Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

VINCULOS; CIENCIA, TECMOLOGIA Y SOCIEDAD
International Journal of Agricultural Research, Innovation and Technology
Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review
Asian Journal of ChemistryRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
577
YesterdayYesterday
2075
This weekThis week
8631
Last WeekLast week
12764
This monthThis month
24672
Last monthLast month
51649
All daysAll days
3623718

Lìngvìstičnì doslìdžennâ (Harkìv)

Number 41, 2016

 • 3-9
  ТИПОЛОГІЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ РЕЛІГІЙНИХ ІМЕН (на матеріалі творів сучасних українських письменників)
  Authors: А. А. Берестова
  Number of views: 321
 • 10-16
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ Й СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКИ КАРТЯРСТВА В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: Л. І. Бобчинець
  Number of views: 346
 • 17-25
  Особливості апелятивних номінацій сучасного українського розмовного дискурсу (на матеріалі серіалу «Одного разу під Полтавою»)
  Authors: І. О. Бойко
  Number of views: 272
 • 26-33
  ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАМИНАНТЫ С СЕРИЙНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ (на материале немецкого и русского языков)
  Authors: А.Г. Голодов
  Number of views: 250
 • 34-39
  MAIN TYPES OF INFORMAL PLACE NAMES IN THE USA: A MOTIVATIONAL PERSPECTIVE
  Authors: O. V. Zosimova
  Number of views: 327
 • 40-47
  Неологічна лексика як система
  Authors: В. В. Максимчук
  Number of views: 338
 • 48-56
  До питання про структуру і семантику назв рослин у болгарських говірках Одещини
  Authors: О. В. Малаш
  Number of views: 354
 • 57-66
  ГІПОНІМІЯ ЯК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ
  Authors: Т. В. Михайлова
  Number of views: 270
 • 67-73
  ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНІЗМІВ У ЩОДЕННИКУ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
  Authors: Г. Я. Намачинська
  Number of views: 345
 • 74-84
  СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ЖАРГОНІЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: О. А. Стишов
  Number of views: 393
 • 85-91
  ФОНІКА Й ЛЕКСИКА В ПОЕТИЧНІЙ МОВІ МАЙКА ЙОГАНСЕНА
  Authors: О.С. Черемська, О.В. Масло
  Number of views: 278
 • 92-100
  Лінгвістичний стан іспанських МОВНИХ ОДИНИЦЬ та його параметризація В лексикографічній базі даних
  Authors: Є. В. Купріянов
  Number of views: 365
 • 101-109
  БИБЛЕЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ – КОНСТИТУЕНТЫ «ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ» СМЫСЛОВ И ЗНАЧЕНИЙ
  Authors: Д. П. Амичба
  Number of views: 381
 • 110-116
  РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПАРАДИГМИ ОБМАНУ У ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ХVІ–ХVІІІ СТ.
  Authors: В. В. Денисюк
  Number of views: 340
 • 117-122
  ІДЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗАМОЖНОСТІ
  Authors: Т. М. Князь
  Number of views: 394
 • 123-127
  МЕТОДИКИ ВІДБОРУ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО МІНІМУМУ
  Authors: Г. Т. Кузь
  Number of views: 307
 • 128-134
  ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЗІ СЛОВАМИ-КОМПОНЕНТАМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РЕАЛІЙ ПОМИРАННя й ПОХОВАННя ЛЮДИНИ
  Authors: О. В. Омельяненко
  Number of views: 262
 • 135-138
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕПТОНІМІВ ТА ЇХ ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ СУМІЖНИХ КАТЕГОРІЙ
  Authors: А. С. Решетова
  Number of views: 233
 • 139-144
  РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОНТРАСТА В БЕЛОРУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ
  Authors: А. А. Станкевич
  Number of views: 303
 • 145-149
  Семантичні особливості компаративних фразем у романі Мирослава Дочинця «Горянин»
  Authors: М. Ю. Яцьків
  Number of views: 379
 • 150-154
  ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛАТУРИ У ФАХОВОМУ МОВЛЕННІ
  Authors: Ю. В. Бугаєвська
  Number of views: 285
 • 155-160
  ТРАНСТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ДИНАМІКИ БІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ
  Authors: М. І. Вус
  Number of views: 383
 • 161-167
  МЕДИЧНІ ТЕРМІНИ З КОМПОНЕНТАМИ ГЕМ- (ГЕМ(О)-, ГЕМАТ(О)-) ТА КРОВ(О)- У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: Г. О. Германович
  Number of views: 500
 • 168-172
  МІЖГАЛУЗЕВІ ТЕРМІНИ В ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ СФЕРИ КІНО
  Authors: О. В. Ісаєнко
  Number of views: 423
 • 173-176
  НАЦІОНАЛЬНА ФАХОВА МОВА В ЦАРИНІ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ «АВТО І ШЛЯХИ»
  Authors: Н. П. Книшенко
  Number of views: 285
 • 177-181
  ЗВ’ЯЗОК ТЕРМІНА І ПОНЯТТЯ (на матеріалі транспортної термінологічної мегасистеми)
  Authors: Н. В. Нікуліна
  Number of views: 277
 • 182-188
  ТИПОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ (на матеріалі англійської та української мов)
  Authors: Д. М. Добровольська
  Number of views: 595


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us