Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Revista Ensayos Pedagógicos
Theoretical & Applied Science
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Asian Pacific Journal of Tropical BiomedicineRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
522
YesterdayYesterday
2135
This weekThis week
12106
Last WeekLast week
15786
This monthThis month
49975
Last monthLast month
60589
All daysAll days
3769716

Naukovij oglad

Number 9(30), 2016

 • 5-13
  ДОСЛІДЖЕННЯ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ JAVA ТА C# ДЛЯ СЕРВЕРНИХ ПЛАТФОРМ ТА РОБОЧИХ СТАНЦІЙ
  Authors: Устілкін В.В., Люта М.В., Розломій І.О.
  Number of views: 373
 • 14-22
  REVIEW OF CROSS-PLATFORMS FOR MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
  Authors: Chepovetskyi O.D.
  Number of views: 299
 • 23-43
  ОСНОВНІ ОЗНАКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1648 – 1657)
  Authors: Пак Н. Т., Костишин Е. І.
  Number of views: 435
 • 43-57
  АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
  Authors: Павлюк Т.І., Урбанович В.А.
  Number of views: 1533
 • 57-65
  ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
  Authors: Корбутяк А. Г., Цікал А. С.
  Number of views: 813
 • 65-76
  ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ СЕРВІС-ПЕРІОДУ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ВІДТВОРНУ ЗДАТНІСТЬ КОРІВ
  Authors: Пелехатий М.С., Осипенко М.В.
  Number of views: 350
 • 77-90
  ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕНІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВ У ВНЗ
  Authors: Бокшиц О.М., Каменська І.С.
  Number of views: 271
 • 90-103
  ЗАТРИМКА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Authors: Войтко В.В.
  Number of views: 1224
 • 103-113
  ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» ПРИ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: Каменська І. С.
  Number of views: 397
 • 113-125
  ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Романовська Л.І.
  Number of views: 320
 • 125-138
  МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЕТНОДИЗАЙНУ
  Authors: Руденченко А.А.
  Number of views: 408
 • 139-149
  ПРИНЦИПИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ОСНОВ ФІЗИКИ НА ОСНОВІ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
  Authors: Ярмоленко М.В.
  Number of views: 256
 • 150-162
  COMPARISON OF TRAIT ANXIETY LEVELS OF PARENTS
  Authors: Murat Eliöz, Ekrem Akbuğa, Mehmet Çebi
  Number of views: 238
 • 162-173
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН
  Authors: Фотинюк В.Г.
  Number of views: 229

Number 8(29), 2016

 • 5-16
  МЕТОДИ І ФОРМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
  Authors: Барсукова Н.С.
  Number of views: 346
 • 17-26
  ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ОФТАЛЬМОЛОГИИ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ
  Authors: Гузун О. В.
  Number of views: 207
 • 27-35
  РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ»
  Authors: Гузун С.А.
  Number of views: 248
 • 35-43
  ТРАДИЦІЇ ФОНДОВОЇ ПОЛІТИКИ НІМЕЧЧИНИ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ
  Authors: Пивовар Ю. О.
  Number of views: 184
 • 43-60
  СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ
  Authors: Русіна Н. Г.
  Number of views: 275
 • 60-74
  РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЄДНОСТІ ПОНЯТІЙНО-ЛОГІЧНОГО Й ЕМОЦІЙНО- ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПИСЬМА УЧНІВ ПЕРШОГО КЛАСУ
  Authors: Цепова І. В.
  Number of views: 274
 • 74-84
  ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ У ВТНЗ
  Authors: Шайнер А.І.
  Number of views: 215
 • 84-92
  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
  Authors: Шкабаріна М. А.
  Number of views: 267
 • 93-105
  ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
  Authors: Полілуєва І.В.
  Number of views: 227

Number 7(28), 2016

 • 5-14
  ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВРОЖАЮ ПРОСА ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, СТРОКУ СІВБИ ТА УДОБРЕННЯ
  Authors: Шевель В. І.
  Number of views: 228
 • 15-26
  ПОРІВНЯННЯ РЕЖИМІВ ПРЯМОТЕЧІЇ ТА ПРОТИТЕЧІЇ В ТЕПЛООБМІННИКУ ТИПУ «ТРУБА В ТРУБІ»
  Authors: Лучейко І. Д., Коцюрко Р. В.
  Number of views: 208
 • 27-42
  ПСИХОГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХАРАКТЕРУ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗМІН В ДИНАМІЦІ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Authors: Панчук О.Ю.
  Number of views: 256
 • 43-55
  ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ ПОНЯТТЯ «ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
  Authors: Майданик О. В.
  Number of views: 490
 • 55-70
  ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНУ ПРОБАЦІЇ
  Authors: Стеценко І. М.
  Number of views: 177
 • 71-80
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Кузнецов О.І.
  Number of views: 200

