіОТИКАМИ
  Authors: Винарська О., Спаська Ю.С., Григоренко Л.Е., Молдавська Н.Б., Вархоляк М.О.
  Number of views: 307
 • 23-27
  ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАНЦЕРОГЕННОГО РИЗИКУ ЗА УМОВ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА
  Authors: Зінченко Н.А., Литвиченко О.М., Черниченко О., Швагер О.В.
  Number of views: 293
 • 28-31
  ЕПіДЕМіОЛОГіЧНі ДОСЛіДЖЕННЯ ТА ОЦіНКА РИЗИКіВ РОЗВИТКУ ДОБРОЯКіСНИХ ПУХЛИН МАТКИ У ЖіНОК-УЧАСНИЦЬ ЛіКВіДАЦії НАСЛіДКіВ АВАРії НА ЧАЕС
  Authors: Маєвська О.
  Number of views: 296
 • 36-40
  ДОЗИ ВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ ТА СТАН ЗДОРОВ''Я НАСЕЛЕННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ВОЛИНІ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
  Authors: Хоменко М.
  Number of views: 296
 • 41-45
  ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПОВОДЖЕННЯ З ВОДОЙМОЮ-ОХОЛОДЖУВАЧЕМ ЧАЕС ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ ЕКСПЕРТІВ
  Authors: Краснов В.О., Михайлов О.В., Антропов О.С.
  Number of views: 295
 • 45-49
  ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ГЛИФОСАТА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
  Authors: Лепешкин И.В., Медведев В.И., Багацкая Е.Н., Гринько А.П., Кузнецова Е.М.
  Number of views: 423
 • 50-54
  ЗАКОНОМІРНОСТІ ПИЛКУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ ТОНКОНОГОВІ (POACEAE) НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
  Authors: Родінкова В.В., Сергета В., Паламарчук О.О.
  Number of views: 332
 • 57-61
  СТАН ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ ВИРОБНИЦТВОМ НАНОЧАСТИНОК ТИТАНАТУ БАРІЮ
  Authors: Яворовський О.П., Ткачишин В.С., Шевцова В.М., Зінченко Т.О., Солоха Н.В., Рагуля А.В., Ткачишина Н.Ю., Ярменчук А., Гарбуза Г.
  Number of views: 259
 • 63-67
  НАУКОВА ШКОЛА ПРОФЕСОРА Н.Я. ЯНИШЕВОЇ
  Authors: Савіна Р.В.
  Number of views: 292
 • 68-74
  ЛЬВІВСЬКА НАУКОВА ГІГІЄНІЧНА ШКОЛА: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ЗДОБУТКИ
  Authors: Зіменковський Б.С., Гжегоцький М.Р., Федоренко В., Пластунов Б.А.
  Number of views: 530

