Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
Revista Clio América
Homosporticus
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR HUMANITY SCIENCE & ENGLISH LANGUAGERegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1193
YesterdayYesterday
1571
This weekThis week
9779
Last WeekLast week
11814
This monthThis month
25868
Last monthLast month
52208
All daysAll days
4434923

Naukovì zapiski Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo pedagogìčnogo unìversitetu Lìteraturoznavstvo

Number 2-81, 2015

 • 3-15
  ІСТОРИЧНІ РЕТРОСПЕКТИВИ Й НАЦІОСОФСЬКІ ПОШУКИ СУЧАСНОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ У СЕМІОТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ЕСЕ БОГДАНА ТЕЛЕНЬКА «СОЛОВЕЦЬКИЙ ЛАБІРИНТ. ЗАПИСКИ УПЕРЕДЖЕНОГО ПАЛОМНИКА»)
  Authors: О.А. Броварська
  Number of views: 458
 • 16-29
  ПОВІСТЬ М. СЕМЕНОВОЇ «ВЕДУН»: ЛІТОПИСНИЙ КОНТЕКСТ АВТОРСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВИТОКІВ РУСІ
  Authors: А.А. Висоцький
  Number of views: 384
 • 30-42
  АХМАТОВСКИЕ ТРАДИЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ М.Д. РАХЛИНОЙ
  Authors: Я.В. Галаган
  Number of views: 410
 • 43-52
  ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНАХ В.Я. БРЮСОВА
  Authors: Л.В. Гармаш
  Number of views: 430
 • 53-61
  ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕКИХ ЕДИНИЦ В РЕЧИ ПЕРСОНАЖЕЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМАТУРГИИ Д.В. АВЕРКИЕВА
  Authors: Ю.С. Гетман
  Number of views: 351
 • 62-71
  НОВЫЕ ГРАНИ РОМАНА ВОСПИТАНИЯ
  Authors: А.О. Гетманец, И.О. Гетманец
  Number of views: 392
 • 72-79
  ОБРАЗ ГОРОДА В ПОЭЗИИ Л. СЕМЕНОВА
  Authors: Т.В. Горячева
  Number of views: 395
 • 80-89
  ОСОБЕННОСТИ CТИЛИЗАЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ЮЛИЯ КИМА
  Authors: И.В. Грачева
  Number of views: 409
 • 90-99
  TRANSGRESSION IN W.S. BURROUGHS’S JUNKY
  Authors: V.S. Grivina
  Number of views: 486
 • 100-109
  ПРОЗА Л.Я. ГУРЕВИЧ В КОНТЕКСТЕ БЕЛЛЕТРИСТИКИ КОНЦА ХІХ–НАЧАЛА ХХ ВВ.
  Authors: Е.А. Гулич
  Number of views: 432
 • 110-125
  МІФОПОЕТИКА МЕТАФІЗИЧНОЇ ЛІРИКИ Е. МАРВЕЛЛА ТА ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС В АНГЛІЇ ХVII СТ.
  Authors: М.О. Зуєнко
  Number of views: 391
 • 126-138
  ПРИНЦИП ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБОБЩЕНИЯ В РАССКАЗАХ И ФЕЛЬЕТОНАХ Е.Д. ЗОЗУЛИ
  Authors: С.А. Комаров
  Number of views: 365
 • 139-148
  СПЕЦИФІКА ЖАНРУ ОПОВІДАННЯ «СИМПОЗIУМ» М. КУНДЕРИ
  Authors: С.К. Криворучко
  Number of views: 351
 • 149-159
  МЕТАФІЗИЧНІ ВИМІРИ В ФІЛОСОФСЬКІЙ ЛІРИЦІ В. МИСИКА
  Authors: В.О. Переяслов
  Number of views: 399
 • 160-168
  МОТИВНЫЙ РЯД «ВРЕМЯ» В ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА
  Authors: Ю.В. Поддубко
  Number of views: 406
 • 169-180
  ПРОБЛЕМА ВІРИ ТА ЕЛЕМЕНТИ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В РОМАНІ Ф. МОРІАКА «ГАДЮЧНИК»
  Authors: А.Л. Польщак
  Number of views: 430
 • 181-191
  ЖАНРОВА ПАРАДИГМА ТУРЕЦЬКОЇ АВТОРСЬКОЇ ДРАМИ: РАДІОП’ЄСА
  Authors: І.В. Прушковська
  Number of views: 411
 • 192-202
  «ТВАРЬ ЛИ Я ДРОЖАЩАЯ ИЛИ ПРАВО ИМЕЮ» (ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА)
  Authors: Н.Н. Ступницкая
  Number of views: 403
 • 203-214
  ЭЛЕМЕНТЫ «РОМАНА О ПИСАТЕЛЕ» В РОМАНЕ В.П. КРЫМОВА «ФУГА»
  Authors: Е.В. Хинкиладзе
  Number of views: 392
 • 215-228
  ОППОЗИЦИЯ «БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ЮРГИСА БАЛТРУШАЙТИСА И МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ СИМВОЛИСТСКОЙ ПОЭЗИИ
  Authors: В.В. Щербина
  Number of views: 365
 • 229-232
  НОВОЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖАНРА
  Authors: В.А. Гусев
  Number of views: 361

