Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Unimetro
Centro Agrícola
Research in Social Sciences and Technology
Propaganda in the World and Local ConflictsRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
752
YesterdayYesterday
2068
This weekThis week
4716
Last WeekLast week
12449
This monthThis month
34406
Last monthLast month
56962
All daysAll days
2531593

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

Number 17, 2018

 • 163-193
  The Applicability of Program Management Approach in the Defense Acquisition Projects in Order to Avoid Deviations / Savunma Tedarik Projelerinde Sapmaların Önlenmesi Maksadıyla Program Yönetimi Yaklaşımının Uygulanabilirliği
  Authors: Özhan Eren / Fahri Erenel
  Number of views: 59
 • 194-213
  Rusya’nın Kürdoloji Çalışmaları (1787-1947) / Russia’s Kurdology Studies (1787-1947)
  Authors: Burcu Özdemir / Ayna Askeroğlu Arslan
  Number of views: 62
 • 214-232
  XVII-XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Dönemi Konut Mimarisinde İç Mekân Tavan Süslemelerine Genel Bir Bakış / A General Overview of Ceiling Decoration in the Interior Design in XVII-XIX. Ottoman Period Residential Architecture
  Authors: İlhan Özkeçeci / S. Nesli Gül Durukan / Hakan Alacalı
  Number of views: 390
 • 233-248
  Dijital PR ve İtibar Yönetimi Açısından Sosyal Medyada Kriz Yönetiminde Bir Vaka İncelemesi: “Üsküdar Belediyesi – Kedi Evi” Projesi / Digital PR and Reputation Management: Analysis of “Üsküdar Municipality – Cat House” as one of the Contemporary Examples in Crisis Communication
  Authors: Saadet Uğurlu
  Number of views: 94

Number 16, 2018

 • 85-99
  Popüler Kültür, Politika ve Din: Prime-Time ya da Selfie Dindarlığı/Popular Culture, Politics and Religion: Prime-Time or Selfie Religiosity
  Authors: Ekmel Geçer
  Number of views: 131
 • 100-120
  Türkiye’de Medya Sahipliği Ekseninde Mülkiyet Yapılarındaki Değişimin Kronolojik Analizi (1950-2010) / A Chronological Analysis of the Change in the Ownership Structure of Media in Turkey (1950-2010)
  Authors: Zeynep Kaban Kadıoğlu
  Number of views: 307
 • 121-138
  Anthrozoological Study on the Agro-Pastoral Societies of Kızıltepe, Southeast Anatolia / Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kızıltepe’deki Agro-Pastoral Topluluklar Üzerine Bir Antrozoolojik İnceleme
  Authors: Süleyman Şanlı, Abu Bakar Siddiq
  Number of views: 60
 • 139-152
  Hepimiz Peyami Safa’nın Sözde Kızlar’ından Çıktık / We All Came out of Peyami Safa’s So-Called Girls
  Authors: Arus Yumul
  Number of views: 261

Number 15, 2018

 • 7-20
  Hizmet Kalite Algısının Performansa Etkisi: Kocaeli Gölcük Tersanesinde Bir Uygulama / The Impact of Service Quality Perception on Performance: An Application in Kocaeli Golcuk Shipyard
  Authors: Mahmut AKBOLAT, Sadık SENAİ, Özgün ÜNAL
  Number of views: 89
 • 21-45
  Sağlık Haberlerine Yönelik Yetişkin Tutumlarının Araştırılması / Investigation of Adult Attitudes Towards Health News
  Authors: Harun KIRILMAZ, Yonca YILDIRIM
  Number of views: 146
 • 46-63
  ILO: Grev Hakkına İlişkin Kriz / ILO: Crisis in Terms of Right to Strike
  Authors: Sevda KÖSE
  Number of views: 114
 • 64-74
  Vejetaryen Olmayı Seçmek / Choosing to be Vegetarian
  Authors: Esra SAHTİYANCI ÖZTARHAN
  Number of views: 204


1
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us