Number 3 (66), 2013

 • 4-8
  ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
  Authors: [Доступ к полному тексту открыт] ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Шандала М.Г.
  Number of views: 263
 • 9-13
  ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА КАНЦЕРОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТ З РІЗНИМ ПРОФІЛЕМ ПРОМИСЛОВОСТІ
  Authors: Швагер О.В., Черниченко О., Литвиченко О.М., Соверткова Л.С.
  Number of views: 304
 • 16-19
  ВЛИЯНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПРЕКУРСОРОВ МОНООКСИДА АЗОТА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ БАБИЕНКО В.В
  Authors: Бабиенко В.В.
  Number of views: 295
 • 20-25
  ГІГІЄНІЧНЕ НОРМУВАННЯ НОВОГО РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ПРОГЕКСАДІОН-КАЛЬЦІЮ В ОБ’ЄКТАХ АГРОЦЕНОЗУ ЯБЛУНЕВОГО САДУ
  Authors: Семененко В.М., Коршун М.М.
  Number of views: 279
 • 25-28
  ДО ПИТАННЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ГІГІЄНІЧНИХ ВИМОГ ЩОДО ВЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ФОНТАНІВ
  Authors: Зоріна О.В.
  Number of views: 298
 • 29-33
  СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ, ЙОГО ДИНАМІКА ТА ЗВ’ЯЗОК З РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
  Authors: Медведовська Н.В.
  Number of views: 318
 • 34-41
  РИСК РАКА В ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
  Authors: Присяжнюк А.Е., Базыка Д.А., Романенко А.Е., Гудзенко Н.А., Фузик Н.Н., Троцюк Н.К., Федоренко З.П., Гулак Л.О., Слипенюк Е.М., Бабкина Н.Г., Хухрянская Е.Н., Горох Е.Л.
  Number of views: 286
 • 43-47
  ЗАСТОСУВАННЯ НАНОАКВАХЕЛАТІВ МЕТАЛІВ ДЛЯ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ ГРАМНЕГАТИВНИХ БАКТЕРІЙ
  Authors: Брич О., Поліщук О., Синетар Е.О., Колесников М.М., Каплуненко В.Г.
  Number of views: 291
 • 48-51
  ГІГІЄНІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ СХЕМИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
  Authors: Янко Н.В., Станкевич В.В., Маненко А.К., Степанов О.К.
  Number of views: 324
 • 52-56
  ГЕНДЕРНІ ТА СТАТЕВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ
  Authors: Бердник О.В., Добрянська О.В., Скочко Т.П., Юрчук О.М.
  Number of views: 428
 • 57-61
  ПОШИРЕНІСТЬ ТЮТЮНОПАЛІННЯ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ УКРАЇНИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЛОБАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ ПіДЛіТКіВ 2011 Р.)
  Authors: Полька Н.С., Бердник О.В., Добрянська О.В., Станкевич Т.В., Савон Л.В.
  Number of views: 297
 • 62-66
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
  Authors: Гозак С.В., Парац А.М., Станкевич Т.В., Єлізарова О.Т., Киселевська В.П.
  Number of views: 314
 • 66-69
  ОСОБЛИВОСТІ ЗОРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ У ДІТЕЙ 6-7 РОКІВ З ДІАГНОЗОМ АМБЛІОПІЯ
  Authors: Малачкова Н.В.
  Number of views: 293
 • 69-74
  ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗМУ У РАЗІ ОЦІНКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДОНОЗОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ І МОЛОДІ
  Authors: Подрігало Л.В.
  Number of views: 401
 • 74-78
  ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ
  Authors: Капранов С.В.
  Number of views: 304