Number 1-80, 2015

 • 13 –16
  «КОД ДА ВИНЧИ» Д. БРАУНА В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ МНОГОРЯДНОСТИ
  Authors: Е. А. Андрущенко
  Number of views: 535
 • 17 – 27
  СИМВОЛИ ВОГНЮ ТА СОНЦЯ ЯК ВИЯВ ДУХОВНОГО СВІТУ ЛЮДИНИ У ФОЛЬКЛОРНИХ ЗРАЗКАХ НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
  Authors: Г. І. Атрошенко, С. О. Супрун
  Number of views: 588
 • 28 – 36
  РОМАНТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ «ДВОСВІТТЯ»
  Authors: В. В. Баняс, Н. Ю. Баняс
  Number of views: 742
 • 37 – 52
  РАССКАЗ-АНТИУТОПИЯ Н. БЕРБЕРОВОЙ «ПАМЯТИ ШЛИМАНА»
  Authors: Е. И. Вышинская
  Number of views: 485
 • 53 – 67
  МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ: ТИХИЕ ДЕТИ В РОМАНЕ Ф.К. СОЛОГУБА «ТВОРИМАЯ ЛЕГЕНДА»
  Authors: Л. В. Гармаш
  Number of views: 494
 • 68 – 77
  СВОЕОБРАЗИЕ РЕЧИ АВТОРА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМАТУРГИИ Д.В. АВЕРКИЕВА
  Authors: Ю. С. Гетман
  Number of views: 436
 • 78 – 87
  Ю. М. Єгорова, О. А. Юрченко
  Authors: ІМПРЕЗА ПОСТАПОКАЛІПТИЧНОЇ ВІЗІЇ ГЕРОЇВ РОМАНУ ТАРАСА ПРОХАСЬКА «НЕПРОСТІ»
  Number of views: 430
 • 88 – 100
  ПРОБЛЕМНІ ГРАНІ ДИЛОГІЇ «ДУЖЕ ДОБРЕ» І «ДЕСЯТИКЛАСНИКИ» О. КОПИЛЕНКА ЯК РОМАНУ ВИХОВАННЯ У СОЦРЕАЛІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ
  Authors: І.А. Коломієць
  Number of views: 494
 • 101 – 110
  ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ К. БАЛЬМОНТА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
  Authors: Ж. А. Кононова
  Number of views: 455
 • 111 – 119
  НAРAТИВНИЙ МOДУС У РOМAНI Р. IВAНИЧУКA «ВOГНEННI СТOВПИ»
  Authors: Л. П. Кoпєйцeвa
  Number of views: 401
 • 120 – 132
  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО РОМАНТИЗМА
  Authors: Л. Н. Корнильева
  Number of views: 514
 • 133 – 140
  МОТИВ СВЯТОСТІ Й ПОКАЯННЯ У ТВОРАХ Т. ШЕВЧЕНКА
  Authors: О. В. Кулікова
  Number of views: 392
 • 141 – 154
  ПОИСК КУЛЬТУРНОЙ САМОБЫТНОСТИ В ЛИТЕРАТУРЕ КАРИБСКОГО БАССЕЙНА В ПОЭМЕ «ДНЕВНИК ВОЗВРАЩЕНИЯ В РОДНУЮ СТРАНУ» ЭМЕ СЕЗЭРА
