Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Bylye Gody
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
VENETS: the Belogradchik journal for local history, cultural heritave and folk studies
INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERINGRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1756
YesterdayYesterday
2195
This weekThis week
3951
Last WeekLast week
14479
This monthThis month
38715
Last monthLast month
52257
All daysAll days
2588160

Pravo i Bezpeka (Law and Security (Law and Safety))

Number 3 (70), 2018

 • 27-34
  Проблемні питання профорієнтації та професійного відбору кандидатів на службу в органи Національної поліції України
  Authors: Мілорадова Н. Е
  Number of views: 11
 • 35-39
  Управління юридичними ризиками в економічній сфері
  Authors: Євдокіменко С. В
  Number of views: 12
 • 51-56
  Психологічна готовність до інноваційної діяльності та індивідуально-стильова саморегуляція поліцейських
  Authors: Волуйко О. М
  Number of views: 10
 • 64-70
  Специфіка психологічної готовності до змін та особистісної зрілості у працівників кримінально-виконавчої служби
  Authors: Мітрошкіна О. В
  Number of views: 13
 • 71-75
  Особистісні трансформації складових поведінкового компонента професійної діяльності правоохоронців
  Authors: Твердохлєбова Н. Є
  Number of views: 11

Number 2 (69), 2018

 • 10-17
  Методи публічного адміністрування в органах Національної поліції України: загальнотеоретичний підхід
  Authors: Бугайчук К. Л
  Number of views: 18
 • 18-22
  Особливості адміністративної відповідальності за делікти у сфері банківської діяльності
  Authors: Букрєєв М. Ю
  Number of views: 20
 • 23-28
  Дослідження професором О. І. Палюмбецьким (1811–1897) судових доказів доби Київської Русі
  Authors: Греченко В. А
  Number of views: 17
 • 29-35
  Методи розвитку стресостійкості у правоохоронців на етапі фахової підготовки
  Authors: Доценко В. В
  Number of views: 19
 • 36-42
  Дослідження особливостей навчальної мотивації курсантів випускного курсу
  Authors: Захаренко Л. М., Малоголова О. О., Юрченко-Шеховцова Т. І
  Number of views: 19
 • 43-50
  Особливості мотиваційного профілю особистості працівників поліції
  Authors: Смірнова О. М
  Number of views: 21

Number 1 (68), 2018

 • 13-16
  Правові принципи бюджетного менеджменту в Україні
  Authors: Шевнін С. М
  Number of views: 16
 • 17-24
  Діяльність міліції щодо протидії злочинності в УСРР у середині 1930-х років
  Authors: Греченко В. А., Московець В. І
  Number of views: 18
 • 25-30
  Військові злочини в системі кримінального законодавства України
  Authors: Харитонов С. О
  Number of views: 53
 • 31-38
  Соціальний інтелект поліцейських у контексті їх комунікативної компетентності
  Authors: Євдокімова О. О., Пономаренко Я. С
  Number of views: 16
 • 39-49
  Поведінкова діагностика агресивної поведінки працівників Національної поліції засобами психологічного тренінгу
  Authors: Ларіонов С. О., Макаренко П. В., Доценко В. В
  Number of views: 14
 • 50-55
  Юридико-психологічні засади розробки профілю професії оперуповноваженого карного розшуку Національної поліції України
  Authors: Остапович В. П
  Number of views: 14

