Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

journal of Philosophical Investigations
Psychology and Personality
IMPACT : International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences
Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri DergisiRegister JournalOur partners

Academic Publishing House Researcher


Visitors Counter

TodayToday
1077
YesterdayYesterday
1833
This weekThis week
12948
Last WeekLast week
14016
This monthThis month
34888
Last monthLast month
64492
All daysAll days
1840542

Pravo i Bezpeka (Law and Security (Law and Safety))

Number 3 (66), 2017

 • 10-14
  Мотивація правомірної поведінки особи як результат і проблема її правового виховання
  Authors: Шульга А. М.
  Number of views: 3
 • 14-20
  Психологічні ресурси стресостійкості майбутніх правоохоронців
  Authors: Доценко В. В.
  Number of views: 3
 • 21-26
  Особливості конституційного статусу особи в монархіях Арабського Сходу
  Authors: Гришко Л. М.
  Number of views: 4
 • 26-32
  Загальнотеоретична характеристика підстав звільнення від юридичної відповідальності
  Authors: Калєніченко Л. І.
  Number of views: 3
 • 33-37
  Механізм адміністративно-правового забезпечення діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні
  Authors: Баланюк Н. Ю., Кириченко В. С., Онищенко А. А., Шемет В. В.
  Number of views: 4
 • 38-44
  Публічне адміністрування: теоретичні засади та підходи до визначення
  Authors: Бугайчук К. Л.
  Number of views: 5
 • 45-51
  Імплементація Регламенту (ЄС) 851/2004 про утворення Європейського центру з профілактики та контролю за захворюваннями: стан, проблеми і перспективи
  Authors: Проневич О. С.
  Number of views: 3
 • 52-56
  Форми здійснення правотворчого процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України
  Authors: Слинько Д. В.
  Number of views: 3
 • 57-62
  Структурний аналіз злочинів у банківській сфері
  Authors: Герасимов О. В.
  Number of views: 3
 • 62-67
  Міжнародні нормативно-правові акти та ювенальне кримінальне законодавство ФРН як засоби запобігання злочинності неповнолітніх
  Authors: Дзюба А. Ю.
  Number of views: 4
 • 67-71
  Кримінально-правовий захист честі та гідності поліцейського є невідкладним
  Authors: Єпішко І. С.
  Number of views: 3
 • 71-74
  Перспективи залучення громадян та їх об’єднань до співпраці з поліцією у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку
  Authors: Комзюк А. В.
  Number of views: 3
 • 74-80
  Генезис тимчасового доступу до речей і документів
  Authors: Кузубова Т. О.
  Number of views: 3
 • 80-84
  Процесуальні аспекти оскарження результатів проведення обшуку у домоволодінні особи
  Authors: Салманов О. В., Терещук С. С.
  Number of views: 4
 • 84-87
  Загальні фактори етнорелігійного тероризму
  Authors: Степанченко О. О.
  Number of views: 3
 • 87-92
  Система негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальні підстави їх проведення
  Authors: Терещук С. С.
  Number of views: 8
 • 92-97
  Особливості тактики використання під час досудового розслідування висновку експерта, в якому реалізовано право на експертну ініціативу
  Authors: Щербанюк Д. В.
  Number of views: 4
 • 98-102
  Трудова дисципліна та методи її забезпечення
  Authors: Коваленко К. В.
  Number of views: 3
 • 103-112
  Первинна професійна підготовка як необхідна правова вимога до підготовки поліцейських
  Authors: Швець Д. В.
  Number of views: 3
 • 113-116
  Юридичні факти у механізмі правового регулювання житлових відносин
  Authors: Аврамова О. Є.
  Number of views: 3
 • 117-120
  Загальна характеристика договірного регулювання посмертного донорства
  Authors: Брюховецька М. С.
  Number of views: 4
 • 121-125
  Емоційний інтелект у складі ресурсності представників професій юридичних видів
  Authors: Бабенко О. О.
  Number of views: 5
 • 125-133
  Професійний психологічний добір на службу до поліції з використанням адаптованого індивідуально-типологічного опитувальника
  Authors: Барко В. І., Кирієнко Л. А., Барко В. В.
  Number of views: 3
 • 133-139
  Модель службової діяльності як предиктор її психологічного забезпечення
  Authors: Клименко І. В.
  Number of views: 3
 • 139-144
  Концептуальні засади психологічного супроводу різних етапів професіогенезу правоохоронців
  Authors: Мілорадова Н. Е.
  Number of views: 3
 • 145-149
  Психологічні особливості кризи професійних експектацій правоохоронців
  Authors: Полухіна М. П.
  Number of views: 3
 • 149-153
  Урахування гендерного аспекту як засобу підвищення ефективності правоохоронної діяльності
  Authors: Твердохлєбова Н. Є.
  Number of views: 4
 • 153-158
  Соціальний інтелект у професійній діяльності суб’єкта
  Authors: Харченко С. В.
  Number of views: 4
 • 159-164
  Дефініція «особистісно-професійна зрілість» у психологічних дослідженнях
  Authors: Черкашин А. І.
  Number of views: 4

