Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

The Indonesian Biomedical Journal
International Journal of Media and Information Literacy
Bulletin of Science and Practice
Applied Engineering LettersRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
977
YesterdayYesterday
2081
This weekThis week
7039
Last WeekLast week
13334
This monthThis month
30511
Last monthLast month
54226
All daysAll days
2470735

Pravo i Bezpeka (Law and Security (Law and Safety))

Number 2 (69), 2018

 • 10-17
  Методи публічного адміністрування в органах Національної поліції України: загальнотеоретичний підхід
  Authors: Бугайчук К. Л
  Number of views: 0
 • 18-22
  Особливості адміністративної відповідальності за делікти у сфері банківської діяльності
  Authors: Букрєєв М. Ю
  Number of views: 0
 • 23-28
  Дослідження професором О. І. Палюмбецьким (1811–1897) судових доказів доби Київської Русі
  Authors: Греченко В. А
  Number of views: 0
 • 29-35
  Методи розвитку стресостійкості у правоохоронців на етапі фахової підготовки
  Authors: Доценко В. В
  Number of views: 0
 • 36-42
  Дослідження особливостей навчальної мотивації курсантів випускного курсу
  Authors: Захаренко Л. М., Малоголова О. О., Юрченко-Шеховцова Т. І
  Number of views: 0
 • 43-50
  Особливості мотиваційного профілю особистості працівників поліції
  Authors: Смірнова О. М
  Number of views: 0

Number 1 (68), 2018

 • 13-16
  Правові принципи бюджетного менеджменту в Україні
  Authors: Шевнін С. М
  Number of views: 0
 • 17-24
  Діяльність міліції щодо протидії злочинності в УСРР у середині 1930-х років
  Authors: Греченко В. А., Московець В. І
  Number of views: 0
 • 25-30
  Військові злочини в системі кримінального законодавства України
  Authors: Харитонов С. О
  Number of views: 0
 • 31-38
  Соціальний інтелект поліцейських у контексті їх комунікативної компетентності
  Authors: Євдокімова О. О., Пономаренко Я. С
  Number of views: 0
 • 39-49
  Поведінкова діагностика агресивної поведінки працівників Національної поліції засобами психологічного тренінгу
  Authors: Ларіонов С. О., Макаренко П. В., Доценко В. В
  Number of views: 0
 • 50-55
  Юридико-психологічні засади розробки профілю професії оперуповноваженого карного розшуку Національної поліції України
  Authors: Остапович В. П
  Number of views: 0

