Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Synergy
International Journal of Intelligent Engineering and Systems
Mehran University Research Journal of Engineering and Technology
Theoretical & Applied ScienceRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1333
YesterdayYesterday
1664
This weekThis week
12644
Last WeekLast week
11922
This monthThis month
37505
Last monthLast month
61198
All daysAll days
2648148

Pravo i Bezpeka (Law and Security (Law and Safety))

Number 4 (59), 2015

 • 6-10
  Інформаційно-психологічні впливи в умовах соціальної аномії
  Authors: Євдокімова О. О.
  Number of views: 178
 • 11-17
  Еволюція системно-структурної організації місцевого самоврядування в Україні
  Authors: Кондрацька Н. М.
  Number of views: 305
 • 17-23
  Досвід конституційно-правового регулювання права на недоторканність житла у країнах Східної Європи та його значення для України
  Authors: Наумова Н. М.
  Number of views: 236
 • 24-27
  Інституційні реформи Державної фіскальної служби України як основа побудови нової сервісної служби
  Authors: Грушевський В. А.
  Number of views: 254
 • 27-31
  База даних як об’єкт інформаційних правовідносин
  Authors: Єфіменко М. Ю.
  Number of views: 201
 • 31-36
  Застосування міжнародно-правових актів як джерел адміністративно-процесуального права щодо виконання судових доручень судів України
  Authors: Ільков В. В.
  Number of views: 244
 • 36-41
  Приєднання до апеляційної скарги в адміністративному судочинстві
  Authors: Кирилюк І. В.
  Number of views: 575
 • 42-47
  Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі суб’єктів управління фінансовою системою України
  Authors: Кобзєва Т. А.
  Number of views: 291
 • 47-50
  Складові елементи податкової системи України та їх організаційно-правові зв’язки
  Authors: Пабат О. В.
  Number of views: 357
 • 50-55
  Інформаційна взаємодія національної поліції України з органами публічної влади та громадськістю
  Authors: Процких О. Ю.
  Number of views: 352
 • 55-61
  Розвиток освіти в Харківському регіоні
  Authors: Райнін І. Л.
  Number of views: 216
 • 61-66
  Сутність і стан упровадження електронної освіти в Україні
  Authors: Федорчук М. В.
  Number of views: 255
 • 67-71
  Оперативно-розшукова характеристика одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування
  Authors: Болвінов С. П.
  Number of views: 252
 • 71-77
  Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг
  Authors: Брильов М. О.
  Number of views: 280
 • 77-83
  Судово-економічна експертиза у протидії правопорушенням у банківській сфері
  Authors: Євдокіменко С. В.
  Number of views: 242
 • 83-88
  Організація взаємодії слідчих з органами державного фінансового контролю при виявленні злочинів на підприємствах галузі цукрового виробництва
  Authors: Іванцова О. В.
  Number of views: 277
 • 89-93
  Окремі аспекти чинників, що впливають на ефективність протидії організованій злочинності в сучасних умовах
  Authors: Качмар Б. М.
  Number of views: 234
 • 93-97
  Зміст поняття «розвідувальне опитування»
  Authors: Купенко С. А.
  Number of views: 258
 • 97-102
  Актуальність ролі віктимологічних знань у профілактиці корисливо-насильницьких злочинів
  Authors: Мірошніченко Т. О.
  Number of views: 213
 • 102-106
  Організаційно-правові питання діяльності підрозділу Литовської поліції з антитерористичних операцій «ARAS»: досвід та перспективи використання в Україні
  Authors: Чумак В. В.
  Number of views: 212
 • 107-111
  Вимоги до кандидатів на службу в поліції
  Authors: Худякова О. В.
  Number of views: 232
 • 112-114
  Поняття цивільно-правового захисту права власності підприємства
  Authors: Бандурка С. С.
  Number of views: 234
 • 115-120
  Юридична природа недійсного правочину
  Authors: Бахаєва А. С.
  Number of views: 304
 • 120-125
  Поняття та зміст суб’єктивних прав учасників господарських товариств. Правомочність на захист
  Authors: Киричок А. В.
  Number of views: 280
 • 126-132
  Особливості класифікації позовів у цивільному судочинстві
  Authors: Пуль С. І.
  Number of views: 315
 • 132-136
  Визначення місця інформації про особу в системі об’єктів цивільних прав
  Authors: Серебряник О. О.
  Number of views: 225
 • 136-141
  Правові засади відшкодування банківських вкладів фондом гарантування вкладів фізичних осіб
  Authors: Ходак Є. С.
  Number of views: 247
 • 142-147
  Управлінські здібності у структурі професійно важливих якостей керівного складу ОВС України: життєтворчий підхід
  Authors: Большакова А. М.
  Number of views: 195
 • 147-150
  Соціально-психологічні детермінанти бродяжництва підлітків
  Authors: Геращенко О. В.
  Number of views: 223
 • 150-155
  Професійне здоров’я правоохоронців як предмет психологічного дослідження
  Authors: Жданова І. В.
  Number of views: 321
 • 156-160
  Теоретичні аспекти проблеми професійно-психологічної надійності персоналу органів внутрішніх справ
  Authors: Макаренко П. В., Ларіонов С. О.
  Number of views: 212
 • 160-165
  Простір професійного розвитку як невід’ємна складова професіогенезу особистості
  Authors: Мілорадова Н. Е.
  Number of views: 208
 • 165-169
  Ставлення громадськості до поліції та її працівників (аналітичний огляд за матеріалами зарубіжних наукових досліджень)
  Authors: Смірнова О. М.
  Number of views: 239