Number 2 (65), 2013

 • 4-8
  ОБґРУНТУВАННЯ КРИТЕРіАЛЬНОї ЗНАЧУЩОСТі КОМПЛЕКСУ ГЕНОТОКСИЧНИХ ТА іМУНОЛОГіЧНИХ ПОКАЗНИКіВ ДЛЯ ЕКСПРЕС-ОЦіНКИ КАНЦЕРОГЕНіВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  Authors: Черниченко О., Баленко Н.В., Осташ О.М.
  Number of views: 287
 • 9-12
  ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК СВИНЦЮ НА ЛіПіДИ ПЕЧіНКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЩУРіВ
  Authors: Алексійчук В.Д., Омельчук С.Т., Брюзгіна Т.С.
  Number of views: 271
 • 12-17
  ОПТИМіЗАЦіЯ ФіЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВіТНіХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Authors: Полька Н.С., Гозак С.В., Єлізарова О.Т.
  Number of views: 294
 • 17-21
  ОСОБЛИВОСТі РЕЖИМУ ДНЯ ДіТЕЙ СТАРШОГО ДОШКіЛЬНОГО ВіКУ
  Authors: Станкевич Т.В.
  Number of views: 302
 • 30-35
  ОСОБЛИВОСТі РЕЖИМУ ДНЯ УЧНіВ СТАРШОГО ШКіЛЬНОГО ВіКУ
  Authors: Полька Н.С., Яцковська Н.Я., Платонова А.Г., Джуринська С.М., Шкуро В.В., Шкарбан К.С., Саєнко Г.М., Хутченко О.М.
  Number of views: 283
 • 35-38
  ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И СЕМЬЕ
  Authors: Кулакова Е.В., Богомолова Е.С., Дернова Н.И.
  Number of views: 273
 • 39-42
  ГіГієНіЧНА ОЦіНКА УМОВ ТРЕНУВАЛЬНОї ДіЯЛЬНОСТі ДіТЕЙ, ЯКі ВіДВіДУЮТЬ ПОЗАШКіЛЬНі НАВЧАЛЬНі ЗАКЛАДИ СПОРТИВНОГО ПРОФіЛЮ
  Authors: Калиниченко О., Скиба О.О.
  Number of views: 278
 • 43-46
  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАННЕЙ КОРРЕКЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
  Authors: Давыдок А.М., Титова А.М.
  Number of views: 275
 • 46-49
  ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ТА РОЗУМОВА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: Москвяк Н.В.
  Number of views: 283
 • 50-54
  ГіГієНіЧНА ОЦіНКА КАНЦЕРОГЕННОГО РИЗИКУ ЗДОРОВ`Ю ЧЕРЕЗ СПОЖИВАННЯ ХЛОРОВАНОї ПИТНОї ВОДИ
  Authors: Гуленко С.В., Прокопов В.О.
  Number of views: 268
 • 54-59
  ОЦіНКА ТЕРИТОРіАЛЬНИХ РИЗИКіВ НАДЛИШКОВОї ЕКСПОЗИЦії НАСЕЛЕННЯ ТА ПРАЦіВНИКіВ ПРИРОДНИМ УЛЬТРАФіОЛЕТОВИМ ВИПРОМіНЮВАННЯМ, ЗА ДАНИМИ СУПУТНИКОВИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
  Authors: Салюков А.О., Варивончик Д.В.
  Number of views: 324
 • 60-62
  ГІГІЄНІЧНА ОЦІІНКА ЯКОСТІ ВОДИ ДЖЕРЕЛ М. ЛЬВОВА
  Authors: Лотоцька-Дудик У.Б., Крупка Н.О., Галай О.А., Станько О.М.
  Number of views: 286
 • 63-67
  ОСОБЛИВОСТі ВЕГЕТАТИВНОї НЕРВОВОї РЕГУЛЯЦії У ВіЙСЬКОВИХ ЗВ’ЯЗКіВЦіВ ОФіЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ ТА ВіЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦіВ ЗА КОНТРАКТОМ
  Authors: Варус В., Швець А.В., Левіт Й.Р., Маркович Ф., Озерянський А.А.
  Number of views: 270
 • 68-80
  ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКіЛЛЯ і ЗДОРОВ’Я НАЦії У МАТЕРіАЛАХ XV З’їЗДУ ГіГієНіСТіВ УКРАїНИ
  Authors: Полька Н.С., Федоренко В., Пластунов Б.А.
  Number of views: 294