Number 4 (67), 2017

 • 12-17
  Роль і місце кримінальної розвідки в сучасних моделях стримування злочинності
  Authors: Богінський О. В.
  Number of views: 53
 • 17-23
  Система психологічного забезпечення професійної підготовки поліцейських: зміст і складові
  Authors: Клименко І. В.
  Number of views: 59
 • 24-29
  Правові засади регулювання земельних відносин в Українській козацькій державі (ІІ пол. XVII – XVIII ст.)
  Authors: Бурдін М. Ю.
  Number of views: 46
 • 29-34
  Конституційно-правові засади становлення комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України
  Authors: Зозуля О. І.
  Number of views: 55
 • 35-41
  Засади державного ладу Республіки Польща та особливості їх систематизації
  Authors: Марчук М. І.
  Number of views: 59
 • 42-47
  Проблеми визначення юридичної відповідальності посадових і службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні
  Authors: Іщенко О. М., Вікторчук М. В.
  Number of views: 54
 • 47-52
  Органи прокуратури України в системі суб’єктів протидії корупції
  Authors: Клочко І. О.
  Number of views: 65
 • 52-56
  Форми закріплення міжнародних стандартів у сфері адміністративної відповідальності
  Authors: Легка О. В.
  Number of views: 55
 • 56-62
  Правові засади діяльності апарату суду та місце серед них адміністративно-правового регулювання
  Authors: Макаровець О. М.
  Number of views: 46
 • 62-67
  До проблеми характеристики форм оцінювання ефективності діяльності судів
  Authors: Петренко І. В.
  Number of views: 68
 • 67-72
  Міжнародний досвід реалізації антикорупційної політики
  Authors: Теремецький В. І., Дем’янчук В. А.
  Number of views: 55
 • 73-76
  Протидія незаконному обігу вогнепальної зброї оперативними підрозділами Національної поліції України
  Authors: Вінцук В. В., Цебинога В. Ю.
  Number of views: 57
 • 76-82
  Судово-психологічна експертиза стосовно неповнолітніх за кримінальними справами
  Authors: Герасименко О. А., Савкіна Т. В.
  Number of views: 153
 • 82-88
  Сутність і зміст етапу закінчення досудового розслідування та їх значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора
  Authors: Головко Б. Ю.
  Number of views: 105
 • 88-94
  Злочинність в УСРР та протидія їй у першій половині 1930-х років
  Authors: Греченко В. А., Клочко А. М.
  Number of views: 48
 • 95-100
  Кримінологічний аналіз рівня та динаміки терористичних актів в Україні
  Authors: Данильченко Ю. Б.
  Number of views: 69
 • 100-105
  Теоретичні та прикладні питання здійснення судового контролю слідчим суддею у кримінальному провадженні
  Authors: Жупанова О. О., Юхно О. О.
  Number of views: 70
 • 106-111
  Поліція Польської Республіки: нормативний та організаційний аспекти
  Authors: Копча В. В.
  Number of views: 57
 • 111-116
  Зарубіжний досвід протидії насильству в сім’ї та можливості його використання в Україні
  Authors: Легенька М. М.
  Number of views: 58
 • 117-122
  Загальна характеристика та види об’єктів кримінологічної безпеки
  Authors: Мозоль С. А.
  Number of views: 64
 • 122-127
  Особливості початку здійснення виконавчого провадження щодо примусового виконання судового рішення
  Authors: П’ятницький А. В.
  Number of views: 55
 • 127-131
  Служба безпеки України в секторі безпеки і оборони України
  Authors: Пономарьов С. П.
  Number of views: 77
 • 131-135
  Використання спеціальних економічних знань для збору доказів фінансових правопорушень
  Authors: Попова Л. М.
  Number of views: 59
 • 136-141
  Рівні та напрями діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави
  Authors: Рєзнік О. М.
  Number of views: 54
 • 142-148
  Характеристика основних рис особистості працівника міліції 1920-х років: спроба історико-психологічної реконструкції
  Authors: Греченко В. А., Посохова Я. С.
  Number of views: 67
 • 149-159
  Навчання в процесі практичної діяльності (службова підготовка поліцейського) як уособлення еволюційного характеру формування особистості поліцейського в Україні
  Authors: Швець Д. В.
  Number of views: 75
 • 160-164
  Організаційно-правові механізми забезпечення державного управління гірничодобувною галуззю в Республіці Казахстан
  Authors: Максіменцева Н. О.
  Number of views: 47
 • 164-167
  Цивільно-правовий аспект правової природи права на захист
  Authors: Соколов О. М.
  Number of views: 43
 • 168-174
  Навчальна успішність курсантів ВНЗ МВС: особистісні та соціально-психологічні чинники
  Authors: Гіренко С. П., Ларіонов С. О., Макаренко П. В.
  Number of views: 47
 • 175-184
  Особливості системи ставлень курсантів ВНЗ МВС жіночої статі на різних етапах фахової підготовки
  Authors: Гончарова Г. О.
  Number of views: 56
 • 181-187
  Психологічні аспекти забезпечення публічної безпеки і порядку Національною поліцією України
  Authors: Горбачова О. В.
  Number of views: 51
 • 187-192
  Професіограма працівника ювенальної превенції
  Authors: Костенко Я. В.
  Number of views: 70
 • 192-199
  Особливості професійного здоров’я правоохоронців після виконання службової діяльності в нетипових умовах
  Authors: Кудар К. В.
  Number of views: 52
 • 199-204
  Правові та психологічні аспекти застосування вогнепальної зброї персоналом поліції
  Authors: Логачев М. Г.
  Number of views: 64
 • 204-210
  До питання нормативності поведінки курсантів вищих навчальних закладів МВС України зі специфічними умовами навчання
  Authors: Маравська К. І.
  Number of views: 42
 • 211-216
  Змістовні складові програми й основні техніки соціально-психологічного тренінгу соціального інтелекту поліцейського
  Authors: Харченко С. В.
  Number of views: 61
 • 216-211
  Гендерні особливості ресурсності поліцейських
  Authors: Шевченко Л. О., Лещенко О. С.
  Number of views: 47