Number 3 (58), 2015

 • 6-10
  Злочинність як об’єкт феноменологічного аналізу
  Authors: Бандурка О. М., Литвинов О. М.
  Number of views: 158
 • 11-15
  До питання щодо територіальної організації влади у Канаді
  Authors: Варунц Л. Д.
  Number of views: 202
 • 15-20
  Питання інформаційної безпеки України на сучасному етапі
  Authors: Войціховський А. В.
  Number of views: 226
 • 21-25
  Конституційне закріплення суспільного ладу: основні підходи
  Authors: Гудзь Т. І.
  Number of views: 239
 • 26-31
  Сучасне розуміння сутності юридичної відповідальності в правовій думці
  Authors: Калєніченко Л. І.
  Number of views: 199
 • 31-35
  Становлення та розвиток системи покарань у давньоримській державі
  Authors: Логвиненко Є. С.
  Number of views: 208
 • 35-41
  Образ проукраїнської державницької діяльності А. Шептицького
  Authors: Прокоп Н. М.
  Number of views: 175
 • 42-46
  Поняття судового правозастосування як правової форми здійснення функцій держави
  Authors: Мельничук С. М.
  Number of views: 167
 • 46-51
  Адміністративно-деліктна законотворчість: поняття та функції
  Authors: Небрат О. О.
  Number of views: 190
 • 51-57
  Координаційна діяльність прокурора: управлінсько-правова природа, легітимізація і проблеми легалізації
  Authors: Проневич О. С.
  Number of views: 193
 • 57-62
  Персональні дані як об’єкт неправомірного посягання
  Authors: Різак М. В.
  Number of views: 260
 • 62-67
  Проблеми використання оціночних понять в адміністративно-деліктному законодавстві
  Authors: Салманова О. Ю.
  Number of views: 210
 • 68-71
  Використання результатів одорологічного дослідження як доказів у кримінальному провадженні
  Authors: Гусєва В. О.
  Number of views: 228
 • 72-77
  Деякі проблеми часу в сучасному кримінальному праві України
  Authors: Житний О. О.
  Number of views: 173
 • 77-82
  Новітні татуювання: види, особливості та криміналістичне значення
  Authors: Пазинич Т. А., Лапта С. П.
  Number of views: 359
 • 83-87
  Місце та зміст окремих термінів у сфері застосування техніки в оперативно-розшуковій діяльності
  Authors: Пеньков С. В.
  Number of views: 232
 • 87-93
  Історичний аналіз діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення правопорядку в регіоні
  Authors: Прокопенко О. Ю.
  Number of views: 159
 • 93-97
  До питання про генезис відповідальності за злочини проти осіб та установ, які мають міжнародний захист
  Authors: Ральченко І. М.
  Number of views: 170
 • 97-102
  Особливості правозастосовного процесу в діяльності органів внутрішніх справ
  Authors: Слинько Д. В.
  Number of views: 227
 • 103-108
  Сучасні наукові уявлення щодо взаємодії громадянського суспільства і поліцейських структур
  Authors: Субота С. І.
  Number of views: 213
 • 109-114
  Правовий режим доменних імен та їх місце в системі об’єктів права інтелектуальної власності
  Authors: Грицай В. І.
  Number of views: 396
 • 114-120
  Сучасні підходи до застосування мотивації і стимулювання працівників
  Authors: Колєснік Т. В.
  Number of views: 274
 • 120-124
  До питання поглиблення правового взаємозв’язку між правопорушеннями суб’єктів господарських відносин та господарськими санкціями
  Authors: Мацелик М. О., Онишко О. В.
  Number of views: 243
 • 124-129
  Проблеми законодавчого регулювання української нерухомості в історичному контексті
  Authors: Сурженко О. А.
  Number of views: 190
 • 129-133
  Виховання як елемент освітньої послуги
  Authors: Чалий Ю. І.
  Number of views: 176
 • 133-137
  Психологічний зміст і особливості професійної правоохоронної діяльності працівників Інтерполу МВС України
  Authors: Барко В. І., Величко В. В.
  Number of views: 171
 • 138-142
  Формування конструктивної стратегії поведінки особистості працівників ОВС
  Authors: Гіренко С. П., Котелюх М. О., Петленко О. В.
  Number of views: 230
 • 142-146
  Особливості віктимної поведінки неповнолітніх з неблагополучних сімей
  Authors: Міцик Т. О.
  Number of views: 202
 • 146-150
  Причини агресивної поведінки жінок в місцях позбавлення волі
  Authors: Кожушко А. Р.
  Number of views: 257
 • 150-154
  Саморегуляція як професійно важлива якість працівника ОВС
  Authors: Потапова С. М., Землянська О. В.
  Number of views: 212
 • 154-160
  Використання інтерактивних технологій навчання в процесі розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців Національної поліції України
  Authors: Смірнова О. М.
  Number of views: 131
 • 160-165
  Взаємозв’язок готовності до ризику та відповідальності як професійно важливих якостей особистості охоронників у приватних охоронних організаціях
  Authors: Чепіга Л. П.
  Number of views: 154
 • 166-169
  Гендерні особливості віктимності підлітків
  Authors: Шевченко Л. О., Селіванова О. І.
  Number of views: 365