  Authors: М. Н. Кутилина
  Number of views: 448
 • 155 – 168
  ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДРАМИ ГАРОЛЬДА ПІНТЕРА «ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ»
  Authors: А.С. Малій
  Number of views: 573
 • 169 – 184
  НАРАТИВНА ПОЛІМОДАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ҐЕНДЕРНОЇ САМОРЕФЛЕКСІЇ У КНИЗІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО «ПЕРЕФОРМУЛЮВАННЯ»
  Authors: О. В. Оздемір
  Number of views: 477
 • 185 – 197
  МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ І МАЙБУТНЄ В ЕСТЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКИХ ВІЗІЯХ В. МИСИКА (НА ПРИКЛАДІ ПОЕМИ «ХАТА»)
  Authors: В. О. Переяслов
  Number of views: 423
 • 198 – 213
  П. ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН ТА СВІТОГЛЯД Ф. МОРІАКА ТА Ш. ПЕГІ, ПРЕДСТАВНИКІВ ФРАНЦУЗЬКОГО «КАТОЛИЦЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ»
  Authors: А. Л. Польщак
  Number of views: 436
 • 214 – 227
  ЕДУАР ҐЛІССАН: ОСМИСЛЕННЯ ІСТОРІЇ ТА ПОШУК АНТИЛЬСЬКОЇ СУТНОСТІ
  Authors: Н. К. Путівцева
  Number of views: 435
 • 228 – 241
  ФЕЛЬЕТОНЫ А.Т. АВЕРЧЕНКО 1917–1918 ГОДОВ: ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
  Authors: Л. А. Ракитова
  Number of views: 588
 • 242 – 252
  CТИЛЬОВИЙ СИНКРЕТИЗМ У СИСТЕМІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ЮРІЯ КОСАЧА
  Authors: М. А. Реутова
  Number of views: 471
 • 253 – 261
  ОБРАЗ СИЛЬНОЇ ЖІНКИ В РОМАНІ І. БАГРЯНОГО «МАРУСЯ БОГУСЛАВКА»
  Authors: І. В. Романова
  Number of views: 423
 • 262 – 271
  ДРАМА В. ХЛЕБНИКОВА «ГОСПОЖА ЛЕНИН» И ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ ВОСПРИЯТИЯ ЛИЧНОСТИ В ХХ ВЕКЕ
  Authors: К. А. Самойленко
  Number of views: 428
 • 272 – 284
  СПЕЦИФИКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ В I ДЕЙСТВИИ ПЬЕСЫ А.Ф. ПИСЕМСКОГО «МИЛОСЛАВСКИЕ И НАРЫШКИНЫ»
  Authors: Н. А. Скрынник
  Number of views: 433
 • 285 – 296
  ЭЛЕМЕНТЫ «РОМАНА О ПИСАТЕЛЕ» В РОМАНЕ В.П. КРЫМОВА «ФУГА»
  Authors: Е. В. Хинкиладзе
  Number of views: 446

