Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

A Journal of Clinical Dentistry-Heal Talk
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
East European Journal of Physics
Business InformRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1295
YesterdayYesterday
2000
This weekThis week
7259
Last WeekLast week
12795
This monthThis month
40862
Last monthLast month
118710
All daysAll days
2876151

Paradigma piznannya: gumanitarni pytannya

Number 4(24), 2017

 • 4-18
  ЕКОЛОГІЗАЦІЯ: ШЛЯХ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  Authors: Жученко А.М.
  Number of views: 143
 • 18-29
  CONSTRUCTING NARRATIVE AS A METHOD OF DEVELOPING CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE OF PROSPECTIVE SPECIALISTS IN ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS
  Authors: I. Titarenko
  Number of views: 148
 • 29-41
  МІЖНАРОДНИЙ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНИЙ АПАРАТ ЯК УНІФІКОВАНИЙ ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЙСНОСТІ
  Authors: Сокол М.О.
  Number of views: 142
 • 41-71
  ПРОБЛЕМА ЛИТЕРАТУРНОГО ПСИХОЛОГИЗМА И ЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ПОСТСОВЕТСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
  Authors: Семен Абрамович
  Number of views: 198
 • 72-85
  РЕЦЕПЦІЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ У НОВЕЛАХ О.Ю. КОБИЛЯНСЬКОЇ 1895 РОКУ
  Authors: Волошук Л.В.
  Number of views: 231
 • 86-102
  АРХАЇЧНІ КОМПОНЕНТИ УКРАЇНСЬКОГО ТЕКСТУ ПОХОВАЛЬНОГО ОБРЯДУ: ЕВФЕМІСТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ТА УСТАЛЕНІ СПОЛУЧЕННЯ НА ПОЗНАЧЕННЯ СМЕРТІ
  Authors: Жигора І.В.
  Number of views: 141
 • 103-111
  КОД ТЕАТРУ В ЕПІСТОЛЯРНІЙ ДИСКУСІЇ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ТА МАРКА КРОПИВНИЦЬКОГО
  Authors: Погребняк І.В.
  Number of views: 148

Number 3(23), 2017

 • 4-15
  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
  Authors: Коноваленко О.Д., Курінна А.О., Кантемирова Е.Р.
  Number of views: 139
 • 15-27
  ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
  Authors: Олійник С.О.
  Number of views: 355
 • 36-46
  ДОГЛЯД ЗА ЖИРНОЮ ШКІРОЮ З ЗАСТОСУВАННЯМ ЛОСЬОНІВ ТА ГЕЛІВ ПРИ ЛІКУВАННІ АКНЕ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ
  Authors: Кілєєва О.П., Бушуєва І.В.
  Number of views: 244
 • 46-61
  ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ УЧАСТІ КОМБАТАНТІВ У БОЙОВИХ ДІЯХ
  Authors: Попелюшко Р.П.
  Number of views: 272
 • 61-72
  ПОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК БУТТЄВОЇ ДАНОСТІ: ЗАСНОВКИ МЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
  Authors: Фурман А.А.
  Number of views: 152
 • 73-88
  ФІЛОСОФСЬКІ ПРИНЦИПИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Бопко І.З.
  Number of views: 126
 • 89-100
  ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Authors: Гайдученко Ю.О.
  Number of views: 263
 • 100-112
  РОЗВИТОК ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ВАЛЬФДОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ
  Authors: Передерій О.Л.
  Number of views: 264
 • 112-124
  СЕМАНТИЧНА ВІДМІННІСТЬ МІФОЛОГІЧНИХ ПАР «СТАРІСТЬ – ДИТИНСТВО» ТА «СТАРІСТЬ – МОЛОДІСТЬ» У ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ
  Authors: Ангелова А.О.
  Number of views: 129
 • 133-138
  CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF ACTING IN THE MAKING OF THE FUTURE DIRECTOR OF THE VARIETY AND THEATRICAL PERFORMANCES
  Authors: Artyom Poznyak
  Number of views: 130
 • 138-143
  NEOCLASSICAL CHOREOGRAPHY IN THE CONTEXT OF CIRCUS GENRES: FEATURES OF DANCE AND PLASTICS IN THE CIRCUS
  Authors: Denys Sharykov
  Number of views: 144
 • 144-150
  GENESIS OF MODERN DANCE: HISTORY, FEATURES AND REPRESENTATIVES
  Authors: Lyudmila Yunanova
  Number of views: 190
 • 151-169
  СКЛАД ЛСГ «СМЕРТЬ, УМИРАТИ» У «СЛОВАРІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» Б. Д. ГРІНЧЕНКА
  Authors: Жигора І.В.
  Number of views: 139

