Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Paradigma piznannya: gumanitarni pytannya
Naukovij oglad
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
International Journal of Applied Sciences and BiotechnologyRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
211
YesterdayYesterday
1561
This weekThis week
11906
Last WeekLast week
13719
This monthThis month
52274
Last monthLast month
119338
All daysAll days
4021373

Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy

Number 2, 2016

 • 9-14
  Conceptual approaches to the educational of life - meaningful values of teenagers and early adolescence in Ukraine
  Authors: Katherina Zhurba
  Number of views: 275
 • 15-25
  Parent and Z generation child relationship harmonization: andragogic aspect
  Authors: Kęstutis Trakšelys
  Number of views: 488
 • 27-42
  Promocja zdrowego stylu życia w programach szkolnych na Białorusi
  Authors: Piotr Mazur
  Number of views: 301
 • 43-56
  Trudności doświadczane przez studentów a ich obraz siebie
  Authors: Justyna Iskra
  Number of views: 378
 • 57-66
  Samotne rodzicielstwo – blaski i cienie. Próba syntezy
  Authors: Małgorzata Wolska-Długosz
  Number of views: 1502
 • 67-82
  Międzypokoleniowa transmisja wartości
  Authors: Beata Komorowska, Mariusz Śniadkowski
  Number of views: 298
 • 83-92
  Ekologiczne wymiary edukacji instytucjonalnej
  Authors: Michał Wyrostkiewicz
  Number of views: 268
 • 95-108
  Selected social skills and their position in professionals perception in social work
  Authors: Lenka Lachytova, Liliana Ivanova
  Number of views: 268
 • 109-117
  Czas wolny wychowanków Wiosek Dziecięcych SOS na przykładzie Wioski Dziecięcej w Biłgoraju
  Authors: Piotr Olszówka
  Number of views: 316
 • 119-128
  Nowe oblicza uzależnień
  Authors: Aneta Paszkiewicz
  Number of views: 539
 • 129-139
  Seniorzy w polskiej polityce społecznej
  Authors: Halina Bejger
  Number of views: 287

Number 1, 2016

 • 9-27
  MOTYWACJE I PREFERENCJE CZYTELNICZE W EDUKACJI HISTORYCZNEJ
  Authors: ANDRZEJ STĘPNIK, PIOTR MAZUR
  Number of views: 308
 • 29-40
  ROLA WYCHOWAWCZA KSIĄŻKI W PROCESIE ROZWOJU OSOBOWEGO MAŁEGO DZIECKA ZDROWEGO I NIEPEŁNOSPRAWNEGO
  Authors: MARIAN ZDZISŁAW STEPULAK
  Number of views: 367
 • 41-58
  KULTUROWE WZORY CZYTELNICZE ŚRODOWISKA RODZINNEGO A AKTYWNOŚĆ CZYTELNICZA DZIECI I MŁODZIEŻY
  Authors: MAŁGORZATA ŁOBACZ
  Number of views: 281
 • 59-74
  EDUKACJA SEKSUALNA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM − ROZWAŻANIA W KONTEKŚCIE NAJNOWSZEJ LITERATURY DLA NAJMŁODSZYCH CZYTELNIKÓW
  Authors: BEATA KUCHARSKA
  Number of views: 378
 • 75-96
  PROBLEMATYKA SIEROCTWA W POLSKIEJ LITERATURZE DZIECIĘCEJ
  Authors: HALINA BEJGER
  Number of views: 311
 • 99-111
  FUNKCJONOWANIE SZEŚCIOLATKA W KLASIE PIERWSZEJ W OCENIE NAUCZYCIELI Z WYBRANYCH SZKÓŁ LUBELSKICH
  Authors: EWELINA ZAKRZEWSKA
  Number of views: 401
 • 113-118
  THE SPECIFICITY OF EARLY LANGUAGE LEARNING (ELL) WITH THE IMPLEMENTATION OF NEEDS AT PRE-PRIMARY LEVEL
  Authors: KAROLINA NAFALSKA
  Number of views: 287
 • 119-131
  WYCHOWANIE PRZEZ PRACĘ W POGLĄDACH WYBRANYCH KLASYKÓW WYCHOWANIA OPIEKUŃCZEGO
  Authors: RENATA STOJECKA- ZUBER
  Number of views: 461
 • 133-142
  EDUCATION OF PUPIL’S PERSONALITY IN SOCIOCULTURAL ENVIRONMENT OF MODERN SCHOOL
  Authors: OŁENA BUDNYK
  Number of views: 241
 • 143-155
  SCIENCE EDUCATION IN V4 COUNTRIES AND THE FORMATION OF SCIENTIFIC LITERACY
  Authors: IVANA ROCHOVSKA
  Number of views: 257
 • 157-172
  THE QUALITY OF EDUCATION: LITHUANIAN CASE
  Authors: DALIA MARTISAUSKIENE, KĘSTUTIS TRAKSELYS
  Number of views: 248
 • 173-180
  THE SOCIO - CULTURAL ACTIVITIES OF TEACHER IN THE MOUNTAIN SCHOOLS CARPATHIAN REGION
  Authors: INNA CHERVINSKA
  Number of views: 245