Number 2 (65), 2017

 • 6-12
  Визначення розміру презюмованої моральної шкоди у світлі адаптації методики О. М. Ерделевського до законодавства України
  Authors: Карачевцев Я. М.
  Number of views: 25
 • 12-17
  Психологічна допомога працівникам правоохоронних органів, які виконували службові обов’язки в нетипових умовах
  Authors: Кудар К. В.
  Number of views: 11
 • 18-22
  Ідейні підґрунтя конституції США 1787 року як основа стабільності суспільно-політичного ладу Американської держави
  Authors: Бондаренко Н. О.
  Number of views: 13
 • 23-29
  Роль та місце інститутів громадського суспільства у сфері забезпечення екологічної безпеки держави
  Authors: Ємець Л. О.
  Number of views: 6
 • 30-34
  Щодо застосування норм адміністративно-деліктного законодавства України до іноземців
  Authors: Кобко Є. В.
  Number of views: 11
 • 34-38
  Адміністративна відповідальність юридичних осіб: деякі проблеми правового регулювання
  Authors: Комзюк А. Т., Липій Є. А.
  Number of views: 22
 • 38-42
  Загальна характеристика категорії «адміністративні процедури виконавчого провадження»
  Authors: Крупнова Л. В.
  Number of views: 14
 • 43-47
  Місце Вищої Кваліфікаційної Комісії суддів та Вищої Ради Правосуддя в організації роботи господарських судів
  Authors: Мандичев Д. В.
  Number of views: 23
 • 47-53
  Імплементація засад Європейської політики «Здоров’я-2020» як правовий інструмент модернізації системи охорони здоров’я України
  Authors: Проневич О. С.
  Number of views: 10
 • 54-64
  Особливості стратегічного планування та цільового програмування в оборонній сфері України
  Authors: Сокуренко В. В.
  Number of views: 28
 • 64-70
  Адміністративно-правовий механізм забезпечення виборчих прав громадян в Україні: сутність і структурні елементи
  Authors: Шорський П. О.
  Number of views: 9
 • 71-75
  До питання відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному процесі України
  Authors: Глобенко Г. І.
  Number of views: 14
 • 76-80
  Науково-практичні підходи до змісту поняття «оперативно-розшукова протидія підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості»
  Authors: Морозова Я. О.
  Number of views: 9
 • 80-85
  Впровадження інтернет-технологій у діяльність Національної поліції України для отримання оперативно-розшукової інформації
  Authors: Пеньков С. В., Шендрик В. В.
  Number of views: 9
 • 85-90
  Підготовка та проведення обшуку під час розслідування незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення
  Authors: Прокоп М. Р.
  Number of views: 12
 • 91-96
  Право на захист як об’єкт кримінально-правової охорони та об’єкт злочину (деякі проблеми теорії і законодавчої практики)
