Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Discover Medicine
International Journal for Quality Research
Naukovij oglad
Paradigma piznannya: gumanitarni pytannyaRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
274
YesterdayYesterday
1615
This weekThis week
9120
Last WeekLast week
10436
This monthThis month
33962
Last monthLast month
52655
All daysAll days
2260658

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

Number 2, 2014

 • 4-18
  İktisadî Bir Bilim Dalı Olarak ‘Finans’ın Bilim Felsefesi Perspektifinden Eleştirisi / A Critical Review of ‘Finance’ as a Discipline of Economics from the Perspective of Philosophy of Science
  Authors: Serdar BENLİGİRAY
  Number of views: 50
 • 19-29
  Gezi’nin Dili: Göstergebilimsel Bir İnceleme / The Language of Taksim Gezi Park Protests: A Semiotic Review
  Authors: Ahmet GÜVEN
  Number of views: 18
 • 30-39
  Haber Üretiminde Göreli Özerklik Problemi: Bir Saha Araştırması / The Relative Autonomy Problem in Newsmaking Process: A Field Research
  Authors: Deniz TANSEL İLİC
  Number of views: 32
 • 40-61
  Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği Arasındaki Sanatsal İlişkiler: “Ankara: Türkiye’nin Kalbi” Belgeseli Örneği / Artistic Relations between the Republic of Turkey and the Soviet Union in the Early Republican Era: The Case of the Documentary “Ankara: The Heart of Turkey”
  Authors: Yalçın LÜLECİ
  Number of views: 42
 • 62-73
  “Issız Adam” Filminin Gerçeklik Terapisine Dayalı İncelenmesi / The Investigation of “Issız Adam” Movie in Terms of the Reality Therapy
  Authors: Gamze ÜLKER TÜMLÜ, Nilüfer VOLTAN ACAR
  Number of views: 44


1
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us