Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Revista de Letras (UFC)
Educação
Synergy
SynthesisRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
818
YesterdayYesterday
1715
This weekThis week
4161
Last WeekLast week
11351
This monthThis month
818
Last monthLast month
51158
All daysAll days
4512395

Environment&Health (Dovkillia ta zdorovia)

Number 1(72), 2015

 • 4-7
  КОМБІНОВАНІ ЕКВІВАЛЕНТНІ РІВНІ ЗВУКУ ЯК КРИТЕРІЇ ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ АКУСТИЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЙ
  Authors: СЕМАШКО П.В.
  Number of views: 340
 • 8-12
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРУ НА РЕПРОДУКТИВНУ СИСТЕМУ САМЦІВ ЩУРІВ
  Authors: ПАУСТОВСЬКИЙ Ю.О., ЗАПРИВОДА Л.П.
  Number of views: 291
 • 13-15
  ВМІСТ СЕРОТОНІНУ ТА ЙОГО ПОПЕРЕДНИКА ТРИПТОФАНУ У ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ЩУРІВ ЗА ТРИВАЛОГО ВПЛИВУ ОКСИЕТИЛЬОВАНИХ НОНІЛФЕНОЛІВ ТА ЇХНІХ ПОХІДНИХ
  Authors: МАРАКУШИН Д.І.
  Number of views: 273
 • 16-20
  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОРАДОНОВЫХ МЕР, РЕАЛИЗОВАННЫХ В ДЕТСКИХ ЗАВЕДЕНИЯХ КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  Authors: Фризюк М.А.
  Number of views: 296
 • 21-24
  ОЦІНКА ВМІСТУ ПРИРОДНИХ РАДІОНУКЛІДІВ В IНДУСТРІАЛЬНИХ ЗАЛИШКАХ ПІДПРИЄМСТВ
  Authors: ПАВЛЕНКО Т.О., АКСЬОНОВ М.В., ШАБУНІНА Н.Д., ФРИЗЮК М.А., ТАРАСЮК О.Є., КОВТОНЮК Н.Л., СЕМЕНЮК Н.Д., ФЕДОРЕНКО О.В., МИХАЙЛЕНКО О.В.
  Number of views: 286
 • 25-30
  СПРИЙНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ПІДЛІТКАМИ ЗОНИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
  Authors: ПРИЛИПКО В.А., ШЕВЧЕНКО К.К., ПЕТРИЧЕНКО О.О.
  Number of views: 281
 • 31-34
  ДОСВІД РОБОТИ КАБІНЕТУ КОРЕКЦІЇ ЛІПІДНОГО СПЕКТА КРОВІ ТА ЛІКУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ ОЖИРІННЯ У ПРОФІЛАКТИЦІ ВИНИКНЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ
  Authors: ГАРКУША С.Л., КОРЗУН В.Н.
  Number of views: 272
 • 38-44
  МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ НЕСПРИЯТЛИВИХ ЗРУШЕНЬ З БОКУ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ
  Authors: ПОЛЬКА Н.С., СЕРГЕТА Д.П.
  Number of views: 300
 • 45-49
  ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ЯК ПОКАЗНИК АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У РІЗНІ ЗМІНИ
  Authors: ЛЕБЕДИНЕЦЬ Н.В., ОМЕЛЬЧУК О.В., РОГОВА П.С., СІВЕР Н.М.
  Number of views: 366
 • 50-52
  ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ-ІНТЕРНАТАХ
  Authors: ЗАВАДА М.І.
  Number of views: 297
 • 53-60
  ДО ПИТАННЯ ЗМІНИ РОЗМІРІВ САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ І-V КЛАСУ НЕБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
  Authors: МАХНЮК В.М.
  Number of views: 294
 • 62-37
  Проблема утворення, обробки та утилізації відходів у Львівській області
  Authors: Крупка Н.О., Лотоцька-Дудик У.Б.
  Number of views: 285
 • 67-70
  МЕТАЛИ У ДЖЕРЕЛАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Authors: РОГАЧ І.М., ЄРЕМ Т.В.
  Number of views: 318
 • 71-74
  ЗАХВОРЮВАННЯ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ЕКСПОЗИЦІЇ СВИНЦЕМ
  Authors: КАРЛОВА О.О.
  Number of views: 381
 • 75-79
  ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ПРАЦІВНИКІВ НАПРУЖЕНОЇ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАЖУ РОБОТИ
  Authors: КУДІЄВСЬКИЙ Я.В.
  Number of views: 267

