Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of World's Poultry Research
Bulgarian Journal of Soil Science
Journal of Health Research in Community
International Journal of Graduate Research and ReviewRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
289
YesterdayYesterday
2178
This weekThis week
289
Last WeekLast week
16319
This monthThis month
289
Last monthLast month
69324
All daysAll days
3500536

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Number 92, 2019

 • 11-28
  HACI BEKTAŞ VELİ TEKKESİ’NİN ZİYARETGÂH OLMA SÜRECİ ve XIX. YÜZYILDA YAPILAN İNŞAATLAR
  Authors: Oktay Kızılkaya
  Number of views: 64
 • 29-42
  ESKİ TÜRK İNANÇLARI ve KALENDERÎLİK BAĞLAMINDA OSMANLI TOPRAKLARINDA VEGAN SUFİLER: ETYEMEZLER
  Authors: Sadullah Gülten
  Number of views: 137
 • 43-65
  ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNÜN TÜRK HALK İNANIŞLARI VE UYGULAMALARINA YANSIMASI
  Authors: Bekir şişman, Mehmet Şahin
  Number of views: 191
 • 67-82
  GÜVERCİN HİKÂYESİNİN HZ. ALİ DEĞİŞKESİ
  Authors: Yakup Karasoy
  Number of views: 136
 • 83-100
  “HAZRETİ ŞAH’IN AVAZI TURNA DERLER BİR KUŞTADIR”: HACI BEKTAŞ VELAYETNAMESİ’NDE TURNA VE TURNA İLAHİSİ
  Authors: Ahmet Taşğın, Öner Atay
  Number of views: 92
 • 101-111
  GEÇİŞ RİTÜELİ OLARAK KIZILBAŞ TÜRKMENLERDE ÇUB-I TARİK (DEĞNEK VURMA) GELENEĞİ
  Authors: Mehmet Dağlar
  Number of views: 87
 • 127-142
  MANSUR BABA SOYUNDAN GELEN BİR ŞİFA OCAĞI: ŞAH PABUCU
  Authors: Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET
  Number of views: 187
 • 143-170
  MİRAÇ KAVRAMININ ALEVİ SÖZLÜ KÜLTÜRÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ÇUBUK-ŞABANÖZÜ ÖRNEĞİ
  Authors: Sadettin KALENDEROĞLU, Cenk Güray
  Number of views: 246
 • 207-230
  INSTITUTIONALIZATION OF JA’FARISM AS A MODERN IDENTITY IN TURKEY
  Authors: Abdülkadir YELER
  Number of views: 60
 • 223-228
  ERENLERİN REVÂKI: REVAK KİTABEVİ VE BEKTAŞİLİK SERİS
  Authors: Kazım ATAÇ
  Number of views: 84

Number 91, 2019

 • 11-27
  YABALI BABA MENKIBELERİNİN KÖKENLERİ ÜZERİNE
  Authors: Ünsal Yılmaz Yeşildal
  Number of views: 147
 • 29-42
  HACI BEKTAŞ VELİ’NİN HALİFELERİNDEN KOYUN BABA’NIN BALKANLAR’DAKİ İZLERİ
  Authors: Zeki GÜREL
  Number of views: 206
 • 43-64
  İSMAİL HAYR BEY İSYANI IŞIĞINDA OSMANLI-NUSAYRİ İLİŞKİLERİ
  Authors: Ali ÇAPAR
  Number of views: 188
 • 65-88
  SIRAÇ SOSYOPOLİTİK HAREKETİ VE ANŞA BACILI OCAĞI
  Authors: İlkay ŞAHİN
  Number of views: 172
 • 89-106
  OSMANLI DÖNEMİ’NDE HZ. ALİ KÜLLİYESİ VAKIFLARI
  Authors: Wameedh Sarhan AL-RUBAYE
  Number of views: 134
 • 107-146
  MÂTEMÎ’NİN NESRÜ’L-LE’ÂLÎ TERCÜMESİ
  Authors: Ferudun Hakan ÖZKAN
  Number of views: 131
 • 147-168
  ÖMER FUÂDÎ’NİN DEVRAN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE DEVRAN RİSALESİ
  Authors: İbrahim Ethem ARIOĞLU
  Number of views: 199
 • 169-192
  ALEVİ-BEKTAŞİ ÖĞRETİSİNDE HAKK’A YÜRÜME ERKÂNINDA MÜZİK
  Authors: Yusuf BENLİ
  Number of views: 388
 • 193-204
  YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN NUR BABA VE İSMAYIL ŞIHLI’NIN DELİ KÜR ROMANINDA İNANÇ İSTİSMARI
  Authors: Eşqane Akif qızı BABAYEVA
  Number of views: 181

