Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR HUMANITY SCIENCE & ENGLISH LANGUAGE
International Journal of Business and General Management
International Journal of Electrical and Electronics Engineering
International Journal of General Engineering and TechnologyRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1599
YesterdayYesterday
2037
This weekThis week
11629
Last WeekLast week
13474
This monthThis month
44975
Last monthLast month
63832
All daysAll days
2096873

Teorìâ ta metodika navčannâ ta vihovannâ

Number 42, 2017

 • 5-18
  ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: В. А. Балакірєва
  Number of views: 22
 • 19-27
  ЗНАЧЕННЯ ГАМБУРЗЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ДЛЯ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
  Authors: А. В. Боярська-Хоменко
  Number of views: 20
 • 28-38
  ПЕДАГОГ – ВЗІРЕЦЬ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ ВИХОВАНОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: В. В. Ворожбіт-Горбатюк, О. М. Попович
  Number of views: 17
 • 39-47
  ЗМІСТ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
  Authors: І. В. Дерев’янко
  Number of views: 20
 • 48-57
  ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Authors: Т. О. Довженко
  Number of views: 18
 • 58-68
  ПРИВАТНА БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДОБРОЧИННА ДОПОМОГА ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: О. М. Друганова, А. В. Цебренко
  Number of views: 13
 • 69-78
  СТУПІНЬ ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СЛУЖБ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
  Authors: І. І. Єланцева
  Number of views: 18
 • 79-88
  ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО-АКТИВНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОВОЛОДІННЯ ГОТОВНІСТЮ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ
  Authors: В. П. Жуков
  Number of views: 17
 • 89-100
  ВИКОРИСТАННЯ СИТУАТИВНИХ ЗАВДАНЬ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ
  Authors: Л. Г. Кайдалова, Н. В. Науменко
  Number of views: 16
 • 101-112
  КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ В ЕВРІСТИЧНОМУ НАВЧАННІ
  Authors: С. В. Міхно
  Number of views: 20
 • 113-124
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОГЛЯДІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОФЕСОРІВ НА АВТОНОМІЮ УНІВЕРСИТЕТІВ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: В. М. Мокляк
  Number of views: 18
 • 125-134
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ»
  Authors: О. В. Молчанюк, О. Б. Борзик
  Number of views: 23
 • 135-144
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: М. Е. Озчелік
  Number of views: 16
 • 145-156
  ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 60-70 рр. ХІХ століття
  Authors: Л. М. Плиско, В. Л. Ялліна
  Number of views: 17
 • 157-168
  ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОКЛУБУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ОДНІЄЇ З ФОРМ ДИТЯЧОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ
  Authors: Н. Д. Подчерняєва
  Number of views: 19
 • 169-178
  ТЕСТОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА ПУНКТУАЦІЯ»
  Authors: Л. В. Сегін, Л. М. Тищенко
  Number of views: 17
 • 179-189
  ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ІНШОМОВНОЮ ЛЕКСИКОЮ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ
  Authors: О. О. Тимощук
  Number of views: 19
 • 190-198
  МЕДІАПРОСТІР ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
  Authors: А. В. Ткаченко
  Number of views: 17
 • 199-206
  ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ЗДІБНИХ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НИМИ ІСТОРИКО-СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН
  Authors: А. С. Ткачов
  Number of views: 16
 • 207-218
  ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Д. І. КАЧЕНОВСЬКОГО
  Authors: А. В. Троцко, О. А. Міщенко
  Number of views: 16
 • 219-227
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ В ГРЕЦІЇ
  Authors: В. В. Фазан
  Number of views: 17
 • 228-240
  ГОЛОВНІ ІДЕЇ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ТІЛЕСНО-ЦІННІСНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
  Authors: А. І. Чаговець
  Number of views: 17
 • 241-252
  СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
  Authors: Л. А. Штефан, Ю. В. Бекетова
  Number of views: 15

