Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Tekhné
Социосфера (Sociosphere)
INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING
Asian Pacific Journal of Tropical BiomedicineRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
2005
YesterdayYesterday
2239
This weekThis week
6407
Last WeekLast week
14400
This monthThis month
36389
Last monthLast month
53207
All daysAll days
2752968

Pravo i Bezpeka (Law and Security (Law and Safety))

Number 4 (59), 2015

 • 6-10
  Інформаційно-психологічні впливи в умовах соціальної аномії
  Authors: Євдокімова О. О.
  Number of views: 185
 • 11-17
  Еволюція системно-структурної організації місцевого самоврядування в Україні
  Authors: Кондрацька Н. М.
  Number of views: 317
 • 17-23
  Досвід конституційно-правового регулювання права на недоторканність житла у країнах Східної Європи та його значення для України
  Authors: Наумова Н. М.
  Number of views: 244
 • 24-27
  Інституційні реформи Державної фіскальної служби України як основа побудови нової сервісної служби
  Authors: Грушевський В. А.
  Number of views: 261
 • 27-31
  База даних як об’єкт інформаційних правовідносин
  Authors: Єфіменко М. Ю.
  Number of views: 207
 • 31-36
  Застосування міжнародно-правових актів як джерел адміністративно-процесуального права щодо виконання судових доручень судів України
  Authors: Ільков В. В.
  Number of views: 254
 • 36-41
  Приєднання до апеляційної скарги в адміністративному судочинстві
  Authors: Кирилюк І. В.
  Number of views: 605
 • 42-47
  Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі суб’єктів управління фінансовою системою України
  Authors: Кобзєва Т. А.
  Number of views: 299
 • 47-50
  Складові елементи податкової системи України та їх організаційно-правові зв’язки
  Authors: Пабат О. В.
  Number of views: 367
 • 50-55
  Інформаційна взаємодія національної поліції України з органами публічної влади та громадськістю
  Authors: Процких О. Ю.
  Number of views: 359
 • 55-61
  Розвиток освіти в Харківському регіоні
  Authors: Райнін І. Л.
  Number of views: 223
 • 61-66
  Сутність і стан упровадження електронної освіти в Україні
  Authors: Федорчук М. В.
  Number of views: 263
 • 67-71
  Оперативно-розшукова характеристика одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування
  Authors: Болвінов С. П.
  Number of views: 261
 • 71-77
  Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг
  Authors: Брильов М. О.
  Number of views: 289
 • 77-83
  Судово-економічна експертиза у протидії правопорушенням у банківській сфері
  Authors: Євдокіменко С. В.
  Number of views: 254
 • 83-88
  Організація взаємодії слідчих з органами державного фінансового контролю при виявленні злочинів на підприємствах галузі цукрового виробництва
  Authors: Іванцова О. В.
  Number of views: 290
 • 89-93
  Окремі аспекти чинників, що впливають на ефективність протидії організованій злочинності в сучасних умовах
  Authors: Качмар Б. М.
  Number of views: 241
 • 93-97
  Зміст поняття «розвідувальне опитування»
  Authors: Купенко С. А.
  Number of views: 268
 • 97-102
  Актуальність ролі віктимологічних знань у профілактиці корисливо-насильницьких злочинів
  Authors: Мірошніченко Т. О.
  Number of views: 219
 • 102-106
  Організаційно-правові питання діяльності підрозділу Литовської поліції з антитерористичних операцій «ARAS»: досвід та перспективи використання в Україні
  Authors: Чумак В. В.
  Number of views: 221
 • 107-111
  Вимоги до кандидатів на службу в поліції
  Authors: Худякова О. В.
  Number of views: 242
 • 112-114
  Поняття цивільно-правового захисту права власності підприємства
  Authors: Бандурка С. С.
  Number of views: 240
 • 115-120
  Юридична природа недійсного правочину
  Authors: Бахаєва А. С.
  Number of views: 312
 • 120-125
  Поняття та зміст суб’єктивних прав учасників господарських товариств. Правомочність на захист
  Authors: Киричок А. В.
  Number of views: 285
 • 126-132
  Особливості класифікації позовів у цивільному судочинстві
  Authors: Пуль С. І.
  Number of views: 322
 • 132-136
  Визначення місця інформації про особу в системі об’єктів цивільних прав
  Authors: Серебряник О. О.
  Number of views: 231
 • 136-141
  Правові засади відшкодування банківських вкладів фондом гарантування вкладів фізичних осіб
  Authors: Ходак Є. С.
  Number of views: 254
 • 142-147
  Управлінські здібності у структурі професійно важливих якостей керівного складу ОВС України: життєтворчий підхід
  Authors: Большакова А. М.
  Number of views: 204
 • 147-150
  Соціально-психологічні детермінанти бродяжництва підлітків
  Authors: Геращенко О. В.
  Number of views: 235
 • 150-155
  Професійне здоров’я правоохоронців як предмет психологічного дослідження
  Authors: Жданова І. В.
  Number of views: 333
 • 156-160
  Теоретичні аспекти проблеми професійно-психологічної надійності персоналу органів внутрішніх справ
  Authors: Макаренко П. В., Ларіонов С. О.
  Number of views: 222
 • 160-165
  Простір професійного розвитку як невід’ємна складова професіогенезу особистості
  Authors: Мілорадова Н. Е.
  Number of views: 214
 • 165-169
  Ставлення громадськості до поліції та її працівників (аналітичний огляд за матеріалами зарубіжних наукових досліджень)
  Authors: Смірнова О. М.
  Number of views: 247