Number 90, 2019

 • 11-24
  SIDKÎ BABA’NIN VELÂYETNÂME MÜELLİFİ ALİ NİHÂNÎ’YE DAİR HATIRALARI
  Authors: Orhan Kurtoğlu
  Number of views: 123
 • 25-46
  BAZI FÜTÜVVETNAMELER VE ŞECERENAMELER IŞIĞINDA HZ. ALİ (Hz. Ali in The Light of Futuwwatnamas and Genealogies)
  Authors: Salahaddin Bekki and Enis Yalçın
  Number of views: 257
 • 47-64
  GÜNÜMÜZ ALEVİ VE BEKTAŞİ TOPLULUKLARINDA İSİM KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASI: İSTANBUL ÖRNEĞİ (A Survey on Naming Culture in Contemporary Alevi and Bektashi Communities: Istanbul Example)
  Authors: Gökçen Çatlı Özen
  Number of views: 7129
 • 65-76
  XIV. YÜZYIL HORASAN’INDA ŞİÎ BİR OTORİTE: ŞEYH HASAN CEVRÎ VE SİYASET ALGISI (A Shia Authority in XIV. Century Horasan: Sheik Hasan Cevri and His Perception of Politics)
  Authors: Derya Coşkun
  Number of views: 125
 • 77-98
  NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE PİREVİ (HACI BEKTAŞ VELİ TEKKESİ) (1830-1846) [Pirhouse (Haci Bektaş Veli Dervish Lodge) According to the Civil Registration Records (1830-1846)]
  Authors: Aziz Altı
  Number of views: 183
 • 99-110
  OSMANLI SARAYINDA AŞURE YAPIMI VE DAĞITIMI (XVIII.-XIX. YÜZYILLAR) [Making and Distribution Of Ashura At The Ottoman Palace (XVIIIth - XIXth Centuries)]
  Authors: Fatma Ünyay Açıkgöz
  Number of views: 225
 • 111-134
  “AYRILIK” TEMİ EKSENİNDE ÖNCELENEN DİL ÖGELERİNİN STİLİSTİK KULLANIMLARI: KUMRÎ ÖRNEĞİ [ Stylistic Use of The Prominent Language Items Within The Theme of “Separation”: Example of Kumrî]
  Authors: Rabia Şenay Şişman
  Number of views: 135

Number 89, 2019

 • 11-41
  OSMANLI METİNLERİNDE MEHDÎ TASAVVURLARI
  Authors: İncinur ATİK GÜRBÜZ
  Number of views: 1294
 • 43-54
  MAKRÎZÎ’NİN EL-HITAT ADLI ESERİNDE MISIR VE İFRÎKIYYE'DE MEZHEPLERİN ORTAYA ÇIKIŞI
  Authors: Mehmet ŞEKER
  Number of views: 271
 • 55-70
  KÖK DEĞERLER AÇISINDAN HACI BEKTAŞ VELÎ’NİN ESERLERİ
  Authors: Fatma Süreyya KURTOĞLU
  Number of views: 379
 • 71-81
  TAHTACI SEMAHLARININ HAREKET OLARAK İNCELENMESİ
  Authors: İlknur DEMİRBAĞ
  Number of views: 185
 • 83-95
  SAFEVî ŞEYHLERİNİN DULKADİRLİ MÜRİTLERİ
  Authors: Arif SARI
  Number of views: 350
 • 97-117
  ÇUBUK VE ŞABANÖZÜ BÖLGELERİ ALEVİ KÖYLERİNDEKİ CEM GELENEKLERİNE MÜZİKAL AÇIDAN BİR BAKIŞ
  Authors: Cenk GÜRAY
  Number of views: 929
 • 119-146
  MUHABBETTEN HINCA: BEKTAŞİ AYNASINDA YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU
  Authors: Yalçın ÇAKMAK
  Number of views: 302
 • 147-167
  XVI. ASIR ŞAİRLERİNDEN EMÎRÎ’NİN MERGÛBU’L-KULÛB TERCÜMESİ
  Authors: İsa AKPINAR
  Number of views: 187
 • 169-185
  AZERBAYCAN TÜRK KÜLTÜRÜNDE İLKBAHAR BAYRAMI
  Authors: Türkan ARIK
  Number of views: 249
 • 187-213
  KIRGIZİSTAN'DA DÜNDEN BUGÜNE EŞ SEÇİMİ PRENSİPLERİ
  Authors: Ali ÜNAL
  Number of views: 382

