Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Revista Ensayos Pedagógicos
Theoretical & Applied Science
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Asian Pacific Journal of Tropical BiomedicineRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
518
YesterdayYesterday
2135
This weekThis week
12102
Last WeekLast week
15786
This monthThis month
49971
Last monthLast month
60589
All daysAll days
3769712

Naukovij oglad

Number 8(40), 2017

 • 6-22
  Principles of the construction of economic mechanism of evaluation of tourism-recreational resources
  Authors: Ivanova K. O.
  Number of views: 242
 • 22-46
  A concept of meashuresof criminal legal influence in a criminal law of Ukraine
  Authors: Z. Siusiukalo
  Number of views: 1170
 • 46-56
  The way of scaling distributed applications in software-defined networks using hybrid cloud
  Authors: J. O. Kulakov, J. J. Lopushen
  Number of views: 207
 • 56-65
  3D printing technologies in contemporary architecture
  Authors: N. Vergunova
  Number of views: 208
 • 65-79
  Structurally functional model of the social maturity of students of higher agrarian educational institutions
  Authors: I. Danchenko
  Number of views: 193
 • 80-94
  Creative development of personality as a pedagogical condition for the formation of artistic culture in students
  Authors: O. Nadutenko
  Number of views: 254
 • 95-102
  Мeans of education in the national pedagogy of the eastern slavs
  Authors: T. V. Okolnycha
  Number of views: 212
 • 103-116
  Comparative analysis of training possibilities of modern models of distance learning
  Authors: S. Yastremska
  Number of views: 212
 • 117-125
  Solving creative tasks while working on a drawing
  Authors: O. P. Berlach
  Number of views: 201

Number 7(39), 2017

 • 6-17
  РОЛЬ МІКРОБНИХ ФАКТОРІВ ТА ДЕФЕНЗИНІВ В МЕХАНІЗМАХ РОЗВИТКУ ЕКЗЕМАТОЗНОГО ХЕЙЛІТУ
  Authors: Бочарова В. В., Лебедюк М. М., Бочаров В. А., Куц Л. В.
  Number of views: 213
 • 17-24
  ВПЛИВ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ТА ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ГІПЕРЛІПІДЕМІЇ
  Authors: Білай І. М., Демченко В. О., Білай А. І., Красько М. П., Остапенко А. О.
  Number of views: 227
 • 25-37
  РОЗКОЛ АДВЕНТИСЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ТЕРИТОРІЇ ІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (1919-1939-ті РОКИ)
  Authors: Шевчук В. А., Куриляк В. В.
  Number of views: 334
 • 37-56
  ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ
  Authors: Макаренко Л. П.
  Number of views: 301
 • 57-65
  СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
  Authors: Семененко І. Є.
  Number of views: 274
 • 66-76
  МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФЕЛЬДШЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
  Authors: Чорнобрива Н. В.
  Number of views: 249
 • 92-100
  GRAMMATICAL AND SEMANTICAL DIVERSITY OF INDIRECT IMPERATIVES IN THE MODERN ENGLISH LANGUAGE (ON THE EXAMPLE OF MADELEINE WICKHAM'S NOVELS)
  Authors: Miasoiedova S. V.
  Number of views: 211
 • 92-100
  ДИЗАЙН ПОРЦІЙНОЇ УПАКОВКИ ДЛЯ ВИНА
  Authors: Приступа О. В.
  Number of views: 225
 • 101-112
  ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
  Authors: Білик О. І.
  Number of views: 392
 • 113-132
  ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ: МІЖНАРОДНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
  Authors: Бевз В. П., Івасишин М. О.
  Number of views: 286

Number 6(38), 2017

 • 5-20
  ІНСТИТУТ ЛОБІЮВАННЯ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
  Authors: Демченко П.С.
  Number of views: 364
 • 20-29
  ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
  Authors: Муратова Д.Б., Найчук Г.О.
  Number of views: 437
 • 30-39
  БЕЗРОБІТТЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СОЦІАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ
  Authors: Краснопольська Н.В., Папаєвич Н.М.
  Number of views: 528
 • 40-49
  ФОРМАЛІЗОВАНИЙ АЛГОРИТМ КОРИГУВАННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ БУДІВНИЦТВА БІОСФЕРОСУМІСНИХ ОБЄКТІВ
  Authors: Чернишев Д.О.
  Number of views: 239
 • 49-79
  УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЕМ – АКТИВНАЯ ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
  Authors: Васильева Е.Н., Фугело Н.А.
  Number of views: 316
 • 79-91
  CREATIVE TASKS IN FOREIGN LANGUAGE STUDYING FOR PROFESSIONAL PURPOSES
  Authors: Iryna Bets
  Number of views: 199
 • 91-108
  ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
  Authors: Коптєва О.М.
  Number of views: 377
 • 108-121
  ГУМАНІТАРНЕ ЗНАННЯ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
  Authors: Палагнюк М.Г., Шумовецька С.П.
  Number of views: 228
 • 122-133
  ГЕНЕЗИС, ДЕФІНІЦІЇ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ СУСПІЛЬНО-НОРМАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: Петровська К.В.
  Number of views: 283
 • 133-144
  ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ГРАЖДАНСКОГО ФЛОТА СРЕДСТВАМИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
  Authors: Сваричевская А.П.
  Number of views: 214
 • 144-158
  PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF MODULE-DEVELOPMENTAL INTERACTION OF PARTICIPANTS OF INNOVATIVE LEARNING
  Authors: A.N. Hirnyak
  Number of views: 205

