Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Business and Economics Research Journal
Historical Views
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Asian Pacific Journal of ReproductionRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1204
YesterdayYesterday
1925
This weekThis week
9179
Last WeekLast week
14039
This monthThis month
100904
Last monthLast month
63574
All daysAll days
3950665

Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy

Number 1, 2019

 • 19-38
  INNOVATIVE POSSIBILITIES OF ACTIVITIES WITH VISUAL ART IN PRE-PRIMARY EDUCATION
  Authors: IVANA ROCHOVSKÁ
  Number of views: 91
 • 39-54
  WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW PRZEZ DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM
  Authors: ANNA GRABOWSKA, MARIOLA WOJCIECHOWSKA
  Number of views: 94
 • 55-59
  UNIVERSAL EDUCATIONAL DESIGN IN AN INCLUSIVE EDUCATIONAL SCHOOL
  Authors: ANNA HAINUS
  Number of views: 96
 • 61-69
  QUALITY MANAGEMENT OF VOCATIONAL TRAINING PROCESS PROBLEMS AND DEFINITIONS DURING THE NATIONAL EDUCATION COMMISSION
  Authors: DALIA MARTIŠAUSKIENĖ, KĘSTUTIS TRAKŠELYS
  Number of views: 108
 • 79-90
  RELAKSACJA W PRACY NAD PRAWIDŁOWĄ EMISJĄ GŁOSU
  Authors: LUCYNA SIKORSKA
  Number of views: 87
 • 91-98
  KONCEPCJA PRACY DYPLOMOWEJ NA KIERUNKACH SPOŁECZNYCH O PROFILU PRAKTYCZNYM
  Authors: PIOTR MAZUR
  Number of views: 87
 • 101-123
  SCHOOLING, EDUCATION AND POVERTY IN RESEARCH IN SLOVAK REPUBLIC
  Authors: ALENA NOVOTNÁ, ANNA ŽILOVÁ
  Number of views: 106
 • 125-144
  ASPIRACJE ŻYCIOWE WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA
  Authors: MAŁGORZATA JURNY, MARIOLA WOJCIECHOWSKA
  Number of views: 94
 • 145-166
  VIOLENCE AGAINST OTHER PERSONS (RESEARCH IN THE SLOVAK REPUBLIC AND POLAND)
  Authors: ANNA ŽILOVÁ, ALENA NOVOTNÁ
  Number of views: 108
 • 167-176
  MEDIATION IN MUNICIPALITIES IN SLOVAKIA AND SELECTED EU COUNTRIES
  Authors: MONIKA SMOLNICKÁ
  Number of views: 95
 • 177-193
  AKTYWIZOWANIE OSÓB STARSZYCH NA PRZYKŁADZIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
  Authors: RENATA GRZEGORSKA, MARIOLA WOJCIECHOWSKA
  Number of views: 94
 • 195-201
  HISTORYCZNY ROZWÓJ PRAWA PRACY SOCJALNEJ W SZKOCJI
  Authors: LESZEK AFTYKA
  Number of views: 89
 • 203-207
  MORALNO-TEOLOGICZNE I SPOŁECZNO-PRAWNE ASPEKTY KARY ŚMIERCI
  Authors: MAGDALENA PŁOTCZYK
  Number of views: 119

