Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

INMATEH - Agricultural Engineering
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
Revista Clio América
HomosporticusRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
362
YesterdayYesterday
1448
This weekThis week
362
Last WeekLast week
11493
This monthThis month
27944
Last monthLast month
52208
All daysAll days
4436999

Environment&Health (Dovkillia ta zdorovia)

Number 4(89), 2018

 • 4-10
  Глутатіонзалежна система антиоксидантного захисту в організмі тварин за дії електромагнітних випромінювань
  Authors: ТОМАШЕВСЬКА Л.А., КРАВЧУН Т.Є.
  Number of views: 120
 • 10-15
  Обробка питної води для видалення радону. Огляд методів за європейським проектом
  Authors: БУЗИННИЙ М.Г., МИХАЙЛОВА Л.Л.
  Number of views: 115
 • 15-19
  Використання діоксиду хлору у технології підготовки питної води на дніпровському водопроводі м. Києва
  Authors: ПРОКОПОВ В.О., ЛИПОВЕЦЬКА О.Б., КУЛІШ Т.В., СОБОЛЬ В.А., КОСТЮК В.А., БОНДАРЧУК А.Ю.
  Number of views: 106
 • 20-24
  Оцінка ризику споживання питної води з підвищеним вмістом нітратів на здоров’я населення Тернопільської області
  Authors: ЛОТОЦЬКА О.В., ПРОКОПОВ В.О.
  Number of views: 111
 • 25-31
  Hygienic issues of the use of high-technology equipment in medical stomatologic institutions, built into residential buildings
  Authors: MAKHNIUK V.M.,OCHERETIANA G.V., MYSHKOVSKA A.A., YANKO N.V.
  Number of views: 107
 • 32-36
  Критерії прогнозування виникнення карієсу у дітей з гіпоплазією емалі постійних зубів з урахуванням антропогенних чинників довкілля
  Authors: ЛЮБАРЕЦЬ C.Ф., АНТОМОНОВ М.Ю.
  Number of views: 105
 • 36-40
  Дослідження забруднення атмосферного повітря зваженими частинками пилу (РМ10 та РМ2,5) у м. Києві
  Authors: ТУРОС О.І., МАРЕМУХА Т.П., ПЕТРОСЯН А.А., БРЕЗИЦЬКА Н.В.
  Number of views: 98
 • 40-47
  Непухлинні захворювання щитоподібної залози у мешканців радіоактивно забруднених територій та дорослого населення, евакуйованого із 30-кілометрової зони ЧАЕС. Період спостереження – 1988-2016 роки
  Authors: ПРИКАЩИКОВА К.Є., КАПУСТИНСЬКА О.А., ЯРОШЕНКО Ж.С., КОСТЮК Г.В., ЛУК’ЯНЮК В.О., СИРОВЕНКО В.І., ОЛЕПІР О.В., РОМАНЕНКО Н.Т., ПОЛЯНСЬКА В.М.
  Number of views: 99
 • 48-52
  Особливості вуглеводного обміну, фактори ризику та фактичний вміст вуглеводів у раціонах харчування дітей, які мешкають у несприятливих екологічних умовах
  Authors: МАТАСАР І.Т., ПЕТРИЩЕНКО Л.М., ЛУЦЕНКО О.Г.
  Number of views: 92
 • 53-58
  Профілактика гіповітамінозів та гіпомікроелементозів у студентської молоді
  Authors: ЄЛЬЦОВА Л.Б., ОМЕЛЬЧУК С.Т., АЛЕКСІЙЧУК В.Д., ПЕТРОСЯН А.А.
  Number of views: 133

