Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review
Theoretical & Applied Science
Revista Ensayos Pedagógicos
Pravo i Bezpeka (Law and Security (Law and Safety))Register JournalVisitors Counter

TodayToday
2144
YesterdayYesterday
2604
This weekThis week
9336
Last WeekLast week
15786
This monthThis month
47205
Last monthLast month
60589
All daysAll days
3766946

Naukovij oglad

Number 9 (10), 2014

 • 5-12
  ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
  Authors: Давлетханова О. Х. Миколайчук Я. Л.
  Number of views: 287
 • 12-20
  СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИТЕМИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
  Authors: Дзюба Т. А.
  Number of views: 241
 • 20-28
  ФАКТОРИ І ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
  Authors: Завальнюк В. В.
  Number of views: 300
 • 28-36
  ГЕНЕЗИС ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «КАПІТАЛ»
  Authors: Корж Н. В.
  Number of views: 241
 • 36-44
  БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
  Authors: Лебідь В. С.
  Number of views: 315
 • 44-55
  ДОСЛІДЖЕННЯ РЕСУРСНО-ІНФРАСТРУКТУРНОГО БАЗИСУ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЧЧИНИ
  Authors: Онищук Н. В.
  Number of views: 366
 • 55-63
  АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ НОУ-ХАУ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ В КРИЗОВІЙ УКРАЇНІ
  Authors: Рябенька М. О., Когут А. Л., Пірус Т. Р.
  Number of views: 348
 • 63-73
  ПЕРСПЕКТИВИ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
  Authors: Непочатенко О. О., Бечко П. К., Боровик П. М.
  Number of views: 271
 • 73-79
  УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ
  Authors: Федорко І. П.
  Number of views: 245
 • 79-95
  ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РІЧКОВО-БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ СЕРНА (ВОДОЗБІР Р. СТИР)
  Authors: Павловська Т. С., Рудик О. В.
  Number of views: 282
 • 95-102
  ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІНЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ПРАЦІ ВОЛИСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Authors: Пасевич Ю. В.
  Number of views: 258
 • 102-106
  ВИКЛАДАННЯ ПОБІЧНИХ ЕФЕКТІВ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СЛУХАЧАМ ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВІЗОРІВ
  Authors: Білай И. М., Красько М. П., Демченко В. О., Остапенко А. О., Резніченко Ю. Г., Разантовська О. М.
  Number of views: 265
 • 106-111
  ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ СЛУХАЧАМ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВІЗОРІВ
  Authors: Білай И. М., Красько М. П., Демченко В. О., Остапенко А. О.
  Number of views: 263
 • 111-117
  АБРЕВІАТУРИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК СКЛАДОВА МОЛОДІЖНОГО ІНТЕРНЕТ-СЛЕНГУ
  Authors: Павлюк В. І.
  Number of views: 256
 • 117-125
  ПОБУДОВА ПЕРЕДСЕРЕДНЬОГО ПОЗАВИШІВСЬКОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
  Authors: Тарнопольський О. Б.
  Number of views: 254
 • 125-135
  ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ МВС УКРАЇНИ
  Authors: Тогочинський О. М.
  Number of views: 381
 • 135-142
  ПРОГРАМИ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ: ВИДИ ТА ЗМІСТ
  Authors: Бріт Н. М., Шульга Н. В.
  Number of views: 268
 • 142-150
  ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ КУРСАНТІВ РІЗНИХ РОКІВ НАВЧАННЯ
  Authors: Леженіна Л. М.
  Number of views: 331
 • 150-159
  АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СПРЯМОВАНОЇ НА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Скворчевська Є. Л.
  Number of views: 247
 • 159-167
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД АДАПТАЦІЇ ДО ШКОЛИ АКАДЕМІЧНО ЗДІБНИХ ТА ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
  Authors: Щербакова О. О.
  Number of views: 286

