Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Revista Clio América
Homosporticus
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR HUMANITY SCIENCE & ENGLISH LANGUAGERegister JournalVisitors Counter

TodayToday
812
YesterdayYesterday
1571
This weekThis week
9398
Last WeekLast week
11814
This monthThis month
25487
Last monthLast month
52208
All daysAll days
4434542

Švietimas: politika, vadyba, kokybė /Education Policy, Management and Quality

Number Vol. 10-3, 2018

 • 102-104
  BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS KARJEROS SPECIALISTO VAIDMUO UGDANT MOKINIŲ KARJEROS KOMPETENCIJAS [GENERAL EDUCATION SCHOOL CAREER SPECIALIST’S ROLE DEVELOPING STUDENT CAREER COMPETENCIES]
  Authors: Dalia Augienė
  Number of views: 267
 • 105-114
  7-8 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI: KARJEROS SPECIALISTŲ POZICIJA [CAREER EDUCATION OF 7TH-8TH GRADE STUDENTS: CAREER PROFESSIONALS` POSITION]
  Authors: Rita Totorienė, Dalia Augienė
  Number of views: 307
 • 115-127
  UGDYMO KARJERAI ĮGYVENDINIMAS GIMNAZIJOJE: LŪKESČIAI IR PROBLEMOS [IMPLEMENTATION OF CAREER EDUCATION IN GYMNASIUM: EXPECTATIONS AND PROBLEMS]
  Authors: Renata Vaitulionienė, Dalia Augienė
  Number of views: 318
 • 128-133
  THE PHILOSOPHICAL NEED OF PEACE EDUCATION
  Authors: Ferit Baça
  Number of views: 294
 • 135-139
  BalticSTE2019 Symposium
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 297

Number Vol. 10-2, 2018

 • 60-62
  IKIMOKYKLINIS UGDYMAS DĖMESIO CENTRE! NEJAUGI...[ PRESCHOOL EDUCATION IN THE CENTRE OF ATTENTION! IS IT REALLY...]
  Authors: Rita Makarskaitė – Petkevičienė
  Number of views: 346
 • 63-74
  VAIKŲ JUDĖJIMO ĮGŪDŽIŲ KAITA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ UGDYTOJŲ KVALIFIKACIJOS ASPEKTU [MOTOR SKILLS DEVELOPMENT ALTERATIONS OF PRE-SCHOOL AGED CHILDREN IN RELATION TO QUALIFICATION OF EDUCATORS]
  Authors: Rita Gruodytė-Račienė, Viktorija Tamulaitė
  Number of views: 290
 • 75-90
  LAUKO EDUKACINĖS ERDVĖS: IDĖJOS IR NAUJOS UGDYMO GALIMYBĖS [OUTDOOR EDUCATIONAL ENVIRONMENTS: IDEAS AND NEW EDUCATIONAL POSSIBILITIES]
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Number of views: 2662
 • 92-96
  BalticSTE2019 Symposium
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 267

Number Vol. 10-1, 2018

 • 4-7
  APIE MOKYMO(SI) PRIEMONES IR NE TIK [ABOUT TEACHING/LEARNING DEVICES AND NOT ONLY]
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Number of views: 358
 • 8-26
  PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ TĖVŲ POŽIŪRIS Į TARPUSAVIO BENDRADARBIAVIMĄ [THE POINT OF VIEW OF PRIMARY CLASS TEACHERS AND PARENTS FOR COLLABORATION]
  Authors: Birutė Šilėnienė, Asta Širiakovienė
  Number of views: 311
 • 27-46
  ARGUMENTAVIMAS PRADINĖSE KLASĖSE DIRBANT SU ISTORINIAIS ŠALTINIAIS: 4 KLASĖS MOKINIŲ ARGUMENTAVIMO IR ŠALTINIO SUPRATIMO GEBĖJIMŲ KAITA [ARGUMENTATION IN PRIMARY CLASS WHILE WORKING WITH HISTORICAL SOURCES: THE DEVELOPMENT OF 4TH FORMERS’ ARGUMENTATION AND UNDERSTANDING HISTORICAL SOURCE ABILITIES]
  Authors: Aušra Žemgulienė, Aistė Babachinaitė
  Number of views: 496
 • 47-53
  INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING IN POLAND
  Authors: Anna Klim-Klimaszewska
  Number of views: 377

Number Vol. 9-3, 2017

 • 114-131
  LIETUVIŲ IMIGRANTŲ VAIKŲ INTEGRACIJOS PROBLEMOS NORVEGIJOJE [INTEGRATION PROBLEMS OF LITHUANIAN IMMIGRANTS' CHILDREN IN NORWAY]
  Authors: Birutė Šilėnienė, Viktorija Koblova
  Number of views: 461
 • 132-140
  REALAUS GYVENIMIŠKO KONTEKSTO NAUDOJIMAS SOCIALINIŲ IR GAMTOS MOKSLŲ SRITIES UŽDUOTYSE 4 KLASĖJE: AUKŠTESNIO LYGIO MĄSTYMO GEBĖJIMŲ ASPEKTAS [USING THE REAL-LIFE CONTEXT IN SOCIAL AND NATURAL SCIENCE ITEMS IN GRADE 4: HIGHER-ORDER THINKING SKILLS ASPECT]
  Authors: Nadia Venskuvienė
  Number of views: 293
 • 141-150
  GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE: LOPŠELIO-DARŽELIO „TRYS NYKŠTUKAI“ ATVEJIS [IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF A GOOD SCHOOL IN THE PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTION: THE CASE OF THE NURSERY SCHOOL “TRYS NYKSTUKAI”]
  Authors: Reda Poneliene, Danguole Dargiene
  Number of views: 526
 • 151-156
  EDUCATION ACTUALITIES IN POLAND: AN INTERVIEW WITH ANNA KLIM-KLIMASZEWSKA
  Authors: Vincentas Lamanauskas
  Number of views: 297

Number Vol. 9-2, 2017

 • 72-75
  MOKYTOJAS, KURIUO NORĖČIAU SEKTI [TEACHER, WHO I WOULD LIKE TO FOLLOW]
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Number of views: 315
 • 76-88
  TĖVŲ ĮSITRAUKIMAS Į IKIMOKYKLINĖS UGDYMO ĮSTAIGOS VEIKLĄ: TĖVŲ NUOMONĖ [PARENTS INVOLVEMENT IN THE PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION ACTIVITIES: PARENTS OPINION]
  Authors: Skaistė Kovienė
  Number of views: 973
 • 89-97
  STATE AND DEVELOPING OF DISCIPLINE AT LOVER SECONDARY SCHOOLS
  Authors: Alex Wirth, Boris Aberšek
  Number of views: 272
 • 98-106
  MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMA KARJEROS EDUKOLOGIJA: MODERNUS POŽIŪRIS Į KARJEROS VALDYMĄ [MASTER’S DEGREE STUDY PROGRAMME CAREER EDUCATION: MODERN POSITION TO CAREER MANAGEMENT]
  Authors: Dalia Augienė, Vincentas Lamanauskas
  Number of views: 247


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3 4 5 6  Следующая страница  В конец
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us