Number 88, 2018

 • 11-34
  SÂDIK VİCDÂNÎ’NIN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: HURÛFÎLİK VE BEKTÂŞİLİK NE İDİLER VE NASIL KAYNAŞTILAR
  Authors: İsmail GÜLEÇ
  Number of views: 297
 • 35-57
  ŞAİR HÜSEYNÎ VE MESNEVİSİ: MANZUM RİSÂLE-İ PENC-İ ÂL-İ ABÂ
  Authors: Bünyamin TAN
  Number of views: 247
 • 59-84
  CEMEVİ: ÂDÂB VE ERKÂNIN İCRÂ EDİLDİĞİ MEKÂN [CEMEVI: PLACE WHERE MANNERS AND CEREMONIES ARE PERFORMED]
  Authors: Cenksu ÜÇER
  Number of views: 249
 • 85-95
  DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE GEÇEN “ALEVİ ŞEHRİ” ÜZERİNE BİR İNCELEME [AN INVESTIGATION ON “ALEVI CITY” WHICH TAKES PLACE IN DIVANU LUGATI’T TURK]
  Authors: Özlem DEMİREL DÖNMEZ
  Number of views: 318
 • 97-109
  HACI BEKTAŞ-I VELİ ÖĞRETİSİNDE AKLIN VE İLMİN YERİ [THE PLACE OF REASON AND WISDOM IN DOCTRINE OF HACI BEKTAŞ-I VELI]
  Authors: İbrahim GÜL
  Number of views: 246
 • 111-122
  PİR SULTAN ABDAL’IN ŞİİRLERİNDE TURNA MOTİFİ TURNA MOTION IN PIR SULTAN ABDAL
  Authors: Fatma PINAR KUZU
  Number of views: 475
 • 123-134
  TÜRK KÜLTÜRÜNDE LOKMAN HEKİM* LOKMAN HEKIM IN TURKISH CULTURE
  Authors: Elif GÜLTEKİN
  Number of views: 224
 • 135-144
  GİRESUN’DA TÜRK İSKÂNINA BİR ÖRNEK: ZAVİYE AN EXAMPLE OF TURKISH SETTLEMENT IN GIRESUN: ZAWIYA
  Authors: Mehmet ÖZMENLİ and Nazım KURUCA
  Number of views: 250
 • 145-154
  MANAS DESTANI’NDA İSLAMİYETLE İLİŞKİLİ URANLAR / SAVAŞ NARALARI BATTLE CRYS RELATED WITH ISLAM IN THE MANAS EPIC
  Authors: Nurdin USEEV
  Number of views: 212
 • 155-186
  HABİBZÂDE RODOSLU AHMET KEMAL’İN (1889-1966) CEM SULTAN HAKKINDA BİLİNMEYEN BİR TİYATRO ESERİ [AN UNKNOWN THEATER WORK ABOUT SULTAN CEM BY HABİBZÂDE RODOSLU AHMET KEMAL (1889-1966)]
  Authors: Ayşe CAMKARA ERGİNER
  Number of views: 203
 • 187-199
  KAŞGARLI MAHMUT’UN DİVANU LÜGATİ’T-TÜRK ADLI ESERİNDE YER ALAN ÖLÇÜ BİRİMLERİ UNITIES OF MEASUREMENT IN KAŞGARLI MAHMUTS DIVANU LUGATI’T-TURK
  Authors: Yermukhamet MARALBEK and Muhammet KOÇAK
  Number of views: 305
 • 203-208
  ALEVÎ-BEKTAŞÎ İNANCINA DAİR İKİ VELÂYET-NÂME* TWO VELAYETNAMES ABOUT THE ALEVI-BEKTASHI BELIE
  Authors: Mevlüt İLHAN
  Number of views: 184


1 2  Следующая страница  В конец
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us