Number 3(88), 2018

 • 4-7
  Пошук генетичних маркерів розвитку бронхолегеневої патології – вивчення поліморфізму MLH1 (rs1799977) репарації «невідповідностей» ДНК
  Authors: АНДРУЩЕНКО Т.А., ГОНЧАРОВ С.В., ДОСЕНКО В.Є.
  Number of views: 104
 • 8-15
  Імунологічні ефекти як критерій канцерогенної небезпеки поєднаного впливу ендогенних нітрозамінів та магнітного поля промислової частоти
  Authors: БАЛЕНКО Н.В., ГРИГОРЕНКО Л.Є., ДУМАНСЬКИЙ Ю.Д., СОВЕРТКОВА Л.С., СЕРДЮК Є.А.
  Number of views: 108
 • 22-26
  Наукове обґрунтування порядку інформування споживачів щодо якості питної води з урахуванням вимог європейського законодавства
  Authors: ЗОРІНА О.В.
  Number of views: 90
 • 27-33
  Сучасна динаміка здоров’я населення України у глобальному вимірі
  Authors: ГРЕБНЯК М.П., ТАРАНОВ В.В., ФЕДОРЧЕНКО Р.А.
  Number of views: 104
 • 33-39
  Зовнішні причини смертності в Україні: стандартизовані ризики та упущена вигода
  Authors: КАРТАШОВА С.С., КАНЕВА Т.В., ОМЕЛЬЧЕНКО Е.М., ПОЛЬКА О.О.
  Number of views: 90
 • 40-45
  До питання гігієнічної безпеки сучасних автомобільних заправних станцій за ступенем впливу їх на забруднення довкілля
  Authors: МОГИЛЬНИЙ С.М., МАХНЮК В.М., ЗОРІНА О.В., ГОРВАЛЬ А.К.
  Number of views: 101
 • 45-59
  Переваги використання оцінки ризику для здоров’я населення при обґрунтуванні розмірів санітарно-захисних зон для теплоенергетичних об’єктів
  Authors: ТУРОС О.І., ПЕТРОСЯН А.А., МАРЕМУХА Т.П., МОРГУЛЬОВА В.В.
  Number of views: 95
 • 50-56
  Досвід застосування вимог директив ЄС для визначення ступеня небезпеки промислових відходів
  Authors: СТАНКЕВИЧ В.В., КОСТЕНКО А.І., ТРАХТЕНГЕРЦ Г.А.
  Number of views: 104
 • 56-62
  Оцінка рівнів радону у дитячих навчальних закладах м. Кропивницький для впровадження протирадонових заходів
  Authors: ФРИЗЮК М.А., АКСЬОНОВ М.В, ФЕДОРЕНКО О.В, СЛІНЧЕНКО В.А., ЧУЧУПАЛ І.І.
  Number of views: 89
 • 62-66
  Обізнаність та усвідомлення молоддю загрози для здоров’я поведінкових факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань – вагома складова реалізації профілактичних заходів
  Authors: СЕРДЮК А.М., ГУЛІЧ М.П., КОБЛЯНСЬКА А.В., ЛЮБАРСЬКА Л.С.
  Number of views: 82
 • 67-71
  Зв’язок способу життя та фізичного розвитку сучасних міських підлітків
  Authors: ЄЛІЗАРОВА О.Т., ГОЗАК С.В., СТАНКЕВИЧ Т.В., ПАРАЦ А.М.
  Number of views: 90
 • 71-74
  Seeking for radioactive graphite in the forest litter
  Authors: MYKHAILO BUZYNNYI, VADYM SKRYPKIN
  Number of views: 103
 • 75-79
  Відновлення працездатності та енергетичних можливостей організму учасників бойових дій у процесі реабілітації
  Authors: КАЛЬНИШ В.В., МАЛЬЦЕВ О.В.
  Number of views: 110