Number 3-79(2), 2014

 • 3-11
  ПОЕТИКА КАЗОК ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА: МОВНОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: Г.І. Атрошенко, І.І. Негрій
  Number of views: 527
 • 12-22
  ЗМІСТОВІ КОМПЛЕКСИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ МОТИВІВ В РОМАНАХ «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА» М. БУЛГАКОВА ТА «ПЛАХА» Ч. АЙТМАТОВА
  Authors: С.В. Бронських
  Number of views: 452
 • 23-36
  РЕЛИГИОЗНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ В.А. ЖУКОВСКОГО В ПРИЖИЗНЕННОЙ КРИТИКЕ И ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
  Authors: А.В. Волошко
  Number of views: 417
 • 37-46
  ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА В ПОЭЗИИ М.Д. РАХЛИНОЙ
  Authors: Я.В. Галаган
  Number of views: 407
 • 47-59
  МОТИВ ТОСКИ В РОМАНАХ Ф.К. СОЛОГУБА «ТЯЖЕЛЫЕ СНЫ» И «МЕЛКИЙ БЕС» (ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
  Authors: Л.В. Гармаш
  Number of views: 437
 • 60-69
  ПЬЕСА Д.В. АВЕРКИЕВА «МАМАЕВО ПОБОИЩЕ. ЛЕТОПИСНОЕ СКАЗАНИЕ (КАРТИНЫ РУССКОЙ ЖИЗНИ XIV ВЕКА)»: СЮЖЕТ, КОМПОЗИЦИЯ, ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА
  Authors: Ю.С. Гетман
  Number of views: 387
 • 70-78
  НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В «ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОЭМЕ» А.С. МАКАРЕНКО
  Authors: И.О. Гетманец
  Number of views: 396
 • 79-93
  АНІМАЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИ В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ АВТОРСЬКІЙ МІФОЛОГІЇ Р. КІПЛІНГА
  Authors: Л.В. Горішна
  Number of views: 458
 • 94-104
  ОБРАЗЫ ЛЕСА И РАСТЕНИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ Л. СЕМЕНОВА
  Authors: Т.В. Горячева
  Number of views: 408
 • 105-113
  ПОЭТИКА НОВЕЛЛЫ В.Я. БРЮСОВА «ЗА СЕБЯ ИЛИ ЗА ДРУГУЮ?»: МОТИВЫ, ИНТЕРТЕКСТ, ЖАНР
  Authors: Л.А. Дубинина
  Number of views: 430
 • 114-121
  ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЯВ МІФІЧНОГО І МІФОЛОГІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ
  Authors: Л.Ю. Зана
  Number of views: 457
 • 122-129
  СЕМАНТИКА НЕБЕСНОГО ПРОСТОРУ В ПОЕЗІЇ ВОЛОДИМИРА РОДІОНОВА
  Authors: А.В. Землянська, О.В. Стрілець
  Number of views: 378
 • 130-142
  МІФОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР В БАРОКОВІЙ ДРАМАТУРГІЇ ДЖ. ФОРДА
  Authors: М.О. Зуєнко
  Number of views: 401
 • 143-156
  ХЕМИНГУЭЙ И ЕГО ГЕРОЙ НИК АДАМС В ПОИСКАХ «ТОЧЕК ОПОРЫ»
  Authors: О.П. Ильиницкая, М.Н. Журенко
  Number of views: 528
 • 157-165
  ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НОМИНАЦИИ СМЕРТИ В РОМАНЕ Л. УЛИЦКОЙ «КАЗУС КУКОЦКОГО»
  Authors: Ю.В. Коврига
  Number of views: 631
 • 166-176
  ТВОРЧІСТЬ Ф.М. ДОСТОЄВСЬКОГО В ХУДОЖНІЙ РЕФЛЕКСІЇ ПИСЬМЕННИКІВ США ХХ СТ.
  Authors: О.О. Нагачевська
  Number of views: 457
 • 177-191
  БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ Г.Л. ОЛДИ И А. ВАЛЕНТИНОВА «КРЕПОСТЬ ДУШИ МОЕЙ»
  Authors: Е.И. Петухова
  Number of views: 397
 • 192-200
  ГЕРОЙ У ПРОТИСТОЯННІ ЗІ СВІТОМ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ І. БАГРЯНОГО «ТИГРОЛОВИ»)
  Authors: І.В. Романова
  Number of views: 491
 • 201-211
  РОМАН «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» НИКОЛЯ ВАНЬЕ В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
  Authors: И.С. Сергеева
  Number of views: 437
 • 212-225
  МОТИВ САМОТНОСТІ У АВТОБІОГРАФІЧНІЙ ТВОРЧОСТІ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ ТА ІРЕН НЕМИРОВСЬКИ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ «БЕЗ КОРІННЯ» ТА РОМАНУ «ВИНО САМОТНОСТІ»)
  Authors: Т.В. Смушак
  Number of views: 421
 • 226-237
  О СВОЕОБРАЗИИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ УТОПИИ 1920-Х ГГ.
  Authors: Е.В. Хинкиладзе
  Number of views: 405
 • 238-246
  ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ А.С. СУВОРИНА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЕГО «ДНЕВНИКА»
  Authors: Ю.В. Чимирис
  Number of views: 377
 • 247-261
  КРАХ ІЛЮЗІЇ АБО ДЕГРАДАЦІЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ЦЕРКВИ ТА РЕЛІГІЇ У РОМАНІСТИЦІ БРАТІВ ҐОНКУРІВ
  Authors: Н.Я. Яцків
  Number of views: 406

