Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Public Administration
NPuntoRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
179
YesterdayYesterday
1974
This weekThis week
4229
Last WeekLast week
14255
This monthThis month
43202
Last monthLast month
60106
All daysAll days
3702354

Teorìâ ta metodika navčannâ ta vihovannâ

Number 38, 2015

 • 5-12
  ПЕДАГОГІЗАЦІЯ БАТЬКІВ З ПИТАННЬ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ У СІМ’Ї НА ШПАЛЬТАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕРІОДИКИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: В.А. Алтухов
  Number of views: 304
 • 12-22
  ІДЕЇ ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ
  Authors: Б. І. Без’язичний
  Number of views: 329
 • 23-32
  ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ (1920–1936 рр.)
  Authors: С. А. Бикасова
  Number of views: 316
 • 32-43
  ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВНЗ СХІДНОЇ УКРАЇНИ (60-ті рр. ХХ ст.)
  Authors: Л.О. Голубнича
  Number of views: 301
 • 43-51
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ – ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: Н.В. Добіжа
  Number of views: 325
 • 52-61
  ЕТНОПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ОГЛЯД
  Authors: Т.О. Довженко
  Number of views: 331
 • 62-67
  РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ
  Authors: С. О. Іщенко
  Number of views: 287
 • 67-75
  АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ К.Д.УШИНСЬКОГО В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ
  Authors: Ю.М. Корнейко
  Number of views: 300
 • 76-82
  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГИЧНЕ ПОНЯТТЯ
  Authors: В.В. Курільченко
  Number of views: 434
 • 83-90
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ НАВИЧОК І ВМІНЬ СПІЛКУВАННЯ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ
  Authors: І.М. Кушнір
  Number of views: 276
 • 91-98
  КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА КОЛОКВІУМИ ЯК ФОРМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ (60-ті – 70-ті рр. ХХ ст.)
  Authors: Х. О. Онасько
  Number of views: 316
 • 99-109
  МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
  Authors: І.І. Осадченко
  Number of views: 307
 • 109-116
  ЗАСТОСУВАННЯ ТАНЦЮВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ ГРУПИ «РИЗИКУ»
  Authors: К. В. Петровська
  Number of views: 375
 • 116-124
  ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: С.О. Рідкозубова
  Number of views: 333
 • 124-130
  ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
  Authors: А. В. Спірідонова
  Number of views: 315
 • 130-140
  ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ПРОГНОСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІКТ
  Authors: Т. Л. Столяренко
  Number of views: 293
 • 141-148
  ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
  Authors: А.В. Троцко, Ю.В. Бекетова
  Number of views: 372
 • 149-156
  ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОМИСЛОВИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ
  Authors: О.В. Шандиба
  Number of views: 318


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us