Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Public Administration
NPuntoRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
254
YesterdayYesterday
1974
This weekThis week
4304
Last WeekLast week
14255
This monthThis month
43277
Last monthLast month
60106
All daysAll days
3702429

Teorìâ ta metodika navčannâ ta vihovannâ

Number 35, 2014

 • 5-13
  ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ (ІСТОРИЧНИЙ ПІДХІД)
  Authors: С.А. Білецька
  Number of views: 358
 • 14-21
  НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ КАНАДИ
  Authors: О.П. Борзенко
  Number of views: 296
 • 21-28
  ВИМОГИ ДО ВИКЛАДАЧІВ МАТЕМАТИКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: А.В. Боярська-Хоменко
  Number of views: 322
 • 28-40
  ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНО- ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ: МЕТОД ПОРТФОЛІО
  Authors: А.В. Будко
  Number of views: 370
 • 40-48
  ФЕНОМЕН БАТЬКІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОСВІДУ УКРАЇНИ І США
  Authors: В.В. Глушич
  Number of views: 318
 • 49-56
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Authors: Д.О. Гончаров
  Number of views: 313
 • 57-67
  НЕФОРМАЛЬНІ ДОЗВІЛЛЄВІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ВИХОВАННЯ СТУДЕНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ У 80- 90-х рр. ХХ ст.
  Authors: А.О. Денисенко
  Number of views: 304
 • 68-78
  ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ КАДЕТСЬКИХ КОРПУСІВ
  Authors: Єфімова О.В.
  Number of views: 370
 • 79-85
  РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: В.О. Кириліва
  Number of views: 315
 • 85-96
  ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ І МЕНЕДЖЕРІВ У КОНТЕКСТІ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В.В. Орел
  Number of views: 314
 • 96-104
  КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
  Authors: М.С. Плащовата
  Number of views: 320
 • 104-114
  ХАРАКТЕР ВІДНОСИН МІЖ ВЧИТЕЛЕМ І УЧНЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ
  Authors: Я.В. Романцова, О.А. Мкртічян
  Number of views: 286
 • 115-122
  ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ, ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ФРАНЦІЇ
  Authors: І.С. Руднєва
  Number of views: 347
 • 122-135
  СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
  Authors: Л.О. Рябченко
  Number of views: 271
 • 135-143
  ВИТОКИ ІДЕЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ПРАВОПОРУШНИКАМИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ
  Authors: О.М. Скавронська
  Number of views: 311
 • 143-150
  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ В ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: І.І. Степаненко
  Number of views: 259
 • 150-159
  ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В ПРОЦЕСІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ПЕРШ. ПОЛ. 1960-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Н.Г. Тарарак
  Number of views: 345


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us