Number 3 (66), 2017

 • 10-14
  Мотивація правомірної поведінки особи як результат і проблема її правового виховання
  Authors: Шульга А. М.
  Number of views: 53
 • 14-20
  Психологічні ресурси стресостійкості майбутніх правоохоронців
  Authors: Доценко В. В.
  Number of views: 76
 • 21-26
  Особливості конституційного статусу особи в монархіях Арабського Сходу
  Authors: Гришко Л. М.
  Number of views: 136
 • 26-32
  Загальнотеоретична характеристика підстав звільнення від юридичної відповідальності
  Authors: Калєніченко Л. І.
  Number of views: 86
 • 33-37
  Механізм адміністративно-правового забезпечення діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні
  Authors: Баланюк Н. Ю., Кириченко В. С., Онищенко А. А., Шемет В. В.
  Number of views: 68
 • 38-44
  Публічне адміністрування: теоретичні засади та підходи до визначення
  Authors: Бугайчук К. Л.
  Number of views: 238
 • 45-51
  Імплементація Регламенту (ЄС) 851/2004 про утворення Європейського центру з профілактики та контролю за захворюваннями: стан, проблеми і перспективи
  Authors: Проневич О. С.
  Number of views: 91
 • 52-56
  Форми здійснення правотворчого процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України
  Authors: Слинько Д. В.
  Number of views: 80
 • 57-62
  Структурний аналіз злочинів у банківській сфері
  Authors: Герасимов О. В.
  Number of views: 53
 • 62-67
  Міжнародні нормативно-правові акти та ювенальне кримінальне законодавство ФРН як засоби запобігання злочинності неповнолітніх
  Authors: Дзюба А. Ю.
  Number of views: 66
 • 67-71
  Кримінально-правовий захист честі та гідності поліцейського є невідкладним
  Authors: Єпішко І. С.
  Number of views: 75
 • 71-74
  Перспективи залучення громадян та їх об’єднань до співпраці з поліцією у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку
  Authors: Комзюк А. В.
  Number of views: 74
 • 74-80
  Генезис тимчасового доступу до речей і документів
  Authors: Кузубова Т. О.
  Number of views: 87
 • 80-84
  Процесуальні аспекти оскарження результатів проведення обшуку у домоволодінні особи
  Authors: Салманов О. В., Терещук С. С.
  Number of views: 72
 • 84-87
  Загальні фактори етнорелігійного тероризму
  Authors: Степанченко О. О.
  Number of views: 55
 • 87-92
  Система негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальні підстави їх проведення
  Authors: Терещук С. С.
  Number of views: 145
 • 92-97
  Особливості тактики використання під час досудового розслідування висновку експерта, в якому реалізовано право на експертну ініціативу
  Authors: Щербанюк Д. В.
  Number of views: 68
 • 98-102
  Трудова дисципліна та методи її забезпечення
  Authors: Коваленко К. В.
  Number of views: 67
 • 103-112
  Первинна професійна підготовка як необхідна правова вимога до підготовки поліцейських
  Authors: Швець Д. В.
  Number of views: 163
 • 113-116
  Юридичні факти у механізмі правового регулювання житлових відносин
  Authors: Аврамова О. Є.
  Number of views: 54
 • 117-120
  Загальна характеристика договірного регулювання посмертного донорства
  Authors: Брюховецька М. С.
  Number of views: 75
 • 121-125
  Емоційний інтелект у складі ресурсності представників професій юридичних видів
  Authors: Бабенко О. О.
  Number of views: 63
 • 125-133
  Професійний психологічний добір на службу до поліції з використанням адаптованого індивідуально-типологічного опитувальника
  Authors: Барко В. І., Кирієнко Л. А., Барко В. В.
  Number of views: 87
 • 133-139
  Модель службової діяльності як предиктор її психологічного забезпечення
  Authors: Клименко І. В.
  Number of views: 61
 • 139-144
  Концептуальні засади психологічного супроводу різних етапів професіогенезу правоохоронців
  Authors: Мілорадова Н. Е.
  Number of views: 56
 • 145-149
  Психологічні особливості кризи професійних експектацій правоохоронців
  Authors: Полухіна М. П.
  Number of views: 60
 • 149-153
  Урахування гендерного аспекту як засобу підвищення ефективності правоохоронної діяльності
  Authors: Твердохлєбова Н. Є.
  Number of views: 63
 • 153-158
  Соціальний інтелект у професійній діяльності суб’єкта
  Authors: Харченко С. В.
  Number of views: 72
 • 159-164
  Дефініція «особистісно-професійна зрілість» у психологічних дослідженнях
  Authors: Черкашин А. І.
  Number of views: 100

