Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Vestnik KRAUNTS. Fiziko-matematicheskie nauki
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport
International Journal of Fertility and Sterility
Bylye GodyRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1104
YesterdayYesterday
1701
This weekThis week
13140
Last WeekLast week
14143
This monthThis month
98739
Last monthLast month
53207
All daysAll days
2815318

Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

Number 12, 2018

 • IX-XI
  Predgovor
  Authors: Vladimir Strugar; Slobodan Kaštela
  Number of views: 25
 • 1-37
  Obrtnici kao temelj privrede u gradovima Bjelovarsko-bilogorske županije od ukinuća cehova do 1941. godine
  Authors: Mira Kolar-Dimitrijević
  Number of views: 31
 • 39-59
  Kretanje broja učenika osnovne škole na školskim područjima Bjelovarsko-bilogorske županije 1969./70.–2018./19.: neizvjesna demografska budućnost školstva
  Authors: Vladimir Strugar
  Number of views: 29
 • 61-85
  Stradanje romskog stanovništva na širem bjelovarsko-bilogorskom području za vrijeme Drugog svjetskog rata (1941.–1945.)
  Authors: Danijel Vojak
  Number of views: 28
 • 87-108
  Identitet, asimilacija, integracija: primjer Albanaca u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
  Authors: Dragutin Babić
  Number of views: 26
 • 109-138
  „Za Boga i cara“: Bjelovarčani i stanovnici Bjelovarsko-križevačke županije u Varaždinskoj 16. pješačkoj pukovniji na Balkanskom bojištu 1914. godine
  Authors: Filip Katanić
  Number of views: 32
 • 139-157
  Rod Talovaca ili Talovačkih i njihova ostavština u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
  Authors: Vlatka Dugački; Krešimir Regan
  Number of views: 35
 • 159-167
  Prilog za životopis bjelovarsko-bilogorskog župana Tihomira Trnskog
  Authors: Đuro Škvorc
  Number of views: 28
 • 169-195
  Rimski Daruvar u svjetlu najnovijih arheoloških istraživanja
  Authors: Goran Jakovljević
  Number of views: 32
 • 197-228
  Daruvarsko školstvo do 1992. godine
  Authors: Vjenceslav Herout
  Number of views: 29
 • 229-243
  Rad Župe Presvetog Trojstva iz Daruvara – analiza korespondencije Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu i župnika Mije Ettingera (1918.–1929.)
  Authors: Marija Rotim
  Number of views: 28
 • 245-284
  Politička povijest Grubišnog Polja između dva svjetska rata (1918.–1941.)
  Authors: Željko Karaula
  Number of views: 28
 • 285-311
  Pregled povijesti školstva grada Grubišnog Polja
  Authors: Monika Vojvodić Andričević
  Number of views: 32