Number 2(87), 2018

 • 4-9
  Спадкова патологія людини і геномна нестабільність
  Authors: ПЕДАН Л.Р., ГОНЧАРОВА Р.Й., КАЧКО Г.О., ОМЕЛЬЧЕНКО Е.М., ТИМЧЕНКО О.І., ПОКАНЕВИЧ Т.М., ПОПОВИЧ Л.В.
  Number of views: 105
 • 10-15
  MTHFR:677TT genotype and hyperhomocyste - inemia in children from areas affected by the Chоrnobyl nuclear power plant accident
  Authors: БАНДАЖЕВСЬКИЙ Ю.І., ДУБОВА Н.Ф.
  Number of views: 100
 • 19-22
  Медико-екологічні аспекти формування хвороб алергічної природи у дітей (популяційні дослідження)
  Authors: БЕРДНИК О.В., РУДНИЦЬКА О.П., ДОБРЯНСЬКА О.В.
  Number of views: 109
 • 23-28
  Дослідження генотоксичності електромагнітного поля низькочастотного діапазону. Cучасний стан (ІІ повідомлення)
  Authors: БАЛЕНКО Н.В., СОВЕРТКОВА Л.С., ЧЕРНИЧЕНКО І.О., БАБІЙ В.Ф., ДУМАНСЬКИЙ Ю.Д., ЛИТВИЧЕНКО О.М., СЕРДЮК Є.А., КОНДРАТЕНКО О.Є.
  Number of views: 96
 • 29-35
  Научное обоснование совершенствования порядка эколого-гигиенического мониторинга качества природных и питьевых вод
  Authors: ЗОРИНА О.В.
  Number of views: 123
 • 42-47
  Характеристика складу повітряного спектру спор грибів як потенційно алергенного компоненту біоаерозолю
  Authors: БІЛОУС О.С., РОДІНКОВА В.В., ЄРМІШЕВ О.В.
  Number of views: 117
 • 48-53
  Еколого-гігієнічна оцінка впливу транспортування побутових відходів на повітряне середовище полігонів
  Authors: МАЛИШЕВСЬКА О.С., ГАРКАВИЙ С.C., МИЩЕНКО І.А., ПОГОРІЛИЙ М.П., ТОКАР І.Т., ГРЕЧУХ Л.С.
  Number of views: 96
 • 54-57
  Обґрунтування припустимого вмісту нафтопродуктів у ґрунтах різного призначення
  Authors: СТАНКЕВИЧ В.В., КОВАЛЬ Н.М.
  Number of views: 93
 • 58-61
  Cанітарно-гігієнічна характеристика технологій поводження з фільтратом полігонів твердих побутових відходів, рекомендованих для застосування в Україні
  Authors: СТАНКЕВИЧ В.В., ТЕТЕНЬОВА І.О.
  Number of views: 102
 • 67-70
  Еколого-гігієнічні проблеми легкої промисловості
  Authors: ЛОТОЦЬКА-ДУДИК У.Б., КРУПКА Н.О.
  Number of views: 129
 • 71-75
  Гігієнічна оцінка впливу викидів від сучасних свинокомплексів на забруднення атмосферного повітря
  Authors: ТУРОС О.І., СЛАУТЕНКО Є.Г., МИХІНА Л.І.
  Number of views: 122
 • 75-79
  Природний рух населення та дітородна активність (регіональний аспект)
  Authors: КАЛИНИЧЕНКО Д.О.
  Number of views: 93

