Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Asian Pacific Journal of Reproduction
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
Indian Journal of Pharmacy and Pharmacology
International Journal of Applied Sciences and BiotechnologyRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1222
YesterdayYesterday
1917
This weekThis week
3139
Last WeekLast week
13582
This monthThis month
102320
Last monthLast month
53207
All daysAll days
2818899

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

Number 2, 2014

 • 4-18
  İktisadî Bir Bilim Dalı Olarak ‘Finans’ın Bilim Felsefesi Perspektifinden Eleştirisi / A Critical Review of ‘Finance’ as a Discipline of Economics from the Perspective of Philosophy of Science
  Authors: Serdar BENLİGİRAY
  Number of views: 120
 • 19-29
  Gezi’nin Dili: Göstergebilimsel Bir İnceleme / The Language of Taksim Gezi Park Protests: A Semiotic Review
  Authors: Ahmet GÜVEN
  Number of views: 63
 • 30-39
  Haber Üretiminde Göreli Özerklik Problemi: Bir Saha Araştırması / The Relative Autonomy Problem in Newsmaking Process: A Field Research
  Authors: Deniz TANSEL İLİC
  Number of views: 82
 • 40-61
  Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği Arasındaki Sanatsal İlişkiler: “Ankara: Türkiye’nin Kalbi” Belgeseli Örneği / Artistic Relations between the Republic of Turkey and the Soviet Union in the Early Republican Era: The Case of the Documentary “Ankara: The Heart of Turkey”
  Authors: Yalçın LÜLECİ
  Number of views: 112
 • 62-73
  “Issız Adam” Filminin Gerçeklik Terapisine Dayalı İncelenmesi / The Investigation of “Issız Adam” Movie in Terms of the Reality Therapy
  Authors: Gamze ÜLKER TÜMLÜ, Nilüfer VOLTAN ACAR
  Number of views: 120

Number 1, 2014

 • 4-13
  Halkla İlişkiler ve Vatandaş Odaklı Katılımcı Yerel Yönetim / Public Relations and Citizen Oriented Participatory Local Government
  Authors: H. Emre BAĞCE
  Number of views: 149
 • 14-22
  Kamu Yönetiminde Etik: Tartışma ve Birkaç Örnek / Ethics in Public Administration: Discussion and Some Examples
  Authors: Fatih DEMİR
  Number of views: 183
 • 35-44
  Sağlık Hizmetlerinde Etik İkilemlerde Ampirik Etik Çalışmalarının Yararları / Benefits of Empirical Ethics Practices in Ethical Dilemmas in Health Care
  Authors: Harun KIRILMAZ, Sema KILIÇ KIRILMAZ
  Number of views: 54
 • 45-51
  27 Mayıs ve İşadamları / The Coup of May 27th and Businessmen
  Authors: Cengiz SUNAY
  Number of views: 138


1
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us