Number 2 (57), 2015

 • 7-12
  Проблеми класифікації функцій правозастосовної діяльності
  Authors: Гусаров С. М.
  Number of views: 169
 • 12-16
  Підривні соціальні технології у структурі гібридної війни
  Authors: Рущенко І. П.
  Number of views: 338
 • 17-19
  Роль виборів у політичному житті держави
  Authors: Бандурка А. С.
  Number of views: 255
 • 19-23
  Моральне і правове виховання як чинники конструювання громадянського суспільства
  Authors: Брусакова О. В.
  Number of views: 195
 • 23-27
  Проблеми ефективності законодавства України
  Authors: Дубина Н. А., Турута О. В.
  Number of views: 442
 • 28-32
  Дискусійні питання класифікації окремих видів соціальної відповідальності
  Authors: Калєніченко Л. І.
  Number of views: 233
 • 32-38
  Окремі аспекти діяльності судової гілки влади в механізмі поділу влади
  Authors: Процюк І. В.
  Number of views: 228
 • 38-45
  Право дитини на освіту: забезпечення реалізації можливостей та автономності
  Authors: Селюков В. С.
  Number of views: 367
 • 46-50
  Інформаційна взаємодія Державної фіскальної служби України з іншими суб’єктами податкових правовідносин під час адміністрування податку на майно
  Authors: Вікторчук М. В.
  Number of views: 349
 • 50-55
  Поняття, сутність та місце медіації в системі механізмів відновного правосуддя
  Authors: Глущенко О. А.
  Number of views: 211
 • 55-59
  Питання вдосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Торгівля з рук у невстановлених місцях»
  Authors: Гончаренко І. Б.
  Number of views: 198
 • 59-66
  Особливості Державної фіскальної служби України як суб’єкта державного управління
  Authors: Зозуля І. В., Шулатова І. С.
  Number of views: 389
 • 66-70
  Місцеві державні адміністрації як суб’єкти адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні (на прикладі Харківської обласної державної адміністрації)
  Authors: Коломоєць Н. В.
  Number of views: 182
 • 70-74
  Правові гарантії діяльності митних органів України
  Authors: Комзюк В. Т.
  Number of views: 265
 • 75-80
  До проблеми співвідношення понять «завдання» та «функції» Державної фіскальної служби України
  Authors: Чорна А. М
  Number of views: 329
 • 80-85
  Адміністративно-правовий статус адвокатури в Україні на сучасному етапі розвитку
  Authors: Шкребець Є. Ф.
  Number of views: 267
 • 86-92
  Сучасні тенденції наукових досліджень і правозастосовної практики протидії молодіжній злочинності
  Authors: Бабакін В. М.
  Number of views: 223
 • 92-97
  Уклонение потерпевшего от установления характера и степени тяжести вреда здоровью, причинённого преступлением: уголовно-процессуальные последствия и уголовно-правовая оценка (опыт Российской Федерации)
  Authors: Клемпарский Н. Н.
  Number of views: 174
 • 98-102
  Криміналістична характеристика особи злочинця та злочинних груп у сфері банківської діяльності
  Authors: Корнієнко В. В.
  Number of views: 164
 • 102-106
  Особливості агентурної роботи уповноважених суб’єктів у Радянській державі в 1922 році
  Authors: Манжай О. В.
  Number of views: 211
 • 107-113
  До питання щодо зарубіжного досвіду протидії кіберзлочинності
  Authors: Марков В. В.
  Number of views: 200
 • 113-120
  Поняття, сутність і значення інституту спеціального провадження в кримінальному процесі України
  Authors: Нагорнюк-Данилюк О. О.
  Number of views: 306
 • 120-126