Number 1, 2013

 • 4-11
  СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА «БЕЗОПАСНОСТЬ АБСОЛЮТНЫЙ ПРИОРИТЕТ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ» НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
  Authors: Пристер Б.С.
  Number of views: 315
 • 12-19
  ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЙОДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ АВАРИИ НА ЯДЕРНОМ БЛОКЕ АЭС
  Authors: Гончаров С.Ф., Аветисов Г.М., Сердюк А.М., Лось И.П., Тарасюк О.Е.
  Number of views: 287
 • 20-25
  АНАЛіЗ ВИМОГ ЩОДО ПОРЯДКУ ЗДіЙСНЕННЯ НЕВіДКЛАДНИХ ЗАХОДіВ У РАЗі ВИНИКНЕННЯ РАДіАЦіЙНИХ АВАРіЙ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЙОДНОї ПРОФіЛАКТИКИ
  Authors: Лось П., Тарасюк О., Шабуніна Н.Д., Семенюк Н.Д.
  Number of views: 296
 • 26-29
  LESSONS LEARNED FROM THE RADON RISK MAPPING IN A PILOT SAVRAN DISTRICT OF ODESSA REGION, UKRAINE
  Authors: German O., Vattenfall A.B.
  Number of views: 248
 • 30-33
  ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЗАХИСНИХ ПРЕПАРАТІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА НАУКОВІ АСПЕКТИ
  Authors: Скалецький Ю.М., Торбін В.Ф., Вороненко В.В., Печиборщ В.П.
  Number of views: 271
 • 33-38
  РіВЕНЬ ЗНАНЬ ЩОДО РАДіАЦіЙНОГО ФАКТОРА ТА СПРИЙНЯТТЯ РАДіАЦіЙНОГО РИЗИКУ МОЛОДДЮ МіСТА СЛАВУТИЧА
  Authors: Тарасюк О., Лось П., Шабуніна Н.Д., Нездемовська Т.
  Number of views: 314
 • 44-48
  ДИНАМіКА НЕПУХЛИННОї ЗАХВОРЮВАНОСТі ДОРОСЛИХ ЧОЛОВіКіВ, ЕВАКУЙОВАНИХ У ДИТЯЧОМУ і ПіДЛіТКОВОМУ ВіЦі іЗ 30-КіЛОМЕТРОВОї ЗОНИ ЧАЕС, У ВіДДАЛЕНОМУ ПЕРіОДі ПіСЛЯ КАТАСТРОФИ
  Authors: Прикащикова К., Костюк Г.В., Ковальчук В., Шатоян Ю.С., Іскра Н., Павловський, Романенко Н.Т., Полянська В.М., Лук’янюк В.О., Волковинська М., Брильов В.В.
  Number of views: 280
 • 49-53
  РАДОН У ДОШКіЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАПОРіЗЬКОї ОБЛАСТі ТА ДОЗИ ОПРОМіНЕННЯ ДіТЕЙ
  Authors: Павленко Т.О., Костенецький М., Куцак А.В., Севальнєв А., Аксьонов М.В., Фризюк М.А.
  Number of views: 272
 • 56-59
  ДО ПИТАННЯ ГіГієНіЧНОГО КОНТРОЛЮ У ПОВіТРі РОБОЧОї ЗОНИ АЕРОЗОЛіВ З НАНОРОЗМіРНОЮ ДИСПЕРСНОЮ ФАЗОЮ
  Authors: Яворовський О.П., Веремей М., Демецька О.В., Зінченко Т.О.
  Number of views: 315
 • 60-63
  ВИЗНАЧЕННЯ ВНЕСКУ МЕТРОПОЛіТЕНУ У СУМАРНЕ АКУСТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ШЛЯХОМ РОЗРАХУНКУ СУМАРНОї ДОЗИ ЗВУКОВОї ЕНЕРГії
  Authors: Семашко П.В., Шкуро В.В., Очеретяна Г.В.
  Number of views: 280
 • 64-67
  БіОХіМіЧНі ПАРАМЕТРИ АМНіОТИЧНОї РіДИНИ ЯК ПОКАЗНИК ВПЛИВУ ФАКТОРіВ ДОВКіЛЛЯ НА ПРОЦЕСИ ВіДТВОРЕННЯ
  Authors: Томашевська Л.А., Кравчун Т., Андрієнко Л.Г.
  Number of views: 251
 • 67-70
  ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНЕ ДОСЛіДЖЕННЯ БіЛКіВ КРОВі ЩУРіВ, ОТРУєНИХ РіЗНИМИ ДИСПЕРСНИМИ ФОРМАМИ СВИНЦЮ, ТА ЗА КОРЕКЦії ГЛУТАРГіНОМ
  Authors: Мельникова Н.М., Лазаренко А., Моторнюк А.В.
  Number of views: 280
 • 70-74
  ХАРЧОВі ДОБАВКИ: ВіДДАЛЕНА ЗАГРОЗА
  Authors: Кобзар А.Я., Корзун В.Н., Карандєєва Н., Дзюба О.
  Number of views: 340
 • 75-80
  ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДНіПРОПЕТРОВСЬКОї ГіГієНіЧНОї ШКОЛИ
  Authors: Білецька Е.М.
  Number of views: 261


 В начало  Предыдущая страница  3 4 5 6 7
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us