Number 2 (65), 2017

 • 6-12
  Визначення розміру презюмованої моральної шкоди у світлі адаптації методики О. М. Ерделевського до законодавства України
  Authors: Карачевцев Я. М.
  Number of views: 245
 • 12-17
  Психологічна допомога працівникам правоохоронних органів, які виконували службові обов’язки в нетипових умовах
  Authors: Кудар К. В.
  Number of views: 72
 • 18-22
  Ідейні підґрунтя конституції США 1787 року як основа стабільності суспільно-політичного ладу Американської держави
  Authors: Бондаренко Н. О.
  Number of views: 66
 • 23-29
  Роль та місце інститутів громадського суспільства у сфері забезпечення екологічної безпеки держави
  Authors: Ємець Л. О.
  Number of views: 68
 • 30-34
  Щодо застосування норм адміністративно-деліктного законодавства України до іноземців
  Authors: Кобко Є. В.
  Number of views: 80
 • 34-38
  Адміністративна відповідальність юридичних осіб: деякі проблеми правового регулювання
  Authors: Комзюк А. Т., Липій Є. А.
  Number of views: 136
 • 38-42
  Загальна характеристика категорії «адміністративні процедури виконавчого провадження»
  Authors: Крупнова Л. В.
  Number of views: 73
 • 43-47
  Місце Вищої Кваліфікаційної Комісії суддів та Вищої Ради Правосуддя в організації роботи господарських судів
  Authors: Мандичев Д. В.
  Number of views: 155
 • 47-53
  Імплементація засад Європейської політики «Здоров’я-2020» як правовий інструмент модернізації системи охорони здоров’я України
  Authors: Проневич О. С.
  Number of views: 73
 • 54-64
  Особливості стратегічного планування та цільового програмування в оборонній сфері України
  Authors: Сокуренко В. В.
  Number of views: 133
 • 64-70
  Адміністративно-правовий механізм забезпечення виборчих прав громадян в Україні: сутність і структурні елементи
  Authors: Шорський П. О.
  Number of views: 74
 • 71-75
  До питання відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному процесі України
  Authors: Глобенко Г. І.
  Number of views: 84
 • 76-80
  Науково-практичні підходи до змісту поняття «оперативно-розшукова протидія підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості»
  Authors: Морозова Я. О.
  Number of views: 56
 • 80-85
  Впровадження інтернет-технологій у діяльність Національної поліції України для отримання оперативно-розшукової інформації
  Authors: Пеньков С. В., Шендрик В. В.
  Number of views: 65
 • 85-90
  Підготовка та проведення обшуку під час розслідування незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення
  Authors: Прокоп М. Р.
  Number of views: 106
 • 91-96
  Право на захист як об’єкт кримінально-правової охорони та об’єкт злочину (деякі проблеми теорії і законодавчої практики)
  Authors: Спірідонов М. О.
  Number of views: 96
 • 96-101
  Новітні зарубіжні розробки та перспективні дослідження у галузі техніко-криміналістичного забезпечення протидії злочинності
  Authors: Степанюк Р. Л., Лапта С. П.
  Number of views: 82
 • 101-107
  Процесуальна характеристика запобіжних заходів, що обираються до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру
  Authors: Фоміна Т. Г.
  Number of views: 95
 • 108-113
  Дослідження загальнотеоретичних питань здійснення функції судового контролю в оперативно-розшуковому та кримінальному процесі
  Authors: Чуприна Ю. Ю.
  Number of views: 139
 • 114-118
  Види іноземного інвестування
  Authors: Світлична Ю. О.
  Number of views: 169
 • 119-126
  Структурована співбесіда як засіб вивчення професійної придатності керівного персоналу Національної поліції України
  Authors: Барко В. І., Барко В. В., Кирієнко Л. А.
  Number of views: 73
 • 126-130
  До питання дослідження емоційно-особистісних тенденцій в аномальних особистостей з протиправною поведінкою
  Authors: Большакова А. М., Перевозна Т. О., Віденєєв І. О., Харцій О. М.
  Number of views: 55
 • 130-135
  Психолого-педагогічні аспекти формування у працівників поліції стійкості до екстремальних ситуацій службової діяльності
  Authors: Бондарчук М. Т.
  Number of views: 63
 • 135-139
  Психологічні умови проведення передтестової бесіди під час поліграфних досліджень
  Authors: Вагіна О. В.
  Number of views: 65
 • 140-146
  Динаміка системи ставлень курсантів ВНЗ МВС у кризові періоди професійного навчання
  Authors: Гончарова Г. О.
  Number of views: 66
 • 146-152
  Інноваційна компетентність як професійно важлива риса сучасного фахівця
  Authors: Євдокімова О. О., Алексєєнко Н. В.
  Number of views: 62
 • 152-157
  Формування відповідальності у майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки
  Authors: Клименко І. В.
  Number of views: 53
 • 157-160
  Взаємозв’язки психологічних особливостей особистості засуджених до позбавлення волі жінок різного віку на етапі ресоціалізації
  Authors: Кожушко А. Р.
  Number of views: 66
 • 160-166
  Проблема професіогенезу особистості фахівця у зарубіжних концепціях
  Authors: Мілорадова Н. Е.
  Number of views: 77
 • 166-171
  Факторна структура комплексу психологічних особливостей злочинців-рецидивістів корисливої та насильницької спрямованості
  Authors: Філоненко В. М.
  Number of views: 49
 • 171-175
  Особливості зміни рольових очікувань і домагань у шлюбі молодих жінок за останнє десятиріччя
  Authors: Харченко С. В., Доценко В. В.
  Number of views: 67


1 2 3  Следующая страница  В конец
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us