Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

International Journal of Electrical and Electronics Engineering
International Journal of Business and General Management
International Journal of Computer Science and Engineering
International Journal of Electronics and Communication EngineeringRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1249
YesterdayYesterday
1473
This weekThis week
1249
Last WeekLast week
12977
This monthThis month
33180
Last monthLast month
56400
All daysAll days
2364556

Zbìrnik naukovih pracʹ Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo ped. unìversitetu ìmenì G. S. Skovorodi. Pravo

Number 25, 2016

 • 5-18
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВИМОГ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
  Authors: В.О. Процевський, Ю.В. Грицай
  Number of views: 96
 • 19-25
  ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СВОБОДИ ВОЛІ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ПРИ ВІДСТОРОНЕННІ ПРАЦІВНИКА ВІД РОБОТИ
  Authors: О.О. Коваленко
  Number of views: 111
 • 26-32
  МАТЕРІАЛЬНА СКЛАДОВА МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОЇ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
  Authors: А.О. Головачова
  Number of views: 140
 • 33-41
  ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ «БЕЗУМОВНОГО ОСНОВНОГО ДОХОДУ» НАУКОЮ ТРУДОВОГО ПРАВА
  Authors: Д.О. Новіков
  Number of views: 94
 • 42-50
  ШТРАФ ЯК ДИСЦИПЛІНАРНЕ СТЯГНЕННЯ: НАСЛІДКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
  Authors: О.О. Єрьоменко
  Number of views: 136
 • 51-57
  МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ ЯК ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН
  Authors: А.К. Бойко
  Number of views: 126
 • 58-65
  ІНВАЛІД АБО ОСОБА З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ: ТРУДО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
  Authors: В.Л. Кесада Татаринова
  Number of views: 122
 • 66-84
  ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «НАРОД» У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ДЕМОКРАТІЄЮ
  Authors: В.І. Горбань
  Number of views: 119
 • 85-93
  АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАВА НА ПЕТИЦІЇ У КОНСТИТУЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
  Authors: А.Г. Ємельянова
  Number of views: 117
 • 94-104
  МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО УРЕГУЛЮВАННЯ
  Authors: В.В. Яковлєв
  Number of views: 242
 • 105-114
  ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО В УКРАЇНІ
  Authors: М.С. Марченко
  Number of views: 195
 • 133-139
  ХАРАКТЕРИСТИКА УЯВНОЇ ОБОРОНИ ЯК ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ
  Authors: Л.В. Дарсанія
  Number of views: 173
 • 140-146
  ПОМИЛУВАННЯ ЯК ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: ЙОГО ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ
  Authors: А.А. Гагун
  Number of views: 144
 • 147-154
  ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ПОВАГИ ДО ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ ЯК ЗАГАЛЬНОЇ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  Authors: А.О. Полянський
  Number of views: 110
 • 155-163
  ЩОДО УЧАСТІ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
  Authors: Т.А. Павленко
  Number of views: 116
 • 164-171
  ЩОДО ДЕЯКИХ УМОВ ДОПУСКУ ГРОМАДЯН ДО ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: М.Д. Ждан
  Number of views: 120
 • 172-177
  ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ РЕФЕРЕНДУМУ В УКРАЇНІ
  Authors: Р.І. Мушка
  Number of views: 167


1
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us