Number 1(85), 2018

 • 4-8
  Здоровье населения как критериальная характеристика его качества
  Authors: БЕРДНИК О.В., ДОБРЯНСКАЯ О.В., РУДНИЦКАЯ О.П., СКОЧКО Т.П.
  Number of views: 81
 • 8-14
  Дисбаланс мікро- і макроелементів в органах імунної системи за умови експозиції хлоридом кадмію та наночастинками сульфіду кадмію (експериментальне дослідження)
  Authors: АПИХТІНА О.Л., КОЗЛОВ К.П.
  Number of views: 105
 • 14-19
  Дослідження генотоксичності електромагнітного поля низькочастотного діапазону. сучасний стан (1 повідомлення)
  Authors: БАЛЕНКО Н.В., СОВЕРТКОВА Л.С., ЧЕРНИЧЕНКО І.О., БАБІЙ В.Ф., ДУМАНСЬКИЙ Ю.Д., ЛИТВИЧЕНКО О.М., СЕРДЮК Є.А., КОНДРАТЕНКО О.Є.
  Number of views: 93
 • 20-25
  Задоволеність сферами якості життя населення зони спостереження атомної електростанції
  Authors: ПРИЛИПКО В. А., ОЗЕРОВА Ю. Ю.
  Number of views: 131
 • 26-31
  Еритемна доза як один із критеріїв гігієнічної регламентації інсоляції
  Authors: АКИМЕНКО В.Я., СТЕБЛІЙ Н.М.
  Number of views: 114
 • 31-35
  Особливості прогнозування кількості пилку амброзії в атмосферному повітрі Запоріжжя
  Authors: МАЛЄЄВА Г.Ю., ПРИХОДЬКО О.Б., ЄМЕЦЬ Т.І.
  Number of views: 101
 • 36-40
  Гігієнічні проблеми водопостачання у Тернопільській області
  Authors: ЛОТОЦЬКА О.В., КОНДРАТЮК В.А., ПАНИЧЕВ В.О.
  Number of views: 114
 • 41-46
  Моніторинг та еколого-гігієнічна оцінка якості питної води із джерел децентралізованого водопостачання Рівненської області за 2004-2015 роки
  Authors: ГУЩУК І.В., БРЕЗЕЦЬКА О.І., ГУЩУК В.І., ДРАБ Р.Р.
  Number of views: 102
 • 47-51
  Современные подходы к оценке влияния запахов, обусловленных загрязняющими веществами воздуха
  Authors: СЛАУТЕНКО Є.Г., МОРГУЛЬОВА В.В.
  Number of views: 106
 • 51-56
  Принципи профілактики шкідливого впливу індустріальних атмосферних забруднень на стан здоров’я населення
  Authors: ГРЕБНЯК М.П., ФЕДОРЧЕНКО Р.А.
  Number of views: 101
 • 58-63
  Hygienic assessment of fungycidesm on human health influence risk after consumption of agricultural products growed in their application
  Authors: VAVRINEVYCH O.P., ANTONENKO A.M., OMELCHUK S.T.
  Number of views: 104
 • 63-67
  Аналіз даних ультразвукового дослідження серця у працівників локомотивних бригад
  Authors: ТКАЧИШИНА Н.Ю.
  Number of views: 112
 • 68-72
  Тривалість нічного сну школярів як гігієнічна проблема
  Authors: ГОЗАК С.В., ЄЛІЗАРОВА О.Т., СТАНКЕВИЧ Т.В., ПАРАЦ А.М.
  Number of views: 155
 • 73-76
  Особливості розумової працездатності та успішності учнів старших класів, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку
  Authors: МІЗЮК М. І., СУСЛИК З. Б., ЄРЕМЧУК Я. О.
  Number of views: 93

