Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Revista Ensayos Pedagógicos
Theoretical & Applied Science
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Asian Pacific Journal of Tropical BiomedicineRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
528
YesterdayYesterday
2135
This weekThis week
12112
Last WeekLast week
15786
This monthThis month
49981
Last monthLast month
60589
All daysAll days
3769722

Naukovij oglad

Number 9(19), 2015

 • 5-12
  СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: АНАЛИЗ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ ПРЕДМЕТА И УРОВНЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
  Authors: Брусенко Н. В.
  Number of views: 211
 • 13-18
  АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ДОХОДАМИ БЮДЖЕТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ВРП
  Authors: Далєвська Т. А.
  Number of views: 201
 • 18-24
  ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
  Authors: Кінєва Т. С., Остапенко А. Д.
  Number of views: 200
 • 25-29
  ВПЛИВ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  Authors: Соколов А. В., Чернявська К. В.
  Number of views: 239
 • 30-37
  АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ДЛИНЕ ПАКЕТОВ ДАННЫХ
  Authors: Амирханов Э. Д., Кравченко В. И.
  Number of views: 202
 • 37-44
  ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ШВЕЙНИХ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
  Authors: Мамонов П. Д., Багрій Т. В.
  Number of views: 253
 • 44-52
  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА И УСТРОЙСТВО ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА
  Authors: Гого В. Б., Гого Д. В., Сыроватченко В. А., Тишин Р. А., Толкунов И. А.
  Number of views: 197
 • 52-58
  РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ
  Authors: Мамонов П. Д., Вергелес А. В.
  Number of views: 189
 • 58-65
  МЕТОДИКА ЗОНУВАННЯ ТЕХНОГЕННИХ ОБ’ЄКТІВ
  Authors: Гордійко Н. О., Томашевська Т. В.
  Number of views: 202
 • 65-73
  ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ
  Authors: Авербах М. Я.
  Number of views: 214
 • 73-79
  ФОРСАЙТ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ
  Authors: Алєксєєва С. В.
  Number of views: 210
 • 79-88
  РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ
  Authors: Бирка М. Ф.
  Number of views: 235
 • 88-96
  ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ, ІНСПЕКТОРІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Authors: Каменська І. С.
  Number of views: 213
 • 96-106
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-БІЛІНГВІВ
  Authors: Бурейко Н. О.
  Number of views: 213
 • 107-116
  SOCIAL NETWORK AS A СONDITION OF ADOLESCENT IDENTITY FORMATION
  Authors: Ivankiv Igor
  Number of views: 188
 • 116-124
  ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВЯЗКУ СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ ТА ПСИХОСОМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА
  Authors: Коваленко М. А., Верещинська Я. В.
  Number of views: 226
 • 124-131
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ, ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ І СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  Authors: Леженіна Л. М.
  Number of views: 205
 • 131-142
  СТРУКТУРА ТА РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ ТРЕНІНГУ «АКТИВІЗАЦІЯ ОБРАЗУ УСПІШНОГО ФАХІВЦЯ У СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ»
  Authors: Мищишин М. М.
  Number of views: 193
 • 142-150
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Мовчан Я. О.
  Number of views: 192
 • 150-157
  СИСТЕМА МЕТОДІВ ПСИХОПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЇХ ЕМПІРИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
  Authors: Надвинична Т. Л.
  Number of views: 194