  Authors: Спірідонов М. О.
  Number of views: 12
 • 96-101
  Новітні зарубіжні розробки та перспективні дослідження у галузі техніко-криміналістичного забезпечення протидії злочинності
  Authors: Степанюк Р. Л., Лапта С. П.
  Number of views: 17
 • 101-107
  Процесуальна характеристика запобіжних заходів, що обираються до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру
  Authors: Фоміна Т. Г.
  Number of views: 17
 • 108-113
  Дослідження загальнотеоретичних питань здійснення функції судового контролю в оперативно-розшуковому та кримінальному процесі
  Authors: Чуприна Ю. Ю.
  Number of views: 23
 • 114-118
  Види іноземного інвестування
  Authors: Світлична Ю. О.
  Number of views: 12
 • 119-126
  Структурована співбесіда як засіб вивчення професійної придатності керівного персоналу Національної поліції України
  Authors: Барко В. І., Барко В. В., Кирієнко Л. А.
  Number of views: 11
 • 126-130
  До питання дослідження емоційно-особистісних тенденцій в аномальних особистостей з протиправною поведінкою
  Authors: Большакова А. М., Перевозна Т. О., Віденєєв І. О., Харцій О. М.
  Number of views: 9
 • 130-135
  Психолого-педагогічні аспекти формування у працівників поліції стійкості до екстремальних ситуацій службової діяльності
  Authors: Бондарчук М. Т.
  Number of views: 10
 • 135-139
  Психологічні умови проведення передтестової бесіди під час поліграфних досліджень
  Authors: Вагіна О. В.
  Number of views: 10
 • 140-146
  Динаміка системи ставлень курсантів ВНЗ МВС у кризові періоди професійного навчання
  Authors: Гончарова Г. О.
  Number of views: 10
 • 146-152
  Інноваційна компетентність як професійно важлива риса сучасного фахівця
  Authors: Євдокімова О. О., Алексєєнко Н. В.
  Number of views: 9
 • 152-157
  Формування відповідальності у майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки
  Authors: Клименко І. В.
  Number of views: 11
 • 157-160
  Взаємозв’язки психологічних особливостей особистості засуджених до позбавлення волі жінок різного віку на етапі ресоціалізації
  Authors: Кожушко А. Р.
  Number of views: 10
 • 160-166
  Проблема професіогенезу особистості фахівця у зарубіжних концепціях
  Authors: Мілорадова Н. Е.
  Number of views: 13
 • 166-171
  Факторна структура комплексу психологічних особливостей злочинців-рецидивістів корисливої та насильницької спрямованості
  Authors: Філоненко В. М.
  Number of views: 8
 • 171-175
  Особливості зміни рольових очікувань і домагань у шлюбі молодих жінок за останнє десятиріччя
  Authors: Харченко С. В., Доценко В. В.
  Number of views: 10

