Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Economica
Problems of Education in the 21st Century
Bulletin of Science and Practice
Journal of Economic GeologyRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1294
YesterdayYesterday
1478
This weekThis week
1294
Last WeekLast week
12449
This monthThis month
30984
Last monthLast month
56962
All daysAll days
2528171

Paradigma piznannya: gumanitarni pytannya

Number 2(5), 2015

 • 5-21
  ІНСТИТУТ НЕДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ВІД ЧАСІВ РИМСЬКОГО ПРАВА ДО РЕГЛАМЕНТУ РИМ ІІ
  Authors: Трощенко І. О.
  Number of views: 179
 • 21-35
  НОВА ХВИЛЯ РЕФЕРЕНДУМІВ ЩОДО САМОВИЗНАЧЕННЯ: ПРИЧИНИ ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ
  Authors: Далявська Т. П.
  Number of views: 183
 • 36-51
  ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКА МОДЕЛЬ ФЕДЕРАЛІЗМУ ЯК ДОСВІД ІНСТИТУТІВ США
  Authors: Ткач А. О.
  Number of views: 169
 • 52-66
  ДІЯЛЬНІСТЬ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА ХІХ СТ. ЄВГЕНІЯ (БОЛХОВІТІНОВА) З УДОСКОНАЛЕННЯ СТАНУ ДУХОВНОЇ ОСВІТИ ЄПАРХІЇ
  Authors: Баранова Н. В.
  Number of views: 168
 • 66-82
  ПЕРЕХІД ВІД АВТОРИТАРИЗМУ ДО ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА В ІСПАНІЇ (1960-1982 рр.): ОГЛЯД ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ
  Authors: Годлевська В. Ю.
  Number of views: 184
 • 82-90
  НАУКА І ТЕХНІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ НА ОСНОВІ ЖУРНАЛУ «НАУКА І СУСПІЛЬСТВО» 1951-1991-х рр.
  Authors: Логвинюк Т. В.
  Number of views: 164
 • 90-98
  АРХЕТИП «ДЕРЕВА» ТА «ЖЕРТОВНОЇ ТВАРИНИ» ЯК ОСНОВА ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ ВІК ЛЮДИНИ
  Authors: Некрутенко О. Б., Орлова Ю. В.
  Number of views: 161
 • 98-104
  ТЕМБРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МІДНИХ ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ОРКЕСТРОВІЙ МУЗИЦІ ХІХ СТОЛІТТТЯ
  Authors: Круль П. Ф.
  Number of views: 166
 • 104-118
  МЕДІА-АРТ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ЕКРАННОГО МИСТЕЦТВА
  Authors: Ландяк О. М.
  Number of views: 189
 • 118-127
  ЕСТЕТИЧНА Й МИСТЕЦТВОЗНАВЧА ТЕОРІЯ НЕОКЛАСИЦИЗМУ В ХОРЕОГРАФІЇ У ХХ – ПОЧАТКУ ХХI СТОЛІТТІ
  Authors: Шариков Д. І.
  Number of views: 182

Number 1(4), 2015

 • 5-10
  ПРАВОСУДДЯ «ПО-СТАЛІНСЬКИ»: СЛІДЧИЙ ПРОЦЕС ТА УВ’ЯЗНЕННЯ ІВАНА ФЕЩЕНКА-ЧОПІВСЬКОГО
  Authors: Ковальчук І. В.
  Number of views: 174
 • 10-15
  КОНТРОЛЬ ПЛАНЕТИ З НАВКОЛОЗЕМНОЇ ОРБІТИ НАДДЕРЖАВ СРСР І США У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. НОВА ЕРА В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА (ЖУРНАЛ «НАУКА І СУСПІЛЬСТВО»)
  Authors: Логвинюк Т. В.
  Number of views: 175
 • 16-30
  ДІЯЛЬНІСТЬ РОСІЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА У 1917-1921 РР.
  Authors: Ореховський В. О.
  Number of views: 164
 • 31-39
  ФИЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГУМАНІЗАЦІЇ МЕДИЦИНИ
  Authors: Зорій Н. І.
  Number of views: 169
 • 39-61
  ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАМАТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ДАВАЛЬНОГО ВІДМІНКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ
  Authors: Драпак О. З.
  Number of views: 146
 • 85-92
  BILINGUALISM AS A MEANS OF FOREIGN COMMUNICATION
  Authors: Nikolaienko O. V., Ushata T. O.
  Number of views: 149
 • 92-98
  ДО ПИТАННЯ ПИСЕМНОЇ ТА УСНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТОПОНІМІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
  Authors: Павлюк В. І.
  Number of views: 149
 • 99-108
  СИМВОЛІЗМ КОЛОРОНІМІВ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПРОЗОВОМУ ТВОРІ
  Authors: Чугу С. Д., Гладьо С. В.
  Number of views: 153
 • 108-113
  ФУНКЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ АНТРОПОНІМІВ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСЯ МАРТОВИЧА
  Authors: Шаповал Г. І.
  Number of views: 170
 • 113-121
  ОСНОВНІ ЗАСАДИ МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНИХ ЕТНОМУЗИКОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ТЕОРІЯ ПІСЕННОЇ ПАРАДИГМИ І МОДУСУ МИСЛЕННЯ СЕРЕДОВИЩА С. ГРИЦИ ТА РИТМОСТРУКТУРНИЙ МЕТОД М. ХАЯ)
  Authors: Охманюк В. Ф.
  Number of views: 163
 • 121-129
  МИСТЕЦЬКІ ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ КИЄВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.
  Authors: Філімонова А. С.
  Number of views: 171
 • 129-136
  ДЕФІНІЦІЯ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ФУНКЦІЇ ТА СИСТЕМА ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ІСНУВАННЯ
  Authors: Шариков Д. І.
  Number of views: 145
 • 136-149
  «ВГОРУ ПІДНЕСІМО СЕРЦЯ» (ХРИСТИЯНСЬКИЙ ІДЕАЛ В ЙОГО ВІРТУАЛЬНОМУ ТА РЕАЛЬНОМУ БУТТІ)
  Authors: Абрамович С. Д.
  Number of views: 206