Number 4 (71), 2014

 • 4-9
  ЕНДОГЕННІ НІТРОЗАМІНИ, ЇХНІ ПОПЕРЕДНИКИ, ІМУННА СИСТЕМА ТА КАНЦЕРОГЕННИЙ ЕФЕКТ
  Authors: Винарська О., Черниченко О., Спаська Ю.С., Григоренко Л., Баленко Н.В., Соверткова Л.С.
  Number of views: 354
 • 10-13
  ВПЛИВ ШВИДКОСТІ АЦЕТИЛЮВАННЯ НА СТАН ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ У ЩУРІВ ЗА УМОВ СВИНЦЕВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ
  Authors: Петринич В.В., Власик Л.
  Number of views: 335
 • 14-48
  ЦИТРАТИ МАГНІЮ, ОТРИМАНІ ЗА АКВАНАНОТЕХНОЛОГІЄЮ: ХІМІЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Authors: Гуліч М.П., Харченко О.О., Ємченко Н.Л., Єрмоленко В.П., Моісеєнко
  Number of views: 454
 • 19-23
  РОЛЬ БАГАТОШАРОВИХ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК У ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ГЕНОМУ КЛІТИН ЛІНІЇ 3Т3
  Authors: Михайленко В.М., Ковальова О.А., Степаненко Н.С., Маковецька Л.
  Number of views: 316
 • 24-29
  ВУГЛЕЦЕВИЙ НАНОСТРУКТУРНИЙ ВОЛОКНИСТИЙ МАТЕРіАЛ ТА ЕКОЛОГіЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДОВКіЛЛЯ
  Authors: Кононко В., Щербицька О.В., Кліпов В.Д., Сергєєв В.П., Уварова В.
  Number of views: 422
 • 29-33
  ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ПРАЦІ МАШИНІСТІВ ЛОКОМОТИВІВ ТА ЇХНІХ ПОМІЧНИКІВ
  Authors: Алексійчук О.Ю., Ткачишин В.С., Ткачишина Н.Ю., Арустамян О.М.
  Number of views: 365
 • 37-41
  АДСОРБЦіЙНА АКТИВНіСТЬ КАОЛіНУ (МіКРОБіОЛОГіЧНі ДОСЛіДЖЕННЯ)
  Authors: Корчак Г., Сурмашева О.В., Романенко Л., Марінін А., Олішевський В.В., Марченко А.Б.
  Number of views: 342
 • 42-45
  ВПЛИВ НАНОСЕЛЕНУ НА БІОПЛІВКОУТВОРЕННЯ E. FAECALIS І С. ALBICANS В АСОЦІАЦІЇ
  Authors: Синетар Е.О., Покас О.В., Авдєєва Л.В.
  Number of views: 348
 • 45-48
  ВЛАСТИВОСТі ПРИРОДНОГО НАНООБ’єКТА КАОЛіНУ (ОГЛЯД ЛіТЕРАТУРИ)
  Authors: Корчак Г.
  Number of views: 305
 • 49-54
  ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ У ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ, ЕВАКУЙОВАНОГО ІЗ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС
  Authors: Капустинська О.А.
  Number of views: 344
 • 55-60
  ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ НАЙБІЛЬШ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ХВОРОБАМИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
  Authors: Півень Н.В., Гунько Н.В., Короткова Н.В.
  Number of views: 353
 • 61-62
  СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГІГІЄНИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ
  Authors: Трахтенберг М.
  Number of views: 350
 • 63-69
  ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНСЕКТИЦИДА ИН СЕТ SC, КС
  Authors: Лепешкин И.В., Гринько А.П., Жминько П.Г., Багацкая Е.Н., Зварич Г.В., Назаренко Л.И., Супрун Н.Э., Ющук С.И.
  Number of views: 324
 • 75-79
  ПОКАЗНИКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ДУ „ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМН УКРАЇНИ” ЗА 2010-2013 РОКИ
  Authors: Савіна Р.В., Савицька О., Булгаков В.В.
  Number of views: 354