Number 41, 2017

 • 5-14
  ОРГАНІЗАЦІЯ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
  Authors: Білецька С.А.
  Number of views: 24
 • 15-23
  ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В ОКЛЕНДСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
  Authors: Боярська-Хоменко А.В.
  Number of views: 25
 • 24-32
  ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ У ВИШАХ УКРАЇНИ
  Authors: Британ Ю. А.
  Number of views: 24
 • 33-41
  ЗАСТОСУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ДОСВІДУ ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ В УКРАЇНІ
  Authors: Глушич В.В.
  Number of views: 20
 • 42-51
  РОЗВИТОК ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ДИЗАЙН-ОСВІТИ
  Authors: Гончар О.В.
  Number of views: 21
 • 52-59
  ТЕХНОЛОГІЧНІ ЕТАПИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: Гресь О.В.
  Number of views: 20
 • 60-70
  ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: Донцов А.В.
  Number of views: 21
 • 71-82
  СУЧАСНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ
  Authors: Запорожець О.О.
  Number of views: 21
 • 83-95
  ВНЕСОК ХАРКІВСЬКОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ТА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ОРГАНІЗАЦІЮ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ (90-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: Кириліва В. О.
  Number of views: 21
 • 96-103
  ОРГАНІЗАЦІЯ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗАХ УКРАЇНИ В 50-60 РР. ХХ СТ.
  Authors: Ковтун А. В.
  Number of views: 19
 • 104-117
  РОЗВИТОК НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.
  Authors: Кузнецова О.Ю
  Number of views: 21
 • 118-126
  ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
  Authors: Лазарчук Г.В.
  Number of views: 18
 • 127-137
  ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ
  Authors: Саєнко Н.В
  Number of views: 22
 • 138-149
  ОРІЄНТОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНИ
  Authors: Тарарак Н.Г.
  Number of views: 25
 • 150-159
  ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА
  Authors: Ткачова Н.О., Чжан Ювень
  Number of views: 23
 • 160-173
  УРЯДОВА ПОЛІТИКА З ПИТАНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІСТОРІОГРАФІЮ ДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ (70-80-ті рр. ХХ ст.)
  Authors: Троцко А.В., Голубнича Л.О.
  Number of views: 24
 • 174-184
  ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ ВНЗ У ПРОЦЕСІ ЛІНГВОСАМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Шумський О.Л.
  Number of views: 27

Number 40, 2016

 • 4-10
  ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
  Authors: Андрюшкова О.А.
  Number of views: 100
 • 11-20
  МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНО- МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
  Authors: Бондаренко Є. В.
  Number of views: 118
 • 21-29
  ДИСПУТ ЯК ПРОВІДНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ФРАНЦІЇ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)
  Authors: Боярська-Хоменко А.В.
  Number of views: 116
 • 30-41
  ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ
  Authors: Будянська В.А.
  Number of views: 121
 • 41-50
  ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ В АМЕРИКАНСЬКИХ ШКОЛАХ
  Authors: Глушич В.В.
  Number of views: 113
 • 51-60
  ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ОСВІТНІЙ ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ
  Authors: Кіриченко С. В.
  Number of views: 97
 • 61-71
  СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: Куценко Т.В.
  Number of views: 98
 • 72-82
  КОМУНІКАТИВНЕ СПРЯМУВАННЯ НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ НА ПІДГОТОВЧИХ КУРСАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК УМОВА ВИХОВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ
  Authors: Мариківська Г.А.
  Number of views: 116
 • 83-91
  ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У КОЛЕКТИВІ
  Authors: Стасевський Ю.С.
  Number of views: 114
 • 92-104
  ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ» СТУДЕНТІВ ВНЗ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ (КІНЕЦЬ XX–XXI СТ.)
  Authors: Тарарак Н.Г.
  Number of views: 114
 • 105-113
  ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН
  Authors: Шафранська Т.Ю.
  Number of views: 100
 • 113-120
  ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ ОСВІТИ
  Authors: Шевченко М.Ю., Соляк Л.В.
  Number of views: 88
 • 121-130
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ В АНГЛОМОВНИХ КРАЇНАХ (80–90-ті рр. ХХ ст.)
  Authors: Штефан Л. А., Бекетова Ю.В.
  Number of views: 105