Number 3-79 (1), 2014

 • 3-12
  Н.Н. СТРАХОВ И Л.Н. ТОЛСТОЙ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДИАЛОГ
  Authors: Т.В. Ведерникова
  Number of views: 418
 • 13-30
  МОТИВ КУКЛЫ-АВТОМАТА В РОМАНАХ Ф.К. СОЛОГУБА
  Authors: Гармаш Л.В.
  Number of views: 387
 • 31-42
  СВОЕОБРАЗИЕ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМАТУРГИИ Д.В. АВЕРКИЕВА
  Authors: Ю.С. Гетман
  Number of views: 417
 • 43-51
  К ВОПРОСУ ОБ ОДНОЙ ИЗ ПРОБЛЕМ БИОГРАФИИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
  Authors: А.О. Гетманец
  Number of views: 535
 • 52-62
  КОСТЮМ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОРТРЕТА ПЕРСОНАЖА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
  Authors: И.Ю. Голубишко
  Number of views: 805
 • 63-76
  К ВОПРОСУ О ЖАНРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Л. СЕМЕНОВА
  Authors: Горячева Т.В.
  Number of views: 450
 • 77-86
  МІСЦЕ І РОЛЬ КОЛЬОРАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В ПОЕЗІЇ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА
  Authors: М.М. Журенко, О.П. Ільїницька
  Number of views: 573
 • 87-96
  ИДИОСТИЛЬ БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЛУБИНЫ ТЕКСТА
  Authors: М.В. Оробинская
  Number of views: 468
 • 97-106
  РОЛЬ ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК В ФОРМИРОВАНИИ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ
  Authors: Я.А. Павлищева
  Number of views: 410
 • 107-115
  МОТИВЫ «ЧИСТОГО ИСКУССТВА» В СБОРНИКЕ «ЭТО – Я» В. БРЮСОВА
  Authors: Е.В. Палий
  Number of views: 529
 • 116-128
  ПРИРОДА В ЕСТЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКИХ ЛАНДШАФТАХ В.О. МИСИКА
  Authors: В.О. Переяслов
  Number of views: 443
 • 129-137
  ПРОБЛЕМАТИКА «ВОСТОЧНЫХ» СТИХОТВОРЕНИЙ ОЛЕГА ЛАДЫЖЕНСКОГО
  Authors: Е.И. Петухова
  Number of views: 382
 • 138-148
  ТЕМА БЕЗУМИЯ В РАССКАЗЕ В. НАБОКОВА  «ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ»
  Authors: И.П. Поборчая
  Number of views: 515
 • 149-156
  ПЕРЕДАЧА ЗВУКОВИХ ЕФЕКТІВ ЯК СПОСІБ АКТИВІЗАЦІЇ УВАГИ РЕЦИПІЄНТА (ЗА ТВОРАМИ ІВАНА СЕНЧЕНКА)
  Authors: Н.В. Ротова
  Number of views: 434
 • 157-169
  ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ ПЬЕСЫ А.Ф. ПИСЕМСКОГО «ПОРУЧИК ГЛАДКОВ»
  Authors: Н.А. Скрынник
  Number of views: 379
 • 170-180
  ИДЕЙНОЕ СХОДСТВО РОМАНА А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА «В КРУГЕ ПЕРВОМ» И ПОВЕСТИ «РАКОВЫЙ КОРПУС»
  Authors: Н.Н. Ступницкая
  Number of views: 417
 • 181-188
  ТЕМА РОДИНИ В П’ЄСІ Є. ПЛУЖНИКА «У ДВОРІ НА ПЕРЕДМІСТІ»
  Authors: К.І. Суховєєнко
  Number of views: 438
 • 189-202
  АВТОРСЬКА МОДИФІКАЦІЯ ЖАНРІВ ФОЛЬКЛОРНОГО ПОХОДЖЕННЯ У ПОЕЗІЇ М. ТКАЧА
  Authors: С.І. Телешман
  Number of views: 546
 • 203-208
  НАПОЛЕОНОВСКИЙ МИФ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: PRO И CONTRA
  Authors: Л.Г. Фризман
  Number of views: 428
 • 209-223
  ОБРАЗЫ ПЕРВОСТИХИЙ В ПОЭТИЧЕСКОМ МИРЕ ЮРГИСА БАЛТРУШАЙТИСА В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ СИМВОЛИСТСКОЙ ПОЭЗИИ
  Authors: В.В. Щербина
  Number of views: 435