Number 1 (64), 2017

 • 6-12
  Формування представницького складу Центральної Ради
  Authors: Рум’янцев В. О.
  Number of views: 43
 • 12-19
  Шляхи оптимізації професійного психологічного відбору кандидатів на службу до Національній поліції України
  Authors: Барко В. І., Остапович В. П., Барко В. В.
  Number of views: 86
 • 20-24
  Підготовка кадрів охоронців громадського порядку в добу Української революції (1917–1920 рр.
  Authors: Греченко В. А.
  Number of views: 72
 • 24-31
  Поняття та види принципів юридичної відповідальності
  Authors: Калєніченко Л. І.
  Number of views: 49
 • 31-35
  Покарання військових в античних державах
  Authors: Логвиненко Є. С.
  Number of views: 39
 • 35-39
  Конституція УНР 1918 року: історія розробки, прийняття та оцінки в історіографії
  Authors: Логвиненко І. А.
  Number of views: 49
 • 40-46
  Військова доктрина Костя Левицького в розбудові ЗУНР
  Authors: Стечишин А. В.
  Number of views: 36
 • 47-51
  Правові засоби захисту прав осіб, які притягуються до відповідальності під час провадження у справах про адміністративні правопорушення
  Authors: Пінчук П. А.
  Number of views: 42
 • 51-57
  Адаптація законодавства України до актів acquis communautaire у сфері протидії насильству в сім’ї: основні пріоритети
  Authors: Проневич О. С.
  Number of views: 40
 • 58-63
  Особливості механізму корисливих ненасильницьких злочинів, передбачених статтями 364, 365 та 369-2 КК України, вчинюваних працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України
  Authors: Ліховицький Я. О.
  Number of views: 43
 • 63-68
  Протидія злочинам, що вчиняються за допомогою методів соціальної інженерії в інтернетi
  Authors: Онищенко Ю. М., Петров К. Е., Кобзев І. В.
  Number of views: 51
 • 68-73
  Кримінологічний аналіз проекту закону України «Про пенітенціарну систему»
  Authors: Орлов Ю. В.
  Number of views: 42
 • 74-78
  Теоретико-правовий аналіз понять «кіберзлочин» і «кіберзлочинність»
  Authors: Русецький А. А., Куцолабський Д. А.
  Number of views: 69
 • 78-83
  Окремі аспекти кримінальної процесуальної складової при кваліфікації злочинів
  Authors: Юхно О. О.
  Number of views: 52
 • 84-88
  Спеціальна трудова правосуб’єктність поліцейських
  Authors: Бортник С. М.
  Number of views: 40
 • 89-93
  Національна поліція України: професіоналізм та конкурентоспроможність як перспективи розвитку
  Authors: Венедіктов В. С.
  Number of views: 42
 • 93-98
  Міжнародний досвід законодавчого забезпечення гендерної рівності
  Authors: Кушнир Н. В.
  Number of views: 43
 • 99-103
  Роль подій у правовому регулюванні права природокористування, специфіка припинення існування суб’єкта природокористування
  Authors: Кирєєва І. В.
  Number of views: 45
 • 103-109
  Проблеми визначення та характеристики договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд
  Authors: Морозова Ю. В.
  Number of views: 53
 • 109-113
  Суб’єкти прав на нежитлові приміщення у багатоквартирних будинках
  Authors: Одерій О. М.
  Number of views: 38
 • 114-119
  Специфіка локалізації суб’єктивного контролю у працівників кримінально-виконавчої служби з різним рівнем психологічної готовності до інноваційної діяльності
  Authors: Алексєєнко Н. В.
  Number of views: 41
 • 119-124
  Професіоналізм діяльності та особистості керівників органів і підрозділів МВС України
  Authors: Бойко-Бузиль Ю. Ю., Швець Д. В.
  Number of views: 43
 • 124-129
  Психолого-правові аспекти проведення поліграфних опитувань у системі МВС України
  Authors: Вагіна О. В.
  Number of views: 67
 • 130-134
  Система ставлень особистості: теоретичні аспекти дослідження
  Authors: Гончарова Г. О., Ларіонов С. О.
  Number of views: 37
 • 134-140
  Особливості особистісної зрілості працівників правоохоронних органів, які виконували службово-бойові завдання в нетипових умовах
  Authors: Кудар К. В.
  Number of views: 40
 • 140-145
  Особливості професійно-психологічного відбору кадрів до Державної кримінально-виконавчої служби України
  Authors: Мірошниченко О. М.
  Number of views: 85
 • 146-150
  Мова професійних убивць
  Authors: Саппа М. М.
  Number of views: 40
 • 150-154
  Особливості здібностей соціального інтелекту іноземних студентів
  Authors: Харченко С. В., Штриголь Д. В.
  Number of views: 38
 • 155-160
  Особистісні чинники психологічної готовності працівників підрозділів поліції спеціального призначення до професійно-службової діяльності в екстремальних умовах
  Authors: Ярещенко О. А., Моргунов О. А.
  Number of views: 45