Number 8(18), 2015

 • 5-12
  ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ СЕРЕД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ З ВРАХУВАННЯМ ЇХНІХ ПОТРЕБ
  Authors: Дуда Н. З., доктор фізико-математичних наук, професор, Цегелик Г. Г.
  Number of views: 214
 • 12-22
  РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ (ЗАРУБІЖНИЙ ОГЛЯД)
  Authors: Ільченко Н. В.
  Number of views: 209
 • 22-27
  ТУРИЗМ ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
  Authors: Ковальська Р. С.
  Number of views: 196
 • 27-36
  МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДОТРИМАННЯ ТА ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ НОРМ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
  Authors: Микитюк М. В.
  Number of views: 256
 • 36-43
  ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ КЛАСТЕРУ
  Authors: Підопригора І. В.
  Number of views: 206
 • 43-50
  ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ І СЛІДУВАННЯ ПОЛІТИКИ КСВ ПІДПРИЄМСТВА
  Authors: Редько Н. В.
  Number of views: 198
 • 50-56
  КЛАСИФІКАЦІЯ КОНФЛІКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Authors: кандидат державного управління, доцент Соколов А. В., Курдась В. І.
  Number of views: 250
 • 56-64
  КРЕДИТНІ СПІЛКИ В СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
  Authors: доктор економічних наук, професор, Швець Н. Р., Осадець О. М.
  Number of views: 258
 • 64-71
  ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ НА ПРОЦЕСИ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ( НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ – АДМІНІСТАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ УКРАЇНИ)
  Authors: Павлюк С. М.
  Number of views: 209
 • 72-81
  ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ. ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИИ ПСИХОЛОГИИ И ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ
  Authors: Авербах М. Я.
  Number of views: 199
 • 81-87
  ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИДЕЙ АДАПТИВНОСТИ В АРХИТЕКТУРЕ
  Authors: Демидюк Ю. В.
  Number of views: 210
 • 87-92
  ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
  Authors: кандидат економічних наук, доцент, Корнило І. М.
  Number of views: 227
 • 93-98
  ПІДГОТОВКА ДИЗАЙНЕРІВ ДО РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦІВ НА РИНКУ ПРАЦІ
  Authors: кандидат педагогічних наук, Алєксєєва С. В.
  Number of views: 186
 • 98-105
  FUNCTIONING OF ORGANISATIONS FOR HIGHER EDUCATION TEACHERS` PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN GREAT BRITAIN
  Authors: Doctor in pedagogical sciences, Professor, Belmaz Y. M.
  Number of views: 190
 • 106-115
  Physical education young South Ukraine (late XIX - early XX centuries): historiography problems
  Authors: Butsenko A. V.
  Number of views: 189
 • 115-125
  ЯК СТАТИ ПРЕДСТАВНИКОМ РАСИ УСПІШНИХ ЛЮДЕЙ? ПОГЛЯД ПЕДАГОГА
  Authors: Гладун О. В.
  Number of views: 210
 • 126-138
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: Дармограй П. В.
  Number of views: 209
 • 138-145
  КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ВНЗ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ
  Authors: кандидат педагогічних наук, Кальнік О. П.
  Number of views: 209
 • 145-151
  ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Коломієць О. В.
  Number of views: 195
 • 151-158
  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
  Authors: кандидат педагогічних наук, Оліяр М. П.
  Number of views: 194
 • 158-169
  СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТОКАРІВ
  Authors: Паржницький О. В.
  Number of views: 196
 • 169-174
  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ НАДБАНЬ НІМЕЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ЩОДО НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНСЬКІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ
  Authors: кандидат педагогічних наук, Пивовар Ю. О.
  Number of views: 193
 • 174-185
  МЕТОДИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ПИСЬМА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
  Authors: кандидат педагогічних наук, Цепова І. В.
  Number of views: 296

Number 7(17), 2015

 • 5-18
  ДОСВІД ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
  Authors: Кузьменко А. В.
  Number of views: 297
 • 18-32
  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
  Authors: Міляр Л. Ф.
  Number of views: 283
 • 32-52
  МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ВЕЛИКОГО МІСТА
  Authors: Пандас А. В.
  Number of views: 249
 • 52-65
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ
  Authors: Швець Н. Р.
  Number of views: 347
 • 65-72
  ПРОБЛЕМИ З ВИЗНАЧЕННЯ ПОВІТРОПРОНИКНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ
  Authors: Привала В. О.
  Number of views: 272
 • 73-82
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ
  Authors: Іщенко С. О.
  Number of views: 247
 • 82-98
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: Короткіх М. А.
  Number of views: 268
 • 98-106
  ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Коломієць О. В.
  Number of views: 332
 • 106-115
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ДО ФОРМУВАННЯ В СТУДЕНТІВ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
  Authors: Литвинова О. В.
  Number of views: 256
 • 116-134
  ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ВЫСШЕЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ
  Authors: Марченко О. Г.
  Number of views: 246
 • 135-151
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ І МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ГОТОВНОСТІ ДО ЛІДЕРСТВА
  Authors: Ратич Б. Я.
  Number of views: 268
 • 152-161
  РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ПРОФІЛЮ
  Authors: Рідкозубова С. О.
  Number of views: 255
 • 161-176
  СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НЕМАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
  Authors: Романишина О. Я.
  Number of views: 263
 • 176-188
  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ В ІННОВАЦІЙНИХ ВИМІРАХ СУСПІЛЬСТВА
  Authors: Штефан Л. В.
  Number of views: 259
 • 188-197
  ОРГАНІЗАТОРСЬКІ ЗДІБНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОГРАМИ КЕРІВНИКА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: Яцинік А. В.
  Number of views: 259
 • 197-213
  ПОЗИТИВНІ Й НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
  Authors: Варивода К. С.
  Number of views: 290
 • 213-221
  ДИНАМІКА ЖИТТЄВИХ ПРІОРИТЕТІВ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: Столярчук О. А.
  Number of views: 274
 • 222-230
  THEORETICAL-METHODOLOGICAL FOUNDTIONS OF ORGANIZATION OF TRAINING-PRODUCTIVE ACTIVITY OF STUDENTS-PSYCHOLOGISTS
  Authors: Shandruk S. K.
  Number of views: 252

