Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Pedagogical Almanac
The Journal of Middle East and North Africa Sciences
Revista Contexto & SaúdeRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1757
YesterdayYesterday
2300
This weekThis week
4057
Last WeekLast week
16319
This monthThis month
4057
Last monthLast month
69324
All daysAll days
3504304

Pravo i Bezpeka (Law and Security (Law and Safety))

Number 4 (71), 2018

 • 13-21
  Конституціоналізація стратегічного курсу України в контексті доктрини юридичної відповідальності держави
  Authors: Бакумов О. С
  Number of views: 99
 • 22-28
  Законодавча влада в Республіці Польща
  Authors: Марчук М. І
  Number of views: 103
 • 29-35
  Особливості установчого процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України
  Authors: Слинько Д. В.
  Number of views: 110
 • 36-42
  Адміністративно-правове забезпечення режиму законності підприємницької діяльності в Україні
  Authors: Васильєв В. М.
  Number of views: 100
 • 43-49
  Юридична відповідальність за правопорушення у сфері охорони здоров’я в Україні
  Authors: Книш С. В
  Number of views: 385
 • 50-54
  Предмет злочину, передбаченого статтею 330 Кримінального кодексу України
  Authors: Бойчук В. Ю
  Number of views: 108
 • 55-59
  Окремі проблеми досудового розслідування вуличних шахрайств і шляхи їх вирішення
  Authors: Заяць К. Д
  Number of views: 107
 • 72-79
  Концептуальна модель професійної орієнтації населення стосовно професії «слідчий»
  Authors: Мілорадова Н. Е
  Number of views: 104
 • 80-84
  Психологічна готовність до інноваційної діяльності та здатність до самоуправління у керівників поліцейських підрозділів
  Authors: Волуйко О. М
  Number of views: 91
 • 85-90
  Психологічні складові поліцейського піклування як чинник забезпечення публічної безпеки
  Authors: Джагупов Г. В
  Number of views: 141
 • 97-103
  Особливості відновлення психічного здоров’я правоохоронців, які брали участь в операції Об’єднаних сил
  Authors: Колесніченко О. С
  Number of views: 106
 • 104-110
  Особливості професійних моральних якостей курсантів закладів вищої освіти МВС України
  Authors: Маравська К. І
  Number of views: 115
 • 111-117
  Міжособистісна залежність і диференційні типи рефлексії у студентів – юнаків та дівчат
  Authors: Милославська О. В
  Number of views: 139
 • 118-125
  Специфіка психологічної готовності до змін і психологічної життєздатності у працівників кримінально-виконавчої служби
  Authors: Мітрошкіна О. В
  Number of views: 128
 • 132-138
  Місце тренінгу в психологічному супроводі особистісних трансформацій працівників поліції
  Authors: Твердохлєбова Н. Є
  Number of views: 141
 • 144-150
  Особливості соціального інтелекту курсантів, які навчаються в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання
  Authors: Харченко С. В
  Number of views: 89
 • 151-156
  Різновиди діяльності судді на етапі підготовки до судового засідання
  Authors: Цільмак О. М
  Number of views: 98
 • 163-169
  Особливості особистісної компетентності працівників підрозділів превентивної діяльності Національної поліції
  Authors: Шломін О. Ю
  Number of views: 106

Number 3 (70), 2018

 • 27-34
  Проблемні питання профорієнтації та професійного відбору кандидатів на службу в органи Національної поліції України
  Authors: Мілорадова Н. Е
  Number of views: 205
 • 35-39
  Управління юридичними ризиками в економічній сфері
  Authors: Євдокіменко С. В
  Number of views: 122
 • 51-56
  Психологічна готовність до інноваційної діяльності та індивідуально-стильова саморегуляція поліцейських
  Authors: Волуйко О. М
  Number of views: 125
 • 64-70
  Специфіка психологічної готовності до змін та особистісної зрілості у працівників кримінально-виконавчої служби
  Authors: Мітрошкіна О. В
  Number of views: 242
 • 71-75
  Особистісні трансформації складових поведінкового компонента професійної діяльності правоохоронців
  Authors: Твердохлєбова Н. Є
  Number of views: 114