Number 4 (63), 2016

 • 6-11
  Типові завдання судово-експертного дослідження
  Authors: Щербаковський М. Г.
  Number of views: 81
 • 12-19
  Психологічні контексти поліцейської підготовки та поліцейської освіти в зарубіжних дослідженнях
  Authors: Клименко І. В.
  Number of views: 52
 • 20-24
  Загальнотеоретична характеристика підстав юридичної відповідальності
  Authors: Калєніченко Л. І.
  Number of views: 89
 • 24-28
  Деформації правової свідомості в суспільстві, що трансформується
  Authors: Пампура М. В.
  Number of views: 44
 • 29-34
  Особливості президентського контролю за діяльністю національної гвардії України
  Authors: Байрачна Т. О.
  Number of views: 52
 • 34-40
  Сфери обігу лікарських і наркотичних засобів як об’єкти адміністративно-правового регулювання
  Authors: Волков В. А.
  Number of views: 59
 • 41-46
  Аналіз основних критеріїв класифікації нормативно-правових актів, що визначають правові засади організації діяльності адміністративних судів
  Authors: Гончар Л. Я.
  Number of views: 47
 • 46-51
  Порядок організації та застосування Національним банком України заходів впливу
  Authors: Царікова О. В.
  Number of views: 60
 • 51-55
  Деякі напрямки розвитку адміністративно-правового регулювання організації та діяльності Державної фіскальної служби України
  Authors: Шулатова І. С.
  Number of views: 91
 • 56-60
  Щодо питання введення оперативно-розшукових заходів у систему кримінального провадження в статусі негласних слідчих (розшукових) дій
  Authors: Вінцук В. В., Гаштур В. В.
  Number of views: 64
 • 60-64
  Окремі питання процесуального порядку закінчення досудового розслідування
  Authors: Глобенко Г. І.
  Number of views: 137
 • 65-70
  Міжнародні стандарти незалежності та безсторонності суду в кримінальному процесі України
  Authors: Коровайко О. І.
  Number of views: 69
 • 71-75
  Особливості процесуального статусу заявника та свідка у кримінальному процесі України
  Authors: Осінська О. М.
  Number of views: 93
 • 75-80
  Кримінологічні засади протидії расизму та ксенофобії як фоновим для злочинності явищам в Україні
  Authors: Прібиткова Н. О.
  Number of views: 76
 • 81-85
  Деякі особливості допиту неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні
  Authors: Романюк В. В.
  Number of views: 183
 • 85-90
  Принципи формування окремої криміналістичної методики
  Authors: Степанюк Р. Л.
  Number of views: 127
 • 90-94
  Поняття та види публічно-сервісної діяльності національної поліції України
  Authors: Троян В. А.
  Number of views: 119
 • 95-99
  Напрями впливу приватного права на публічне
  Authors: Дронів Б. М.
  Number of views: 65
 • 99-103
  Світовий досвід у сфері правового регулювання екологізації підприємств харчової промисловості: історія та перспективи впровадження в Україні
  Authors: Ільїна О. В.
  Number of views: 53
 • 104-109
  Концептуальні засади професійно-психологічного тренінгу «збереження психологічного здоров’я поліцейських національної поліції України»
  Authors: Барко В. І., Остапович В. П., Барко В. В.
  Number of views: 126
 • 110-115
  Суб’єктивна вичерпаність особистісного потенціалу майбутніх правоохоронців: гендерні особливості
  Authors: Большакова А. М.
  Number of views: 48
 • 115-120
  Саморегуляція психічних станів поліцейських як умова ефективного виконання ними службових завдань
  Authors: Бондарчук М. Т.
  Number of views: 97
 • 121-127
  Стан, перспективи та досвід формування конфліктологічної культури майбутніх працівників патрульної та кіберполіції
  Authors: Гіренко С. П., Ларіонов С. О.
  Number of views: 70
 • 128-132
  Соціально-психологічні аспекти встановлення гендерного паритету в національній поліції України
  Authors: Горбачова О. В.
  Number of views: 121
 • 133-137
  Взаємозв’язки заздрості зі структурно-функціональними характеристиками відповідальності у засуджених: гендерний ракурс
  Authors: Ламаш І. В., Лук’янова О. С.
  Number of views: 88
 • 138-142
  До питання дослідження узгодженості системи термінальних цінностей у правопорушників з аномаліями особистості
  Authors: Перевозна Т. О., Віденєєв І. О., Харцій О. М.
  Number of views: 94
 • 142-148
  Специфіка психологічних бар’єрів професійної переідентифікації поліцейських на початкових етапах професійної діяльності
  Authors: Посохова Я. С.
  Number of views: 71
 • 148-152
  Взаємозв’язок психологічної ресурсності особистості з перфекціонізмом майбутніх правоохоронців
  Authors: Рудай А. С.
  Number of views: 71
 • 153-156
  Проблематика юридичної психології в структурі юрислінгвістики
  Authors: Саппа М. М.
  Number of views: 69
 • 157-161
  Дефініція лідерства у працях вітчизняних учених
  Authors: Черкашин А. І.
  Number of views: 77
 • 162-169
  Реформування поліцейських органів зарубіжних країн: правовий та психологічний аспекти
  Authors: Швець Д. В.
  Number of views: 148
 • 169-173
  Гендерні особливості статусно-рольової та поведінкової віктимності неповнолітніх
  Authors: Шиліна А. А., Іванов М. С.
  Number of views: 52
 • 173-177
  Готовність до змін як чинник інноваційності студентів-психологів
  Authors: Шиліна А. А., Низовець А. О.
  Number of views: 58