Number 2-78 (2), 2014

 • 3-16
  МІФ У КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ ТА В ТВОРЧОСТІ ЖЕРАРА ДЕ НЕРВАЛЯ ЗОКРЕМА
  Authors: В. В. Баняс, Н. Ю. Баняс
  Number of views: 626
 • 17-27
  О ВОСПРИЯТИИ «СТИХОТВОРЕНИЙ (1883–1887)» Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО КРИТИКОЙ РУБЕЖА ВЕКОВ
  Authors: А. В. Белоус
  Number of views: 373
 • 27-36
  HISTORICAL MYSTERY: ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ И/ИЛИ РЕТРО-ДЕТЕКТИВ
  Authors: Н. Н. Валуева
  Number of views: 435
 • 37-44
  СПОВІДАЛЬНИЙ МОДУС ПОЕЗІЇ ЕНН СЕКСТОН, СИЛЬВІЇ ПЛАТ, ЕДРІЕНН РІЧ
  Authors: С. Ю. Гонсалєс-Муніс
  Number of views: 475
 • 45-53
  ЭЛЮАРОВСКИЙ «СЛОЙ» В РОМАНЕ Б. ПОПЛАВСКОГО «АПОЛЛОН БЕЗОБРАЗОВ»
  Authors: А. П. Елисеенко
  Number of views: 499
 • 54-62
  ТВОРЧЕСТВО Р.А. КАТАЕВОЙ В ОЦЕНКЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ
  Authors: К. А. Кальян
  Number of views: 440
 • 63-73
  ХУДОЖНІЙ ДОМИСЕЛ ЯК ЗАСІБ УСЕБІЧНОГО РОЗКРИТТЯ ОБРАЗУ ЯРОСЛАВА МУДРОГО В РОМАНІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ДИВО»
  Authors: Н. І. Кириленко
  Number of views: 703
 • 74-81
  РЕАЛЬНИЙ І МІФОЛОГІЧНИЙ ХРОНОТОП ДОРОГИ В РОМАНІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА «ДІМ НА ГОРІ»
  Authors: Н. А. Кобилко
  Number of views: 752
 • 82-95
  ХЕРСОНЕССКИЙ МИФ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ОДИН ИЗ ПРЕТЕКСТОВ КРЫМСКОГО ТЕКСТА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  Authors: С. О. Курьянов
  Number of views: 444
 • 96-103
  ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ СЕРИИ КНИГ ДЖ.К. РОУЛИНГ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КРИТИКЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
  Authors: А. А. Мунтян, И. В. Шпак
  Number of views: 439
 • 104-115
  ДОМІНАНТНІ ХРОНОТОПИ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «РОКСОЛАНА»
  Authors: Н. П. Нестеренко
  Number of views: 394
 • 116-127
  МИФ ОБ ОРФЕЕ И ЭВРИДИКЕ В АВТОРСКОЙ РЕЦЕПЦИИ Б. ВЕРБЕРА (на материале романа «Танатонавты»)
  Authors: О. С. Семенец
  Number of views: 544
 • 128-138
  ФЕНОМЕН ІМЕНІ У РОМАНІ ДЖ.Р.Р. МАРТІНА «ГРА ПРЕСТОЛІВ» ЗА ЦИКЛОМ «ПІСНЯ ЛЬОДУ І ПОЛУМ’Я»
  Authors: Т. М. Старостенко
  Number of views: 406
 • 139-149
  СТОЛЫПИН И СТАЛИН ГЛАЗАМИ СОЛЖЕНИЦЫНА
  Authors: Н. Н. Ступницкая
  Number of views: 440
 • 150-162
  К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИФИКИ ВОСПРИЯТИЯ НАПОЛЕОНА В РОССИИ
  Authors: А. В. Тарарак
  Number of views: 445
 • 163-176
  ЖАНРОВА ПРИРОДА ПОЕМ М. ТКАЧА «РУКИ НА ШТУРВАЛІ» ТА «СТАДІОН»
  Authors: С. І. Телешман
  Number of views: 407
 • 177-183
  ПОЭТИКА ОЧЕРКОВ-ПОРТРЕТОВ М. АЛДАНОВА
  Authors: Н. М. Тройникова
  Number of views: 398
 • 184-191
  МОДЕРНІЗАЦІЯ КЛАСИЧНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ЖАНРІВ У ТВОРЧОСТІ Е.М. ФОРСТЕРА
  Authors: Т. А. Устінова, O. Ф. Христова
  Number of views: 477
 • 192-201
  ГОЛЕВСКИЙ ИНТЕРТЕКСТ В КНИГЕ С.Р. МИНЦЛОВА «ЗА МЁРТВЫМИ ДУШАМИ»
  Authors: Е. В. Хинкиладзе
  Number of views: 400
 • 202-211
  А.С. СУВОРИН В ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННИКОВ
  Authors: Ю. В. Чимирис, Я. В. Купина
  Number of views: 445
 • 212-219
  БАГРИЦКИЙ И МАЯКОВСКИЙ
  Authors: А. Г. Шевченко
  Number of views: 380
 • 220-230
  ВІКТОРІАНСЬКИЙ І НЕОВІКТОРІАНСЬКИЙ РОМАН: ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ ДІАЛОГ КУЛЬТУР (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ «ЧАТТЕРТОН» ПІТЕРА АКРОЙДА)
  Authors: Ю. В. Шуба
  Number of views: 973


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3  Следующая страница  В конец
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us