Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Revista Ensayos Pedagógicos
Theoretical & Applied Science
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Asian Pacific Journal of Tropical BiomedicineRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
450
YesterdayYesterday
2135
This weekThis week
12034
Last WeekLast week
15786
This monthThis month
49903
Last monthLast month
60589
All daysAll days
3769644

Naukovij oglad

Number 9(19), 2015

 • 5-12
  СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: АНАЛИЗ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ ПРЕДМЕТА И УРОВНЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
  Authors: Брусенко Н. В.
  Number of views: 211
 • 13-18
  АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ДОХОДАМИ БЮДЖЕТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ВРП
  Authors: Далєвська Т. А.
  Number of views: 201
 • 18-24
  ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
  Authors: Кінєва Т. С., Остапенко А. Д.
  Number of views: 200
 • 25-29
  ВПЛИВ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  Authors: Соколов А. В., Чернявська К. В.
  Number of views: 239
 • 30-37
  АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ДЛИНЕ ПАКЕТОВ ДАННЫХ
  Authors: Амирханов Э. Д., Кравченко В. И.
  Number of views: 202
 • 37-44
  ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ШВЕЙНИХ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
  Authors: Мамонов П. Д., Багрій Т. В.
  Number of views: 253
 • 44-52
  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА И УСТРОЙСТВО ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА
  Authors: Гого В. Б., Гого Д. В., Сыроватченко В. А., Тишин Р. А., Толкунов И. А.
  Number of views: 197
 • 52-58
  РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ
  Authors: Мамонов П. Д., Вергелес А. В.
  Number of views: 189
 • 58-65
  МЕТОДИКА ЗОНУВАННЯ ТЕХНОГЕННИХ ОБ’ЄКТІВ
  Authors: Гордійко Н. О., Томашевська Т. В.
  Number of views: 202
 • 65-73
  ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ
  Authors: Авербах М. Я.
  Number of views: 214
 • 73-79
  ФОРСАЙТ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ
  Authors: Алєксєєва С. В.
  Number of views: 210
 • 79-88
  РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ
  Authors: Бирка М. Ф.
  Number of views: 235
 • 88-96
  ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ, ІНСПЕКТОРІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Authors: Каменська І. С.
  Number of views: 213
 • 96-106
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-БІЛІНГВІВ
  Authors: Бурейко Н. О.
  Number of views: 213
 • 107-116
  SOCIAL NETWORK AS A СONDITION OF ADOLESCENT IDENTITY FORMATION
  Authors: Ivankiv Igor
  Number of views: 188
 • 116-124
  ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВЯЗКУ СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ ТА ПСИХОСОМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА
  Authors: Коваленко М. А., Верещинська Я. В.
  Number of views: 226
 • 124-131
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ, ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ І СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  Authors: Леженіна Л. М.
  Number of views: 205
 • 131-142
  СТРУКТУРА ТА РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ ТРЕНІНГУ «АКТИВІЗАЦІЯ ОБРАЗУ УСПІШНОГО ФАХІВЦЯ У СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ»
  Authors: Мищишин М. М.
  Number of views: 193
 • 142-150
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Мовчан Я. О.
  Number of views: 192
 • 150-157
  СИСТЕМА МЕТОДІВ ПСИХОПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЇХ ЕМПІРИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
  Authors: Надвинична Т. Л.
  Number of views: 194


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us