  Політичне переслідування як соціально-правовий феномен: кримінологічний аспект
  Authors: Орлов Ю. В.
  Number of views: 189
 • 126-132
  Питання встановлення особи в діяльності Національної поліції України
  Authors: Процких О. Ю.
  Number of views: 257
 • 132-139
  Применение интеллектуальной системы криминального анализа в реальном времени (RICAS) для аналитического сопровождения оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования
  Authors: Узлов Д. Ю., Струков В. М., Григорович А. Б., Петрусенко А. И., Доскаленко С. Н.
  Number of views: 324
 • 139-143
  Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють приховування злочинів
  Authors: Четвертак Д. Ю.
  Number of views: 392
 • 144-147
  Правове регулювання відсторонення від роботи державних службовців
  Authors: Чавикіна Т. І.
  Number of views: 196
 • 148-154
  Критерії визначення розміру завданої моральної шкоди при її доказуванні в суді
  Authors: Батожська О. В., Піхурець О. В.
  Number of views: 399
 • 154-160
  Особливості рішення суду у справах про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб
  Authors: Бортнік О. Г., Степаненко Т. В.
  Number of views: 206
 • 160-165
  Згода одного з подружжя на вчинення правочинів щодо спільного майна
  Authors: Д’ячкова Н. А., Тучин Ф. А.
  Number of views: 235
 • 165-171
  Правові засади відшкодування моральної шкоди, завданої неправомірним використанням авторських прав
  Authors: Литвин С. Й.
  Number of views: 160
 • 171-176
  Суб’єкти відносин, пов’язаних з персональними даними
  Authors: Теремецький В. І.
  Number of views: 174
 • 177-182
  Психологічні особливості власників собак порід різних груп
  Authors: Александров Ю. В.
  Number of views: 177
 • 182-185
  Особистісні трансформації і деформації ціннісно-смислової сфери співробітників підрозділів громадської безпеки
  Authors: Віденєєв І. О.
  Number of views: 169
 • 186-193
  Особливості сприйняття представників сил охорони правопорядку студентською молоддю
  Authors: Воробйова І. В., Мацегора Я. В.
  Number of views: 200
 • 193-198
  Моделювання професійних конфліктних ризиків у підготовці майбутніх працівників патрульної поліції
  Authors: Гіренко С. П.
  Number of views: 213
 • 198-202
  Особливості соціального конструювання емоцій
  Authors: Горбачова О. В.
  Number of views: 173
 • 202-207
  Особливості професійного становлення особистості в процесі професійної підготовки
  Authors: Жидецька С. В., Землянська О. В.
  Number of views: 270
 • 207-211
  Теоретичні засади визначення поняття професійно важливих якостей майбутніх фахівців
  Authors: Нежданова Н. В.
  Number of views: 261
 • 212-216
  Вплив індивідуально-психологічних особливостей засуджених жінок на адаптацію у виправних установах
  Authors: Помацалюк А. Р.
  Number of views: 189
 • 217-211
  Проблема ідентичності та визначення психологічних основ її вивчення
  Authors: Посохова Я. С.
  Number of views: 211
 • 221-227
  Факторна структура опановуючої поведінки осіб з різним рівнем адиктивної ідентичності
  Authors: Шиліна А. А., Греса Н. В.
  Number of views: 224
 • 227-232
  Психолого-правові чинники ресоціалізації наркозалежної особистості
  Authors: Штейн Н. Г., Землянська О. В.
  Number of views: 196
 • 232-237
  Динаміка життєстійкості осіб із різним рівнем антиципаційної спроможності в період кризових подій у країні
  Authors: Штриголь Д. В., Горбик Н. К.
  Number of views: 180