Number 1, 2015

 • 27-35
  СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЗМІСТ ФЕНОМЕНУ ВИХОВАННЯ
  Authors: ПЕТРО ГУСАК, ЛЕСЯ МАРТІРОСЯН
  Number of views: 301
 • 37-46
  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЯК СФЕРА ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ, СІМ’Ї ТА ГРОМАДСЬКОСТІ
  Authors: ІННА ЧЕРВІНСЬКА
  Number of views: 242
 • 47-56
  PRACA CZŁOWIEKA JAKO KATEGORIA AKSJOLOGICZNA
  Authors: IWONA OLEKSA
  Number of views: 274
 • 57-69
  ŠPECIFIKÁ EDUKÁCIE RÓMSKYCH ŽIAKOV
  Authors: ĽUDMILA KRAJČÍRIKOVÁ
  Number of views: 261
 • 71-83
  TVORIVOSŤ AKO MOTIVAČNÝ PRVOK AKTIVITY ŽIAKA
  Authors: BEÁTA AKIMJAKOVÁ
  Number of views: 348
 • 93-102
  ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВУЗА
  Authors: ВИКТОРИЯ ИЛЬЯШЕВА
  Number of views: 236
 • 123-128
  VZTAH TEORIE, PRAXE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KONSTITUOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH VĚD
  Authors: VIKTOR PORADA, KATARÍNA GREŇOVÁ, KVĚTOŇ HOLCR
  Number of views: 225
 • 139-152
  INSTYTUCJONALNE FORMY OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W POLSKIM SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ
  Authors: HALINA BEJGER
  Number of views: 226
 • 153-162
  СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА И УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
  Authors: АННА ЮДИНА
  Number of views: 245
 • 163-167
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ТА ПІЗНАННЯ НЕЮ ОБ'ЄКТИВНОГО СВІТУ У ПРОЦЕСІ ПРАЦІ
  Authors: ОЛЕНА ХРУЩ
  Number of views: 226