Number 3 (62), 2016

 • 6-11
  Адміністративно-правове забезпечення судово-правової реформи в Україні
  Authors: Сокуренко В. В.
  Number of views: 92
 • 12-17
  Особливості ціннісно-орієнтаційних факторів особистісного та професійного становлення майбутніх правоохоронців
  Authors: Мілорадова Н. Е., Доценко В. В.
  Number of views: 59
 • 18-22
  Українізація міліції УСРР у 1920-ті роки
  Authors: Греченко В. А.
  Number of views: 56
 • 22-27
  Юридична відповідальність як явище суб’єктивного права
  Authors: Калєніченко Л. І.
  Number of views: 108
 • 28-32
  Правовий статус людини: до проблем теоретичного розуміння
  Authors: Ортинська Н. В.
  Number of views: 58
 • 32-39
  Інституційні засади адаптації законодавства України до acquis communautaire: стан легального закріплення та перспективи вдосконалення
  Authors: Проневич О. С.
  Number of views: 109
 • 40-46
  Міністерство внутрішніх справ України як суб’єкт державного управління
  Authors: Ботнаренко О. М.
  Number of views: 69
 • 47-50
  Морально-етичні та юридичні проблеми посмертного донорства в Україні
  Authors: Брюховецька М. С.
  Number of views: 70
 • 51-55
  Контролюючі органи в системі державних суб’єктів управління фінансовою системою України
  Authors: Кобзєва Т. А.
  Number of views: 50
 • 56-60
  Проблеми правового регулювання відносин у сфері нанотехнологій в Україні
  Authors: Печерський О. В.
  Number of views: 46
 • 60-65
  Поняття економічних злочинів як об’єкта адміністративно-правової протидії
  Authors: Пшиннік О. В.
  Number of views: 111
 • 66-70
  Окремі проблеми закріплення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному процесуальному кодексі України
  Authors: Вінцук В. В., Черхавський М. В.
  Number of views: 51
 • 70-74
  Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення спеціалізованих будівельних робіт за державним замовленням
  Authors: Кучеренко В. А.
  Number of views: 118
 • 74-79
  Наукова розробленість оперативно-розшукової протидії підрозділів кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості
  Authors: Морозова Я. О.
  Number of views: 111
 • 74-79
  Корупція в повсякденному житті харків’ян: результати соціологічного моніторингу 2013–2015 років
  Authors: Сердюк О. О.
  Number of views: 50
 • 86-94
  Инновационный подход к взаимодействию полиции с населением на основе современных информационных технологий
  Authors: Узлов Д. Ю., Струков В. М.
  Number of views: 66
 • 94-98
  Онтологічна характеристика об’єкта профілактичної діяльності Національної поліції України
  Authors: Фелик В. І.
  Number of views: 55
 • 99-103
  Деякі проблеми правового регулювання переведень на іншу роботу в Україні
  Authors: Мельник К. Ю.
  Number of views: 143
 • 104-107
  Причини виникнення корупції в органах Національної поліції України
  Authors: Шинкаренко Н. В.
  Number of views: 131
 • 108-112
  До проблеми визначення категорії відумерлості спадщини
  Authors: Нечаєва К. О.
  Number of views: 97
 • 113-120
  Вимоги до керівника як до суб’єкта збереження психологічного здоров’я поліцейських Національної поліції України
  Authors: Барко В. І., Остапович В. П., Барко В. В.
  Number of views: 78
 • 120-125
  Управлінське рішення як продукт діяльності керівників органів і підрозділів МВС України
  Authors: Бойко-Бузиль Ю. Ю., Швець Д. В.
  Number of views: 42
 • 125-129
  Психологічні аспекти десоціалізації особистості в підлітковому віці
  Authors: Воробйова І. В., Ларіонов С. О.
  Number of views: 62
 • 129-133
  Формування ціннісних регуляторів поведінки майбутніх правоохоронців в умовах фахової підготовки
  Authors: Кислинська Д.М.
  Number of views: 60
 • 133-139
  Особливості саморегуляції поведінки у співробітників правоохоронних органів після виконання службово-бойової діяльності
  Authors: Кудар К. В.
  Number of views: 86
 • 139-142
  Особливості переживання стресу правоохоронцями на різних етапах професіоналізації
  Authors: Нежута А. В., Томан Т. П.
  Number of views: 75
 • 143-149
  Окремі питання організації соціально-виховної роботи із засудженими військовослужбовцями в процесі тримання в дисциплінарному батальйоні
  Authors: Ніколаєнко Т. Б.
  Number of views: 67
 • 150-154
  Гендерні особливості життєвих пріоритетів правоохоронців
  Authors: Попова Г. В.
  Number of views: 59
 • 154-159
  Методи розвитку здібностей соціального інтелекту в процесі фахової підготовки
  Authors: Харченко С. В.
  Number of views: 66
 • 159-164
  Головні ознаки дромоманії у дітей та критерії їх діагностики працівниками відділу ювенальної превенції Національної поліції
  Authors: Цільмак О. М.
  Number of views: 63


1 2 3  Следующая страница  В конец
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us