Number 39, 2016

 • 5-11
  РОЛЬ САМОВРЯДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: Андрюшкова О. А.
  Number of views: 164
 • 12-21
  СУТЬ І СТРУКТУРА РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: Будянський Д. В.
  Number of views: 139
 • 22-29
  ІСТОРІОГРАФІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВНЗ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ (70-ті роки ХХ століття)
  Authors: Голубнича Л. О.
  Number of views: 170
 • 30-36
  ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТА В КРОС-КУЛЬТУРНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИЗАЙНІ
  Authors: Гончар О. В.
  Number of views: 130
 • 37-46
  ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ УЧНІВ
  Authors: Довженко Т. О.
  Number of views: 163
 • 47-54
  ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ У ПОГЛЯДАХ НАУКОВЦІВ ПОЛЬЩІ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)
  Authors: Єрмакова Т. С.
  Number of views: 144
 • 54-61
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАОСВІТИ У БАТЬКІВСЬКІЙ ПРОСВІТІ УКРАЇНИ
  Authors: Запорожець О. О.
  Number of views: 143
 • 62-72
  ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Івасішина С. В.
  Number of views: 201
 • 73-80
  ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
  Authors: Кириліва В. О.
  Number of views: 160
 • 80-89
  НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМИ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: Кін О. М.
  Number of views: 138
 • 90-97
  КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОНФЛІКТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
  Authors: Климентьєва О. С.
  Number of views: 159
 • 98-109
  МЕТА ТА ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ У ГАЛУЗІ РІДНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ГРЕЦІЇ НАПРИКІНЦІ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: Короткова Ю. М.
  Number of views: 127
 • 109-118
  АКЦЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ І В УКРАЇНІ
  Authors: Кузнецова О. Ю.
  Number of views: 139
 • 119-127
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНИХ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ
  Authors: Матюха Г. В., Балтрамсюнєтє К. А.
  Number of views: 148
 • 128-135
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗАКОРДОННИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
  Authors: Созикіна Г. С.
  Number of views: 199
 • 136-142
  ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ СУЧAСНОЇ ШКОЛИ – ЗAПОРУКA ПРОДУКТИВНОГО НAВЧAЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРAЇНІ
  Authors: Спірідоновa A. В.
  Number of views: 154
 • 143-150
  ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ У КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
  Authors: Шевченко Н. О.
  Number of views: 158
 • 150-157
  ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Шишенко В. О.
  Number of views: 175

Number 38, 2015

 • 5-12
  ПЕДАГОГІЗАЦІЯ БАТЬКІВ З ПИТАННЬ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ У СІМ’Ї НА ШПАЛЬТАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕРІОДИКИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: В.А. Алтухов
  Number of views: 169
 • 12-22
  ІДЕЇ ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ
  Authors: Б. І. Без’язичний
  Number of views: 161
 • 23-32
  ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ (1920–1936 рр.)
  Authors: С. А. Бикасова
  Number of views: 175
 • 32-43
  ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВНЗ СХІДНОЇ УКРАЇНИ (60-ті рр. ХХ ст.)
  Authors: Л.О. Голубнича
  Number of views: 159
 • 43-51
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ – ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: Н.В. Добіжа
  Number of views: 177
 • 52-61
  ЕТНОПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ОГЛЯД
  Authors: Т.О. Довженко
  Number of views: 175
 • 62-67
  РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ
  Authors: С. О. Іщенко
  Number of views: 144
 • 67-75
  АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ К.Д.УШИНСЬКОГО В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ
  Authors: Ю.М. Корнейко
  Number of views: 168
 • 76-82
  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГИЧНЕ ПОНЯТТЯ
  Authors: В.В. Курільченко
  Number of views: 189
 • 83-90
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ НАВИЧОК І ВМІНЬ СПІЛКУВАННЯ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ
  Authors: І.М. Кушнір
  Number of views: 154
 • 91-98
  КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА КОЛОКВІУМИ ЯК ФОРМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ (60-ті – 70-ті рр. ХХ ст.)
  Authors: Х. О. Онасько
  Number of views: 149
 • 99-109
  МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
  Authors: І.І. Осадченко
  Number of views: 167
 • 109-116
  ЗАСТОСУВАННЯ ТАНЦЮВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ ГРУПИ «РИЗИКУ»
  Authors: К. В. Петровська
  Number of views: 192
 • 116-124
  ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: С.О. Рідкозубова
  Number of views: 179
 • 124-130
  ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
  Authors: А. В. Спірідонова
  Number of views: 172
 • 130-140
  ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ПРОГНОСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІКТ
  Authors: Т. Л. Столяренко
  Number of views: 141
 • 141-148
  ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
  Authors: А.В. Троцко, Ю.В. Бекетова
  Number of views: 208
 • 149-156
  ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОМИСЛОВИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ
  Authors: О.В. Шандиба
  Number of views: 161


1 2  Следующая страница  В конец
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us