Number 2(22), 2017

 • 4-13
  SELF-PRESENTATION AS A PEDAGOGICAL CONDITION OF PROFESSIONAL SELF-ACTUALIZATION OF STUDENT OF HIGHER EDUCATION
  Authors: Rostyslav Liashenko
  Number of views: 173
 • 28-43
  Lexical-Semantic Peculiarities of the Military Doctrine Translation into English
  Authors: Olena Nikiforova
  Number of views: 300

Number 9(20), 2016

 • 5-20
  БЕССАРАБСЬКЕ ДВОРЯНСЬКЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ЗІБРАННЯ: ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
  Authors: Башли М.І.
  Number of views: 196
 • 20-28
  ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ ПОЛОЖЕНЬ «ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ»
  Authors: Жалій Т.В.
  Number of views: 182
 • 28-39
  УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА ЕТНОКУЛЬТУРА КРІЗЬ ПРИЗМУ БАЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: Павлюк Н.М.
  Number of views: 198
 • 39-51
  ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ М. РОКИЦЬКОГО В МАЙСТЕРНІ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ КХІ. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН
  Authors: Пилипенко І.Я.
  Number of views: 194
 • 51-77
  ХУДОЖНЯ ОБРАЗНІСТЬ У РЕКЛАМІ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ХХ – ХХІ СТ.
  Authors: Прищенко С.В.
  Number of views: 355
 • 78-94
  ТИПОЛОГІЯ СУЧАСНИХ СТУДЕНТСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
  Authors: Скороход Т.О.
  Number of views: 290

Number 8(19), 2016

 • 5-20
  СТРУКТУРА, РІВНІ ТА МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПОЛІТИКИ
  Authors: Ткач О.І.
  Number of views: 182
 • 21-36
  ДІЯЛЬНІСТЬ СЕСТЕР МИЛОСЕРДЯ ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКОЇ ОБЩИНИ ПІД ЧАС КРИМСЬКОЇ ВІЙНИ (1853-1856 рр.)
  Authors: Ореховський В.О.
  Number of views: 202
 • 36-49
  КРИТЕРІЇ ПОДІЛУ СТРУКТУРИ ВЕСІЛЬНИХ ОБРЯДІВ
  Authors: Кухаренко О.О.
  Number of views: 185
 • 49-59
  НЕОКЛАСИЧНИЙ БАЛЕТ ДЖОРДЖА БАЛАНЧИНА «ЧАКОНА»: ЕСТЕТИЧНО-СТИЛІСТИЧНИ І ФОРМАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ АСПЕКТИ
  Authors: Шариков Д.І.
  Number of views: 263
 • 59-72
  НЕОРИГІНАЛЬНА УКРАЇНСЬКА ДРАМА КІНЦЯ ХІХ СТ. (ЗА ТВОРЧІСТЮ М. СТАРИЦЬКОГО)
  Authors: Джурбій Т.О.
  Number of views: 289
 • 72-89
  ГРЕКО-ЛАТИНСЬКІ МОВНІ КОНТАКТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СЕМАНТИЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ
  Authors: Мікіна О.Г.
  Number of views: 189


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3 4 5 6 7  Следующая страница  В конец
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us