Number 1, 2014

 • 13-19
  VALUES DEVELOPMENT IN TEACHING PROCESS
  Authors: ANTON LISNIK, KATARÍNA GREŇOVÁ
  Number of views: 232
 • 21-26
  FRAGMENTS OF THE FINE ART AND ART EDUCATION - THE EDUCATION FOR CHILDREN AND PUPILS TO THE HUMAN VALUES AND THERAPY
  Authors: ALENA SEDLÁKOVÁ
  Number of views: 226
 • 55-68
  THE NATURE, TRANSFORMATIONS, AND FORMS OF THE POLISH TEACHER DEVELOPMENT SYSTEM
  Authors: RENATA KARTASZYŃSKA
  Number of views: 240
 • 71-75
  SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF STUDENT FAMILY
  Authors: NAZDEŻDA LEONYUK
  Number of views: 206
 • 77-81
  PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF SOCIALLY MALADJUSTED TEENAGERS
  Authors: EKATERINA MUKHAMEDIEVA, TATIANA IVLEVA
  Number of views: 273
 • 83-86
  THE FORMATION OF THE MOTIVATION OF FUTURE SPECIALISTS IN SOCIO-HUMANITARIAN FIELD TOWARDS FULFILING THEIR PROFESSIONAL ACTIVITY BY MEANS OF VOLUNTEERING
  Authors: TATIANA SOKOLOVA
  Number of views: 189
 • 87-101
  HELPLINES IN POLAND AS INTERVENTION HELP FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN CRISIS SITUATIONS
  Authors: HALINA BEJGER
  Number of views: 209
 • 103-121
  THE GOOD OF THE HUMAN PERSON AND THE WORK AND ECONOMICS
  Authors: PAWEŁ SKRZYDLEWSKI
  Number of views: 225

Number 1, 2013

 • 21-30
  IDEA WYCHOWANIA I SZKOLNICTWA W SZWECJI - ZWIĄZEK Z KOŚCIOŁEM LUTERAŃSKIM
  Authors: JERZY KRÓL
  Number of views: 274
 • 31-53
  POLSKIE LOGOS I ETHOS – CZYLI, O CZYM POWINIEN PAMIĘTAĆ POLSKI PEDAGOG
  Authors: PAWEŁ SKRZYDLEWSKI
  Number of views: 196
 • 55-60
  NOTES TO GENERAL THEOLOGICAL TERMS OF CHRISTIAN DOCTRINE OF FILIP MELANCHTON, COMPOSED BY L. STÖCKEL
  Authors: MIROSLAV GEJDOŠ
  Number of views: 243
 • 61-63
  Идея территориального патриотизма Вацлава Липинського
  Authors: Elvira Wojciechowska-Laszczyk
  Number of views: 274
 • 65-78
  KADRA PEDAGOGICZNA SZKÓŁ POWSZECHNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO W ŚWIETLE DOKUMENTÓW INSPEKTORATU SZKOLNEGO W TCZEWIE Z LAT 1935-1939
  Authors: ADRIAN WATKOWSKI
  Number of views: 194
 • 79-88
  PRAWNE UWARUNKOWANIA NAUCZYCIELI POSPOLITYCH SZKÓŁ LUDOWYCH W GALICJI LAT AUTONOMII
  Authors: SYLWESTER WOJTOWICZ
  Number of views: 232
 • 91-95
  SPORT I WYCHOWANIE FIZYCZNE W DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ
  Authors: PIOTR MAZUR
  Number of views: 348
 • 97-106
  SPORT A SPOŁECZEŃSTWO: KAPITAŁ SPOŁECZNY I KULTUROWY – WYBRANE ZAGADNIENIA
  Authors: WŁODZIMIERZ LUKIEWICZ
  Number of views: 223
 • 107-113
  PRÍNOS MIMOŠKOLSKÝCH ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V PREVENCII DROGOVEJ ZÁVISLOSTI STREDOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE
  Authors: ANTON LISNIK
  Number of views: 196
 • 115-119
  CENTRUM VOĽNÉHO ČASU AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT ŽIAKOV
  Authors: KATARÍNA GREŇOVÁ
  Number of views: 187
 • 129-132
  ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЛИЦАМ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
  Authors: ЕКАТЕРИНА ЦЕБРУК
  Number of views: 203
 • 145-157
  ZMIANY W POLSKIM SYSTEMIE OPIEKI NAD DZIECKIEM PO ROKU 2000.
  Authors: HALINA BEJGER
  Number of views: 459
 • 159-167
  POZYCJA UCZNIA W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ
  Authors: ANETA PASZKIEWICZ
  Number of views: 398
 • 169-180
  KOMPETENCJE – WYMAGANIA EUROPEJSKIEGO RYNKU PRACY
  Authors: RENATA KARTASZYŃSKA
  Number of views: 226


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3  Следующая страница  В конец
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us