Number 6(16), 2015

 • 5-22
  ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
  Authors: Брунько П. В.
  Number of views: 289
 • 22-33
  ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
  Authors: Крамаренко К. М.
  Number of views: 259
 • 33-49
  ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ
  Authors: Розум Р. І., Буряк М. В., Любезна І. В.
  Number of views: 329
 • 49-56
  МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК «ПІДТРИМКА ВЕДЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ»
  Authors: Осіпенко Д. С.
  Number of views: 358
 • 56-66
  ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
  Authors: Вежновець Т. А.
  Number of views: 258
 • 66-83
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ: ІСТОРІЯ, ДОСВІД, ПРАКТИКА
  Authors: Коцур Н. І.
  Number of views: 251
 • 84-99
  РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Authors: Марченко О. Г.
  Number of views: 328
 • 100-115
  СТРУКТУРА БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
  Authors: Нечипор Н. М.
  Number of views: 293
 • 116-123
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МЕТАЗДІБНОСТЕЙ ТА МЕТАЯКОСТЕЙ В УМОВАХ НАВЧАННЯ У ВИШАХ
  Authors: Демидюк О. Б.
  Number of views: 302
 • 123-133
  ДОСЛІДЖЕННЯ САМОПІЗНАННЯ ЯК КОГНІТИВНОЇ ОСНОВИ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Турлакова Н. Б.
  Number of views: 357
 • 134-144
  РОЛЬ КРЕАТИВНОСТІ ТА ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ
  Authors: Шандрук С. К.
  Number of views: 286
 • 146-153
  ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТОВАРОЗНАВСТВА ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Крамаренко Т. В.
  Number of views: 273

Number 5(15), 2015

 • 5-12
  СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ОЗДОРОВЛЕННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ
  Authors: Дорогань-Писаренко Л. О.
  Number of views: 264
 • 13-19
  АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
  Authors: Кушер В. О.
  Number of views: 276
 • 19-26
  СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПІДХОДИ ЩОДО ЇЇ ФОРМУВАННЯ
  Authors: Скрипник Н. В., Скрипник М. Є.
  Number of views: 291
 • 26-40
  КОЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ РОЗМІЩУВАННЯ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ДИНАМІКА РОЗВИТКУ
  Authors: Павловська Т. С., Оніщук І. М.
  Number of views: 307
 • 41-45
  ВИКЛАДАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА БРОНХІАЛЬНУ ПРОХІДНІСТЬ
  Authors: Білай И. М., Рибалко Т. П., Дарій В. І., Красько М. П., Демченко В. О., Пашко О. Є., Остапенко А. О.
  Number of views: 282
 • 46-53
  АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІГІЄНІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ГЕРБІЦИДІВ НА ОСНОВІ ПІКОЛІНАФЕНУ
  Authors: Коршун О. М., Ліпавська А. О., Руда Т. В.
  Number of views: 279
 • 54-58
  РОЗРОБКА СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДОДАТКІВ ВИКОРИСТОВУЮЧИ GRID СИСТЕМИ
  Authors: Баль В. В.
  Number of views: 248
 • 59-63
  ПОЄДНАННЯ ГРІД-ТЕХНОЛОГІЙ ASTRO-WISE І EGEE
  Authors: Клівода І. В.
  Number of views: 251
 • 64-71
  ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ
  Authors: Алєксєєва С. В.
  Number of views: 266
 • 71-78
  ХОРЕОГРАФІЧНА ОСВІТА В СИСТЕМІ ПОЧАТКОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: Благова Т. О.
  Number of views: 287
 • 79-86
  ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У СФЕРІ МОЛОДІЖНОГО ДОЗВІЛЛЯ
  Authors: Олійник К. С.
  Number of views: 273
 • 86-95
  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ УКРАЇНИ ТА ВЕЛИКОБИТАНІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УЗАГАЛЬНЕНОГО ДОСВІДУ
  Authors: Катревич Л. В.
  Number of views: 271
 • 95-102
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ АВІАФАХІВЦІВ
  Authors: Суркова К. В., Грам О. М.
  Number of views: 243
 • 102-109
  RAISING CROSS-CULTURAL AWARENESS IN THE ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES CLASSROOM
  Authors: Chugu S. D., Koval’ska V.
  Number of views: 286
 • 109-119
  МЕДІАДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  Authors: Ціко І. Г.
  Number of views: 280
 • 119-130
  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ РІЗНОВИДИ КЛІМАТУ: СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВИЙ АНАЛІЗ
  Authors: Фурман О. Є.
  Number of views: 264
 • 130-135
  ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
  Authors: Шандрук С. К.
  Number of views: 251
 • 135-143
  ПРОФІЛАКТИКА СТРАХІВ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНОСТЮ
  Authors: Шаповалова В. С.
  Number of views: 260
 • 144-149
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  Authors: Лоїк Г. Б.
  Number of views: 263
 • 144-164
  ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
  Authors: Трушкіна Н. В.
  Number of views: 298


1 2 3  Следующая страница  В конец
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us