Number 6(27), 2016

 • 10-20
  АУТСОРСИНГ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
  Authors: Лисюк Т. В., Терещук О. С.
  Number of views: 592
 • 20-25
  СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
  Authors: Макарчук О.Г., Мусієнко М.О., Сокотун В.С., Шульга К.Л.
  Number of views: 290
 • 26-31
  ПРОБЛЕМИ НА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
  Authors: Олійник С. О.
  Number of views: 820
 • 32-39
  НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
  Authors: Дяченко М. Д.
  Number of views: 266
 • 40-45
  ЧАСТНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ ХХІ ВЕКА
  Authors: Грицай Я.О.
  Number of views: 235
 • 46-51
  ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: Закусилова Т. О.
  Number of views: 271
 • 51-57
  ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ НАРОДНОЇ ОСВІТИ В ЗАПОРІЗЬКОМУ КРАЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ М. КОРФА
  Authors: Сєводнєва К. О.
  Number of views: 245
 • 57-62
  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В МЕДИЧНОМУ ВНЗ
  Authors: Слухенська Р. В.
  Number of views: 266
 • 63-71
  ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
  Authors: Хребто Т.С.
  Number of views: 250
 • 71-79
  СУБЪЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ С ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ СТЕПЕНЬЮ СФОРМИРОВАННОСТИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
  Authors: Варе И. С.
  Number of views: 282
 • 79-85
  АНАЛОГО-ЦИФРОВЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ
  Authors: Вітриченко А.А., Герасимчук Б.В.
  Number of views: 333
 • 85-91
  ХІМІЧНА АКТИВАЦІЯ ДОМЕННОГО ШЛАКУ ОРГАНІЧНИМИ АГЕНТАМИ
  Authors: Токарчук В. В., Пригожа Г. В., Флейшер Г. Ю.
  Number of views: 238
 • 92-97
  ПРОГНОЗУВАННЯ ПАСАЖИРОПОТОКУ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
  Authors: Бабарикін І. В., Бондаренко І. В.
  Number of views: 253

Number 5(26), 2016

 • 5-13
  ГЕНЕЗИС ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА КООПЕРАТИВНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ОСВІТНЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ
  Authors: Голубка М. М.
  Number of views: 229
 • 13-25
  ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОГО НАПРЯМУ ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ НА КОМЕРЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
  Authors: Косовська В.В.
  Number of views: 224
 • 25-41
  ФОРМУВАННЯ, РОЗВИТОК ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  Authors: Олійник О. С.
  Number of views: 375
 • 42-48
  ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКАХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
  Authors: Рудавка Д. В.
  Number of views: 354
 • 48-56
  ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РОБОТОТЕХНІКИ В УКРАЇНІ
  Authors: Удовицька Є.А.
  Number of views: 449
 • 56-64
  ІНСТРУКТАЖ У НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ
  Authors: Васенко В.В.
  Number of views: 380
 • 64-75
  ТВОРЧІСТЬ І КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: Дяченко М. Д.
  Number of views: 660
 • 75-83
  КОММУНІКАТИВНІ УМІННЯ У ФОРМУВАННІ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТІВ
  Authors: Носова К. В.
  Number of views: 223
 • 83-91
  ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
  Authors: Сироткіна Ж.Є.
  Number of views: 417
 • 91-99
  ПОНЯТТЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ТА ФОРМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Сич Р.В.
  Number of views: 402
 • 99-109
  ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ С ВЫСОКОЙ И С НИЗКОЙ СТЕПЕНЬЮ СФОРМИРОВАННОСТИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
  Authors: Варе И. С.
  Number of views: 315
 • 110-126
  СПІВВІДНОШЕННЯ ТИПІВ ЕМОЦІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ З ДАНИМИ СХИЛЬНОСТІ ДО ОБМАНУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПОЛІГРАФНОГО МЕТОДУ В ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: Косьянова О.Ю.
  Number of views: 270
 • 127-131
  ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ ПРОВІЗОРАМ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ ОСВІТИ
  Authors: Білай І. М., Красько М. П., Резніченко Ю. Г.
  Number of views: 203
 • 131-136
  ТЕХНОЛОГІЇ ЗЛОМУ КРИПТОГРАФІЧНИХ АЛГОРИТМІВ ЧЕРЕЗ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СПОЖИВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ПРИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Гринь Я.В.
  Number of views: 250
 • 136-142
  ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ БЛОКІВ З МІНІМАЛЬНИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ
  Authors: Розкиданий В.Р., Костенчук В.О., Корнійчук В.І.
  Number of views: 228
 • 142-149
  АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ СИМЕТРИЧНОГО ШИФРУВАННЯ ДАНИХ З ТОЧКИ ЗОРУ МОЖЛИВОСТІ ЇХ ПОЛІМОРФНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Гринь Я.В.
  Number of views: 260


1 2 3  Следующая страница  В конец
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us