Number 5(37), 2017

 • 5-15
  НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Authors: Каличева Н.Є., Бохан С.Є.
  Number of views: 235
 • 15-25
  ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  Authors: Олійник С.О.
  Number of views: 904
 • 26-38
  ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Authors: Олійник С.О.
  Number of views: 955
 • 38-47
  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В АЕРОКОСМІЧНІЙ СФЕРІ
  Authors: Удовицька Є.А.
  Number of views: 284
 • 48-55
  СУТЬ БІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ЕТНОСУ ТА ТИПИ ЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ
  Authors: Майхрук Х.І., Заставецька Л.Б.
  Number of views: 384
 • 56-68
  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЯК ДЕПРЕСИВНОЇ ТЕРИТОРІЇ
  Authors: Сосницька Я.С., Маковецька Л.О., Кух К.Ю.
  Number of views: 322
 • 68-78
  ЗЕРНОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  Authors: Сосницька Я.С., Саган Я.П.
  Number of views: 595
 • 78-85
  ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ СЛУХАЧАМ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВІЗОРІВ ПО КЛІНІЧНІЙ ФАРМАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОБМІНУ РЕЧОВИН
  Authors: Білай І.М., Красько М.П., Войтенко Г.М.
  Number of views: 176
 • 85-93
  РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ ДОГАДКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
  Authors: Киндря Н.А.
  Number of views: 239
 • 93-107
  ДЕ ЯКІ ПИТАННЯ ПЕРЕБУДОВИ ФІЛОСОФЇЇ МИСЛЕННЯ В ОСВІТНЬМУ ПРОСТОРІ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ
  Authors: Мегега Г.Б.
  Number of views: 205
 • 107-116
  ЄВРОПЕЇЗМ ЕПІСТОЛЯРІЮ ЗНАКОВИХ ПОСТАТЕЙ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ
  Authors: Погребняк І.В.
  Number of views: 243

Number 4(36), 2017

 • 5-11
  ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ЗОН ЗАХИСТУ ТРОСОВИХ БЛИСКАВКОВІДВОДІВ
  Authors: Комаров В.І., Кіт Ю.В.
  Number of views: 299
 • 11-18
  СТАН ТА ОЦІНКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
  Authors: Макарчук О.Г., Гайдученко Т.М.
  Number of views: 204
 • 18-25
  ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДБІР КАДРІВ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  Authors: Мальбє В.В., Холодницька А.В.
  Number of views: 950
 • 25-33
  АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕОРІЙ ЕТНОСІВ
  Authors: Майхрук Х.І., Заставецька Л.Б.
  Number of views: 474
 • 33-41
  РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Authors: Павловська Т.С., Білецький Ю.В., Вілюра Т.С.
  Number of views: 434
 • 42-46
  ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ТІОТРИАЗОЛІНУ У ХВОРИХ З ДИСЛІПОПРОТЕІДЕМІЄЮ
  Authors: Білай І.М., Демченко В.О., Красько М.П., Остапенко А.О.
  Number of views: 235
 • 46-52
  БІОРИТМОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТІВ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАХ
  Authors: Панчук О.Ю.
  Number of views: 331
 • 53-58
  МЕТОДОЛОГІЧНІ І ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ ПРОВІЗОРАМ-ІНТЕРНАМ НА ЕТАПІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
  Authors: Білай І.М., Дарій В.І., Білай А.І., Красько М.П., Остапенко А.О., Демченко В.О.
  Number of views: 187
 • 58-63
  РЕГІОНАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
  Authors: Скрипник Є.М., Скрипник М.Є.
  Number of views: 192
 • 64-71
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА АКЦІОНЕРІВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
  Authors: Бодня Є.Ю.
  Number of views: 344
 • 72-83
  ЗНАЧЕННЯ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НЕВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН
  Authors: Удовенко Ж.В.
  Number of views: 427
 • 83-94
  ПОЗИТИВНА ВМОТИВОВАНІСТЬ ШКОЛЯРА – НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ДО ЗДІЙСНЕННЯ ДОБРОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Гавриш І.І.
  Number of views: 219
 • 94-103
  ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ІЗ ЛОГІСТИКИ
  Authors: Гармаш Т.А.
  Number of views: 299
 • 103-112
  КОУЧИНГ ЯК СКЛАДОВА ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: Єфімова О.М., Жицька С.А.
  Number of views: 452
 • 113-119
  УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ В УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
  Authors: Киндря Н.А.
  Number of views: 221
 • 119-126
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КАРТИНОК НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
  Authors: Киндря Н.А.
  Number of views: 341
 • 127-134
  ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДАГОГІКА ЯК ГУМАНІСТИЧНО ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
  Authors: Передерій О.Л.
  Number of views: 479
 • 134-140
  ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ФОКУСІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКИХ МЕТОДИК
  Authors: Пивовар Ю.О.
  Number of views: 489
 • 141-150
  ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНЬ У СФЕРІ ОСНОВНОЇ ТА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
  Authors: Ребрина А.А., Суховієнко Н.А.
  Number of views: 530
 • 151-160
  ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
  Authors: Смоляр І.І., Вахнова А.П.
  Number of views: 299
 • 160-171
  АРХІТЕКТОНІКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Липка А.О.
  Number of views: 327
 • 172-181
  ДОСВІДНА ОРГАНІЗАЦІЯ СМИСЛОТВОРЕННЯ У НАУКОВО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИТЛУМАЧЕННІ
  Authors: Фурман А.А.
  Number of views: 196
 • 182-188
  ПОБУДОВА ВИСОКОНАДІЙНОЇ РОЗПОДІЛЕНОЇ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ СІМЕЙСТВА ПЛАНУВАЛЬНИКІВ ЗАДАЧ MAUI
  Authors: Оніщук А.А.
  Number of views: 202
 • 188-193
  SOLID STATE REACTIONS DURING DIFFUSION: PHASE FORMATION KINETICS
  Authors: M. Yarmolenko
  Number of views: 196


1 2  Следующая страница  В конец
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us