Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

ENDOKRYNOLOGIA
International Journal of Business and General Management
International Journal of General Engineering and Technology
International Journal of Computer Science and EngineeringRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
351
YesterdayYesterday
1992
This weekThis week
6344
Last WeekLast week
13118
This monthThis month
42934
Last monthLast month
54226
All daysAll days
2483158

Švietimas: politika, vadyba, kokybė /Education Policy, Management and Quality

Number Vol. 10-2, 2018

 • 60-62
  IKIMOKYKLINIS UGDYMAS DĖMESIO CENTRE! NEJAUGI...[ PRESCHOOL EDUCATION IN THE CENTRE OF ATTENTION! IS IT REALLY...]
  Authors: Rita Makarskaitė – Petkevičienė
  Number of views: 5
 • 63-74
  VAIKŲ JUDĖJIMO ĮGŪDŽIŲ KAITA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ UGDYTOJŲ KVALIFIKACIJOS ASPEKTU [MOTOR SKILLS DEVELOPMENT ALTERATIONS OF PRE-SCHOOL AGED CHILDREN IN RELATION TO QUALIFICATION OF EDUCATORS]
  Authors: Rita Gruodytė-Račienė, Viktorija Tamulaitė
  Number of views: 5
 • 75-90
  LAUKO EDUKACINĖS ERDVĖS: IDĖJOS IR NAUJOS UGDYMO GALIMYBĖS [OUTDOOR EDUCATIONAL ENVIRONMENTS: IDEAS AND NEW EDUCATIONAL POSSIBILITIES]
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Number of views: 6
 • 92-96
  BalticSTE2019 Symposium
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 3

Number Vol. 10-1, 2018

 • 4-7
  APIE MOKYMO(SI) PRIEMONES IR NE TIK [ABOUT TEACHING/LEARNING DEVICES AND NOT ONLY]
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Number of views: 57
 • 8-26
  PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ TĖVŲ POŽIŪRIS Į TARPUSAVIO BENDRADARBIAVIMĄ [THE POINT OF VIEW OF PRIMARY CLASS TEACHERS AND PARENTS FOR COLLABORATION]
  Authors: Birutė Šilėnienė, Asta Širiakovienė
  Number of views: 57
 • 27-46
  ARGUMENTAVIMAS PRADINĖSE KLASĖSE DIRBANT SU ISTORINIAIS ŠALTINIAIS: 4 KLASĖS MOKINIŲ ARGUMENTAVIMO IR ŠALTINIO SUPRATIMO GEBĖJIMŲ KAITA [ARGUMENTATION IN PRIMARY CLASS WHILE WORKING WITH HISTORICAL SOURCES: THE DEVELOPMENT OF 4TH FORMERS’ ARGUMENTATION AND UNDERSTANDING HISTORICAL SOURCE ABILITIES]
  Authors: Aušra Žemgulienė, Aistė Babachinaitė
  Number of views: 103
 • 47-53
  INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING IN POLAND
  Authors: Anna Klim-Klimaszewska
  Number of views: 52

Number Vol. 9-3, 2017

 • 114-131
  LIETUVIŲ IMIGRANTŲ VAIKŲ INTEGRACIJOS PROBLEMOS NORVEGIJOJE [INTEGRATION PROBLEMS OF LITHUANIAN IMMIGRANTS' CHILDREN IN NORWAY]
  Authors: Birutė Šilėnienė, Viktorija Koblova
  Number of views: 93
 • 132-140
  REALAUS GYVENIMIŠKO KONTEKSTO NAUDOJIMAS SOCIALINIŲ IR GAMTOS MOKSLŲ SRITIES UŽDUOTYSE 4 KLASĖJE: AUKŠTESNIO LYGIO MĄSTYMO GEBĖJIMŲ ASPEKTAS [USING THE REAL-LIFE CONTEXT IN SOCIAL AND NATURAL SCIENCE ITEMS IN GRADE 4: HIGHER-ORDER THINKING SKILLS ASPECT]
  Authors: Nadia Venskuvienė
  Number of views: 66
 • 141-150
  GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE: LOPŠELIO-DARŽELIO „TRYS NYKŠTUKAI“ ATVEJIS [IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF A GOOD SCHOOL IN THE PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTION: THE CASE OF THE NURSERY SCHOOL “TRYS NYKSTUKAI”]
  Authors: Reda Poneliene, Danguole Dargiene
  Number of views: 118
 • 151-156
  EDUCATION ACTUALITIES IN POLAND: AN INTERVIEW WITH ANNA KLIM-KLIMASZEWSKA
  Authors: Vincentas Lamanauskas
  Number of views: 66

Number Vol. 9-2, 2017

 • 72-75
  MOKYTOJAS, KURIUO NORĖČIAU SEKTI [TEACHER, WHO I WOULD LIKE TO FOLLOW]
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Number of views: 99
 • 76-88
  TĖVŲ ĮSITRAUKIMAS Į IKIMOKYKLINĖS UGDYMO ĮSTAIGOS VEIKLĄ: TĖVŲ NUOMONĖ [PARENTS INVOLVEMENT IN THE PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION ACTIVITIES: PARENTS OPINION]
  Authors: Skaistė Kovienė
  Number of views: 130
 • 89-97
  STATE AND DEVELOPING OF DISCIPLINE AT LOVER SECONDARY SCHOOLS
  Authors: Alex Wirth, Boris Aberšek
  Number of views: 94
 • 98-106
  MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMA KARJEROS EDUKOLOGIJA: MODERNUS POŽIŪRIS Į KARJEROS VALDYMĄ [MASTER’S DEGREE STUDY PROGRAMME CAREER EDUCATION: MODERN POSITION TO CAREER MANAGEMENT]
  Authors: Dalia Augienė, Vincentas Lamanauskas
  Number of views: 71

Number Vol. 9-1, 2017

 • 4-6
  INNOVATIONS AND STAMPS
  Authors: Valiantsina Dynich
  Number of views: 124
 • 7-19
  THE USE OF SPEED READING TECHNIQUE PROMOTING STUDENTS' LEADERSHIP IN PRIMARY CLASSES
  Authors: Ingrida Mereckaitė
  Number of views: 184
 • 20-32
  EFFECTIVENESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE MANAGEMENT OF TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
  Authors: James Edomwonyi Edokpolor, Adesuwa Imafidon
  Number of views: 132
 • 33-55
  THE PASSION TO TEACH: A DIALOGUE WITH BRIAN P. COPPOLA
  Authors: Liberato Cardellini
  Number of views: 104
 • 56-65
  THE TEACHER OF TODAY AND TOMORROW
  Authors: Linas Jašinauskas, Elvyda Martišauskienė, Dalia Survutaitė
  Number of views: 131


1 2 3 4 5  Следующая страница  В конец
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us