Number 2 (69), 2018

 • 10-17
  Методи публічного адміністрування в органах Національної поліції України: загальнотеоретичний підхід
  Authors: Бугайчук К. Л
  Number of views: 216
 • 18-22
  Особливості адміністративної відповідальності за делікти у сфері банківської діяльності
  Authors: Букрєєв М. Ю
  Number of views: 150
 • 23-28
  Дослідження професором О. І. Палюмбецьким (1811–1897) судових доказів доби Київської Русі
  Authors: Греченко В. А
  Number of views: 135
 • 29-35
  Методи розвитку стресостійкості у правоохоронців на етапі фахової підготовки
  Authors: Доценко В. В
  Number of views: 313
 • 36-42
  Дослідження особливостей навчальної мотивації курсантів випускного курсу
  Authors: Захаренко Л. М., Малоголова О. О., Юрченко-Шеховцова Т. І
  Number of views: 183
 • 43-50
  Особливості мотиваційного профілю особистості працівників поліції
  Authors: Смірнова О. М
  Number of views: 518

Number 1 (68), 2018

 • 13-16
  Правові принципи бюджетного менеджменту в Україні
  Authors: Шевнін С. М
  Number of views: 134
 • 17-24
  Діяльність міліції щодо протидії злочинності в УСРР у середині 1930-х років
  Authors: Греченко В. А., Московець В. І
  Number of views: 143
 • 25-30
  Військові злочини в системі кримінального законодавства України
  Authors: Харитонов С. О
  Number of views: 356
 • 31-38
  Соціальний інтелект поліцейських у контексті їх комунікативної компетентності
  Authors: Євдокімова О. О., Пономаренко Я. С
  Number of views: 169
 • 39-49
  Поведінкова діагностика агресивної поведінки працівників Національної поліції засобами психологічного тренінгу
  Authors: Ларіонов С. О., Макаренко П. В., Доценко В. В
  Number of views: 129
 • 50-55
  Юридико-психологічні засади розробки профілю професії оперуповноваженого карного розшуку Національної поліції України
  Authors: Остапович В. П
  Number of views: 220