Number 8(9), 2014

 • 5-12
  ВДОСКОНАЛЕННЯ ІМІДЖУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  Authors: Андрущенко Н. О., Кудіяров В. І.
  Number of views: 271
 • 12-29
  ФІНАНСОВО–КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Authors: Бечко П. К., Боровик П. М.
  Number of views: 269
 • 29-41
  ДОКУМЕНТУВАННЯ В СИСТЕМІ ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОБЛІКУ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
  Authors: Білинська Н. Є.
  Number of views: 271
 • 58-82
  ПОСЛІДОВНІСТЬ ЕТАПІВ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
  Authors: Єлецьких С. Я.
  Number of views: 295
 • 58-82
  ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРІОДІВ ХРОНОЛОГІЧНОЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ
  Authors: Зубков Р. С.
  Number of views: 266
 • 82-94
  МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНИХ ОЦІНЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
  Authors: Островська Г. Й., Соловій Х. Я.
  Number of views: 249
 • 94-103
  ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ СИСТЕМЫ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
  Authors: Грома В. Г., Жиленко И. И.
  Number of views: 239
 • 103-111
  СТРУКТУРА ЕНТОМОКОМПЛЕКСУ РІПАКУ ЯРОГО
  Authors: Кава Л. П.
  Number of views: 263
 • 111-117
  МАЛИНОВО-СУНИЧНИЙ ДОВГОНОСИК І РЕГУЛЮВАННЯ ЙОГО ЧИСЕЛЬНОСТІ
  Authors: Кава Л. П., Козинятко Т. А., Станкевич С. В.
  Number of views: 253
 • 117-125
  ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗМІРНО-МАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАПСУЛЬОВАНОГО НАСІННЯ
  Authors: Мариніна Л. І.
  Number of views: 374
 • 125-132
  ВИДОВИЙ СКЛАД ШКІДНИКІВ РІПАКІВ ОЗИМОГО І ЯРОГО У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
  Authors: Станкевич С. В., Кава Л. П.
  Number of views: 246
 • 132-149
  СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Ващенко Л. М., Гаєвська Л. А., Побірченко Н. С.
  Number of views: 263
 • 149-163
  КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Лісніченко Ю. М.
  Number of views: 317
 • 163-170
  ОЦІНКА СПРИТНОСТІ НА УРОКАХ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
  Authors: Малишкін А. М.
  Number of views: 256