Number 3 (58), 2015

 • 6-10
  Злочинність як об’єкт феноменологічного аналізу
  Authors: Бандурка О. М., Литвинов О. М.
  Number of views: 165
 • 11-15
  До питання щодо територіальної організації влади у Канаді
  Authors: Варунц Л. Д.
  Number of views: 231
 • 15-20
  Питання інформаційної безпеки України на сучасному етапі
  Authors: Войціховський А. В.
  Number of views: 235
 • 21-25
  Конституційне закріплення суспільного ладу: основні підходи
  Authors: Гудзь Т. І.
  Number of views: 247
 • 26-31
  Сучасне розуміння сутності юридичної відповідальності в правовій думці
  Authors: Калєніченко Л. І.
  Number of views: 208
 • 31-35
  Становлення та розвиток системи покарань у давньоримській державі
  Authors: Логвиненко Є. С.
  Number of views: 216
 • 35-41
  Образ проукраїнської державницької діяльності А. Шептицького
  Authors: Прокоп Н. М.
  Number of views: 183
 • 42-46
  Поняття судового правозастосування як правової форми здійснення функцій держави
  Authors: Мельничук С. М.
  Number of views: 177
 • 46-51
  Адміністративно-деліктна законотворчість: поняття та функції
  Authors: Небрат О. О.
  Number of views: 199
 • 51-57
  Координаційна діяльність прокурора: управлінсько-правова природа, легітимізація і проблеми легалізації
  Authors: Проневич О. С.
  Number of views: 202
 • 57-62
  Персональні дані як об’єкт неправомірного посягання
  Authors: Різак М. В.
  Number of views: 274
 • 62-67
  Проблеми використання оціночних понять в адміністративно-деліктному законодавстві
  Authors: Салманова О. Ю.
  Number of views: 219
 • 68-71
  Використання результатів одорологічного дослідження як доказів у кримінальному провадженні
  Authors: Гусєва В. О.
  Number of views: 234
 • 72-77
  Деякі проблеми часу в сучасному кримінальному праві України
  Authors: Житний О. О.
  Number of views: 178
 • 77-82
  Новітні татуювання: види, особливості та криміналістичне значення
  Authors: Пазинич Т. А., Лапта С. П.
  Number of views: 383
 • 83-87
  Місце та зміст окремих термінів у сфері застосування техніки в оперативно-розшуковій діяльності
  Authors: Пеньков С. В.
  Number of views: 242
 • 87-93
  Історичний аналіз діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення правопорядку в регіоні
  Authors: Прокопенко О. Ю.
  Number of views: 167
 • 93-97
  До питання про генезис відповідальності за злочини проти осіб та установ, які мають міжнародний захист
  Authors: Ральченко І. М.
  Number of views: 176
 • 97-102
  Особливості правозастосовного процесу в діяльності органів внутрішніх справ
  Authors: Слинько Д. В.
  Number of views: 239
 • 103-108
  Сучасні наукові уявлення щодо взаємодії громадянського суспільства і поліцейських структур
  Authors: Субота С. І.
  Number of views: 221
 • 109-114
  Правовий режим доменних імен та їх місце в системі об’єктів права інтелектуальної власності
  Authors: Грицай В. І.
  Number of views: 419
 • 114-120
  Сучасні підходи до застосування мотивації і стимулювання працівників
  Authors: Колєснік Т. В.
  Number of views: 282
 • 120-124
  До питання поглиблення правового взаємозв’язку між правопорушеннями суб’єктів господарських відносин та господарськими санкціями
  Authors: Мацелик М. О., Онишко О. В.
  Number of views: 256
 • 124-129
  Проблеми законодавчого регулювання української нерухомості в історичному контексті
  Authors: Сурженко О. А.
  Number of views: 197
 • 129-133
  Виховання як елемент освітньої послуги
  Authors: Чалий Ю. І.
  Number of views: 185
 • 133-137
  Психологічний зміст і особливості професійної правоохоронної діяльності працівників Інтерполу МВС України
  Authors: Барко В. І., Величко В. В.
  Number of views: 180
 • 138-142
  Формування конструктивної стратегії поведінки особистості працівників ОВС
  Authors: Гіренко С. П., Котелюх М. О., Петленко О. В.
  Number of views: 247
 • 142-146
  Особливості віктимної поведінки неповнолітніх з неблагополучних сімей
  Authors: Міцик Т. О.
  Number of views: 211
 • 146-150
  Причини агресивної поведінки жінок в місцях позбавлення волі
  Authors: Кожушко А. Р.
  Number of views: 286
 • 150-154
  Саморегуляція як професійно важлива якість працівника ОВС
  Authors: Потапова С. М., Землянська О. В.
  Number of views: 226
 • 154-160
  Використання інтерактивних технологій навчання в процесі розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців Національної поліції України
  Authors: Смірнова О. М.
  Number of views: 137
 • 160-165
  Взаємозв’язок готовності до ризику та відповідальності як професійно важливих якостей особистості охоронників у приватних охоронних організаціях
  Authors: Чепіга Л. П.
  Number of views: 159
 • 166-169
  Гендерні особливості віктимності підлітків
  Authors: Шевченко Л. О., Селіванова О. І.
  Number of views: 388