Number 3 (70), 2014

 • 4-10
  ГЕНЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ У ПОПУЛЯЦІЯХ: МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ДО УМОВ ДОВКІЛЛЯ
  Authors: Тимченко О., Процюк О.В., Омельченко Е.М., Линчак О.В., Поканєвич Т.М., Микитенко Д.О., Качко Г.О., Кабанець Т.М.
  Number of views: 365
 • 10-14
  ЭНДОТОКСИКОЗ И ТОКСИН-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ЦИТОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ, ЭКСПОНИРОВАННЫХ СВИНЦОМ
  Authors: Карлова О.О.I., Шейман Б.С., Яворовський О.П.
  Number of views: 325
 • 15-18
  ОЦіНКА ТОКСИЧНОСТі ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА КУЛЬТУРі РУХЛИВИХ КЛіТИН
  Authors: Яловенко О., Раєцька О.В., Голіченков О.М., Бабій В.Ф., Кондратенко О., Пімушина М.В.
  Number of views: 323
 • 19-23
  ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКОВІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ М. ЛЬВОВА
  Authors: Москвяк Н.В.
  Number of views: 346
 • 24-28
  ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ УМОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ
  Authors: Калиниченко О., Скиба О.О.
  Number of views: 400
 • 29-34
  ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА
  Authors: Капранов С.В., Капранова Ю.С., Сумык Я.В., Новак Е.В., Тарабцев Д.В.
  Number of views: 323
 • 34-38
  СТАН ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗМІ ПІДДОСЛІДНИХ ТВАРИН ПІД ВПЛИВОМ НАНОЧАСТИНОК ТА АЦЕТАТУ СВИНЦЮ НА ФОНі СПОЖИВАННЯ ВОДИ З ВМіСТОМ СТЕАРАТІВ НАТРІЮ ТА КАЛІЮ
  Authors: Кондратюк В.А., Федорів О., Лотоцька О.В.
  Number of views: 368
 • 38-42
  ОЦіНКА ВМіСТУ ВОЛОКОН ХРИЗОТИЛОВОГО АЗБЕСТУ В АТМОСФЕРНОМУ ПОВіТРі
  Authors: Мошковський В., Демецька О.В., Вакарюк Л.В.
  Number of views: 443
 • 43-46
  ДО ПИТАННЯ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 14С В АТМОСФЕРІ
  Authors: Бузинний М.Г., Михайлова Л.Л., Романченко М.О., Чирков В.С., Сахно В.
  Number of views: 368
 • 47-50
  АНАЛІЗ ДАНИХ АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВОДОПРОВІДНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ЇЇ ДООЧИЩЕННЯ У ПОБУТІ
  Authors: Липовецька О.Б.
  Number of views: 322
 • 51-55
  АНТРОПОГЕННА ЕВТРОФІКАЦІЯ ШАЦЬКИХ ОЗЕР
  Authors: Янко Н.В., Станкевич В.В., Коваль Н.М.
  Number of views: 387
 • 55-59
  КАНДИДОЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ - СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
  Authors: Собкова Ж.В., Сурмашева Е.В., Никонова Н.А.
  Number of views: 316
 • 60-64
  ВПЛИВ ТЕРМІНУ ЗБЕРІГАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ МУЗЕЙНИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДІВ PROTEUS ТА MORGANELLA
  Authors: Брич О., Синетар Е.О., Лоскутова М.М., Гарницька О.Г., Скуратова О.Г.
  Number of views: 381
 • 65-70
  ДО ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРЕДСТАВЛЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ ОКРЕМОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ СПІВРОБІТНИКІВ БАЗАМИ ДАНИХ ЦИТУВАННЯ
  Authors: Булгаков В.В.
  Number of views: 393
 • 70-75
  ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА VITACOR JUNIOR
  Authors: Корзун В.Н., Гозак С.В., Парац А.Н., Иванов В., Белозуб А.
  Number of views: 338
 • 75-79
  САНіТАРНО-ГіГіГієНіЧНі ПИТАННЯ ДО РОЗМіЩЕННЯ ФАБРИК-КУХОНЬ НА СЕЛЬБИЩНіЙ ТЕРИТОРії
  Authors: Махнюк В.М.
  Number of views: 304