Number 11, 2017

 • IX -X
  Predgovor
  Authors: Vladimir Strugar; Slobodan Kaštela
  Number of views: 74
 • 1-14
  Društveni kontekst obrazovanja
  Authors: Ivan Cifrić
  Number of views: 74
 • 15-31
  Novi rezultati istraživanja, promjene u gledištima u psihologiji i sociologiji obrazovanja i njihove posljedice za sadašnju i buduću pedagošku praksu
  Authors: Mira Čudina-Obradović
  Number of views: 81
 • 33-46
  Odgoj, obrazovanje i psihološka (ne)otpornost djece i mladih
  Authors: Dubravka Miljković
  Number of views: 109
 • 47-60
  Svrhovitost odgoja, obrazovanja i njezino jedinstvo s idejom čovjeka kao ono utemeljujuće pedagogijske znanosti
  Authors: Zvonimir Komar
  Number of views: 84
 • 61-74
  Interdisciplinarne perspektive prirodoslovnih predmeta u odgoju i obrazovanju
  Authors: Vladimir Paar
  Number of views: 79
 • 75-85
  Interdisciplinarna perspektiva istraživanja obrazovanja odraslih
  Authors: Nikola Pastuović
  Number of views: 92
 • 87-99
  Izazovi i trendovi u multimedijskoj didaktici
  Authors: Milan Matijević; Tomislav Topolovčan
  Number of views: 139
 • 101-109
  Što bi učitelji trebali znati o teoriji medija Marshalla McLuhana?
  Authors: Davorka Bačeković-Mitrović
  Number of views: 69
 • 111-126
  Obiteljski i kršćanski odgoj te drugi sudionici u tom odgoju
  Authors: Pero Aračić
  Number of views: 77
 • 127-142
  Vjeronauk i promicanje duhovnog razvoja učenika u ozračju novog interesa za duhovnost
  Authors: Ana Thea Filipović
  Number of views: 72
 • 143-166
  Ususret promjenama odgojno-obrazovnog sustava
  Authors: Branko Bognar
  Number of views: 88
 • 167-186
  Međunarodni projekti u kontekstu stavova učitelja o cjeloživotnom učenju i usavršavanju
  Authors: Nataša Ljubić Klemše
  Number of views: 71
 • 187-199
  (Ne)uspjeh učenika Roma i Hrvata u mješovitim razrednim odjelima
  Authors: Goran Lapat; Jelena Gornik
  Number of views: 76
 • 201-212
  Namjere i znanje učenika Medicinske škole Bjelovar i Srednje škole Pakrac o dojenju
  Authors: Marija Čatipović; Branka Pirija; Josip Grgurić
  Number of views: 78
 • 213-229
  Studentska anketa: (ne)koristan alat osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju?
  Authors: Tatjana Badrov; Ivan Sekovanić
  Number of views: 95
 • 231-240
  Stavovi i zadovoljstvo učenika srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije uvođenjem Zdravstvenog odgoja u škole
  Authors: Nicole Vitez; Zrinka Puharić; Tatjana Badrov; Ivana Jurković; Ksenija Matuš
  Number of views: 76
 • 241-276
  Osnovno školstvo Bjelovarsko-bilogorske županije 1992./93. – 2016./17.: stanje i perspektive
  Authors: Vladimir Strugar
  Number of views: 71
 • 291-295
  Kulturno-povijesni i drugi aspekti knjige „Mirisi iscrpljena vala“ (Ilija Pejić, Mirisi iscrpljena vala: književni i kulturni život šireg bjelovarskog prostora u 20. stoljeću. Zagreb: Alfa, 2017., 831 stranica)
  Authors: Željko Karaula
  Number of views: 74
 • 297-306
  Izlaganja na predstavljanju monografije o desetgodišnjem radu Zavoda u Bjelovaru
  Authors: Slobodan Kaštela; Vladimir Strugar
  Number of views: 75
 • 307-309
  Književna večer – susret s Mirom Gavranom, suvremenim hrvatskim književnikom i dramatičarom
  Authors: Vladimir Strugar
  Number of views: 72

Number 10, 2016

 • 1-9
  Ivan Trnski, Ivan Dončević, Đuro Sudeta
  Authors: Antun Dubravko Jelčić
  Number of views: 126
 • 11-40
  Tribuson – prolegomena
  Authors: Antun Pavešković
  Number of views: 193
 • 41-74
  Fragmenti iz kulturnog života u Bjelovaru 60-ih godina 20. stoljeća - pisma Krste Špoljara, Željka Sabola i Mate Lovraka Zlati Veček
  Authors: Ilija Pejić
  Number of views: 151
 • 75-90
  Akademici Vojin Bakić, Edo Murtić, Vladimir Marković: susret u zavičaju
  Authors: Sanja Cvetnić
  Number of views: 151
 • 91-99
  Vilko Niče (1902. – 1987.)
  Authors: Ana Sliepčević
  Number of views: 128
 • 101-103.
  Branko Souček (1930. – 2014.)
  Authors: Leo Budin
  Number of views: 105
 • 105-108
  Akademik Tomo Bosanac (1918. – 2003.)
  Authors: Zijad Haznadar
  Number of views: 119
 • 109-115.
  Dragutin Rakoš: preko zvijezda do galaksija
  Authors: Krešimir Pavlovski
  Number of views: 114
 • 117-124.
  Akademik Anton Švajger (1935. – 2002.)
  Authors: Želimir Bradamante
  Number of views: 118
 • 125-133
  Liječnici Židovi u Bjelovaru u 19. i 20. stoljeću
  Authors: Dubravko Habek
  Number of views: 138
 • 135-151
  Rudolf Vimer (1863. – 1933.)
  Authors: Stjepan Kožul
  Number of views: 153
 • 153-199
  Bjelovarski gradonačelnik Simo Blaževac 1888. – 1913. godine
  Authors: Mira Kolar-Dimitrijević
  Number of views: 178
 • 201-228
  Prilog za biografiju Rudolfa Bićanića (1905. – 1968.)
  Authors: Željko Karaula
  Number of views: 169
 • 229-241
  Iz starih albuma bjelovarskih fotografa – fotografski put Hinka Anhalzera
  Authors: Petra Kupsjak
  Number of views: 155
 • 243-262
  Petnaest bjelovarskih godina Lavoslava Weissa
  Authors: Zorka Renić, Tina Gatalica
  Number of views: 147
 • 265-293
  Identitet pripadnika češke nacionalne manjine na području Grubišnog Polja
  Authors: Filip Škiljan
  Number of views: 157
 • 295-314
  Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku i grkokatoličku vjeru u vrijeme Nezavisne Države Hrvatske na području Bjelovarskog dekanata
  Authors: Filip Škiljan
  Number of views: 203
 • 315-346
  Prijepori u pisanju Vojte Režnog o političkim prilikama u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca u razdoblju 1919. – 1921.
  Authors: Vjenceslav Herout
  Number of views: 115