Number 2 (57), 2015

 • 7-12
  Проблеми класифікації функцій правозастосовної діяльності
  Authors: Гусаров С. М.
  Number of views: 191
 • 12-16
  Підривні соціальні технології у структурі гібридної війни
  Authors: Рущенко І. П.
  Number of views: 348
 • 17-19
  Роль виборів у політичному житті держави
  Authors: Бандурка А. С.
  Number of views: 261
 • 19-23
  Моральне і правове виховання як чинники конструювання громадянського суспільства
  Authors: Брусакова О. В.
  Number of views: 203
 • 23-27
  Проблеми ефективності законодавства України
  Authors: Дубина Н. А., Турута О. В.
  Number of views: 449
 • 28-32
  Дискусійні питання класифікації окремих видів соціальної відповідальності
  Authors: Калєніченко Л. І.
  Number of views: 241
 • 32-38
  Окремі аспекти діяльності судової гілки влади в механізмі поділу влади
  Authors: Процюк І. В.
  Number of views: 236
 • 38-45
  Право дитини на освіту: забезпечення реалізації можливостей та автономності
  Authors: Селюков В. С.
  Number of views: 376
 • 46-50
  Інформаційна взаємодія Державної фіскальної служби України з іншими суб’єктами податкових правовідносин під час адміністрування податку на майно
  Authors: Вікторчук М. В.
  Number of views: 360
 • 50-55
  Поняття, сутність та місце медіації в системі механізмів відновного правосуддя
  Authors: Глущенко О. А.
  Number of views: 219
 • 55-59
  Питання вдосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Торгівля з рук у невстановлених місцях»
  Authors: Гончаренко І. Б.
  Number of views: 206
 • 59-66
  Особливості Державної фіскальної служби України як суб’єкта державного управління
  Authors: Зозуля І. В., Шулатова І. С.
  Number of views: 401
 • 66-70
  Місцеві державні адміністрації як суб’єкти адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні (на прикладі Харківської обласної державної адміністрації)
  Authors: Коломоєць Н. В.
  Number of views: 190
 • 70-74
  Правові гарантії діяльності митних органів України
  Authors: Комзюк В. Т.
  Number of views: 272
 • 75-80
  До проблеми співвідношення понять «завдання» та «функції» Державної фіскальної служби України
  Authors: Чорна А. М
  Number of views: 337
 • 80-85
  Адміністративно-правовий статус адвокатури в Україні на сучасному етапі розвитку
  Authors: Шкребець Є. Ф.
  Number of views: 273
 • 86-92
  Сучасні тенденції наукових досліджень і правозастосовної практики протидії молодіжній злочинності
  Authors: Бабакін В. М.
  Number of views: 229
 • 92-97
  Уклонение потерпевшего от установления характера и степени тяжести вреда здоровью, причинённого преступлением: уголовно-процессуальные последствия и уголовно-правовая оценка (опыт Российской Федерации)
  Authors: Клемпарский Н. Н.
  Number of views: 182
 • 98-102
  Криміналістична характеристика особи злочинця та злочинних груп у сфері банківської діяльності
  Authors: Корнієнко В. В.
  Number of views: 170
 • 102-106
  Особливості агентурної роботи уповноважених суб’єктів у Радянській державі в 1922 році
  Authors: Манжай О. В.
  Number of views: 220
 • 107-113
  До питання щодо зарубіжного досвіду протидії кіберзлочинності
  Authors: Марков В. В.
  Number of views: 207
 • 113-120
  Поняття, сутність і значення інституту спеціального провадження в кримінальному процесі України
  Authors: Нагорнюк-Данилюк О. О.
  Number of views: 313
 • 120-126