Number 1 (56), 2015

 • 6-14
  Форми та методи взаємодії вищих навчальних закладів системи МВС України з територіальними підрозділами МВС щодо протидії кіберзлочинності (на прикладі роботи навчально-тренувального центру боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору ХНУВС)
  Authors: Марков В. В.
  Number of views: 189
 • 15-20
  Правова інтуїція як елемент професійної правосвідомості
  Authors: Волошенюк О. В.
  Number of views: 243
 • 20-29
  Боротьба міліції з самогоноварінням в УСРР у роки непу (1921–1929 рр.)
  Authors: Головко О. М., Греченко В. А.
  Number of views: 195
 • 29-34
  Експертиза проектів нормативно-правових актів у Франції
  Authors: Мінкова О. Г.
  Number of views: 208
 • 35-40
  Внутрішньоорганізаційні принципи адміністративної діяльності ОВС України
  Authors: Крєпакова М. Ю.
  Number of views: 239
 • 41-46
  Проблемні питання захисту прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному провадженні
  Authors: Абламський С. Є.
  Number of views: 297
 • 47-51
  Щодо визначення застави при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
  Authors: Даль А. Л.
  Number of views: 469
 • 51-55
  Особливості обстановки вчинення умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
  Authors: Лапта С. П., Гузєй В. М.
  Number of views: 300
 • 55-60
  Окремі питання застосування практики Європейського суду з прав людини щодо затримання особи у кримінальному судочинстві
  Authors: Лук’яненко Ю. В.
  Number of views: 579
 • 61-65
  Правова регламентація застосування запобіжних заходів відповідно до кримінального процесуального законодавства України та Ірану: порівняльний аналіз
  Authors: Петров О. С.
  Number of views: 190
 • 65-71
  Деякі аспекти забезпечення прав підозрюваного під час застосування запобіжних заходів
  Authors: Фоміна Т. Г.
  Number of views: 249
 • 72-75
  Правова природа заповідального відказу за законодавством України
  Authors: Немьонова С. В.
  Number of views: 203
 • 76-80
  Дослідження процесів тінізації в економіці України
  Authors: Попова Л. М.
  Number of views: 278
 • 81-85
  Теоретико-психологічні підходи до забезпечення гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України
  Authors: Барко В. І., Іванова О. В.
  Number of views: 288
 • 85-90
  Теоретичні підходи до визначення психологічного змісту і структури управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ
  Authors: Барко В. І., Чекулаєв М. А.
  Number of views: 239
 • 91-96
  Формування психологічної готовності працівників ОВС до дій в екстремальних умовах
  Authors: Бондаренко Я. Г., Котелюх М. О., Петленко О. В.
  Number of views: 768
 • 96-101
  Рефлексивність як психологічна умова гармонізації особистісного розвитку курсанта ВНЗ МВС
  Authors: Жданова І. В., Ластовець І. В.
  Number of views: 210
 • 102-108
  Гендерные особенности эмоциональной и автобиографической памяти
  Authors: Кузнецов М. А.
  Number of views: 228
 • 109-113
  Професійні установки як основа психологічної готовності правоохоронців до діяльності в екстремальних ситуаціях
  Authors: Макаренко П. В.
  Number of views: 208
 • 113-118
  Особливості визначення типів ідентичності майбутніх правоохоронців
  Authors: Макарова О. П.
  Number of views: 182
 • 118-123
  Гендерні особливості сприйняття понять життя і здоров’я особами, які вчинили насильницькі злочини
  Authors: Попова Г. В.
  Number of views: 258


1
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us