Number 9, 2015

 • IX-XV
  Predgovor
  Authors: Vladimir Strugar; Slobodan Kaštela
  Number of views: 68
 • 21-30
  O prvoj bjelovarskoj bolnici
  Authors: Dubravko Habek
  Number of views: 70
 • 31-45
  Kako je obuzdana smrtnost od akutnog infarkta miokarda u Republici Hrvatskoj
  Authors: Mario Ivanuša; Verica Kralj; Inge Heim; Zrinka Ivanuša
  Number of views: 83
 • 47-67
  Osobitosti kulture bolesnikove sigurnosti u Općoj bolnici Bjelovar i bolnicama sličnih karakteristika
  Authors: Ivan Šklebar
  Number of views: 68
 • 69-82
  Demografske osobine ispitanika s kroničnom orofacijalnom boli i zdravih ispitanika iz Bjelovarsko-bilogorske županije
  Authors: Duška Šklebar
  Number of views: 70
 • 83-104
  „Postat ćemo jugoslaveni ili ćemo ostati ono što jesmo”: češka manjina i pitanje državljanstva u međuratnoj Jugoslaviji
  Authors: Vlatka Dugački
  Number of views: 74
 • 105-139
  Češka seoska mladež (1935.-1941.)
  Authors: Vjenceslav Herout
  Number of views: 68
 • 141-160
  Obitelj, imovina, nasljedna pravila i prakse: postojanost i promjene u selima bjelovarskoga kraja
  Authors: Danijela Birt Katić
  Number of views: 71
 • 161-186
  Bjelovarska subdepresija kao prostor s konvencionalnim i nekonvencionalnim ležištima ugljikovodika te geotermalnom energijom
  Authors: Tomislav Malvić
  Number of views: 74
 • 187-198
  Bjelovarski ring u kontekstu europske gradogradnje
  Authors: Damir Krajnik
  Number of views: 72
 • 199-243
  Arheološki, antropološki i povijesni pokazatelji života srednjovjekovne populacije sjeverozapadne Hrvatske
  Authors: Goran Jakovljević
  Number of views: 81
 • 245-264
  Optimiziranje sustava pridobivanja drva skupnim radom u prorednim sječinama grđevačke Bilogore
  Authors: Željko Zečić
  Number of views: 81
 • 265-267
  Poruke sudionika znanstvenog skupa
  Authors: Slobodan Kaštela; Vladimir Strugar
  Number of views: 68
 • 271-293
  Utjecaj čimbenika okoliša na pojavnost sindroma iritabilnog crijeva u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
  Authors: Bojana Nikolić
  Number of views: 73
 • 295-302
  Pravci razvoja suvremenog turizma - pretpostavke za održivi turizam u Hrvatskoj
  Authors: Nives Vidak; Joško Sindik
  Number of views: 93
 • 303-324
  Rukopisi nastali u Državnom arhivu Bjelovar 1961. - 1972. godine
  Authors: Martina Krivić Lekić; Ivana Hebrang Grgić
  Number of views: 77
 • 327-328
  Josip Juraj Strossmayer i Bjelovar: trajna prisutnost (Bjelovar, 13. svibnja 2015.)
  Authors: Vladimir Strugar
  Number of views: 65
 • 333-341
  O otkrivanju spomen-ploče biskupu Strossmayeru u Bjelovaru 1924. godine
  Authors: Mladen Medar
  Number of views: 72
 • 343-346
  Deset godina od osnivanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru (2005. - 2015.)
  Authors: Slobodan Kaštela
  Number of views: 71
 • 347-352
  Prepoznatljiva i bogata nakladnička djelatnost Zavoda (2006. - 2015.)
  Authors: Vladimir Strugar
  Number of views: 73
 • 353-357
  Održani šesti Dani Ede Murtića u Velikoj Pisanici
  Authors: Vladimir Strugar
  Number of views: 71