  Політичне переслідування як соціально-правовий феномен: кримінологічний аспект
  Authors: Орлов Ю. В.
  Number of views: 196
 • 126-132
  Питання встановлення особи в діяльності Національної поліції України
  Authors: Процких О. Ю.
  Number of views: 266
 • 132-139
  Применение интеллектуальной системы криминального анализа в реальном времени (RICAS) для аналитического сопровождения оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования
  Authors: Узлов Д. Ю., Струков В. М., Григорович А. Б., Петрусенко А. И., Доскаленко С. Н.
  Number of views: 336
 • 139-143
  Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють приховування злочинів
  Authors: Четвертак Д. Ю.
  Number of views: 412
 • 144-147
  Правове регулювання відсторонення від роботи державних службовців
  Authors: Чавикіна Т. І.
  Number of views: 202
 • 148-154
  Критерії визначення розміру завданої моральної шкоди при її доказуванні в суді
  Authors: Батожська О. В., Піхурець О. В.
  Number of views: 419
 • 154-160
  Особливості рішення суду у справах про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб
  Authors: Бортнік О. Г., Степаненко Т. В.
  Number of views: 213
 • 160-165
  Згода одного з подружжя на вчинення правочинів щодо спільного майна
  Authors: Д’ячкова Н. А., Тучин Ф. А.
  Number of views: 242
 • 165-171
  Правові засади відшкодування моральної шкоди, завданої неправомірним використанням авторських прав
  Authors: Литвин С. Й.
  Number of views: 164
 • 171-176
  Суб’єкти відносин, пов’язаних з персональними даними
  Authors: Теремецький В. І.
  Number of views: 180
 • 177-182
  Психологічні особливості власників собак порід різних груп
  Authors: Александров Ю. В.
  Number of views: 182
 • 182-185
  Особистісні трансформації і деформації ціннісно-смислової сфери співробітників підрозділів громадської безпеки
  Authors: Віденєєв І. О.
  Number of views: 176
 • 186-193
  Особливості сприйняття представників сил охорони правопорядку студентською молоддю
  Authors: Воробйова І. В., Мацегора Я. В.
  Number of views: 209
 • 193-198
  Моделювання професійних конфліктних ризиків у підготовці майбутніх працівників патрульної поліції
  Authors: Гіренко С. П.
  Number of views: 221
 • 198-202
  Особливості соціального конструювання емоцій
  Authors: Горбачова О. В.
  Number of views: 179
 • 202-207
  Особливості професійного становлення особистості в процесі професійної підготовки
  Authors: Жидецька С. В., Землянська О. В.
  Number of views: 309
 • 207-211
  Теоретичні засади визначення поняття професійно важливих якостей майбутніх фахівців
  Authors: Нежданова Н. В.
  Number of views: 267
 • 212-216
  Вплив індивідуально-психологічних особливостей засуджених жінок на адаптацію у виправних установах
  Authors: Помацалюк А. Р.
  Number of views: 193
 • 217-211
  Проблема ідентичності та визначення психологічних основ її вивчення
  Authors: Посохова Я. С.
  Number of views: 216
 • 221-227
  Факторна структура опановуючої поведінки осіб з різним рівнем адиктивної ідентичності
  Authors: Шиліна А. А., Греса Н. В.
  Number of views: 243
 • 227-232
  Психолого-правові чинники ресоціалізації наркозалежної особистості
  Authors: Штейн Н. Г., Землянська О. В.
  Number of views: 202
 • 232-237
  Динаміка життєстійкості осіб із різним рівнем антиципаційної спроможності в період кризових подій у країні
  Authors: Штриголь Д. В., Горбик Н. К.
  Number of views: 187