Number 2, 2018

 • 11-21
  WYCHOWAWCZY WYMIAR POSTAW ŻOŁNIERZY PODZIEMIA ANTYKOMUNISTYCZNEGO W WYBRANYCH BIOGRAFIACH
  Authors: SABAT KATARZYNA
  Number of views: 199
 • 45-53
  RÓŻA CZACKA (1876-1961) – PIONIERKA POLSKIEJ TYFLOLOGII, ZAŁOŻYCIELKA DZIEŁA LASEK, NIEWIDOMA MATKA NIEWIDOMYCH
  Authors: ŁOBACZ MAŁGORZATA
  Number of views: 228
 • 55-62
  PROBLEMY I WYZWANIA EDUKACYJNE W OKRESIE POWSTAWANIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
  Authors: MISZCZAK KATARZYNA
  Number of views: 304
 • 65-81
  SYTUACJA ZDROWOTNO - ROZWOJOWA DZIECI DO LAT 3 WYCHOWUJĄCYCH SIĘ W ŚRODOWISKU RODZINNYM I ŻŁOBKOWYM
  Authors: WOLSKA-DŁUGOSZ MAŁGORZATA, MALARECKA MILENA
  Number of views: 195
 • 83-94
  PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE JAKO JEDEN Z CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ROZWÓJ I UTRZYMANIE DOBREGO STANU ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY WZMOŻONEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
  Authors: BAJAK MONIKA, AFTYKA LESZEK
  Number of views: 207
 • 95-110
  TERAPIE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DZIECI Z AUTYZMEM
  Authors: WOLSKA-DŁUGOSZ MAŁGORZATA, PŁUSA ANETA
  Number of views: 839
 • 111-121
  SYMULACJE MENTALNE U OSÓB O PRAWIDŁOWEJ MASIE CIAŁA I Z NADWAGĄ
  Authors: STYK WOJCIECH, ISKRA JUSTYNA, KLINKOSZ WALDEMAR
  Number of views: 222
 • 123-132
  WARTOŚĆ ŻYCIA A NIEMOŻNOŚĆ TRANSGRESJI WŁASNEJ NATURY. NA MARGINESIE DYSKUSJI NAD JAKOŚCIĄ ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Authors: SZUDRA-BARSZCZ ANNA
  Number of views: 196
 • 135-144
  OBOWIĄZKI DZIECKA WZGLĘDEM RODZICÓW W ŚWIETLE KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO
  Authors: JASZCZUK KAMIL, ŁUSIAK PIOTR
  Number of views: 248
 • 145-164
  BEZPIECZEŃSTWO KRYMINALNE A BEZROBOCIE (BADANIA NAD POZIOMEM BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE DĄBROWSKIM W LATACH 2005-2014)
  Authors: TABIŚ BOGDAN
  Number of views: 210
 • 165-180
  BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA (NA PRZYKŁADZIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM)
  Authors: STOJECKA – ZUBER RENATA, OSTROWSKA MONIKA, AFTYKA LESZEK
  Number of views: 195
 • 181-193
  PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH - WYJAŚNIENIA TEORETYCZNE I RZECZYWISTOŚĆ BADAWCZA
  Authors: OSTROWSKA MONIKA, STOJECKA – ZUBER RENATA
  Number of views: 387
 • 195-203
  SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM
  Authors: FRYSZTAK BERNADETA
  Number of views: 233

