Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Tekhné
Социосфера (Sociosphere)
INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING
Asian Pacific Journal of Tropical BiomedicineRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1962
YesterdayYesterday
2239
This weekThis week
6364
Last WeekLast week
14400
This monthThis month
36346
Last monthLast month
53207
All daysAll days
2752925

Pravo i Bezpeka (Law and Security (Law and Safety))

Number 2 (61), 2016

 • 6-11
  Загальна характеристика обігу та обробки персональних даних в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі органів внутрішніх справ України
  Authors: Різак М. В.
  Number of views: 163
 • 11-17
  Феномен поліцейської культури (police culture) у сучасних зарубіжних дослідженнях
  Authors: Ламаш І. В.
  Number of views: 146
 • 18-24
  Діяльність Європейського Союзу щодо протидії торгівлі людьми
  Authors: Войціховський А. В.
  Number of views: 287
 • 24-31
  Протидія порушенням законності в діяльності міліції УСРР у 1920-ті роки
  Authors: Греченко В. А.
  Number of views: 135
 • 31-37
  Юридична відповідальність як явище об’єктивного права
  Authors: Калєніченко Л. І.
  Number of views: 368
 • 38-42
  Зміст та особливості структури сучасного трансформаційного процесу
  Authors: Пампура М. В.
  Number of views: 206
 • 43-48
  Окремі аспекти організації експертної діяльності в Україні щодо проведення судово-економічних експертиз
  Authors: Євдокіменко С. В.
  Number of views: 242
 • 48-53
  Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів Міністерства внутрішніх справ України як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні
  Authors: Прокопенко О. Ю.
  Number of views: 262
 • 54-59
  Правова основа взаємодії інститутів громадянського суспільства та нової української поліції
  Authors: Субота С. І.
  Number of views: 303
 • 60-64
  Адміністративно-правовий статус господарських судів: сутність і зміст
  Authors: Шатерніков М. І.
  Number of views: 227
 • 65-69
  Криміналістична характеристика умисних вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості
  Authors: Галагуря Є. Л.
  Number of views: 200
 • 69-75
  Особливості кримінально-правової характеристики ознак складу злочинного безгосподарського використання земель
  Authors: Гладкова Є. О., Цвіркун Н. Ю.
  Number of views: 147
 • 75-79
  Реалізація прокурором функції обвинувачення на досудовому слідстві
  Authors: Гринюк В. О.
  Number of views: 348
 • 80-84
  Наукова розробленість питання негласного обстеження житла особи підрозділами кримінальної поліції
  Authors: Морквін Д. А.
  Number of views: 164
 • 84-88
  Типові способи шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва
  Authors: Опанасенко Н. О.
  Number of views: 207
 • 88-96
  Характеристика основних факторів поширення расизму та ксенофобії як фонових для злочинності явищ в Україні
  Authors: Прібиткова Н. О.
  Number of views: 175
 • 94-99
  Підготовка персоналу ОВС до роботи з населенням, яке хворіє на соціально небезпечні захворювання
  Authors: Кобикова Ю. В.
  Number of views: 160
 • 99-102
  Наказ як підстава для призначення на посаду поліцейського
  Authors: Худякова О. В.
  Number of views: 178
 • 103-108
  До проблеми визначення об’єкта житлових правовідносин
  Authors: Аврамова О. Є.
  Number of views: 159
 • 108-112
  Суб’єкти освітніх відносин
  Authors: Чалий Ю. І.
  Number of views: 122
 • 113-120
  Досвід психологічного забезпечення діяльності поліції (за матеріалами зарубіжних інформаційних джерел)
  Authors: Барко В. І., Остапович В. П., Барко В. В.
  Number of views: 216
 • 120-124
  Дисфункціональна сім’я як фактор соціалізації підлітків, схильних до бродяжництва
  Authors: Геращенко О. В.
  Number of views: 250
 • 124-129
  Чинники емоційного вигорання особистості судді, які негативно відбиваються на якості правосуддя
  Authors: Коваль А. А.
  Number of views: 233
 • 129-134
  Особливості соціальної тривоги та соціофобії у делінквентних підлітків
  Authors: Московченко В. В.
  Number of views: 151
 • 135-140
  Емпіричне дослідження правосвідомості майбутніх працівників поліції
  Authors: Посохова Я. С.
  Number of views: 177
 • 140-145
  Особливості особистісної саморегуляції злочинців-рецидивістів
  Authors: Філоненко В. М.
  Number of views: 142
 • 146-151
  Роль умов соціалізації в розвиненні соціального інтелекту особистості
  Authors: Харченко С. В.
  Number of views: 225
 • 151-156
  Психологічна допомога особистості, яка переживає кризу «хвороба досягнення»
  Authors: Цільмак О. М.
  Number of views: 190
 • 156-160
  Специфіка смисложиттєвих орієнтацій жінок, які реалізують патерналістські установки в економічній поведінці
  Authors: Штриголь Д. В., Ламаш І. В.
  Number of views: 128


1
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us