Number 3(3), 2014

 • 5-14
  МЕНТАЛІТЕТ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ ГРОМАДЯНАМИ
  Authors: Карнаух А. А., Денисюк А. В.
  Number of views: 191
 • 15-30
  ЕВОЛЮЦІЯ ДИСКУРСУ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ США
  Authors: Ткач А. О.
  Number of views: 174
 • 30-41
  ФІЛОСОФСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЗМІСТУ ЛЮДСЬКОЇ ПРИРОДИ
  Authors: Костючков С. К.
  Number of views: 170
 • 41-60
  ТЕУРГІЧНЕ БОГОБОРСТВО ЯК АЛГОРИТМ «ДО-БІБЛІЙНОЇ» СВІТОГЛЯДНОЇ САМОСВІДОМОСТІ
  Authors: Чікарькова М. Ю.
  Number of views: 181
 • 61-72
  ТВОРЧІСТЬ СУЧАСНИХ ВОЛИНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ У РЕЦЕПЦІЯХ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ЕСТЕТИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: Степанчук Т. А.
  Number of views: 157
 • 73-83
  ҐЕНЕЗА АКАДЕМІЧНОГО БАЛЕТУ: ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК, ПЕРСОНАЛІЇ, ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ
  Authors: Шариков Д. І.
  Number of views: 173

Number 2(2), 2014

 • 3-14
  ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СТРУКТУРІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ
  Authors: Аксельрод Р. Б.
  Number of views: 155
 • 14-29
  ПОЛІТИЧНЕ РУСИНСТВО В УКРАЇНСЬКІЙ ЕТНОПОЛІТИЦІ ТА ЙОГО ВПЛИВ ЗА МЕЖАМИ ДЕРЖАВИ
  Authors: Кічера Н. М.
  Number of views: 205
 • 29-45
  ВПЛИВ РАДЯНСЬКОЇ «КЛАСОВОЇ» ПРОПАГАНДИ НА ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ КРАЇНИ
  Authors: Нікітенко К. В.
  Number of views: 197
 • 46-53
  ВПЛИВ РЕФЛЕКСІЇ НА САМОРЕГУЛЯЦІЮ ЖІНОК, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
  Authors: Сахно С. В.
  Number of views: 161
 • 54-66
  ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРНОЇ СТРУКТУРИ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ НА РІЗНИХ КУРСАХ НАВЧАННЯ
  Authors: Скворчевська Є. Л.
  Number of views: 167
 • 66-79
  СПЕЦИФИКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В РОМАНЕ П. Д. БОБОРЫКИНА «ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ»
  Authors: Петренко Н. А.
  Number of views: 164

Number 1(1), 2014

 • 3-15
  ІНТЕРРЕГІОНАЛІЗМ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
  Authors: Стародуб-Підберезна Т. С.
  Number of views: 198
 • 15-27
  ПОГЛЯДИ В. К. ЛИПИНСЬКОГО НА ГЕТЬМАНЩИНУ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО ЯК РІЗНОВИД МОНАРХІЧНОЇ ДЕРЖАВИ
  Authors: Костишин Е. І.
  Number of views: 201
 • 27-41
  РОСІЙСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА ТА ДОПОМОГА ЦИВІЛЬНОМУ НАСЕЛЕННЮ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914-1918 рр.)
  Authors: Ореховський В. О.
  Number of views: 168
 • 41-50
  СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  Authors: Удовенко Ж. В.
  Number of views: 172
 • 50-57
  СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ, ВЧИНЕНИХ ЖІНКАМИ
  Authors: Янкова Х. Г.
  Number of views: 179
 • 57-65
  ПЛАНУВАННЯ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАВДАННЯ
  Authors: Кузьменко А. В.
  Number of views: 173
 • 66-72
  ПАСІОННІСТЬ ЯК ОСНОВА СОТЕРІОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ В КЛАВІРНІЙ ТВОРЧОСТІ Й. С. БАХА
  Authors: Боршуляк А. М.
  Number of views: 166
 • 72-80
  ПОП-КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНІХ МЕТАКУЛЬТУРНИХ РЕАЛІЙ
  Authors: Плахотнюк В. Г.
  Number of views: 158
 • 80-91
  ВІДНОВЛЕННЯ КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОБЛАСНОЇ ПРЕСИ)
  Authors: Маловічко С. М.
  Number of views: 160
 • 91-99
  ҐЕНЕЗА ВІЗАНТІЙСЬКОГО (РОМЕЙСЬКОГО) ТАНЦЮ У V – XV СТОЛІТТЯХ: КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ
  Authors: Шариков Д. І.
  Number of views: 252
 • 99-109
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СИСТЕМА ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКИХ СЕНСОРНИХ ДІЄСЛІВ
  Authors: Головацька Н. Г.
  Number of views: 152
 • 109-116
  BILATERAL CONTRASTIVE STUDY OF UKRAINIAN AND ENGLISH VERB SYSTEMS
  Authors: Ivanytska N. B.
  Number of views: 221
 • 116-126
  КІЛЬКІСНІ ЕМПІРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ ПОЗА МЕЖАМИ ФРН
  Authors: Остапович О. Я.
  Number of views: 171


 В начало  Предыдущая страница  2 3 4 5 6
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us