Number 4 (67), 2017

 • 12-17
  Роль і місце кримінальної розвідки в сучасних моделях стримування злочинності
  Authors: Богінський О. В.
  Number of views: 72
 • 17-23
  Система психологічного забезпечення професійної підготовки поліцейських: зміст і складові
  Authors: Клименко І. В.
  Number of views: 72
 • 24-29
  Правові засади регулювання земельних відносин в Українській козацькій державі (ІІ пол. XVII – XVIII ст.)
  Authors: Бурдін М. Ю.
  Number of views: 60
 • 29-34
  Конституційно-правові засади становлення комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України
  Authors: Зозуля О. І.
  Number of views: 71
 • 35-41
  Засади державного ладу Республіки Польща та особливості їх систематизації
  Authors: Марчук М. І.
  Number of views: 76
 • 42-47
  Проблеми визначення юридичної відповідальності посадових і службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні
  Authors: Іщенко О. М., Вікторчук М. В.
  Number of views: 71
 • 47-52
  Органи прокуратури України в системі суб’єктів протидії корупції
  Authors: Клочко І. О.
  Number of views: 81
 • 52-56
  Форми закріплення міжнародних стандартів у сфері адміністративної відповідальності
  Authors: Легка О. В.
  Number of views: 70
 • 56-62
  Правові засади діяльності апарату суду та місце серед них адміністративно-правового регулювання
  Authors: Макаровець О. М.
  Number of views: 60
 • 62-67
  До проблеми характеристики форм оцінювання ефективності діяльності судів
  Authors: Петренко І. В.
  Number of views: 89
 • 67-72
  Міжнародний досвід реалізації антикорупційної політики
  Authors: Теремецький В. І., Дем’янчук В. А.
  Number of views: 68
 • 73-76
  Протидія незаконному обігу вогнепальної зброї оперативними підрозділами Національної поліції України
  Authors: Вінцук В. В., Цебинога В. Ю.
  Number of views: 88
 • 76-82
  Судово-психологічна експертиза стосовно неповнолітніх за кримінальними справами
  Authors: Герасименко О. А., Савкіна Т. В.
  Number of views: 188
 • 82-88
  Сутність і зміст етапу закінчення досудового розслідування та їх значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора
  Authors: Головко Б. Ю.
  Number of views: 123
 • 88-94
  Злочинність в УСРР та протидія їй у першій половині 1930-х років
  Authors: Греченко В. А., Клочко А. М.
  Number of views: 62
 • 95-100
  Кримінологічний аналіз рівня та динаміки терористичних актів в Україні
  Authors: Данильченко Ю. Б.
  Number of views: 92
 • 100-105
  Теоретичні та прикладні питання здійснення судового контролю слідчим суддею у кримінальному провадженні
  Authors: Жупанова О. О., Юхно О. О.
  Number of views: 86
 • 106-111
  Поліція Польської Республіки: нормативний та організаційний аспекти
  Authors: Копча В. В.
  Number of views: 74
 • 111-116
  Зарубіжний досвід протидії насильству в сім’ї та можливості його використання в Україні
  Authors: Легенька М. М.
  Number of views: 73
 • 117-122
  Загальна характеристика та види об’єктів кримінологічної безпеки
  Authors: Мозоль С. А.
  Number of views: 79
 • 122-127
  Особливості початку здійснення виконавчого провадження щодо примусового виконання судового рішення
  Authors: П’ятницький А. В.
  Number of views: 79
 • 127-131
  Служба безпеки України в секторі безпеки і оборони України
  Authors: Пономарьов С. П.
  Number of views: 100
 • 131-135
  Використання спеціальних економічних знань для збору доказів фінансових правопорушень
  Authors: Попова Л. М.
  Number of views: 79
 • 136-141
  Рівні та напрями діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави
  Authors: Рєзнік О. М.
  Number of views: 64
 • 142-148
  Характеристика основних рис особистості працівника міліції 1920-х років: спроба історико-психологічної реконструкції
  Authors: Греченко В. А., Посохова Я. С.
  Number of views: 81
 • 149-159
  Навчання в процесі практичної діяльності (службова підготовка поліцейського) як уособлення еволюційного характеру формування особистості поліцейського в Україні
  Authors: Швець Д. В.
  Number of views: 131
 • 160-164
  Організаційно-правові механізми забезпечення державного управління гірничодобувною галуззю в Республіці Казахстан
  Authors: Максіменцева Н. О.
  Number of views: 58
 • 164-167
  Цивільно-правовий аспект правової природи права на захист
  Authors: Соколов О. М.
  Number of views: 54
 • 168-174
  Навчальна успішність курсантів ВНЗ МВС: особистісні та соціально-психологічні чинники
  Authors: Гіренко С. П., Ларіонов С. О., Макаренко П. В.
  Number of views: 58
 • 175-184
  Особливості системи ставлень курсантів ВНЗ МВС жіночої статі на різних етапах фахової підготовки
  Authors: Гончарова Г. О.
  Number of views: 69
 • 181-187
  Психологічні аспекти забезпечення публічної безпеки і порядку Національною поліцією України
  Authors: Горбачова О. В.
  Number of views: 64
 • 187-192
  Професіограма працівника ювенальної превенції
  Authors: Костенко Я. В.
  Number of views: 99
 • 192-199
  Особливості професійного здоров’я правоохоронців після виконання службової діяльності в нетипових умовах
  Authors: Кудар К. В.
  Number of views: 62
 • 199-204
  Правові та психологічні аспекти застосування вогнепальної зброї персоналом поліції
  Authors: Логачев М. Г.
  Number of views: 86
 • 204-210
  До питання нормативності поведінки курсантів вищих навчальних закладів МВС України зі специфічними умовами навчання
  Authors: Маравська К. І.
  Number of views: 54
 • 211-216
  Змістовні складові програми й основні техніки соціально-психологічного тренінгу соціального інтелекту поліцейського
  Authors: Харченко С. В.
  Number of views: 76
 • 216-211
  Гендерні особливості ресурсності поліцейських
  Authors: Шевченко Л. О., Лещенко О. С.
  Number of views: 63