Number 7(8), 2014

 • 5-10
  ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ВИРОБНИЧОГО І ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ
  Authors: Каличева Н. Є.
  Number of views: 329
 • 11-17
  УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
  Authors: Чередниченко А. О.
  Number of views: 277
 • 18-25
  АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ГЕОМЕТРИЧНОГО КПО ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ГРАФІЧНОМУ МЕТОДУ ДАНИЛЮКА
  Authors: Комаров В. І.
  Number of views: 350
 • 25-30
  НУТ - ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
  Authors: Гончар Л. Н., Щербакова Е. Н.
  Number of views: 275
 • 35-40
  ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ХМЕЛЮ
  Authors: Гриб І. І. , Гарбар Л. А.
  Number of views: 282
 • 40-45
  ІНТЕНИСВНІСТЬ ПЕРЕХОДУ ІОНІВ КАЛІЮ ЗА ГРУНТОЗАХИСНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
  Authors: Кучер Л. І.
  Number of views: 335
 • 45-51
  ПОСТУПОВА ПОДАЧА СУБСТРАТУ В БІОГАЗОВИЙ РЕАКТОР
  Authors: Поліщук В. М., Дубровін В. О., Лободко М. М., Ляшко Д. Ю.
  Number of views: 270
 • 51-57
  БАГАТОШАРОВІ МЕМБРАННІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СУЧАСНОГО ОДЯГУ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  Authors: Привала В. О.
  Number of views: 259
 • 57-68
  ЕЛЕКТРОРЕИНОГРАФІЧНИЙ ФОТОСТИМУЛЯТОР: ПРОБЛЕМИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ, ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
  Authors: Тимків П. О., Демчук Л. Б., Забитівський В. П.
  Number of views: 262
 • 69-74
  АНАЛИЗ МЕТОДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ БОРЬБЫ С НАРКОТИЗМОМ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ
  Authors: Гумин А. М.
  Number of views: 248
 • 77-85
  НЕГЛАСНОСТЬ КАК ПРАВОВОЙ ФЕНОМЕН В УГОЛОВОНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ
  Authors: Зубач И. Н.
  Number of views: 269
 • 85-95
  ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ В ДЕЛАХ ОБ УБИЙСТВАХ НА СЕКСУАЛЬНОЙ ПОЧВЕ
  Authors: Любчинський А. В.
  Number of views: 262
 • 95-105
  ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МВС У ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ
  Authors: Попович М. І.
  Number of views: 289
 • 105-112
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ЛЮБЛІНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ
  Authors: Поручинська І. В.
  Number of views: 445
 • 113-131
  МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ ЯК НАУКОВОГО НАПРЯМКУ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ
  Authors: Стародуб-Підберезна Т. С.
  Number of views: 258
 • 131-139
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНО МОБІЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
  Authors: Гордєєва Т. Є.
  Number of views: 354
 • 140-146
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
  Authors: Дубровіна І. В.
  Number of views: 282
 • 146-156
  СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
  Authors: Марцева Л. А.
  Number of views: 322
 • 156-165
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ В УКРАЇНІ
  Authors: Шапаренко М. В., Сопівник Р. В.
  Number of views: 385
 • 165-178
  ОЦІНЮВАННЯ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТУДЕНТОК ВНЗ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЧСС ТА МАСИ ТІЛА
  Authors: Михайлов В. В., Михайлов В. В., Коростильова Ю. С.
  Number of views: 349
 • 178-183
  МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
  Authors: Орленко Н. А., Турчина Н. І., Совгіря Т. М.
  Number of views: 261

Number 6(7), 2014

 • 3-14
  Modern administrative costs’ management practice in banks
  Authors: Hubai M. M.
  Number of views: 316
 • 15-22
  Research of the Landed code of Ukraine for 2013 - 2014
  Authors: Kozlova V. Ya.
  Number of views: 259
 • 23-44
  Key value drivers of retail enterprise
  Authors: Rozman A. M.
  Number of views: 355
 • 45-52
  Innovative transport and logistics center as the basis for innovation in the railway transport of Ukraine
  Authors: Ostapuk B. J.
  Number of views: 285
 • 52-60
  Current threats of commercial banks’ financial security and management methods in Ukraine
  Authors: Jakubiak I. M.
  Number of views: 320
 • 60-64
  The effect of fertilizers application on optimization of nutritive conditions of sunflowers
  Authors: Garbar L., Maschenko А.
  Number of views: 321
 • 65-70
  Efficiency of application of resource technology
  Authors: Kucher L. I.
  Number of views: 288
 • 70-76
  Influence of cultivation technology elements on sowing qualities of aestivum spring wheat
  Authors: Maleonchuk O. V., Antal T. V.
  Number of views: 286
 • 76-84
  . Experimental researches of process of separation from the root crops haulm
  Authors: Trukhanska О. О., Baranovskiy V. М.
  Number of views: 305
 • 84-101
  Main Approaches to Welfare State Reform
  Authors: Kharchenko O. S.
  Number of views: 280
 • 102-113
  Women's movement in the struggle for equal civil rights (late 19th – early 20th century)
  Authors: Voytova L. V.
  Number of views: 281
 • 113-123
  Multicultural education of future social teachers in a foreign theory and practice
  Authors: Gurenko O.
  Number of views: 283
 • 123-131
  Formation and development of new types of educational institutions: historical and pedagogical in two main ways. Kharkov region
  Authors: Zhernovnykova O. A.
  Number of views: 340
 • 138-143
  Criteria to determine the levels of future pharmacists’ professional culture speaking formation
  Authors: Tregub S. Ye.
  Number of views: 265
 • 144-155
  New ideas of mathematical education development in Kostyantyn Lebedyntsev’s works
  Authors: Furman I. V.
  Number of views: 324
 • 156-167
  The main directions of the continuity in the learning between school and pedagogical university. Kharkov region
  Authors: Shtonda O.
  Number of views: 278
 • 161-167
  Description of scientific-research work learner in rural schools. Kharkov region
  Authors: Yushchenko N. P.
  Number of views: 306
 • 168-174
  Ukrainian dancers on the world's leading ballroom dance competitions now
  Authors: Sahnevich Y. Y.
  Number of views: 335
 • 175-183
  Study of Arts disciplines in the research process in Ukraine
  Authors: Sharykov D. I.
  Number of views: 280
 • 183-190
  . Critical theory of society as a self-reflection of the human species (based on the work of Jürgen Habermas “Knowledge and human interests")
  Authors: Zakharchenko M. S.
  Number of views: 308
 • 190-202
  Management of motivation system of locomotive economy employees labor behavior
  Authors: Polova V. V.
  Number of views: 262