Number 1 (56), 2015

 • 6-14
  Форми та методи взаємодії вищих навчальних закладів системи МВС України з територіальними підрозділами МВС щодо протидії кіберзлочинності (на прикладі роботи навчально-тренувального центру боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору ХНУВС)
  Authors: Марков В. В.
  Number of views: 197
 • 15-20
  Правова інтуїція як елемент професійної правосвідомості
  Authors: Волошенюк О. В.
  Number of views: 259
 • 20-29
  Боротьба міліції з самогоноварінням в УСРР у роки непу (1921–1929 рр.)
  Authors: Головко О. М., Греченко В. А.
  Number of views: 202
 • 29-34
  Експертиза проектів нормативно-правових актів у Франції
  Authors: Мінкова О. Г.
  Number of views: 217
 • 35-40
  Внутрішньоорганізаційні принципи адміністративної діяльності ОВС України
  Authors: Крєпакова М. Ю.
  Number of views: 245
 • 41-46
  Проблемні питання захисту прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному провадженні
  Authors: Абламський С. Є.
  Number of views: 315
 • 47-51
  Щодо визначення застави при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
  Authors: Даль А. Л.
  Number of views: 475
 • 51-55
  Особливості обстановки вчинення умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
  Authors: Лапта С. П., Гузєй В. М.
  Number of views: 310
 • 55-60
  Окремі питання застосування практики Європейського суду з прав людини щодо затримання особи у кримінальному судочинстві
  Authors: Лук’яненко Ю. В.
  Number of views: 590
 • 61-65
  Правова регламентація застосування запобіжних заходів відповідно до кримінального процесуального законодавства України та Ірану: порівняльний аналіз
  Authors: Петров О. С.
  Number of views: 195
 • 65-71
  Деякі аспекти забезпечення прав підозрюваного під час застосування запобіжних заходів
  Authors: Фоміна Т. Г.
  Number of views: 258
 • 72-75
  Правова природа заповідального відказу за законодавством України
  Authors: Немьонова С. В.
  Number of views: 209
 • 76-80
  Дослідження процесів тінізації в економіці України
  Authors: Попова Л. М.
  Number of views: 285
 • 81-85
  Теоретико-психологічні підходи до забезпечення гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України
  Authors: Барко В. І., Іванова О. В.
  Number of views: 296
 • 85-90
  Теоретичні підходи до визначення психологічного змісту і структури управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ
  Authors: Барко В. І., Чекулаєв М. А.
  Number of views: 250
 • 91-96
  Формування психологічної готовності працівників ОВС до дій в екстремальних умовах
  Authors: Бондаренко Я. Г., Котелюх М. О., Петленко О. В.
  Number of views: 792
 • 96-101
  Рефлексивність як психологічна умова гармонізації особистісного розвитку курсанта ВНЗ МВС
  Authors: Жданова І. В., Ластовець І. В.
  Number of views: 218
 • 102-108
  Гендерные особенности эмоциональной и автобиографической памяти
  Authors: Кузнецов М. А.
  Number of views: 239
 • 109-113
  Професійні установки як основа психологічної готовності правоохоронців до діяльності в екстремальних ситуаціях
  Authors: Макаренко П. В.
  Number of views: 215
 • 113-118
  Особливості визначення типів ідентичності майбутніх правоохоронців
  Authors: Макарова О. П.
  Number of views: 190
 • 118-123
  Гендерні особливості сприйняття понять життя і здоров’я особами, які вчинили насильницькі злочини
  Authors: Попова Г. В.
  Number of views: 266


1
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us