Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Revista Ensayos Pedagógicos
Theoretical & Applied Science
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Asian Pacific Journal of Tropical BiomedicineRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
523
YesterdayYesterday
2135
This weekThis week
12107
Last WeekLast week
15786
This monthThis month
49976
Last monthLast month
60589
All daysAll days
3769717

Naukovij oglad

Number 3 (13), 2015

 • 5-12
  КОМУНІКАЦІЇ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ (АНАЛІЗ ПІДХОДІВ)
  Authors: Андрущенко Н. О., Кулик М. Г.
  Number of views: 275
 • 12-22
  ІСТОРІОГРАФІЯ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЗАСОБУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
  Authors: Ткач К. М., Москальов А. А.
  Number of views: 258
 • 22-31
  ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ПРОДУКТОВ ГИДРАТАЦИИ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА ПОД ВЛИЯНИЕМ ЖЕЛЕЗОСИЛИКАТНОГО ЩЕЛОЧНОГО КОЛЛОИДНОГО РАСТВОРА
  Authors: Астахова Н. В.
  Number of views: 270
 • 31-38
  МИНЕРАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РЕМОНТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
  Authors: Ковальчук В. А.
  Number of views: 255
 • 38-42
  ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ ПРОВІЗОРАМ-МАГІСТРАНТАМ
  Authors: д. мед. н., Білай И. М., к. мед. н., Рибалко Т. П., Михайлюк Є. О., к. мед. н., Красько М. П., к. фарм. н., Демченко В. О., к. фарм. н. Остапенко А. О.
  Number of views: 270
 • 42-47
  МІКРОБНІ УГРУПОВАННЯ РИЗОСФЕРИ РОСЛИН НУТУ
  Authors: Гончар Л. М., Щербакова О. М.
  Number of views: 232
 • 47-54
  ВПЛИВ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ НА РОЗСЕЛЕННЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Authors: Поручинський В. І., Демчук А.
  Number of views: 319
 • 54-60
  ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ, ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИМИ НАУКАМИ
  Authors: Сосницька Я. С.
  Number of views: 256
 • 60-67
  СВІТОГЛЯДНІ ЧИННИКИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ
  Authors: Дмитренко Л. І.
  Number of views: 252
 • 67-75
  СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
  Authors: Котова Н. В.
  Number of views: 293
 • 75-82
  ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО ДІАЛОГУ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТОВАРОЗНАВСТВА ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІКТ
  Authors: Крамаренко Т. В.
  Number of views: 269
 • 82-90
  КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В АГРАРНИХ ВНЗ
  Authors: Литвинова О. В., Резунова О. С.
  Number of views: 350
 • 90-99
  ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АВІАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ
  Authors: Марченко О. Г.
  Number of views: 287
 • 99-108
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЛЮРИЛІНГВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Піскурська Г. В.
  Number of views: 306
 • 108-114
  ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ФРАНЦІЇ (1970 – 1987)
  Authors: Руднєва І. С.
  Number of views: 228
 • 114-125
  ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗА КОРДОНОМ
  Authors: Тогочинський О. М.
  Number of views: 279
 • 125-137
  РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ МЕТОДИКИ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ
  Authors: Чудик А. В.
  Number of views: 261
 • 137-146
  ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПРИ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
  Authors: Кошевая С. П.
  Number of views: 261
 • 146-151
  ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
  Authors: Малишкін А. М.
  Number of views: 269


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us