Number 5(6), 2014

 • 3-10
  Social aspects of Аrchitecture of industrial towns
  Authors: Maistrenko K. S.
  Number of views: 289
 • 11-18
  Approaches to the formation of personnel motivation system of enterprises as one of the preconditions to improve their competitiveness
  Authors: Biletska G. S.
  Number of views: 358
 • 27-37
  Problems of definition base principles of modern utility theory
  Authors: Yenalyev M. M.
  Number of views: 271
 • 37-45
  Accounting and operational control environment and information space enterprises
  Authors: Marchuk U. O.
  Number of views: 284
 • 46-54
  Optimization of the choice of seams in the manufacture of single-layer clothing
  Authors: Bukhantsova L. V.
  Number of views: 391
 • 54-68
  Activity Russian society of Red Cross on preparation of own medical personnel (1867-1914)
  Authors: Orehowskyi W. O.
  Number of views: 298
 • 68-73
  Rythmoplastical and avant-garde factors in choreography the XX-th century
  Authors: Sharykov D. I.
  Number of views: 360
 • 73-79
  Women's poetic images Shevchenko in the ballet
  Authors: Merlyanova O. A.
  Number of views: 271
 • 86-96
  Author's conception of the integrated educational discipline «Ad Graphic Design» in the modernization process of higher education
  Authors: Pryshchenko S. V.
  Number of views: 363
 • 96-102
  Historical-cultural aspect’s development of higher education in imperial period (1899-1917)
  Authors: Tarannyk A.
  Number of views: 265
 • 102-109
  Forms of work with people of elderly age in the establishments of social service
  Authors: Kolenichenko T. I.
  Number of views: 361
 • 109-115
  Axiosphere of literature lesson
  Authors: Ostrovska H. O.
  Number of views: 344
 • 120-128
  Retrospective analysis of integrative teaching children music lessons
  Authors: Strіkhar O. I.
  Number of views: 298
 • 128-138
  Professional training sources of the railway profile future specialists in Ukraine (first half of the ХІХ century)
  Authors: Shargun T. О.
  Number of views: 282
 • 138-149
  Problem securitization of migration
  Authors: Chervinska L. M.
  Number of views: 327
 • 150-157
  Features of the structure of subjectivity of future teachers at different stages of learning
  Authors: Agulov M. V.
  Number of views: 287
 • 157-165
  Specificity of the relationship of self-esteem and level of aspiration of young people who are prone to alcohol dependence
  Authors: Agulova O. О.
  Number of views: 269
 • 165-175
  Psychological content of the mid-life crisis of personality
  Authors: Gres L. A.
  Number of views: 301
 • 176-184
  Temporal characteristics of metacognitive competence of high school teachers
  Authors: Dotcevych T. I.
  Number of views: 278


1 2  Следующая страница  В конец
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us