Number 8, 2014

 • IX-XII
  Predgovor
  Authors: Vladimir Strugar; Slobodan Kaštela
  Number of views: 73
 • 3-13
  Pozdravni govori
  Authors: Slobodan Kaštela; Antun Korušec; Damir Bajs; Ante Nazor; Jasna Turkalj; Sandi Knežević; Josip Mihaljević; Ivanka Bušić; Vjekoslav Huzjak
  Number of views: 69
 • 17-44
  Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija u Domovinskom ratu
  Authors: Davor Marijan
  Number of views: 113
 • 45-69
  Operacija Papuk-91 (oslobađanje širega papučkog područja u jesen i zimu 1991./1992. godine)
  Authors: Natko Martinić Jerčić
  Number of views: 63
 • 71-131
  Borbeno djelovanje Posebne jedinice policije Policijske uprave Bjelovar Omege 1991. godine
  Authors: Jakša Raguž
  Number of views: 64
 • 133-161
  Sudjelovanje i uloga Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske u Domovinskom ratu
  Authors: Hamdija Mašinović
  Number of views: 89
 • 163-189
  Krizni štab Bjelovar u Domovinskom ratu (1991. - 1992.)
  Authors: Željko Karaula
  Number of views: 62
 • 191-203
  Vojni sud u Bjelovaru 1992. - 1996.
  Authors: Željko Pleskalt
  Number of views: 71
 • 205-225
  Bjelovar u planovima i aktivnostima Srpske demokratske stranke
  Authors: Janja Sekula Gibač
  Number of views: 87
 • 227-235
  Ustroj sanitetske službe 105. brigade Hrvatske vojske
  Authors: Dubravko Habek
  Number of views: 79
 • 237-255
  Izravni demografski gubici na privremeno okupiranom području općina Daruvar i Grubišno Polje 1991. godine, na temelju arhivskog gradiva "RSK"
  Authors: Slaven Ružić
  Number of views: 98
 • 257-290
  Domovinski rat i demografska kretanja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
  Authors: Rudolf Kiralj; Zrinka Puharić; Dalibor Čavić
  Number of views: 73
 • 291-317
  Demografska obilježja Bjelovarsko-bilogorske županije u međupopisnom razdoblju 1991. - 2001. godine nastala kao posljedica ratnih zbivanja
  Authors: Marin Sabolović; Goran Vuković
  Number of views: 86
 • 319-355
  Civilno stanovništvo daruvarskog i grubišnopoljskog područja u zbivanjima 1990. - 1991. godine
  Authors: Vjenceslav Herout
  Number of views: 78
 • 357-371
  Znanje učenika osmog razreda osnovne škole o Domovinskom ratu
  Authors: Zrinka Puharić; Rudolf Kiralj; Dalibor Čavić
  Number of views: 63
 • 373-412
  Bjelovarski književni i kulturni prostor (1991. - 2000.) - pjesnički rukopis ratnog i poratnog pisma
  Authors: Ilija Pejić
  Number of views: 87
 • 413-433
  Primjeri dnevničkih zapisa iz ratova s naglaskom na Domovinskom ratu 1991. - 1995. i zbivanjima u Bjelovaru
  Authors: Mladen Medar
  Number of views: 106
 • 435-468
  Bibliografija radova o Bjelovaru i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u Domovinskom ratu 1990. - 2013.
  Authors: Neda Adamović; Tina Gatalica
  Number of views: 74


1 2 3  Следующая страница  В конец
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us