Number 4(84), 2017

 • 4-7
  Дослідження мікроядер у кістковому мозку щурів за поєднаної дії ендогенних нітрозамінів та електромагнітного поля промислової частоти (50 Гц)
  Authors: ЧЕРНИЧЕНКО І.О., ДУМАНСЬКИЙ Ю.Д., БАЛЕНКО Н.В., СОВЕРТКОВА Л.С., БАБІЙ В.Ф., КОНДРАТЕНКО О.Є., ЛИТВИЧЕНКО О.М., СЕРДЮК Є.А., НІКІТІНА Н.Г.
  Number of views: 105
 • 8-14
  Зміни у структурах непухлинної захворюваності та смертності у мешканців радіоактивно забруднених територій: епідеміологічний моніторинг за 1988-2015 роки
  Authors: ПРИКАЩИКОВА К.Є., ПАВЛОВСЬКИЙ Є.Є., КОСТЮК Г.В., КАПУСТИНСЬКА О.А., ЯРОШЕНКО Ж.С., ЛУК’ЯНЮК В.О., ОЛЕПІР О.В., СИРОВЕНКО В.І., РОМАНЕНКО Н.Т.
  Number of views: 104
 • 14-16
  Директива 98/83/ЕС і контроль радіоактивності питної води в Україні
  Authors: БУЗИННИЙ М.Г.
  Number of views: 125
 • 17-21
  Структурний аналіз смертності осіб, опромінених у дитячому віці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС і проживаючих на радіоактивно забруднених територіях України
  Authors: ГУНЬКО Н.В., ОМЕЛЬЯНЕЦЬ М.І.
  Number of views: 134
 • 22-26
  До питання оцінки рівнів радону для здійснення протирадонових заходів
  Authors: АКСЬОНОВ М.В., ПАВЛЕНКО Т.О., ФРИЗЮК М.А., ГЕРМАН О., ФЕДОРЕНКО О.В., МИХАЙЛЕНКО О.В.
  Number of views: 85
 • 27-30
  Comparative assessment of metabolic processes in children living in the areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident
  Authors: БАНДАЖЕВСЬКИЙ Ю.І., ДУБОВА Н.Ф.
  Number of views: 108
 • 31-37
  Моніторинг за станом водозабезпечення міського населення Рівненської області за 1999 -2015 роки
  Authors: ГУЩУК І.В., БРЕЗЕЦЬКА О.І., ГУЩУК В.І., ДРАБ Р.Р.
  Number of views: 91
 • 37-39
  Оцінка канцерогенного ризику для населення від споживання хлорованої питної води
  Authors: ПРОКОПОВ В.О., ЛИПОВЕЦЬКА О.Б., КУЛІШ Т.В., ГАРКАВИЙ С.С.
  Number of views: 101
 • 40-43
  Гігієнічна оцінка впливу солатенолу на санітарний режим водойм господарсько-питного і культурно-побутового призначення
  Authors: KOНДРАТЮК M.В., БЛАГАЯ A.В., OMEЛЬЧУK С.T., СТЕЦЕНKO О.В.
  Number of views: 120
 • 48-52
  Питання коморбідності у системі громадського здоров’я
  Authors: БЕРДНИК О.В.
  Number of views: 114
 • 52-57
  Hygienic substantiation of calculating models for fungicides of different classes toxicity depend on their physical and chemical properties prognosis
  Authors: VAVRINEVYCH O.P., ANTONENKO A.M., KORSHUN M.M., OMELCHUK S.T.
  Number of views: 90
 • 57-61
  Особливості впливу виробничого шуму і супутніх гігієнічних факторів на стан слухового аналізатора і захворюваність операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв корпорації «Оболонь»
  Authors: ЯВОРОВСЬКИЙ О.П., БРУХНО Р.П., ШИДЛОВСЬКА Т.А., ГРЕЧКІВСЬКА Н.В.
  Number of views: 118
 • 62-67
  Сучасні проблеми професійної патології в Україні
  Authors: АРУСТАМЯН О.М., ТКАЧИШИН В.С., КОНДРАТЮК В.Є., КОРЖ А.В., АЛЕКСІЙЧУК О.Ю.
  Number of views: 163
 • 68-72
  Наукове обґрунтування створення вітчизняної гігієнічної класифікації дитячого одягу
  Authors: ПЛАТОНОВА А.Г., ЯЦКОВСЬКА Н.Я., АНТОМОНОВ М.Ю.
  Number of views: 129
 • 73-77
  Визначення основних факторів, що впливають на вибір дитячого одягу батьками, та тривалість використання кожного шару одягу впродовж доби
  Authors: ПЛАТОНОВА А.Г., ЯЦКОВСЬКА Н.Я., ШКАРБАН К.С., САЄНКО Г.М.
  Number of views: 137


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3 4 5 6 7  Следующая страница  В конец
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us