Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

SAPIENTIAE
Vértices (Campos Goitacazes, Online)
Revista Educação Especial
Slovenská literatúraRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1038
YesterdayYesterday
2082
This weekThis week
3120
Last WeekLast week
13417
This monthThis month
108262
Last monthLast month
63574
All daysAll days
3958023

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Number 3, 2014

 • 1-10
  “Merkad-i Fâtih’i Ziyâret”in Gizi ve Üzerindeki Göz İzi = The Secret of “Merkad-i Fâtih’i Ziyâret” And Eye Trace On İt
  Authors: Hasan AKAY
  Number of views: 990
 • 11-25
  “İstiklâl Marşı”nın Kültürel Kodları ve Metinlerarası İlişkiler = Cultural Codes of İstiklâl Marşı and Intertextual Relations
  Authors: Kadriye ALEV
  Number of views: 1094
 • 27-60
  Devrinden Seyrine Sultan III. Murad’ın Kitâbü’l-Menâmât’taki Mektuplarına Dair Bazı Tespitler = “From His Period To His Spiritual Journey Some Ideas About Sultan Murad III’s Letters In Kitâbu’l-Manâmât”
  Authors: Türkân ALVAN
  Number of views: 1439
 • 61-79
  Einfühlung Teorisi Açısından Ziya Osman Saba’nın Şiirlerinin İncelenmesi = Reading of Ziya Osman Saba’s Poems According to Einfühlung Theory
  Authors: Turgay ANAR
  Number of views: 973
 • 81-113
  Esmâ-i Hüsnâ’nın Tevkîfîliği veya Kıyâsîliği Hakkında Metodolojik Bir Çalışma = Allah’s Most Beautiful Names Being Established Only by Divine Permission a Principle-Establishing Analysis
  Authors: Hamza el-BEKRİ
  Number of views: 973
 • 115-130
  Understanding the Spirit of Time and Interdisciplinary Perspective in the Interpretation of Ḥadīth = Hadis Yorumunda Zamanın Ruhunu Anlamak ve İnterdisipliner Perspektif
  Authors: Serdar DEMİREL
  Number of views: 861
 • 131-170
  Yargıtay Kararları Işığında Meşru Savunmada Sınırın Aşılması = The Issue of Exceeding a Limit in Self-Defense in Terms of Supreme Court’s Decisions
  Authors: İdris ERMEYDAN
  Number of views: 2759
 • 171-212
  Vekâlet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme Sebepleri = Sui Generis Dissolution Reasons of Contract of Mandate
  Authors: Şaban KAYIHAN, Mustafa ÜNLÜTEPE
  Number of views: 5140
 • 213-229
  Kavramların Çağırdıkları/Çağrıştırdıkları: Metinlerarasılık Bağlamında İstiklâl Marşı = Invitations / Implications of the Concepts: “İstiklâl Marşı in the Context of Intertextuality
  Authors: Demet KOÇYİĞİT
  Number of views: 949
 • 231-243
  Zeytinburnu Kentsel Mekânında Soydaş Diyasporasının Örgütlenmesi = The Organization of the Consanguineous Diaspora in the Urban Spaces of Zeytinburnu
  Authors: Yasemin Çakırer ÖZSERVET
  Number of views: 845
 • 245-266
  Siyasi Ahlâkın İmkânı ve Milli Kalkınma Partisi Nizamnamesi = The Possibility of Political Morality and the Statute of Milli Kalkınma Partisi
  Authors: Muammer ÖZTÜRK
  Number of views: 928
 • 267-291
  Gerçeküstücülük ve Orhan Duru’nun Öykülerine Yansıması = Surrealism and Reflection on Orhan Duru’s Stories
  Authors: Gökhan REYHANOĞULLARI
  Number of views: 1041
 • 293-309
  Vekaletsiz İş Görmede İş Görenin Hukuki Durumu = Legal Status of Gestor in The Negotiorum Gestio
  Authors: Pınar Uzun ŞENOL
  Number of views: 1925
 • 311-322
  Töles Boylarının Stratejik Önemi (6. ve 7. yüzyıllar) = The Strategic Importance of Toles Tribe (VI. and VII. centuries)
  Authors: Ahmet TAŞAĞIL
  Number of views: 1199
 • 323-340
  Belirsiz Alacak Davası (Hmk M. 107) ve Temel İşçilik Alacakları Bakımından İncelenmesi = Unestimable Action of Debt (HMK m. 107) and the Applicability of HMK m. 107 for Basic Credits of Employees
  Authors: Aynaz UĞUR
  Number of views: 2553
 • 341-358
  Sera Gazı Emisyonlarının Azaltımında Karbon-Enerji Vergilerinin Rolü = The Role of Carbon-Energy Tax About Reducing Greenhouse Gas Emissions
  Authors: Sibel UĞUR
  Number of views: 1143
 • 363-376
  Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları Kitabı 2012 Baskısı Üzerine Bir Eleştiri = A Critique on 2012 Edition of Faruk Nafiz ÇAMLIBEL’s “Han Duvarları”
  Authors: Emrullah YAKUT
  Number of views: 1422
 • 385-392
  Ali Alparslan Hoca (1922–2006)
  Authors: Muhittin SERİN
  Number of views: 1650


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us