Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Revista Ensayos Pedagógicos
Theoretical & Applied Science
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Asian Pacific Journal of Tropical BiomedicineRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
417
YesterdayYesterday
2135
This weekThis week
12001
Last WeekLast week
15786
This monthThis month
49870
Last monthLast month
60589
All daysAll days
3769611

Naukovij oglad

Number 8(18), 2015

 • 5-12
  ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ СЕРЕД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ З ВРАХУВАННЯМ ЇХНІХ ПОТРЕБ
  Authors: Дуда Н. З., доктор фізико-математичних наук, професор, Цегелик Г. Г.
  Number of views: 214
 • 12-22
  РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ (ЗАРУБІЖНИЙ ОГЛЯД)
  Authors: Ільченко Н. В.
  Number of views: 209
 • 22-27
  ТУРИЗМ ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
  Authors: Ковальська Р. С.
  Number of views: 196
 • 27-36
  МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДОТРИМАННЯ ТА ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ НОРМ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
  Authors: Микитюк М. В.
  Number of views: 256
 • 36-43
  ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ КЛАСТЕРУ
  Authors: Підопригора І. В.
  Number of views: 206
 • 43-50
  ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ І СЛІДУВАННЯ ПОЛІТИКИ КСВ ПІДПРИЄМСТВА
  Authors: Редько Н. В.
  Number of views: 198
 • 50-56
  КЛАСИФІКАЦІЯ КОНФЛІКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Authors: кандидат державного управління, доцент Соколов А. В., Курдась В. І.
  Number of views: 250
 • 56-64
  КРЕДИТНІ СПІЛКИ В СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
  Authors: доктор економічних наук, професор, Швець Н. Р., Осадець О. М.
  Number of views: 258
 • 64-71
  ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ НА ПРОЦЕСИ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ( НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ – АДМІНІСТАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ УКРАЇНИ)
  Authors: Павлюк С. М.
  Number of views: 209
 • 72-81
  ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ. ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИИ ПСИХОЛОГИИ И ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ
  Authors: Авербах М. Я.
  Number of views: 199
 • 81-87
  ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИДЕЙ АДАПТИВНОСТИ В АРХИТЕКТУРЕ
  Authors: Демидюк Ю. В.
  Number of views: 210
 • 87-92
  ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
  Authors: кандидат економічних наук, доцент, Корнило І. М.
  Number of views: 227
 • 93-98
  ПІДГОТОВКА ДИЗАЙНЕРІВ ДО РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦІВ НА РИНКУ ПРАЦІ
  Authors: кандидат педагогічних наук, Алєксєєва С. В.
  Number of views: 186
 • 98-105
  FUNCTIONING OF ORGANISATIONS FOR HIGHER EDUCATION TEACHERS` PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN GREAT BRITAIN
  Authors: Doctor in pedagogical sciences, Professor, Belmaz Y. M.
  Number of views: 190
 • 106-115
  Physical education young South Ukraine (late XIX - early XX centuries): historiography problems
  Authors: Butsenko A. V.
  Number of views: 189
 • 115-125
  ЯК СТАТИ ПРЕДСТАВНИКОМ РАСИ УСПІШНИХ ЛЮДЕЙ? ПОГЛЯД ПЕДАГОГА
  Authors: Гладун О. В.
  Number of views: 210
 • 126-138
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: Дармограй П. В.
  Number of views: 209
 • 138-145
  КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ВНЗ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ
  Authors: кандидат педагогічних наук, Кальнік О. П.
  Number of views: 209
 • 145-151
  ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Коломієць О. В.
  Number of views: 195
 • 151-158
  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
  Authors: кандидат педагогічних наук, Оліяр М. П.
  Number of views: 194
 • 158-169
  СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТОКАРІВ
  Authors: Паржницький О. В.
  Number of views: 196
 • 169-174
  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ НАДБАНЬ НІМЕЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ЩОДО НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНСЬКІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ
  Authors: кандидат педагогічних наук, Пивовар Ю. О.
  Number of views: 193
 • 174-185
  МЕТОДИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ПИСЬМА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
  Authors: кандидат педагогічних наук, Цепова І. В.
  Number of views: 296


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us