Number 2 (69), 2014

 • 4-6
  ЗМІНИ ІМУННОГО СТАТУСУ ЯК ОДИН З КРИТЕРІЇВ АДАПТАЦІЙНО-ПРИСТОСОВЧИХ РЕАКЦІЙ ОРГАНІЗМУ НА ДІЮ ЧИННИКІВ МАЛОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ
  Authors: Григоренко Л.
  Number of views: 315
 • 7-11
  ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПЕРОРАЛЬНОГО ВПЛИВУ ІМІДАКЛОПРИДУ НА СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ ТВАРИН З РІЗНОЮ ШВИДКІСТЮ АЦЕТИЛЮВАННЯ
  Authors: Коротун О.П., Власик Л.
  Number of views: 293
 • 12-16
  СТАН СИСТЕМИ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКИНіВ ПРИ МіКРОСАТУРНіЗМі
  Authors: Карлова Е.А., Яворовський О.П., Шейман Б.С.
  Number of views: 283
 • 17-22
  ХАРАКТЕР ХАРЧУВАННЯ, СТРЕСОВИЙ ФАКТОР ТА ГІПОДИНАМІЯ ЯК ОСНОВНІ ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ ДИСМЕТАБОЛІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ПРАЦІВНИКІВ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД
  Authors: Арустамян О.М., Ткачишин В.С., Ткачишина Н.Ю., Алексейчук О.Ю.
  Number of views: 339
 • 23-29
  ГІГІЄНІЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗМІЩЕННЯ ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ВІД ПІДЗЕМНИХ ГАРАЖІВ
  Authors: Акіменко В.Я., Яригін А.В., Стеблій Н.М.
  Number of views: 305
 • 30-35
  ГіГієНіЧНА ОЦіНКА іМПУЛЬСНОї ЛОКАЛЬНОї ВіБРАЦії ТА СУПУТНіХ ФіЗИЧНИХ ФАКТОРіВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОБОЧИХ МіСЦЯХ ЗБИРАЛЬНИКіВ-КЛЕПАЛЬНИКіВ і СЛЮСАРіВ-СКЛАДАЛЬНИКіВ АВіАЦіЙНИХ ПіДПРИєМСТВ (ДО ПРОБЛЕМИ ГіГієНіЧНОГО НОРМУВАННЯ)
  Authors: Сова С.Г., Яворовський О.П., Шкурко Г.А.
  Number of views: 283
 • 37-40
  ГіГієНіЧНА ОЦіНКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТі ФОЛієВОЮ КИСЛОТОЮ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАїНИ
  Authors: Москальчук Л.В.
  Number of views: 297
 • 41-45
  РЕГЛАМЕНТИ ВИКОРИСТАННЯ ПІДСОЛОДЖУВАЧІВ В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЇХНЬОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ
  Authors: Адамчук Т.В.
  Number of views: 318
 • 45-50
  CУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ВІДХОДІВ: НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ЖИТТЯ
  Authors: Гетьман В.
  Number of views: 303
 • 51-56
  РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЯК ПРОБЛЕМА АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
  Authors: Баленко Н.В., Черниченко О., Цимбалюк С.Н., Гульчій М.В., Баглій А., Федоренко З.П., Осташ О.М.
  Number of views: 314
 • 57-61
  ОЦІНКА ВПЛИВУ СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ МІСЦЕВОГО ВИРОБНИЦТВА НА ФОРМУВАННЯ ДОЗИ ВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
  Authors: Хоменко М., Поліщук С.В.
  Number of views: 322
 • 62-69
  ЗАХВОРЮВАНіСТЬ НА РАК ЩИТОВИДНОї ЗАЛОЗИ НАСЕЛЕННЯ УКРАїНі ПіСЛЯ АВАРії НА ЧАЕС
  Authors: Фузік М.М., Присяжнюк А., Базика Д.А., Романенко А.Ю., Федоренко З.П., Гудзенко Н.А., Гулак Л.О.
  Number of views: 334

