Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE SCIENCES
INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING
The Animal BiologyRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
784
YesterdayYesterday
1948
This weekThis week
2732
Last WeekLast week
12795
This monthThis month
36335
Last monthLast month
118710
All daysAll days
2871624

Švietimas: politika, vadyba, kokybė /Education Policy, Management and Quality

Number Vol. 10-3, 2018

 • 102-104
  BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS KARJEROS SPECIALISTO VAIDMUO UGDANT MOKINIŲ KARJEROS KOMPETENCIJAS [GENERAL EDUCATION SCHOOL CAREER SPECIALIST’S ROLE DEVELOPING STUDENT CAREER COMPETENCIES]
  Authors: Dalia Augienė
  Number of views: 48
 • 105-114
  7-8 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI: KARJEROS SPECIALISTŲ POZICIJA [CAREER EDUCATION OF 7TH-8TH GRADE STUDENTS: CAREER PROFESSIONALS` POSITION]
  Authors: Rita Totorienė, Dalia Augienė
  Number of views: 49
 • 115-127
  UGDYMO KARJERAI ĮGYVENDINIMAS GIMNAZIJOJE: LŪKESČIAI IR PROBLEMOS [IMPLEMENTATION OF CAREER EDUCATION IN GYMNASIUM: EXPECTATIONS AND PROBLEMS]
  Authors: Renata Vaitulionienė, Dalia Augienė
  Number of views: 51
 • 128-133
  THE PHILOSOPHICAL NEED OF PEACE EDUCATION
  Authors: Ferit Baça
  Number of views: 57
 • 135-139
  BalticSTE2019 Symposium
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 45

Number Vol. 10-2, 2018

 • 60-62
  IKIMOKYKLINIS UGDYMAS DĖMESIO CENTRE! NEJAUGI...[ PRESCHOOL EDUCATION IN THE CENTRE OF ATTENTION! IS IT REALLY...]
  Authors: Rita Makarskaitė – Petkevičienė
  Number of views: 98
 • 63-74
  VAIKŲ JUDĖJIMO ĮGŪDŽIŲ KAITA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ UGDYTOJŲ KVALIFIKACIJOS ASPEKTU [MOTOR SKILLS DEVELOPMENT ALTERATIONS OF PRE-SCHOOL AGED CHILDREN IN RELATION TO QUALIFICATION OF EDUCATORS]
  Authors: Rita Gruodytė-Račienė, Viktorija Tamulaitė
  Number of views: 82
 • 75-90
  LAUKO EDUKACINĖS ERDVĖS: IDĖJOS IR NAUJOS UGDYMO GALIMYBĖS [OUTDOOR EDUCATIONAL ENVIRONMENTS: IDEAS AND NEW EDUCATIONAL POSSIBILITIES]
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Number of views: 360
 • 92-96
  BalticSTE2019 Symposium
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 76

Number Vol. 10-1, 2018

 • 4-7
  APIE MOKYMO(SI) PRIEMONES IR NE TIK [ABOUT TEACHING/LEARNING DEVICES AND NOT ONLY]
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Number of views: 133
 • 8-26
  PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ TĖVŲ POŽIŪRIS Į TARPUSAVIO BENDRADARBIAVIMĄ [THE POINT OF VIEW OF PRIMARY CLASS TEACHERS AND PARENTS FOR COLLABORATION]
  Authors: Birutė Šilėnienė, Asta Širiakovienė
  Number of views: 123
 • 27-46
  ARGUMENTAVIMAS PRADINĖSE KLASĖSE DIRBANT SU ISTORINIAIS ŠALTINIAIS: 4 KLASĖS MOKINIŲ ARGUMENTAVIMO IR ŠALTINIO SUPRATIMO GEBĖJIMŲ KAITA [ARGUMENTATION IN PRIMARY CLASS WHILE WORKING WITH HISTORICAL SOURCES: THE DEVELOPMENT OF 4TH FORMERS’ ARGUMENTATION AND UNDERSTANDING HISTORICAL SOURCE ABILITIES]
  Authors: Aušra Žemgulienė, Aistė Babachinaitė
  Number of views: 214
 • 47-53
  INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING IN POLAND
  Authors: Anna Klim-Klimaszewska
  Number of views: 130


1
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us