Number 4 (67), 2017

 • 12-17
  Роль і місце кримінальної розвідки в сучасних моделях стримування злочинності
  Authors: Богінський О. В.
  Number of views: 203
 • 17-23
  Система психологічного забезпечення професійної підготовки поліцейських: зміст і складові
  Authors: Клименко І. В.
  Number of views: 187
 • 24-29
  Правові засади регулювання земельних відносин в Українській козацькій державі (ІІ пол. XVII – XVIII ст.)
  Authors: Бурдін М. Ю.
  Number of views: 187
 • 29-34
  Конституційно-правові засади становлення комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України
  Authors: Зозуля О. І.
  Number of views: 210
 • 35-41
  Засади державного ладу Республіки Польща та особливості їх систематизації
  Authors: Марчук М. І.
  Number of views: 188
 • 42-47
  Проблеми визначення юридичної відповідальності посадових і службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні
  Authors: Іщенко О. М., Вікторчук М. В.
  Number of views: 217
 • 47-52
  Органи прокуратури України в системі суб’єктів протидії корупції
  Authors: Клочко І. О.
  Number of views: 213
 • 52-56
  Форми закріплення міжнародних стандартів у сфері адміністративної відповідальності
  Authors: Легка О. В.
  Number of views: 189
 • 56-62
  Правові засади діяльності апарату суду та місце серед них адміністративно-правового регулювання
  Authors: Макаровець О. М.
  Number of views: 227
 • 62-67
  До проблеми характеристики форм оцінювання ефективності діяльності судів
  Authors: Петренко І. В.
  Number of views: 228
 • 67-72
  Міжнародний досвід реалізації антикорупційної політики
  Authors: Теремецький В. І., Дем’янчук В. А.
  Number of views: 187
 • 73-76
  Протидія незаконному обігу вогнепальної зброї оперативними підрозділами Національної поліції України
  Authors: Вінцук В. В., Цебинога В. Ю.
  Number of views: 235
 • 76-82
  Судово-психологічна експертиза стосовно неповнолітніх за кримінальними справами
  Authors: Герасименко О. А., Савкіна Т. В.
  Number of views: 678
 • 82-88
  Сутність і зміст етапу закінчення досудового розслідування та їх значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора
  Authors: Головко Б. Ю.
  Number of views: 283
 • 88-94
  Злочинність в УСРР та протидія їй у першій половині 1930-х років
  Authors: Греченко В. А., Клочко А. М.
  Number of views: 174
 • 95-100
  Кримінологічний аналіз рівня та динаміки терористичних актів в Україні
  Authors: Данильченко Ю. Б.
  Number of views: 269
 • 100-105
  Теоретичні та прикладні питання здійснення судового контролю слідчим суддею у кримінальному провадженні
  Authors: Жупанова О. О., Юхно О. О.
  Number of views: 206
 • 106-111
  Поліція Польської Республіки: нормативний та організаційний аспекти
  Authors: Копча В. В.
  Number of views: 238
 • 111-116
  Зарубіжний досвід протидії насильству в сім’ї та можливості його використання в Україні
  Authors: Легенька М. М.
  Number of views: 225
 • 117-122
  Загальна характеристика та види об’єктів кримінологічної безпеки
  Authors: Мозоль С. А.
  Number of views: 222
 • 122-127
  Особливості початку здійснення виконавчого провадження щодо примусового виконання судового рішення
  Authors: П’ятницький А. В.
  Number of views: 226
 • 127-131
  Служба безпеки України в секторі безпеки і оборони України
  Authors: Пономарьов С. П.
  Number of views: 243
 • 131-135
  Використання спеціальних економічних знань для збору доказів фінансових правопорушень
  Authors: Попова Л. М.
  Number of views: 211
 • 136-141
  Рівні та напрями діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави
  Authors: Рєзнік О. М.
  Number of views: 171
 • 142-148
  Характеристика основних рис особистості працівника міліції 1920-х років: спроба історико-психологічної реконструкції
  Authors: Греченко В. А., Посохова Я. С.
  Number of views: 222
 • 149-159
  Навчання в процесі практичної діяльності (службова підготовка поліцейського) як уособлення еволюційного характеру формування особистості поліцейського в Україні
  Authors: Швець Д. В.
  Number of views: 467
 • 160-164
  Організаційно-правові механізми забезпечення державного управління гірничодобувною галуззю в Республіці Казахстан
  Authors: Максіменцева Н. О.
  Number of views: 173
 • 164-167
  Цивільно-правовий аспект правової природи права на захист
  Authors: Соколов О. М.
  Number of views: 161
 • 168-174
  Навчальна успішність курсантів ВНЗ МВС: особистісні та соціально-психологічні чинники
  Authors: Гіренко С. П., Ларіонов С. О., Макаренко П. В.
  Number of views: 159
 • 175-184
  Особливості системи ставлень курсантів ВНЗ МВС жіночої статі на різних етапах фахової підготовки
  Authors: Гончарова Г. О.
  Number of views: 173
 • 181-187
  Психологічні аспекти забезпечення публічної безпеки і порядку Національною поліцією України
  Authors: Горбачова О. В.
  Number of views: 169
 • 187-192
  Професіограма працівника ювенальної превенції
  Authors: Костенко Я. В.
  Number of views: 313
 • 192-199
  Особливості професійного здоров’я правоохоронців після виконання службової діяльності в нетипових умовах
  Authors: Кудар К. В.
  Number of views: 165
 • 199-204
  Правові та психологічні аспекти застосування вогнепальної зброї персоналом поліції
  Authors: Логачев М. Г.
  Number of views: 329
 • 204-210
  До питання нормативності поведінки курсантів вищих навчальних закладів МВС України зі специфічними умовами навчання
  Authors: Маравська К. І.
  Number of views: 164
 • 211-216
  Змістовні складові програми й основні техніки соціально-психологічного тренінгу соціального інтелекту поліцейського
  Authors: Харченко С. В.
  Number of views: 219
 • 216-211
  Гендерні особливості ресурсності поліцейських
  Authors: Шевченко Л. О., Лещенко О. С.
  Number of views: 174


1 2 3 4  Следующая страница  В конец
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us