Number 3 (66), 2017

 • 10-14
  Мотивація правомірної поведінки особи як результат і проблема її правового виховання
  Authors: Шульга А. М.
  Number of views: 66
 • 14-20
  Психологічні ресурси стресостійкості майбутніх правоохоронців
  Authors: Доценко В. В.
  Number of views: 92
 • 21-26
  Особливості конституційного статусу особи в монархіях Арабського Сходу
  Authors: Гришко Л. М.
  Number of views: 169
 • 26-32
  Загальнотеоретична характеристика підстав звільнення від юридичної відповідальності
  Authors: Калєніченко Л. І.
  Number of views: 101
 • 33-37
  Механізм адміністративно-правового забезпечення діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні
  Authors: Баланюк Н. Ю., Кириченко В. С., Онищенко А. А., Шемет В. В.
  Number of views: 81
 • 38-44
  Публічне адміністрування: теоретичні засади та підходи до визначення
  Authors: Бугайчук К. Л.
  Number of views: 294
 • 45-51
  Імплементація Регламенту (ЄС) 851/2004 про утворення Європейського центру з профілактики та контролю за захворюваннями: стан, проблеми і перспективи
  Authors: Проневич О. С.
  Number of views: 109
 • 52-56
  Форми здійснення правотворчого процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України
  Authors: Слинько Д. В.
  Number of views: 99
 • 57-62
  Структурний аналіз злочинів у банківській сфері
  Authors: Герасимов О. В.
  Number of views: 74
 • 62-67
  Міжнародні нормативно-правові акти та ювенальне кримінальне законодавство ФРН як засоби запобігання злочинності неповнолітніх
  Authors: Дзюба А. Ю.
  Number of views: 81
 • 67-71
  Кримінально-правовий захист честі та гідності поліцейського є невідкладним
  Authors: Єпішко І. С.
  Number of views: 101
 • 71-74
  Перспективи залучення громадян та їх об’єднань до співпраці з поліцією у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку
  Authors: Комзюк А. В.
  Number of views: 86
 • 74-80
  Генезис тимчасового доступу до речей і документів
  Authors: Кузубова Т. О.
  Number of views: 105
 • 80-84
  Процесуальні аспекти оскарження результатів проведення обшуку у домоволодінні особи
  Authors: Салманов О. В., Терещук С. С.
  Number of views: 87
 • 84-87
  Загальні фактори етнорелігійного тероризму
  Authors: Степанченко О. О.
  Number of views: 68
 • 87-92
  Система негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальні підстави їх проведення
  Authors: Терещук С. С.
  Number of views: 180
 • 92-97
  Особливості тактики використання під час досудового розслідування висновку експерта, в якому реалізовано право на експертну ініціативу
  Authors: Щербанюк Д. В.
  Number of views: 84
 • 98-102
  Трудова дисципліна та методи її забезпечення
  Authors: Коваленко К. В.
  Number of views: 83
 • 103-112
  Первинна професійна підготовка як необхідна правова вимога до підготовки поліцейських
  Authors: Швець Д. В.
  Number of views: 221
 • 113-116
  Юридичні факти у механізмі правового регулювання житлових відносин
  Authors: Аврамова О. Є.
  Number of views: 68
 • 117-120
  Загальна характеристика договірного регулювання посмертного донорства
  Authors: Брюховецька М. С.
  Number of views: 108
 • 121-125
  Емоційний інтелект у складі ресурсності представників професій юридичних видів
  Authors: Бабенко О. О.
  Number of views: 77
 • 125-133
  Професійний психологічний добір на службу до поліції з використанням адаптованого індивідуально-типологічного опитувальника
  Authors: Барко В. І., Кирієнко Л. А., Барко В. В.
  Number of views: 108
 • 133-139
  Модель службової діяльності як предиктор її психологічного забезпечення
  Authors: Клименко І. В.
  Number of views: 79
 • 139-144
  Концептуальні засади психологічного супроводу різних етапів професіогенезу правоохоронців
  Authors: Мілорадова Н. Е.
  Number of views: 68
 • 145-149
  Психологічні особливості кризи професійних експектацій правоохоронців
  Authors: Полухіна М. П.
  Number of views: 74
 • 149-153
  Урахування гендерного аспекту як засобу підвищення ефективності правоохоронної діяльності
  Authors: Твердохлєбова Н. Є.
  Number of views: 77
 • 153-158
  Соціальний інтелект у професійній діяльності суб’єкта
  Authors: Харченко С. В.
  Number of views: 84
 • 159-164
  Дефініція «особистісно-професійна зрілість» у психологічних дослідженнях
  Authors: Черкашин А. І.
  Number of views: 121


1 2 3  Следующая страница  В конец
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us