Number 1, 2018

 • 11-20
  BILDUNGS-PROZESS BEI DER INTEGRATION VON HUMANISIERUNG DER GESELLSCHAHT UND DER WELTANSCHAULICHEN GRUNDLAGEN DER BILDUNG
  Authors: OKSANA KONDUR
  Number of views: 193
 • 21-32
  RESEARCH OF THE PROBLEM OF DIALOGUE EDUCATION IMPLEMENTATION IN THE FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ TRAINING PROCESS: PHILOSOPHICAL AND ANTHROPOLOGICAL APPROACH
  Authors: FOMIN KATERYNA
  Number of views: 187
 • 33-52
  EXECUTIVE FUNCTIONS & LEARNING DISABILITIES – CORRELATIONS IN DIAGNOSTICS AND PREVENTION OF FASD
  Authors: OKALOVÁ OĽGA, JABLONSKÝ TOMÁŠ
  Number of views: 188
 • 53-63
  MOTIVATION OF STUDENTS TO THE PROFESSIONAL PEDAGOGICAL ACTIVITIES
  Authors: BUDNYK OLENA
  Number of views: 198
 • 65-98
  O POŻYTKACH Z NAUCZANIA-UCZENIA SIĘ HISTORII
  Authors: ANDRZEJ STĘPNIK, DARIUSZ SZEWCZUK
  Number of views: 192
 • 99-112
  INNOWACJE JĘZYKOWE W MOWIE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
  Authors: SIKORSKA LUCYNA
  Number of views: 467
 • 113-124
  ZROZUMIEĆ WŁĄCZANIE W EDUKACJI – MIĘDZY ZMIANĄ A KONTYNUACJĄ
  Authors: SKAŁBANIA BARBARA
  Number of views: 203
 • 125-135
  PODMIOTOWOŚĆ UCZNIA W ZAŁOŻENIACH REFORMY PROGRAMOWEJ SYSTEMU OŚWIATY 2017
  Authors: DEPA DOROTA
  Number of views: 255
 • 137-147
  METODA INSTRUMENTAL ENRICHMENT JAKO FILOZOFIA POMAGANIA - ZNACZENIE MEDIACJI I DIALOGU
  Authors: SKAŁBANIA BARBARA
  Number of views: 332
 • 151-168
  PSYCHOPEDAGOGICZNE UWARUNKOWANIA PREFERENCJI WARTOŚCI AUTOTELICZNYCH I INSTRUMENTALNYCH MŁODZIEŻY LICEALNEJ
  Authors: STEPULAK MARIAN ZDZISŁAW, DUBIS MAŁGORZATA
  Number of views: 179
 • 169-189
  MIĘDZYPOKOLENIOWY PRZEKAZ TRADYCJI WYCHOWAWCZYCH
  Authors: WOLSKA-DŁUGOSZ MAŁGORZATA, MALARECKA MILENA
  Number of views: 235
 • 191-216
  SYSTEM WARTOŚCI MŁODZIEŻY ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH. WARTOŚĆ PRACY
  Authors: JANUSZKIEWICZ EWA, WOJCIECHOWSKA MARIOLA
  Number of views: 195
 • 217-236
  RODZINA W HIERARCHII WARTOŚCI BADANEJ MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH
  Authors: BUJNOWSKA MAGDALENA, WOJCIECHOWSKA MARIOLA
  Number of views: 224
 • 237-257
  STAROŚĆ W OCENIE MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH W KIELCACH
  Authors: SZYMONIAK AGNIESZKA, WOJCIECHOWSKA MARIOLA
  Number of views: 201
 • 259-275
  ZJAWISKO TOLERANCJI W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
  Authors: CHEŁCHOWSKI JANUSZ, STOJECKA – ZUBER RENATA
  Number of views: 203
 • 277-285
  DAR WOLNOŚCI A WSPÓŁCZESNE FORMY ZNIEWOLENIA MŁODEGO CZŁOWIEKA
  Authors: ŁOBACZ MAŁGORZATA
  Number of views: 600

Number 2, 2017

 • 11-22
  CZŁOWIEK RADZĄCY SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI JAKO WYZWANIE DLA WSPÓŁCZESNEGO WYCHOWANIA
  Authors: JUSTYNA ISKRA, MAŁGORZATA ARTYMIAK
  Number of views: 285
 • 23-33
  OPIEKA NAD DZIECKIEM W RODZINIE ZASTĘPCZEJ – INNOWACJE CZY SPRAWDZONE METODY
  Authors: JÓZEFA MATEJEK, MAŁGORZATA WOLSKA-DŁUGOSZ
  Number of views: 311
 • 35-47
  OPIEKA I WYCHOWANIE DZIECI W RODZINACH BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ KURATORA SĄDOWEGO
  Authors: MAŁGORZATA WOLSKA-DŁUGOSZ, JÓZEFA MATEJEK
  Number of views: 233
 • 49-59
  INSTITUTIONAL FORMS AND SCOPE OF ASSISTANCE FOR PEOPLE WITH DISABILITIES. STUDY ON THE EXAMPLE OF THE MUNICIPAL SOCIAL ASSISTANCE CENTRE IN JAROSŁAW
  Authors: ALICJA KŁOS, ALENA NOVOTNÁ
  Number of views: 224
 • 63-72
  ADAPTACJA SZKOLNA DZIECI 7-LETNICH
  Authors: DOMINIKA MAŚ
  Number of views: 769
 • 73-82
  ROLA WYOBRAŹNI WE WCZESNEJ EDUKACJI – WYCHOWANIE DO TRANSGRESJI I INNOWACJI
  Authors: BARBARA SKAŁBANIA
  Number of views: 233
 • 83-97
  DESIRES, PLEASURES, FEARS AND WORRIES OF THE CURRENT CHILDREN
  Authors: INGRIDA KRNÁČOVÁ
  Number of views: 259
 • 99-105
  THE HIERARCHY OF VALUES AMONG CHILDREN AT YOUNGER SCHOOL AGE (ON THE EXAMPLE OF ABERDEEN)
  Authors: LESZEK AFTYKA, PIOTR MAZUR, RENATA STOJECKA-ZUBER
  Number of views: 251
 • 107-118
  PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS OF EARLY CHILDREN LITERACY AND THE NATIONAL CURRICULUM OF PRE-PRIMARY EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHERS
  Authors: JANA VENZELOVÁ
  Number of views: 252
 • 119-128
  THE PROBLEM OF FORMATION OF READING CULTURE OF CHILDREN AND THE YOUTH IN UKRAINE
  Authors: OLENA BUDNYK
  Number of views: 262
 • 129-133
  INTERNET AS A CLASSROOM TOOL
  Authors: KAROLINA NAFALSKA
  Number of views: 248
 • 135-145
  THE COMPETENCE OF THE TEACHER AS A DIDACTIC CONDITION OF STUDENTS’ EFFECTIVE INDEPENDENT WORK ORGANIZATION
  Authors: LESYA MARTIROSIAN, VITA HORBACH
  Number of views: 231
 • 147-156
  EDUKACJA DLA GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM SZANSĄ NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
  Authors: ANDRZEJ KLUCZKOWSKI
  Number of views: 235
 • 157-169
  PARENTAL EDUCATION APPLYING PRINCIPLES OF ADULT TRAINING
  Authors: KĘSTUTIS TRAKŠELYS, DALIA MARTIŠAUSKIENĖ
  Number of views: 283