Number 1 (68), 2014

 • 4-9
  АСБЕСТ И ВОЛОКНИСТЫЙ КАНЦЕРОГЕНЕЗ
  Authors: Пятница-Горпинченко Н.К.
  Number of views: 313
 • 10-14
  ГІГІЄНІЧНІ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗСИМПТОМНОЇ МЕТГЕМОГЛОБІНЕМІЇ У ДІТЕЙ
  Authors: Федоренко В., Кіцула Л.М.
  Number of views: 320
 • 14-17
  ВПЛИВ СТАНУ ОБ''ЄКТІВ ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ФОРМУВАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ
  Authors: Єрем Т.В., Єрем Х.В.
  Number of views: 312
 • 17-21
  ВПЛИВ БЕНТОНІТОВИХ ГЛИН НА РОЗВИТОК ХРОНІЧНОЇ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
  Authors: Алексєєнко Н.О., Гуща С.Г., Змієвський А.В.
  Number of views: 286
 • 22-26
  ЙОД І СЕЛЕН У ПРОДУКТАХ МОРЯ: ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Authors: Петренко О.Д., Мельниченко Т.
  Number of views: 288
 • 28-32
  ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ CANDIDA ALBICANS НА ПОВЕРХНІ МЕДИЧНИХ КАТЕТЕРІВ: ДОСЛІДЖЕННЯ IN VITRO
  Authors: Синетар Е.О., Авдєєва Л.В., Скорик М.А., Брич О.
  Number of views: 305
 • 33-37
  РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЯК ПРОБЛЕМА АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ (І ПОВіДОМЛЕННЯ)
  Authors: Баленко Н.В., Черниченко О., Цимбалюк С.Н., Гульчій М.В., Баглій А., Федоренко З.П., Осташ О.М.
  Number of views: 302
 • 38-41
  ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧОВОГО СТАТУСУ ТА ЕСЕНЦІАЛЬНІ НУТРІЄНТНІ ДЕФІЦИТИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
  Authors: Матасар Т., Луценко О.Г., Петрищенко Л.М., Матасар В.
  Number of views: 276
 • 42-45
  МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ МАСОВОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДИМЕДРОЛУ У ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ
  Authors: азуляк Т.С., Кузьмінов О.Б.
  Number of views: 403
 • 46-50
  ДИСМЕТАБОЛІЧНІ РОЗЛАДИ У ПРАЦІВНИКІВ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД У ДИНАМІЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАЖУ РОБОТИ
  Authors: Арустамян О.М., Ткачишин В.С., Ткачишина Н.Ю., Алексійчук О.Ю.
  Number of views: 291
 • 50-55
  ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У РАБОЧИХ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ В ПОСТКОНТАКТНЫЙ ПЕРИОД
  Authors: Рубцов Р.В.
  Number of views: 282
 • 57-63
  ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, ВИРОЩЕНОЇ З ЗАСТОСУВАННЯМ ІНСЕКТИЦИДУ ЛЯМБДА-ЦИГАЛОТРИНУ
  Authors: Пельо М.
  Number of views: 272
 • 64-69
  ПРОБІОТИЧНІ ПРЕПАРАТИ, ЇХНІ ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ (ПОВіДОМЛЕННЯ 2)
  Authors: Шенцова М.А., Сурмашева Е.В.
  Number of views: 328


 В начало  Предыдущая страница  2 3 4 5 6 7  Следующая страница  В конец
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us