Number 1, 2017

 • 11-22
  SLOW W EDUKACJI CZYLI POWRÓT DO PODMIOTOWOŚCI
  Authors: Justyna Iskra, Waldemar Klinkosz, Małgorzata Artymiak
  Number of views: 299
 • 23-32
  TEACHING – AN IMPORTANT FACTOR IN DISCOVERING THE VALUE OF HUMANITY OF A MAN
  Authors: Małgorzata Łobacz
  Number of views: 317
 • 33-43
  ENSURING THE PERSONALITY-CENTERED APPROACHIN INCLUSIVE EDUCATION
  Authors: Tetyana Blyznyuk, Sergiy Sydoriv
  Number of views: 304
 • 47-55
  NAUCZYCIEL I JEGO ROLA W PROCESIE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYM
  Authors: Olena Budnyk, Hryhorij Wasianowycz
  Number of views: 306
 • 57-63
  THE SUBJECTIVE VIEW OF SLOVAK TEACHERS ON DISCIPLINE IN CLASSROOM
  Authors: Ružena Čiliaková, Alena Doušková
  Number of views: 311
 • 65-82
  PRZESTRZEŃ KU ZRÓWNOWAŻONEMU ROZWOJOWI W SZWEDZKICH PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH – WSPÓLNE KONSTRUOWANIE ZNACZEŃ
  Authors: Jolanta Andrzejewska, Iwona Zwierzchowska
  Number of views: 288
 • 83-98
  SURVEY OF CHILDREN´S PRECONCEPTS IN SOCIAL SPACE AS A PART OF RESEARCH OF THE CURRENT CHILDREN
  Authors: Ingrida Krnáčová
  Number of views: 319
 • 99-116
  WARTOŚCI TRADYCYJNE (BÓG, HONOR, OJCZYZNA) W ŻYCIU LICEALISTÓW DOTKNIĘTYCH BEZROBOCIEM SWOICH RODZICÓW
  Authors: Małgorzata Wolska-Długosz
  Number of views: 302
 • 117-125
  ZACHOWANIA ZDROWOTNE I MIEJSCE ZDROWIA W HIERARCHII WARTOŚCI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM
  Authors: Piotr Mazur
  Number of views: 314
 • 127-138
  DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO – ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH
  Authors: Barbara Skałbania, Wiktor Pietruk
  Number of views: 300
 • 153-168
  MENDICANTS – THE BEGGING RELIGIOUS ORDERS OF MIDDLE AGE
  Authors: Miroslav Gejdoš
  Number of views: 323
 • 169-195
  NAUCZANIE DUSZPASERSKO-WYCHOWAWCZE W BIOGRAFII PEDAGOGICZNEJ ORAZ KAZANIACH KSIĘDZA JULIANA MICHALCA (XX WIEK)
  Authors: Ryszard Małachowski
  Number of views: 312


1 2 3  Следующая страница  В конец
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us